Ciekawostki

STYCZNIOWE FAKTY,DATY...

  1929 - styczeń - Rozpoczęła pracę w eterze pierwsza polska stacja klubowa SP3LK we Lwowie.

  1929 - styczeń - Z inicjatywy Lwowskiego Klubu Krótkofalowców ukazał się pierwszy numer miesięcznika "Krótkofalowiec Polski" .Finansowany on był przez SP3FR - ex TPFR , doktora Augustyna Jaworskiego . Miesiąc potem Polski Klub Radjo Nadawców  w Warszawie wydał konkurencyjny miesięcznik pod tym samym tytułem. Po zaskarżeniu PKRN-u do sądu przez LKK , sprawę  załatwiono w sposób ugodowy , postanawiając wydawać "Krótkofalowca Polskiego" dalej we Lwowie ale w powiększonej objętości i w większym nakładzie .

  1929 - styczeń - Mocą postanowienia Konferencji Waszyngtońskiej (WARC 1929) przydzielono Polsce , w miejsce dotychczasowego prefiksu  eTP - lecz nieużywanego przez Polaków wcale używali jedynie liter TP, bo wersja eTP niezbyt dała się podobać) serię prefiksów SNA do SRZ .Drogą uchwały ministerialnej , od grudnia 1929 Poczta Polska miała prawo do nadawania licencji państwowych zaczynających się SP1 , kluby natomiast miały prawo do wydawania licencji zaczynających się od SP3.

  1931 – styczeń – PZK zorganizował zawody „Zawody Wolnych Drużyn” polegających na przesyłaniu telegramów po pętli na terenie Polski . Były one tym razem już na zasadzie swobodnego wyboru partnerów – w przeciwieństwie do zawodów z grudnia 1930 r. Telegramy były wysyłane od stacji PZK w Warszawie – SP3ZK do Poznania , stamtąd z powrotem do Warszawy (do innej stacji) następnie do Wilna , do Lwowa i z powrotem do SP3ZK . Zwycięska drużyna potrzebowała na przekazanie telegramów od SP3 ZK do SP3ZK 63 minut . Daje to wyobrażenie o skali trudności tych zawodów.

  1934 - styczeń - Celem zdobycia nowych czytelników i przyszłych potencjalnych radioamatorów Lwowski KK wprowadził w "Krótkofalowcu Polskim " kącik dla radiosłuchaczy pod tytułem "BCL". od BroadCasting Listener) . W tym samym numerze jest też coś dla historyków techniki radiowej . Jest w nim artykuł , w którym mówi się że są już stosowane magnetrony do generatorów wytwarzających fale o długości około 1 metra.

  1936 - styczeń - ARRL wprowadziła w życie program dyplomowy "Worked All States" - WAS

  1936 - styczeń - Powołano do życia oddział Polskiego Klubu Radio Nadawców w Płocku z 18 członkami. Prezesem tego Oddziału został kol. SP2RG , ex SPL 796 - Ładysław Żelaznowski , który po wojnie miał znak SP5IJ . Zmarł 05 października 1993 roku . Cześć Jego pamięci !

  1939 - styczeń - Po rozstrzygniętym wcześniej konkursie plastycznym , ukazał się z nową okładką miesięcznik "Krótkofalowiec Polski" , z która to był wydawany do września 1939 .

  1939 - styczeń - Począwszy od tego miesiąca , członków Lwowskiego KK obowiązuje zakaz pracy fonią w godzinach 17:00 – 08:00 latem , oraz od 19:00 do 07:00 zimową porą . Dwa miesiące później , od marca 1937 - taki sam zakaz wprowadził PKRN w Warszawie .

  1945 - styczeń - W USA ukazał się pierwszy numer popularnego dzisiaj miesięcznika radioamatorów CQ Magazine" - sponsora znanych ogólnoświatowych zawodów CQ WW DX Contest jak również kilku dyplomów o zasięgu ogólnoświatowym .

  1959 - styczeń - Po długich latach przerwy wznowiono wydawanie "Krótkofalowca Polskiego". Numer styczniowy był pierwszym z dziesięciu tylko numerów wydanych w roku 1959 , co dało asumpt do utworzenia przez Zarząd Główny PZK wydziału wydawniczego .

  1958 - styczeń - W Stanach Zjednoczonych wprowadzono wydawanie jednoliterowych znaków . Są one przydzielane doświadczonym nadawcom z minimum 25 letnim stażem eterowym.

  1972 - styczeń - Ukazała się tak zwana „Niebieska instrukcja w sprawie zasad wydawania zezwoleń” nakładem PIR . Precyzuje on że w przypadku załatwienia zezwolenia na czasowe QTH że wniosek w tej sprawie powinien być wysłany przez członka PZK do GI PIR minimum 14 dni przed terminem i musi być poświadczona jego przynależność do PZK przez jego Oddział Terenowy . W każdym wydanym takim zezwoleniu był nakaz łamania znaku wywoławczego przez /p , /m , /mm czy też /am . „Niebieska instrukcja” zobowiązywała każdego krótkofalowca do zgłaszania do PIR – każdego jednego posiadanego przez niego urządzenia nadawczego lub nadawczo - odbiorczego .

  1973 - styczeń - W Maratonie Krótkofalarskim "Szlakiem LWP "  w kategorii najlepszy członek SZMW znalazł się na liście wyróżnionych (V miejsce) kol. Roman Futoma SP6GZZ . Rok później awansował na  IV pozycję . Gratulacje !

  1974 - styczeń - W tym samym Maratonie , trzecie miejsce wśród nasłuchowców indywidualnych zajął niezwykle dzisiaj popularny w SP działacz PZK i prezes Sudeckiego OT – ówcześnie SP6-14007, a dzisiejszy SP6IEQ - Dionizy Studziński . W nagrodę otrzymał odbiornik RBM - 1 .Należy naznaczyć że otrzymał go już jako drugi , ponieważ we wcześniejszym Maratonie 1973 , też zajął to wysokie trzecie miejsce a nagrodą był taki sam odbiornik. Gratulacje !

  1982 - styczeń - Tajemniczy , bo słuch o nim zaginął - Klub Łączności przy Domu Harcerza (w Rynku) w Wałbrzychu SP-0069-WB zajął trzecie miejsce w zawodach"CQ KOS" w 1981 roku , za które to otrzymał w nagrodę zestaw części elektronicznych - całą skrzynkę !

  1983 - styczeń - Rozpoczął pracę najwyżej zainstalowany na świecie przemiennik FM 2 metry . Na szczycie góry El Plomo w Andach Chilijskich na wysokości 5700 mASL. Pracował na kanale R6 , mocą wyjściową 15 Watt , z zasilaniem bateriami słonecznymi . 

  1990 - styczeń - PZK tak jak i wszystkie inne organizacje pozarządowe przeżywają"terapię szokową" Uwolnione wcześniej ceny czynszu , które to w niektórych miastach podskoczyły nawet dziesięciokrotnie – plus do tego cofnięcie przez rząd wszelkich dotacji dla wszystkich tego typu organizacji - spowodowały lawinowy zanik klubów krótkofalarskich LOK , PZK i ZHP, ponieważ od klubów nagle zaczęto domagać opłat za zajmowane lokale. Do dzisiaj mimo upływu już 20 lat od wprowadzenia tego zarządzenia – ilość klubów krótkofalowców w Polsce jest o wiele mniejsza niż przed feralnym 1990 rokiem .

  1990 - styczeń - Norwegowie LA1EE Einar Enderud i LA2GV Kaare Pedersen operatorzy DX-Pedition na Bouvet Island - 3Y5X  męczeni bezustannym pile-up'em zmuszeni byli zabawiać się w kotka i myszkę ze swoimi korespondentami. Nigdy nie pracowali na podawanej przez nich częstotliwości (niekiedy o 80 khz od podanej) a mimo tego zaliczyli oni ponad 50.000 QSO's . Ciężka i dokuczliwa (nawet dla Norwegów !) pogoda, zmusiła ich do skrócenia czasu wyprawy do trzech tygodni .

  2000 - styczeń - Jukka Heikinheimo - OH2BR , pracujący z wyspy Pitcairn pod znakiem VP6BR w dniach 22 styczeń 2000 do 23 kwiecień 2000 ustanowił światowy rekord ilości łączności w kategorii DXpedition stations .Przeprowadził on w tak krótkim czasie , bo w ciągu 92 dni - 56.059 QSO's ! - co daje przeciętną 610 łączności dziennie... Automatycznie nasuwa się pytanie - kiedy on jadł ,spał , etc...

  2001 - styczeń - Wprowadzono w życie reformę dotycząca przynależności członkowskiej do  PZK . Zlikwidowana została obowiązująca dotychczas rejonizacja przynależności - zatem od tego dnia każdy krótkofalowiec ma prawo wyboru oddziału PZK , niekoniecznie związanego z miejscem zamieszkania . Dlatego to w  miejsce dotychczas opłat wnoszonych na konto ZG PZK , opłaty uiszcza się w tych oddziałach PZK , które to sami sobie wybraliśmy. Z wniesionej na konto oddziału składki 80 % jest odprowadzane przez skarbnika na konto ZG PZK , a  20% pozostaje do dyspozycji zarządu oddziału .

  2002 - styczeń - Zniesiono niesłusznie płacony przez krótkofalowców SP przez siedem lat podatek - zwany "Opłatą Eterową". Była to opłata co prawda niewielka , lecz i tak była ona dla krótkofalarstwa SP nieodwracalnie szkodliwa – ponieważ wielu operatorów nie mogąc pogodzić się z płaceniem „za nic” zrezygnowało i to niekiedy definitywnie z z naszego wspaniałego hobby. To właśnie przez tą „opłatę za nic” (czytaj „haracz”) koledzy SP6OWQ,SP6TGY i wielu jeszcze innych zwrócili swoje licencje...a szkoda.

  2002 - styczeń - Ze względu na permanentne wykorzystywanie pasma 28 Mcs przez nielegalne stacje rosyjskojęzyczne, arabskie a nawet i przez polskich CB-stów  , postanowiono objąć to pasmo ciągłym monitoringiem , pod okiem koordynatora kol. SP3DBD Jerzego Gierszewskiego . Pasmo zostało podzielone na odcinki po 100 kcs, które przydzielono do przesłuchiwania poszczególnym oddziałom PZK . Zgodnie z tym podziałem pierwszy odcinek otrzymał DOT 01 , z oddziałami 03 ( Kielce), i nieistniejącym już oddz. Nr 36 oddział SP OTC ). Piąty odcinek pasma został przydzielony oddziałowi Opolskiemu , wraz z odziałem 12 (Kraków II) , i z mizernym oddziałem nr.49. Szósty odcinek pasma otrzymały" SOT - oddział nr.13 , oddział Szczecin nr.14 I oddział nr.37 w Warszawie . W jaki sposób przebiega realizacja tego nadzoru ? Otóż pozostał on jedynie- tak jak większość tego typu uchwał - na papierze . Rosyjskie korporacje transportowe szaleją na tym paśmie bez żadnych obaw o jakiekolwiek konsekwencje. Tak samo nasi CB-ści swobodnie sobie pracują na dużym wycinku naszego pasma. A każda uwaga nasza o nielegalności ich pracy na tej częstotliwości jest przysłowiowym pociągnięciem za spust wyzwalacza do "rzucania mięsem" w stronę zwracającego im uwagę, wraz z życzeniami dla niego"wszystkiego najgorszego". Już sam fakt że ZG PZK z Prezesem włącznie nie pamięta o niej jest dowodem martwości tej uchwały – którą to właśnie uchwalono za czasów jego pierwszej kadencji. W dniu 20 czerwca 2007 roku kol. Zenon Budziński - SP2LQB zwrócił się z prośbą o interwencję do Prezesa ZG PZK, informując że rosyjscy przewoźnicy przez 24 godziny na dobę okupują to pasmo. Niestety w zamian Prezes , prowadzący akurat komunikat ZG PZK - zażądał twardych i konkretnych dowodów w postaci nagrań ich rozmów, nic nie wspominając o w/w koordynatorze od tych spraw . C'est la vie , monsieurs !

  2003 - styczeń - Artykulik w "MK QTC" strona 5 , pod tytułem "Gdzie jest prezes ?". Opolski OT PZK już od czerwca 2002 bezskutecznie poszukuje swojego prezesa. Organ Opolskiego oficjalny !) OT - "QST" podaje że , cytat :" Już od pół roku Zarząd Oddziału musi pracować w uszczuplonym składzie". Po upływie ponad roku czasu poszukiwany w/w prezes odnalazł się w Sudeckim OT PZK - lecz już nie jako prezes. Wyprowadzając się z Opola do Cieplic nie powiadomił o tym nikogo z członków Zarządu OT PZK Opole .

  2009 - styczeń – Jak się ogląda okładkę niemieckiego periodyku dla radioamatorów z tego miesiąca , to cisną się na usta słowa starego , mądrego porzekadła:” Cudze chwalicie , swego nie znacie – sami nie wiecie co posiadacie ...” Zaskakuje na tej okładce ogrom i ilość anten na 50 Mcs – wyprodukowanych przez SP3GEM dla kol. OH0JFP – Sture Henriksson , Marienhamn, Aland Islands , KO00AB . Kto nie widział – niech żałuje !

  ***********************************************************************

  1894 - styczeń - 01 - Zmarł wielki niemiecki fizyk, wynalazca oscylatora fal elektromagnetycznych. Urodzony w 1857 roku (zm.1894) Heinrich Rudolf Hertz - odkrywca fal radiowych , twórca teorii fal elektromagnetycznych był profesorem na Politechnice w Karlsruhe (1885-1889) , a w latach 1889-1894 na Uniwersytecie w Bonn. Udowodnił za pomocą wynalezionego oscylatora fal elektromagnetycznych – że fale radiowe mają identyczne cechy z falami świetlnymi i falami promieniowania cieplnego .

  1929 - styczeń - 01 - Z ta datą ukazał we Lwowie się pierwszy numer miesięcznika „Krótkofalowiec Polski „ Po Walnym Zebraniu w dniu 16 grudnia 1928 było tylko dwa tygodnie na realizację paragrafu drugiego statutu LKK - „Wydawanie miesięcznika Krótkofalowiec Polski” . Redakcję miesięcznika powierzono kol. TPBB – Stanisławowi Kozłowskiemu , który to jednocześnie był administratorem, kasjerem , akwizytorem , czynnym krótkofalowcem i wzorowym studentem Politechniki Lwowskiej . Dopiero w dniu 17 grudnia 1928 zaczęto poszukiwać drukarni wydawcy . W ciągu 11 dni , w które należy wliczyć Święta Bożego Narodzenia i jedną niedzielę - został napisany, złożony, wydrukowany i przygotowany do wysyłki 16 stronicowy numer „Krótkofalowca Polskiego” z datą 01 stycznia 1929 rok . W numerze 01 „KP” znalazł się artykuł redakcyjny , komunikaty LKK , cztery artykuły techniczne , sprawozdania i informacje Biura QSL . Zdążono także ściągnąć wieści i komunikaty z Wilna , z Kalisza i z Krakowa . Wszystko to było wykonywane honorowo. Ponieważ wszelkie funkcje w LKK, w redakcji i administracji „Krótkofalowca Polskiego” pełnione były honorowo. Ekspedycja „KP„ zaczęła się już 28 grudnia 1928 roku , przy wydatnej pomocy członków Lwowskiego KK - i jak tu nie wpaść w podziw...?

  1929 - styczeń - 01 - Ukazał się w Warszawie jeden z dwóch numerów miesięcznika „ Krótkofalowiec” wydanych przez Polski Klub Radjo-Nadawców . Po

  1939 - styczeń - 01-15 - Wystawa radiowa Śląskiego Klubu Krótkofalowców . Materiały związane z techniką krótkofalarską zajmowały obszerny teren wystawy .

  1969 - styczeń - 01 - Data startowa programu dyplomowego"5Band DXCC". Zdobywcą dyplomu z numerem 5BDXCC 001” był James H. Newman W4QCW (Orangeburg , South Carolina), dzisiaj ma znak W4DR . Następnymi  byli: DL7AA; W8GZ ;W1EVT obecnie NY1N oraz W8BT dzisiejszy jego znak - W8AH .

  1971 - styczeń - 01 - W Niemczech powstał AGCW , klub zrzeszający miłośników telegrafii . Obecnie liczy on ponad 5.000 członków - z całego świata .

  1980 - styczeń - 01 - Od północy sylwestrowo - noworocznej pojawiły się na pasmach stacje z nowymi prefiksami Y2 – Y9 . Ponieważ nikt nie wiedział "who is who ?" więc zrobił się pile-up i wielkie zamieszanie na pasmach . Cała operacja zmiany prefiksów z DM na Y2 był przeprowadzona w głębokiej tajemnicy . A powodem tych zmian był fakt, że dla zbyt wielu prominentów byłego NRD prefiksy DL i DM , tu cytuję : "były zbyt blisko siebie” ! Hi,hi,hi !!!

  1990 - styczeń - 01 - We wcześniej opublikowanej, która tego dnia weszła w życie Ordynacji Pocztowej PP znalazły się przepisy dotyczące wysyłki kart QSL - użyczanej dotychczas jako usługa bezpłatna – ale od tego dnia zaklasyfikowanej jako płatna usługa wysyłki druków . Do chwili wejścia w życie tego zarządzenia – obsługa pocztowa kart QSL była przez całe lata 80-te finansowana w 90 % przez Ministerstwo Łączności ale pod pamiętnym do dzisiaj warunkiem - przynależności do PZK .

  2001 - styczeń - 01 - Rekordowe tropo QSO w paśmie 142 Gigaherców. Była to łączność między dwiema stacjami amerykańskimi W2SZ/4 (ARC R. Athanasiou - FM 07 FM ) oraz WA4RTS/4 Gordon P. Howell - FM 08FB) na odległość 61,6 kilometrów .

  1938 - styczeń - 02 - Przez Biuro QSL przy LKK , które równo za miesiąc bo 01 lutego będzie świętować swoje 10 Lecie działalności przeszła karta QSL z numerem 400.000 ! Biuro to do końca maja mieściło się we Lwowie w prywatnym mieszkaniu kol. SP1AR - Jana Ziembickiego. W czerwcu 1938 r. rozpoczęło swoją działalność już z Warszawy , gdzie działało przez szesnaście miesięcy - do dnia wybuchu II Wojny Światowej . Całoroczny obrót Biura QSL w 1937 roku - będącego wtedy jeszcze we Lwowie - to liczba 65.346 QSL-ek.!

  2008 - styczeń - 02 – W komunikacie Zarządu Głównego PZK odczytywanym przez prezesa ZG - tego dnia dowiedziałem się ciekawej rzeczy . Otóż kol Marek SP5IYI podał informację w imieniu UKE , że z Mazur z miejscowości Stręgiełek , i w okolicach Giżycka pracowała przez ponad pół roku ciekawa stacja... ze znakiem SP5GL . Czemu ciekawa ...bo to był unlis ! Unlis , który to także i na CB radio ( na 11 metrach) przybrał sobie znak wywoławczy według swego widzi mi się.... Po prostu znak , którego używał SP5GL – to pierwsze litery jego imienia i nazwiska. SP5GL czyli Grzegorz L...r – co wyczytałem na karcie QSL , którą od niego otrzymałem przez biuro QSL. Co ciekawsze został on bez żadnej licencji przyjęty do OT PZK nr.25 ! Bravo !

  1994 - styczeń - 03 - Rekordowe QRB Meteo Scutter w paśmie 6 m. Wojciech Młynarczyk SP4CHY o godz.09:45 UTC nawiązał QSO z Ted'em Collins'em G4UPS .Ostatni notowany przez "Dubus"rekord wynosił 1597 km. Natomiast z obliczeń Teda G4UPS wynikał między nimi dystans 1646 km .

  1935 - styczeń - 06 - Walne Zebranie Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców . Prezesem wybrano kol. SP1DF - Antoniego Znamierowskiego . Po wojnie miał znak SP9VJ - zmarł 11 stycznia 1983 roku . Cześć Jego pamięci !

  2008 - styczeń - 07 - Tego dnia nasz kolega Stanisław Zadora – SP9MRY udzielił dla „Radia Kraków – Małopolska” wywiadu na temat działalności klubu SP9PGB i jego członków. Wywiad miał miejsce w siedzibie klubu w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim . Audycja była słyszalna o godzinie 11:20 CET w dniu 10 Stycznia . Prowadząca wywiad redaktor Pani Redaktor Ewa Szkurłat obiecała dalsze audycje na tematy krótkofalarstwa – na antenie tego radia .

  1938 - styczeń - 08 - Harcerski Ośrodek we Włodzimierzu na Wołyniu zorganizował i przeprowadził całodobowe badania dotyczące wpływu zaćmienia Księżyca na propagację fal radiowych w paśmie 7 Megaherców. Efekty tych badań ? - całkowicie negatywne !

  2002 - styczeń - 08 - Zakon Kawalerów Maltańskich uruchomił okolicznościową stację pod znakiem 1A4A- One Aid For Africa . Włoscy operatorzy pracujący w większości na pasmach KF 160 m i 80 m , byli oni również słyszalni na 2 metrach . Dzięki swej pracy na paśmie zgromadzili oni dosyć spory fundusz na budowę szkoły dla młodych dziewcząt w Sudanie Płd .

  1950 - styczeń - 09 – Data posiedzenia Łódzkiego Oddziału PZK . W poszerzonym zebraniu Zarządu tego Oddziału biorą udział takie znakomitości jak prezes kol. SP7LW – inż. Jan Zimowski, skarbnik kol. Jan Kopiel SP7ABN,kol. SP7GI – Teodor Źródelny , kol. SP6LB – mgr. inż. Zdzisław Bieńkowski, kol. SP3FQ – Zdzisław Bielecki , czy też bliżej ze znaków nieznani kol. kol. Śledziński, Gudejka , Klima . Warto pamiętać te nazwiska i znaki - aby nie wypaść negatywnie przy okazji dyskusji o podwalinach powojennej historii Łódzkiego i polskiego krótkofalarstwa .

  1946 - styczeń - 10 - Grupa naukowców z Wall Township w New Jersey  - usłyszała po raz pierwszy w historii badań naukowo-technicznych swój własny sygnał radiowy odbity od Księżyca . Era łączności EME zaczęła się w ramach eksperymentu"Ocean Moonmouth"o godzinie 11:58 Easter Time , kiedy to po nadaniu sygnału na częstotliwości 111,5 Megaherców usłyszeli jego odbicie po upływie 2,6 sekundy .

  1969 - styczeń - 10 - Data pierwszej łączności EME emisją SSB . Dokonali jej  amerykanie - K6MYC - Michael B. Staal (San Martin,California) i K0MQS - Richard J. Haart (Delta,Iowa) – w paśmie 28 Megaherców .

  2008 - styczeń - 10 – Tego dnia , o godzinie 11:20 na częstotliwości “Radia Kraków – Małopolska” można było posłuchać wywiadu jakiego to udzielił kol. SP6MRY – Stanisław Zadora na temat członków I działalności klubu SP9PGB w Makowie Podhalańskim. Prowadząca ten ciekawy wywiad pani redaktor Ewa Szkurłat obiecała, że antenie jej Radia będą dalsze audycje związane tematycznie z krótkofalarstwem .

  1957 - styczeń - 11 - Na mocy uchwały Naczelnej Rady Radioklubów przy Wydziale Łączności LPŻ - postanowiono reaktywować PZK . Powołano w tym celu czteroosobowy Komitet Organizacyjny na czele którego to - stanął SP1CM mjr. Anatol Jegliński (późniejszy SP5CM , sk 1997-04-11) . Wiceprezesem został gość o nazwisku Pawlikowski . Funkcję Sekretarza objął kol. SP5YX – Wacław Musiałowicz , a na członka Komitetu powołano kol. SP5BQ Włodzimierza Ostrowskiego ( sk- 1974-09-22) . Komitet w w/w składzie opracował Statut PZK , który jako obowiązujący zatwierdzono na Zjeździe Założycielskim PZK w dniu 24 Kwietnia 1957 roku , w Warszawie .

  2009 - styczeń - 11 - Na posiedzeniu Prezydium ZG PZK w Bydgoszczy przyjęto rezygnację pełniącego do tej pory funkcję UKF Managera kol. SP6LB – mgr. inż. Zdzisława Bieńkowskiego . Za długoletnią i wzorową działalność na rzecz PZK - Prezydium ZG PZK wystosowało Koledze Zdzisławowi specjalne podziękowanie za 60 lat jego wspaniałej działalności . W dalszej części posiedzenia Prezydium zaakceptowało warunki propozycji zbiorowego ubezpieczenia członków PZK na preferencyjnych warunkach ustalonych przez biuro maklerskie „Maxima Fides” - z Przedsiębiorstwem „ UNIQA ”.

  1980 - styczeń - 12 - Zmarł konstruktor najpopularniejszej w świecie anteny kierunkowej Hidetsugo Yagi.

  2000 - styczeń – 12 - Rekordowe Continental - Tropo QSO – 1.553 kilometrów w paśmie 2,304 Gcs . Była to łączność pomiędzy dwoma stacjami amerykańskimi - KI 5 VH (Donald E. Owen, WWLoc . EM 00 XE ze stacją KB 4 DFO - Rolf P. Marx, EL 89 XC .

  1936 - styczeń - 13 - Walne Zebranie Polskiego Klubu Radio Nadawców w Warszawie . Prezesem został wybrany kol . SP1FD – Wacław Ponikowski . Po wojnie SP5FD -działał jako jeden z tych którzy reaktywowali PZK . Zmarł 20 listopada 1972 roku . Cześć Jego pamięci !

  1925 - styczeń - 15 - Uruchomiono w Warszawie stację radiofoniczną na fali 385 metrów , o mocy jednego kilowata . Była on własnością Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego – prywatnej wytwórni sprzętu radiowego . Dawała swą pracą zaledwie przedsmak regularnych audycji radiowych . Niestety , ale po trzech miesiącach – ze względu na wysokie koszty realizacji programów – nadszarpujących budżet Towarzystwa zaprzestała ona już w kwietniu tej przez słuchaczy lubianej swojej działalności .

  1932 - styczeń - 15-31 - W tych dniach odbyły się ogólnoświatowe zawody" Red Espaniola" (Sieć Hiszpanii), w których uczestniczyło ponad 500 stacji , z ponad 50 krajów . W klasyfikacji końcowej najlepszym wśród Polaków był SP3AR Jan Ziembicki ze Lwowa , lokując się na siódmej pozycji w świecie .

  1938 - styczeń - 15 - We Lwowskim Klubie Krótkofalowców rozpoczęła działalność Komisja Eterowa , która miała za zadanie sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez operatorów zasad Regulaminu Radiokomunikacyjnego, oraz nad kontrolującą działalnością Traffic Managera. Pod kierownictwem kol. SP2PF – por. Romualda Kozłowskiego nadzorowali kol. SP1DT , późniejszy SP3DQ – Józef Zeizer , oraz dwaj nasi starzy znajomi - inż. Jan Świtalski SP1MJ , po wojnie SP8MJ (sk 1999-05-02) , oraz SP1XA – Tadeusz Matusiak , po wojnie SP6XA – nauczyciel akademicki prof. dr. inż. hab.- zmarł 2001-01-18 . Cześć Ich pamięci !

  1959 - styczeń - 15 - W Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy PZK a mającym swój udział w krótkofalarstwie polskim - ZHP. Ustalono formy pomocy na rzecz jednostek organizacyjnych ZHP.

  1976 - styczeń - 15 - Przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Radiową kontrola zezwoleń i urządzeń klubowych wykazała pracę na stacji klubowej SP6KBL w Kłodzku - w Zawodach SP- K operatorów posiadających zezwolenia niezgodne z zezwoleniem stacji klubowej . Zaowocowało to wstrzymaniem licencji klubu na okres siedmiu dni – wystarczającym na wyrobienie w PIR przez operatorów – nowych zezwoleń , zgodnych już z mocą stacji klubowej oraz konsekwencjami w postaci nagan dla operatorów i dla kierownika stacji klubowej SP6KBL. . Tak , tak - to nie bajka … to prawda , tak kiedyś było...

  1994 - styczeń - 15 - Odbyło się pierwsze robocze spotkanie dotyczące współpracy na niwie Packet Radio przedstawicieli DARC i PZK . Ze strony PZK współpracę omawiał kol. SP6LB mgr. Inż. Zdzisław Bieńkowski z Jeleniej Góry . Stronę DARC reprezentował kol. DG1DS – inż . Friedrich Schauman z Hagen. Tematyką spotkania były sprawy dotyczące współpracy transgranicznej i korelacji częstotliwości linków pomiędzy DL a SP. Spotkanie odbyło się w Goerlitz ,

  2008 - styczeń - 15 - W siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” o godz. 18:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za rok 2007 . Nagroda jest przyznawana osobom stanowiącym swoją pracą wzór służby publicznej w ważnych dla Polski dziedzinach. Dla osób aktywnie działających ponad wszelkimi podziałami . Nagrodę uroczyście odebrała Prezes UKE - Pani Anna Streżyńska . Nasze wielkie gratulacje dl Pani Anny !! Całość nagrody przekazała ona dwóm fundacjom społecznym. Jedynym przedstawicielem ze strony organizacji społecznych obecnym na tej ceremonii był prezes ZG PZK – Piotr SP2JMR.

  2008 – styczeń - 15 - Do działań kosmicznej misji krótkofalarskiej „Columbus” został włączony kol.SP6ARR Henryk Pacha ( sk 2010-02-26). Krótkofalowcy mieli w tej misji uruchomić na pokładzie stacji kosmicznej ISS przemiennik cyfrowy. Jest to urządzenie amatorskiej telewizji cyfrowej najnowszej generacji . Człon „Columbus” został wystrzelony i dołączony do stacji kosmicznej ISS w dniu 04 lutego 2008 roku .

  1938 - styczeń - 17 - Data pierwszego Walnego Zebrania Morskiego Klubu Krótkofalowców w Gdańsku .

  1903 - styczeń - 18 - Dzień pierwszej transatlantyckiej wymiany depesz radiowych (ponad Atlantykiem) Depesze wymienili między sobą Król Anglii - Jerzym VIII z ówczesnym prezydentem USA Theodorem Rooseveltem .

  1958 - styczeń - 19 - W Warszawie odbył się V Walny Zjazd PZK . Prezesem wybrano ponownie SP5CM ppłk. Anatola Jeglińskiego .

  1992 - styczeń - 19 - Prezydium ZG PZK zaakceptowało propozycję przejęcia wydawania miesięcznika Krótkofalowiec Polski" przez SP5CCC kol. Tomasza Ciepielowskiego. W dniu edycji jego pierwszego numeru przez nowego wydawcę - 15 lutego 1992 r.- Plenum ZG PZK zatwierdziło decyzję Prezydium .

  1939 - styczeń - 21 - Drugie Walne Zebranie Morskiego Klubu Krótkofalowców .

  1992 - styczeń - 21 - W budynku GK ZHP w Warszawie miało miejsce zebranie założycielskie SP-QRP Clubu. Spośród 23 założycieli wybrano sześcioosobowy Zarząd Klubu i trzyosobową Komisję Rewizyjną Prezesem wybrano kol. Zenona Saraczewskiego SP5SDA,a Sekretarzem kol. SP5TAT . Komisję Rewizyjną stanowili koledzy SP5YQ, SP5TAW oraz SP5UAT.

  2006 - styczeń - 21 - W wieku 91 lat zmarł jeden z najsłynniejszych w świecie operatorów radiostacji amatorskiej – jeden z tych krótkofalowców , który zaliczył łączności ze wszystkimi - 393 krajami ! Charlie Mellen - W1FH był jednym z dwóch operatorów który nawiązał łączności z każdym z entities - krajów , jaki się kiedykolwiek pojawił na liście DXCC po II wojnie światowej . Był on także zdobywcą Dyplomu DXCC # 001! - który otrzymał w dniu 20 listopada 1947 roku . Cześć Jego pamięci !

  2008 - styczeń - 21 – Obchodzący tego dnia swoje 55 Lecie – Radioklub Beskidzki SP9KAT wydawał za jedno QSO w tym dniu, okolicznościowy dyplom ze zdjęciem karty QSL potwierdzającej QSO z dnia 21 stycznia 1953 roku – nawiązanej przez SP9QN Rudolfa Tyrałę. Bravo !

  1933 - styczeń - 22 - Walne Zebranie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców . Sprawozdanie ustępującego Zarządu . W minionej sześciomiesięcznej kadencji prezesa inż. Witolda Koreckiego SP3 II odbyło się aż 30 posiedzeń zarządu , i przeprowadzono aż 39 egzaminów na Świadectwo Uzdolnienia . Najlepszym ze wszystkich wskaźników jest fakt , że w roku 1932 członkowie Lwowskiego KK wysłali dużo więcej kart QSL - niż członkowie wszystkich pozostałych Klubów w całej SP . Prezesem na następną kadencję został wybrany ponownie inż. Witold Korecki - SP3 II .

  1937 - styczeń - 22 - Na fali długości 85,49 m z mocą 70 Watów , w systemie Bairda rozpoczęła pracę - regularne nadawanie transmisji telewizyjnych - stacja SP1AR  ze Lwowa (późniejszy SP6FZ , sk 1969-12-15 w Bielawie) . Najdalszy potwierdzony zasięg jego pracy tą emisją to 162 km.

  1990 - styczeń - 22 - Wystrzelono na orbity serię satelitów telekomunikacyjnych ; UO -14 ; UO -15 ; AO -16 ; DO -17 ; WO -18  i  LO -19 .

  1937 - styczeń - 23 – Walne Zebranie Poznańskiego Klubu Krótkofalowców . Prezesem wybrano kol. SP1AG Alfreda Niziołka , ex SP3SN .Zlikwidowano działający zaledwie od sierpnia 1935 roku oddział Poznańskiego Klubu Krótkofalowców w Gnieźnie. Przez cały okres działalności tego Oddziału przewodniczył mu kol . PL 132 - A. Rzewuski .

  1953 - styczeń - 23 - Pokazowa trwająca prawie pół roku akcja PZPR mająca na celu propagowanie telewizji wśród jej członków i ludzi powiązanych z tą partią. Na terenie Warszawy – w klubach partyjnych i wojskowych rozmieszczono 20 odbiorników telewizyjnych . Były to emisje kilkugodzinne - raz na tydzień, lecz potwierdziły one wielką siłę oddziaływania ideowego telewizji na widzów.

  1970 - styczeń - 23 - O godz.13:50 Zulu wystrzelono na orbitę radioamatorskiego satelitę AO-5(OSCAR 5).

  1984 - styczeń - 23 - Pierwsze polskie zawody RTTY, zorganizowane przez ZOW PZK  w Lesznie, w których uczestniczyło tylko 6 stacji nadawczych :SP2FF;SP3AMZ;SP3CMX;SP3CUG; SP3PAA i SP3ZAH oraz dwie stacje nasłuchowe SP3LRS i SP-0021-GD .

  1974 - styczeń - 24 - Pierwsze QSO polskiej stacji za pośrednictwem satelity OSCAR'a 5 . Dokonał tego o godzinie 19:38 UTC kol. Adam Sucheta SP9DH (sk 1997-07-01) - zaliczając QSO ze stacją marokańską CN2BO .

  1984 - styczeń - 24 - Na Sympozjum w Bydgoszczy poświęconemu mode  SSTV powołano Polski Klub  Radiovideografii . Działa on na podstawie statutu , który otwiera wszelkie formy dla działalności technikami komputerowymi . Członkowie PK RVG noszą znaczki jak członkowie PZK , ale z białym tłem. Od wielu, wielu lat funkcję Prezesa PK RVG wciąż sprawuje kol. SP2JPG - prof. dr. hab. inż. Wojciech Cwojdziński .

  1976 - styczeń - 25 - Przy ówczesnym ZOW PZK w Gdańsku powołano do życia Klub Seniorów .Czyli KS PZK . Założycielami byli old-timer'zy z których 7 miało znaki przed II Wojną Światową . Byli to :

                                                                                                                                
  001 SP2ANAntoni Janiczek ex SP1DJ,SP1J sk  1984-11-13
  002 SP2AO Tadeusz Karolczak TPKS,SP3KS,SP2AOI 1981-08-24
  003SP2CC Emil Jurkiewicz TPJU,SP3JU,SP1CC 1980-09-14
  004SP2CX Zenon Blekiewicz SPL 8000,SP3CD 1994-07-13
  005SP2DX Wiesław Wysocki ex SP3PW
  -
  006SP2GMH Alojzy Serowy SP1ME sk  1979-10-31
  007SP2GS Jan Szkućko SP 701/W
  -
  008SP2JS Stanisław Maciejkiewicz SP3MQ sk  1998-05-27
  009 SP2MQ Zenon Burzyński SP1MQ 2007-11-14
  010 SP2SJ Józef Jezierski "Jojne" SP1JJ 1979-02-16

  Uchwałą ZG PZK z dnia 1985-02-15 uzyskał on rangę klubu ogólnopolskiego , jako SP Old Timer's Club , ze wpisem w regulaminie o aktualnie kontynuowanej przezeń dotychczasowej działalności KS PZK . Prezesami byli dotychczas koledzy : SP2AO, SP2DX ,SP2CX oraz pełniący już czwartą kadencję kol. SP2IW - Ryszard Czerwiński .

  2001 - styczeń - 25 - Pierwszy dla polskiej stacji Dyplom DXCC w paśmie 50 MCs ( W świecie nr 304..!) . Otrzymał go kol. SP6GWB – inż. Stanisław Ziemczonek z Kłodzka . Gratulacje !

  1935 - styczeń - 26 - Rzadko spotykany przypadek odmowy objęcia funkcji przez świeżo wybranego prezesa. Podczas odbywającego się tego dnia Walnego Zebrania Poznańskiego Klubu Krótkofalowców wybrano nowym prezesem płk. Karola Podonowskiego - SP1AY. Ten jednak odmówił i nie przyjął funkcji – wychodząc z zebrania . W związku z tym po Walnym Zebraniu dokooptowano do Zarządu dodatkowego członka , a na prezesa powołano kol. PL 139 – inż . Włodzimierza Markowskiego .

  1964 - styczeń - 26 - Zarząd Główny PZK zatwierdził regulamin drugiego specjalistycznego klubu w SP , czyli Polskiego Klubu UKF. Projekt regulaminu tego klubu był wcześniej przedstawiony podczas obrad V Zjazdu UKF w dniach 13-15 wrzesień 1963 roku w Chorzowie. Akces przynależności do Klubu PK UKF zgłosiło wówczas 30 członków założycieli, uczestników tego Zjazdu .

  1993 - styczeń - 27 - W wieku 99 lat zmarł znakomity wynalazca i krótkofalowiec , ex W2BML – inż.Harold Beverage. Spośród wielu jego wynalazków, najbardziej jest znana jego doskonała antena dająca możliwości odbioru niezwykle słabiutkich sygnałów - nazwana jego nazwiskiem. Beverage - wykonał i opisał ją już w 1917 roku ! Jako ciekawostkę przypomnę kolegom fakt istnienia w latach przedwojennych w profesjonalnym ośrodku nasłuchowym Polskiego Radia w Grodzisku Mazowieckim – nasłuchowej anteny Beverage o długości „zaledwie”17 kilometrów ! Był to ośrodek współpracujący z ośrodkiem nadawczym w Babicach koło Gdyni .

  1933 - styczeń - 29 - Rozpoczęła się trwająca do 12 lutego - potężna wystawa radiowa Lwowskiego Klubu Krótkofalowców składająca się aż z siedmiu działów . Były to działy : policyjny, firmo firm wystawiających swój towar, telewizyjny, radioamatorski, klubowy, krótkofalowy, i ultrakrótkofalowy. Wystawa miała miejsce w specjalnie na tą imprezę wybudowanym budynku o kształcie rotundy. Mieściła się w olbrzymiej sali z wianuszkiem sal i pokoji, i galeriami dla zwiedzających - na piętrze . Publiczność miała więc możliwość oglądania z każdej strony pracy na radiostacji zmieniających się operatorów stacji klubowej LKK . Pozostawał jednak pewien niedosyt po zwiedzeniu tej wystawy. Będący w sali w części telewizyjnej wystawy - telewizor, własnej produkcji - wystawiony przez Jana Ziembickiego SP1AR , nie mógł zademonstrować odbioru programu telewizji Londyn jedynej naonczas profesjonalnej i ogólnodostępnej stacji telewizyjnej ponieważ zaczynał się on o godzinie we Lwowie 24:00 - a wystawa była zamykana już o godzinie 1900 .

  1938 - styczeń - 29-14 luty – Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju zorganizował w Łodzi wystawę radiową. Osobny dział miał na niej Łódzki Klub Radio Nadawców. Wystawione tam ręcznie robione cieszyły się wielkim powodzeniem i uznaniem zwiedzających wystawę .

  1991 - styczeń - 29 - Na orbitę wokółziemską wystrzelono kolejnego radioamatorskiego satelitę RS - 14 .

  2006 - styczeń - 30 - Zmarł słynny "Ludojad" Ludomir Mączka znakomity żeglarz, który na swoim jachcie Maria" przepłynął ponad 200.000 mil morskich, opływając kilkukrotnie kulę ziemską . Z zawodu inżynier geolog , po Politechnice Wrocławskiej przepracował w swoim zawodzie kilka lat w Mongolii, a następnie w Afryce przez cały czas planując swoją przyszłą morską podróż. W roku 1975 wypłynął ze Szczecina ze znakiem SP1CVO. Zaraz po pokonaniu Atlantyku i dopłynięciu do Kanady był słyszany jako VE 0 ACB/mm  , a następnie już do dnia śmierci pod znakiem VA3CVD . Ostatnie lata przemieszkał on w Toronto. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Szczecinie . Cześć Jego pamięci !

  1935 - styczeń - 31 - Walne Zebranie Polskiego Klubu Radionadawców w Warszawie . Prezesem został wybrany kol. SP1AU - Czesław Kuraś .

  1992 - styczeń - 31 - W paśmie 3 cm , miała miejsce pierwsza w świecie grupowa praca via EME na SSB. Podczas prób EME SSB braci G4KGC (Peter Suckling, Towcester) z G3WDG (Chris Suckling, Towcester) zgłosił się im niespodziewanie kolega zza wielkiej wody W7CJO James Vogler in Cave Creek , Arizona - podając im dobre raporty .

  2009 - styczeń - 31 - Pierwsze ćwiczenia DASR – Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratowniczej . Przebiegły one wręcz pokazowo bo jednocześnie na KF ( 3,7 Mcs) i na UKF (145 Mcs) Chociaż na jednym z przemienników chwilowo wystąpiły zakłócenia – to umiejętność operatorów nabyta latami pracy w takich warunkach pozwoliła na prawidłowe dotarcie informacji do koordynatora ćwiczeń . Według opinii EmCom Managera – Marka Garwolińskiego kol. SQ2GXO – ćwiczenia te stanowią wzór do naśladowania dla innych okręgów SP. Brawa dla koordynatorów ćwiczeń kol.kol. Roberta Czapskiego 3Z6AET i dla SQ6IYR – Rafała Wolanowskiego .

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)