O Nas


Historia klubu SP6KCN

1957 - październik - Pod przewodnictwem Pana P.Sieńczaka delegowanego przez Wrocław , rozpoczął działalność , jak na razie tylko szkoleniową klub SP6SCN / SP6KCN .Jednocześnie późniejsi wiodący operatorzy tego klubu , póżniejsi kol.SP6MB Czesław Bugno - sk 2002-10-05, i SP6MC Jan Bartosiewicz - sk 1980-01-01 przechodzili bardzo intensywne szkolenie we Wrocławiu przed egzaminami licencyjnymi . Przez SP6KCN przewinęło się multum niegdysiejszych i dzisiejszych znakomitości krótkofalarskich Wałbrzycha i okolic . Wśród najpierwszych działających na niwie tego klubu należy wymienić kol. SP6PE - Waldemara Kowalskiego (sk 1993-09-20) - który kontakty z krótkofalarstwem zerwał przez wprowadzony 13 grudnia 1981 roku - "stan wojenny", kol . SP6PH Jana Zbigniewa Podlaszewskiego zmarłego w wieku 73 lat niedawno , bo 6 lipca 2008 roku , i jedynego żyjącego z tej "starej gwardii" do dzisiaj , kolegi - Ryszarda Śmiłowskiego - SP6WD . Przez wiele lat był ten klub prowadzony przez etatowego pracownika LOK , który nie posiadał znaku nadawczego . Nota bene - najlepszy na CW operator w tym klubie - pan Kazimierz Bogacz , a później przez dwa lata kierownik tego klubu - nie posiadał również znaku wywoławczego . Co zresztą nikomu wcale nie przeszkadzało w zdobywaniu przez klub wysokich lokat w zawodach KF jak i też UKF . Najbardziej owocne dla tego klubu lata - to są lata jego rozwoju pod wieloletnią egidą kol.Tadeusza Fedorowskiego SP6HQT , i obecnie panującego nim - inż. Artura Owczarka SP6QKO . Oprócz już wcześniej w/w kolegach , należy również wspomnieć o byłych członkach tego klubu , takich jak : kol SP6ATT Bronisław Biela (sk 2002-08-02), Jerzy Grynfelder SP6BIY (sk 2001-11-30), Bronisław Sorówka SP6DMS (sk1986-05-21), Janusz Jemiołek SP6FIE (sk 2004-06-05), Henryk Grzeszuk SP6FID (sk 2004-06-21),Władysław Gierusz SP6GYG (sk 1985-04-10), Tadeusz Zakrzewski SP6SYH (sk 2000-04-24), oraz zmarły w tragiczny sposób Janusz Szymański SQ6BBS (sk 2000-02-07) . Przewinęli sie również przez ten klub kol. : Jan Michałek SP6HTO obecnie DJ3AE ; Bogusław Jarek SP6JLN obecnie DK9EU . Chwała działającemu od wielu, wielu lat kol. Zygmuntowi Bieleckiemu SP6BPT , niezmordowanemu aktywnemu prezesowi kol.Tadeuszowi Fedorowskiemu SP6HQT , koledze Kazimierzowi Animuckiemu SP6AXW ; koledze Waldemarowi Olesińskiemu SP6OW , koledze Marcinowi Rozmusowi SQ6RR , którzy nie oczekując profitów w dalszym ciągu pod okiem swego prezesa SP6QKO dbają o dobre imię klubu .Mimo takiej wielkiej rocznicy w działalności klubu SP6KCN nie słychać nic o specjalnych z tego tytułu uroczystościach . Działający do dzisiaj klub ma za sobą długą drogę , która momentami była wyboista i burzliwa , a w jego półwiekowej działalności - różni działacze różnie mu życzyli.

Dane publikacji Stanisława SP6BGF

Najstarsze odnalezione karty QSL


old_qsl1_SP6KCN_web.jpg old_qsl2_SP6KCN_web.jpg old_qsl3_SP6KCN_web.jpg

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)