Ciekawostki

WRZEŚNIOWE FAKTY,DATY...

  1842 – wrzesień - Według komunikatu Sekretariatu Generalnego PKP rok 2013 , to 171 - lecie kolei w Polsce. W zeszłym roku była okrągła 170 rocznica , ale na pasmach absolutnie nic ani o rocznicach , ani też o kolei nie słychać . Nasuwa się więc pytanie, może ktoś z kolegów wie coś na ten temat , więc prosiłbym o informację .Czy istnieje na terenie Polski , działający klub krótkofalowców sponsorowany przez PKP ? Infos na ten temat proszę przekazać do Stanisława SP6BGF . Z góry dziękuję !

  1890 – wrzesień - Obecnie mija 123 lata od od wynalezienia , mało komu dzisiaj znanego - koherera . Wyjaśniam: kohererem nazwano pierwsze w świecie urządzenie, które służyło do detekcji fal elektromagnetycznych. Wynalazek Edwarda Branly'ego był rurką szklaną wypełnioną metalowymi opiłkami. Był to pierwowzór późniejszych aparatów detektorowych opartych na kryształach galeny - zwanych aparatami kryształkowymi. Wynaleziona w 1904 r. przez J. A. Fleminga dioda próżniowa, jak i też w 1948 roku tranzystor - posiadają całkowicie inną konstrukcję , ale ten sam cel .

  1927 – wrzesień - Czterem krajom - Estonii, Litwie, Łotwie i Polsce przydzielono wspólny prefiks "eT". Zgodnie ze wcześniej uchwaloną zasadą - pierwsza mała litera oznaczała kontynent . Używające go stacje danego kraju – miały obowiązek dodawać doń trzecia literę, więc w przypadku stacji z Polski wyglądał on - "eTP". Nie przypadł on jednak do gustu – i to wcale Polakom. Więc aż do dnia 01 stycznia 1929 roku, gdy to weszły w życie uchwalone na konferencji (WARC) Waszyngtońskiej przydziały prefiksów używali oni tej „skróconej” formy prefiksu – " TP " . Znaki serii SNA-SRZ przydzielone wtedy na WARC 1929 dla Polski - obowiązują nas do dzisiaj .

  1929 – wrzesień - Do Grenoble (Francja) wyjechał na studia polski nadawca uznany jako"prima persona" polskiego krótkofalarstwa – kol. TPAX – Tadeusz Heftman. To jemu właśnie jako pierwszej stacji Polskiej, stacja zagraniczna potwierdziła łączność. W dniu 6 grudnia 1925 roku na śmiesznej dla nas dzisiaj antenie, zaliczył niedokończoną łączność z holenderską stacją N0PM. Spaliło się włókno wolframowe w zbyt forsownie eksploatowanej lampie typu RT. Mimo braku pożegnania się po QSO - Holender przysłał kartę QSL za to QSO. Była potem ona reprodukowana w 1935 roku w roczniku "Krótkofalowca Polskiego" - na str.196. Z Francji pracował pod znakiem F8TPAX . Do kraju już nie powrócił, ale jego działalność naukowo-techniczna polegająca no konstruowaniu i budowie w jego angielskiej firmie nowoczesnych na owe czasy radiostacji lampowych, zrzucanych później na terenie Polski i Czechosłowacji przyczyniła się wybitnie do odzyskania wolności .

  1938 – wrzesień - Na Krajowej Wystawie Lotniczej we Lwowie w przeszklonym, specjalnie do tego celu wybudowanym pawilonie podziwiano z trzech stron punkt rekrutacyjny chętnych na krótkofalowców, z pracującymi wewnątrz niego operatorami radiostacji klubowej SP1LK . Efekt był wspaniały, dziesiątki osób jednocześnie podziwiacych pracę operatorów złapało bakcyla, zasilając później poważnym skokiem ilościowym - stan członków Lwowskiego KK.

  1958 – wrzesień - Pierwsze QSO polskiej stacji w paśmie 3 cm – 10,36 Gcs, na QRB - 75 kilometrów . Z Góry Świętej Anny - JO90CK , pracował kol. Lucjan Koćma SP9MX – sk 2011-03-02, z z drugą katowicką stacją SP9BPR – WWloc. JO90MG, kol. Zbigniewem Heringiem – sk jako SP6BPR – 1991-11-10. Cześć Ich pamięci !

  1962 – wrzesień - Okręgowe Zarządy PZK , LOK i ZHP zaczęły rozprowadzać pierwszy raz wydany w SP spis – wykaz wszystkich stacji polskich . Pojawił się on na rynku krótkofalarskim dzięki wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu wspaniałego krótkofalowca globtrotera kol. Zbyszko Kupczyka SP5ZK. Umieścił on w tym spisie alfabetycznie wszystkie stacje indywidualne, wg stanu na dzień 30 listopada 1971 roku , co przy panującej wtedy wszechobecnej biurokracji i gigantycznej "tajemniczości" było naprawdę wielkim informacyjnym krokiem do przodu . Łamał on nie tylko bariery biurokratyczne, ale też niezwykle trudne do pokonania, nikomu nie potrzebne ograniczenia dotyczące pracy polskich stacji, jak i polskich operatorów poza spoza granic kraju. Obowiązywało wtedy każdego z polskich krótkofalowców przy wyjeździe za granicę (co wtedy graniczyło z cudem, lub świadczyło o "plecach na górze"!) złożenie w depozyt licencji w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie PIR . Pracował on w eterze z kilkunastu krajów, z reguły jako operator-gość . Zmarł dnia 30 maja 2005 roku w Warszawie . Cześć Jego pamięci !

  1970 – wrzesień - Prasa odnotowała pierwszy w świecie przypadek hakerstwa . Niejaki John Draper , pseudonim - Captain Crunch, wykrył że ładny gwizdek dołączany gratis do każdego opakowania płatków śniadaniowych firmy "Cap & Crunch" emituje częstotliwość równo 2.600 herców. Umożliwiało to włączanie się do sieci telefonicznej a zatem bezpłatne realizowanie rozmów telefonicznych z całym światem - wykorzystując do tego sieci amerykańskiej firmy WATS. John Draper przeszedł do historii nie tylko jako fanatyk ruchu hippisowskiego. W historii elektroniki uznano go za jednego z najlepszych jej twórców.To właśnie on jest wynalazcą tak dzisiaj nierozłącznego z nami sprzętu komputerowego - myszy komputerowej .

  1993 – wrzesień - Porzekadło "łaska pańska na pstrym koniu jeżdzi" jest szeroko znane wśród braci krótkofalarskiej. Nigdy nie wiadomo,czy nie przyjdzie spotkać się nam z taką sytuacją jak jednemu z amerykańskich QSL Manager'ów. Znany w świecie - ze swych wysokiej klasy usług - zamieszkały w Miami Robert Kaplan - WA4WTG wysłał do rosyjskiego QSL managera okolicznościowej stacji, trzy karty QSL z załącznikiem $1.0. Były to trzy karty QSL za trzy QSO's na trzech pasmach. Wysłał je we wrześniu 1993 roku. Można sobie wyobrazić wielkie jego zaskoczenie w styczniu 1994 roku, po otwarciu koperty. Na jednej tylko karcie QSL, która za to miała aż trzy linijki do wypełnienia były wpisane tylko dwie łączności, a trzecia linijka została przekreślona z adnotacją że "nieodpowiednia opłata pocztowa, reszta potwierdzeń via biuro" . Jaki z tego morał ? Nie rób trzeci raz ruskiego DX'a, mając na opłatę pocztową tylko jednego dolara...hi !!

  **************************************************************

  1837 – wrzesień - 01 - Tego dnia amerykański wynalazca Samuel Finley Breese Morse żyjący w latach 1791 -1872 , opatentował pierwszą wersję elektromagnetycznego aparatu telegraficznego . W 1845 roku opatentował jego ulepszoną wersję , do której to znacznie wcześniej opracował alfabet telegraficzny , popularnie nazywany od jego nazwiska - morsem .

  1930 – wrzesień - 01 - Rozpoczęto budowę i montaż aparatury radiowej firmy "Marconi" Centralnej Polskiej Radiostacji w Raszynie . Budowa została zakończona w dniu 05 grudnia 1930 roku, a kierował nią inż. Władysław Heler. Była to naonczas najsilniejsza na świecie radiostacja o mocy 120 kilowatów. Pracowała ona na fali o długości 1.339,3 metrów i posiadała antenę ewenement na skalę światową - bo antenę trapezową o długości 280 metrów , zawieszoną na wysokości aż 200 metrów nad ziemią, na czterech masztach. 1930 - wrze -01- Na rynku prasy radioamatorskiej ukazał się pierwszy numer norweskiego miesięcznika dla krótkofalowców , pod tytułem "The NRRL Bulletin" .Począwszy od miesiąca marca 1948 r. ukazuje się on pod nową nazwą "Amator Radio".

  1939 - wrze -01-Data wydania ostatniego przedwojennego"Krótkofalowca Polskiego, którego to mało kto „ dzięki” wybuchowi II WW - zdążył otrzymać. Następny numer tego tak wielce dla nas zasłużonego pisma ukazał się dopiero po prawie 19 latach , w kwietniu 1958 roku !

  1939 – wrzesień - 01 - W dniu wybuchu II wojny światowej Prezesem ZG PZK był kol. SP1LY dr. Eugeniusz Piestrzyński wspaniały lekarz, ówczesny Minister Zdrowia i Opieki Społecznej . Został wywieziony na Sybir (azjatycka część ZSRR) , gdzie zachorowalność i umieralność wśród przymusowych mieszkańców przekraczała wszelkie europejskie pojęcia. On również tam podpadł na zdrowiu, jednak z chwilą formowania się I Korpusu Armii Polskiej wstąpił w jego szeregi . Po latach tułaczki w Armii Andersa przez Środkowy i Bliski Wschód dotarł pod Monte Cassino . Po bitwie , w której brał udział ( wraz z SP3DO , SP1AH późniejszym SP1EV - Piotrem Śliwiakiem) powrócił do kraju, do rodzinnego Milanówka. Trapiony przez nabyte na Syberi i podczas wojny dolegliwości zmarł w 1945 roku . Cześć jego pamięci !

  1972 – wrzesień - 01 - Począwszy od tego dnia do 15 września pracowali z wyspy Wolin, z miejscowości Wisełka z lokatora HN03b (dzisiejszy JO73GX), z powiatu MQ(dziś ZKP) - trzej nasi koledzy ze Złotoryji. Byli to kol. SP6CZ/1 - Zbigniew, kol. SP6CXC/1 - Henryk obecnie SP3MIG , i kol. Waldemar SP6EUA/1 . Na falach krótkich pracowali oni na 50 watowym nadajniku z lampą GU50 w końcówce, a odbierali na starym US 9 z konwerterem, i na antenie W3DZZ. Ten sam US 9 z konwerterem na lampie typu E88CC, oraz nadajnik z lampą QQE 06/20 w końcówce i 9 elementowa antena Yagi (według SP6LB) stanowiły komplet do pracy na UKF.

  1977 – wrzesień - 01 - W Stanach Zjednoczonych sprzedano tego dnia pierwszy egzemplarz komputera domowego . Był to prawzór późniejszych PC-ów , oznaczony był : TRS-80 model 1.

  1979 – wrzesień - 01 - Działający po egidą Henryka SP6FID (sk 2004-06-21) już od kilkunastu lat bo od 1962 r. klub nasłuchowców LOK SP6-1180/K, mający swoją siedzibę w słynnym Górniczym Domu Kultury(przed wojną Kinoteatr „Capitol”) przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu - nie wznowił tego dnia działalności po przerwie wakacyjnej. Powodem tego była decyzja Zarządu GDK o likwidacji klubu wynikające z donosu starszych pań z kółka plastycznego – działajacego na tym samym piętrze obok klubu SP6-1180/K. Krótkofalowcy, wcześniej przed przerwą wakacyjną - samodzielnie własnym sumptem i wysiłkiem wyremontowali obydwa niezbyt zadbane pomieszczenia. Donos - oskarżenie dotyczył zniszczenia firanki wiszącej przed wakacjami nad oknem korytarzu – przez który chodzili wszyscy uczestnicy wszystkich sekcji zainteresowań, prócz krótkofalowców ponieważ SP6-1180/K był przez całe wakacje zamknięty. W czym tkwił powód likwidacji klubu..? We firance..? - we wrogim wówczas nastawieniu kogoś do krótkofalowców..? Niee ! - był on bardzo przyziemny. Po prostu ze względu na fakt położenia pomieszczeń po dwóch stronach korytarza - obydwie pary drzwi od tych pomieszczeń były zawsze otwarte. Wszyscy przechodzący korytarzem mieli więc „pełny wgląd” do klubu. Wszystkim, i to już w trakcie remontowania – bardzo się podobały nasze świeżo odnowione pomieszczenia...starszym paniom najbardziej !

  1832 – wrzesień - 02 - Pierwsza publiczna demonstracja telegrafu elektromagnetycznego, wynalezionego i pokazywanego przez Samuela F.B.Morse'a wraz ze specjalnie opracowanym do tego celu odpowiednim układem kresek i kropek - jako system odległościowego przekazywania informacji . W radiokomunikacji do transatlantyckich prób łączności radiowej wykorzystał ten system już w 1895 roku , twórca radia Guglielmo Marconi.

  1951 – wrzesień - 04 - Pierwsza międzykontynentalna transmisja programu telewizyjnego. Do europejskich widzów przemawiał ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman, podczas swego dorocznego wystąpienia w amerykańskim Kongresie . 1981 - wrze -04-Rekordowe oceanic Tropo SSB QSO w paśmie 144 Mcs . Była to łączność dwóch stacji wyspiarskich : hiszpańskiej EA8XR- Salvatore Patruno pracującego z Las Palmas naspach, Gran Canaria , i GD8EXI - S.R.Baker'a z Douglas Island . QRB pomiędzy nimi - 774 kms .

  1939 – wrzesień - 5/6 - W nocy z 5 na 6 września 1939 r. saperzy celowo uszkodzili nadajnik stacji radiowej w Raszynie. Saperzy wysadzili w powietrze jeden z czterech 200 metrowych masztów podtrzymujących antenę trapezową o rozpiętości 280 metrów.

  1976 – wrzesień - 05 - Dwudniowe zawody VHF I Region IARU . Z polskich stacji najwyższą lokatę zajął kol. SP9AFI - Kazimierz Gaszczyk (sk 2008-03-04) - JN99MT ; przed SP6ARE – Wojciech Stępniewski JO81IK ; trzeci był SP6LB -Zdzisław Bieńkowski JO70UU, a czwarte miejsce zajął SP6FID - Henryk Grzeszuk , JO80DS (sk 2004-06-21). W kategorii klubów stacja SP6KCN zajęła dziewiąte miejsce.

  1988 – wrzesień - 06 - Rekordowe continental QRB w paśmie 47 Gcs -106,6 kilometrów .Było to CW QSO pomiędzy stacjami K7ANO (Richard B. Moon, Goodyear,AZ) i WA3RMX/7 -Thomas C. Hill.

  2008 – wrzesień - 06-07 - W Ustroniu Morskim odbył się w tych dniach - jubileuszowy , sprawozdawczo - wyborczy XXV Zjazd Polskiego Klubu RadioVideoGrafii . Prezesem na entą z rzędu kadencję – ponownie wybrano kol. SP2JPG prof. dr. Inż. Wojciech Cwojdziński . Nad przebiegiem całości Zjazdu trzymał pieczę organizatorską kol. SP1EUS - obecnie SP1F Zbigniew Kazimierczak – gratulujemy .

  1939 – wrzesień - 07 - Stacja w forcie Mokotowskim , mająca zaledwie moc 10 kilowatów przejęła funkcję wysadzonej stacji w Raszynie. Za pomocą tego nadajnika , pracującego zamiennie z nadajnikiem znajdującym się na Politechnice Warszawskiej - prezydent Warszawy Stefan Starzyński komunikował się na falach średnich z ludnością stolicy aż do dnia zbombardowania i zniszczenie przez Niemców Elektrowni Miejskiej, czyli do dnia 23 września 1939.

  1991 – wrzesień - 07 - Obradujący tego dnia Zarząd Główny PZK w Warszawie zatwierdził na stanowisku Przewodniczącego Komisji Statutowej XI Zjazdu PZK kol. SP6LB mgr. inż. Zdzisława Bieńkowskiego . Pozytywnie zaopiniował wniosek o honorowe członkowstwo PZK kol. SP6XA dr. inż.Tadeusza Matusiaka (sk 2001-01-18), oraz uregulował zasady obsługi QSL członków PZK .W konkursie - zostało wyłonionych dziewięciu QSL Managerów Okręgowych . Całe te obrady przeszły by pewnie "bezboleśnie" do annałów PZK , gdyby nie fakt uchwalenia ponad 100 procentowej podwyżki rocznej członkowskiej składki PZK , do sumy 180.000 złotych rocznie ! Wywołało to wielkie wzburzenie zdecydowanej większości członków PZK i rezygnację dużej ilości członków PZK z dalszej doń przynależności , dało ono także powód do przemyśleń a propos status quo PZK i do późniejszych zdecydowanych w nim reform .

  2001 – wrzesień - 07 - Podczas trzydniowego mitingu SP OTC , odbywającego się już po raz kolejny w Skorzęcinie (JO82WK) ponownie na stanowisko Prezesa wybrano kol. Ryszarda Czerwińskiego SP2IW , a wiceprezesem został kol. Wiesława Wysocki SP2DX

  2007 – wrzesień - 08 - Na szczycie góry Chełmiec koło Wałbrzycha (849 mASL , JO80CS) miał miejsce jedyny jak dotąd meeting Oddziałów PZK – Sudeckiego i Dolnośląskiego. Całość zorganizowali koledzy z klubu SP6KCN – pod egidą kolegów Tadeusza SP6HQT , i Artura SP6QKO . Padający tego dnia różnego sortu i rodzaju deszcz – nie zdołał zniechęcić do przyjazdu na ten meeting zdecydowanej większości aktywu DOT 01. Nieco gorzej wyglądała statystyka członków Sudeckiego OT . Oprócz doskonale działającego bufetu , było tam też Okręgowe Biuro QSL . Prelekcję na temat swojej niedawnej udanej wyprawy na St Brandon 3B7SP wygłosił kol. SP6EQZ Włodzimierz Herej . Była też oczywiście giełda sprzętowa , i ogłoszenie wyników Zawodów Dolnośląskich - na KF i na UKF . Szkoda tylko że tacy doskonali organizatorzy jak Tadeusz SP6HQT, i Artur SP6QKQ czy też Marcin SQ6RR – nie zamierzają wcale powtórzyć tej tak udanej imprezy , a powinna ona być cykliczna ...wielka szkoda .

  2003 – wrzesień - 07-09 – W Cetniewie (Władysławowo) odbyły się XIV Mistrzostwa I Regionu IARU w ”Łowach na lisa” . Był to pokaz umiejętności radiopelengacji czeskiej reprezentacji która zwyciężyła w generalnej klasyfikacji zdobywając aż 28 medali . Poniżej wykaz:

  1. miejsce OK - 17 złotych , 9 srebrnych i 2 brązowe
  2. miejsce UR - 13 złotych, 5 srebrnych i 8 brązowych
  3. miejsce R/U - 5 złotych , 15 srebrnych i 8 brązowych
  4. miejsce HA - 8 medali
  5. miejsce DL - 8 medali
  6. miejsce OM - 7 medali
  Reprezentanci SP – pomimo atutu własnego terenu zajmowali we wszystkich konkurencjach odległe i ostatnie miejsca , nie zdobywając ani jednego medalu . Natomiast impreza jako taka zebrała multum pochwał , a według władz IARU - organizatorzy tych mistrzostw odnieśli wielki sukces .

  1980 – wrzesień - 08 - Podczas pierwszych Mistrzostw Świata w Radiolokacji Sportowej , odbywających się w Cetniewie - JO94ET, przez trzy dni do 10 września pracowała pod znakiem 3Z50PZK okolicznościowa stacja , związana z 50 rocznicą przyjęcia PZK do IARU.

  1937 – wrzesień - 10 - Wydział Budowy Polskiego Radia rozpoczął tego dnia budowę nadajnika próbnej stacji telewizyjnej. Tymczasowa antena nadawcza była na dachu „Prudentialu” przy pl. Napoleona . Nadajnik fonii miał moc 0,5 kW – nadawał na 40 Mcs, a wizyjny 1,1 kW pracował na 36,8 Mcs – zapewniając odbiór w promieniu 20 -25 kilometrów.

  1925 – wrzesień - 10 - Pierwszy dzień działalności nowopowstałej w sąsiedniej Szwecji – FSSA , czyli - Foreningen Sveriges Sondere Amatoren . Organizacji odpowiednika naszego PZK , o którym to w Polsce jeszcze w tym czasie nie myślano . Nasze krótkofalarstwo będące odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w Polsce , było wtedy traktowane przez rząd bardzo podejrzliwie . Dopiero rok póżniej powstały pierwsze dwa kluby we Lwowie i w Warszawie , a pierwsze Walne ich zebrania miały miejsca w dniach 6 marca i 27 marca 1927 roku .

  1979 – wrzesień - 10 - Założona w 1928 roku w Chicago przez P.V.Galvin'a , a działająca dzisiaj w Phoenix (Arizona) firma " Motorola Incorporated " wypuściła na rynek procesor składający się z 68.000 tranzystorów , stąd jego oznaczenie "Motorola 68.000"

  1930 – wrzesień - 11 - We Lwowie w Państwowej Szkole Technicznej rozpoczął się trwający do 20 czerwca pod nazwą „ Ogólny Kurs Radiotelegrafii” . Był to pierwszy taki kurs w historii polskiego krótkofalarstwa . Był on przeznaczony dla osób po ukończonej szóstej klasie szkoły ogólnej . Kosztował aż 90 złotych .

  1998 – wrzesień - 11 - Na szczycie Wielka Sowa (JO80FQ), z wieży widokowej(1015 mASL+20 m.wieża) został uruchomiony przemiennik SR6S .Pracuje on w kanale V15-RV63 (lub R7x ), 145,7875 Mcs z mocą około 10 watów . Jego autorami są kol.kol : Alfred SP6FAF, Zbigniew SQ6ADH i Jan SP6OPL. Kilka miesięcy póżniej, ta sama grupa oddała do użytku na tej samej wieży drugi przemiennik,w paśmie 70 cm SR6WS pracujący na kanale RU17-U106 ( lub R 81) czyli 438.925 Mcs.

  2001 – wrzesień - 11 - Podczas terrorystycznego ataku na World Trade Center w Nowym Jorku ponieśli śmierć koledzy : AA1GO - Michael Jacobs ; KA2OTD - Robert Cirri Sr ; N2SJ - Steve Jacobson ; WA2ACW - William Steckman . Natomiast w zamachu na Pentagon w Waszyngtonie zginął kol. W3HRD - William Ruth . Wszyscy byli wysokimi rangą specjalistami od spraw obronności . Cześć ich pamięci !

  1958 – wrzesień - 12 - Pierwsza prezentacja publiczna w Stanach Zjednoczonych - układu scalonego . Jack Kilby zademonstrował zbudowany z tranzystorów , oporników i kondensatorów układ scalony - pierwszy w USA i w świecie .

  2003 – wrzesień - 12-14 - Trwał w Skorzęcinie doroczny XV Zjazd SP OTC . Miał on charakter spotkania towarzyskiego i wzięło w nim udział ponad 70 członków klubu Old-Timers'ów .

  1957 – wrzesień - 15 - W Zakładowym Domu Kultury Huty ”Pokój” w Nowym Bytomiu .(Dzisiejsza Ruda Śl) odbyło się zebranie organizacyjne, na którym reaktywowano Śląski Klub Krótkofalowców. Zarząd Główny PZK reaktywowany na III Zjeździe PZK 24 kwietnia w Warszawie 1957r - reprezentował kol. SP15CM – płk. Anatol Jegliński (sk – 1997-04- 11). Zarząd Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców z siedzibą w Nowym Bytomiu wybrano w składzie :

  1. Prezes - SP9DW – Witold Wichura
  2. Z-ca Prezesa - SP9DR – Jan Wójcikowski
  3. Sekretarz - SP9DL - Leon Brzeziński
  4. Skarbnik - SP9DO – Oleg Zaria-Zarine
  5. KF Manager - SP9EU - Tadeusz Boehm – sk 1989-12-30
  6. UKF Manager - SP9DR – Jan Wójcikowski
  7. QSL Manager - SP9ADR – Stanisław Maciejewski
  8. Czł. Zarządu - SP9ACL – Ginter Kaniut , sk as SP9RG – 1994-12-17.

  1932 – wrzesień - 16 - Wydane zostało Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów , nazywane póżniej powszechnie "Ustawą Krótkofalową". Podzieliła ona radiostacje na dwie grupy :

  1. - amatorskie radiostacje doświadczalne
  2. - radiostacje naukowo-doświadczalne
  Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1932 roku. Według tego Rozporządzenia podstawą do otrzymania licencji było Świadectwo Uzdolnienia potwierdzające fakt znajomości przepisów prowadzenia korespondencji radiowej , znajomości odbioru i nadawania alfabetem Morsa tempem 10 słów na minutę oraz przepisów dotyczących radiostacji krótkofalowych . Celem otrzymania licencji należało wnieść opłatę w wysokości 50 złotych , a po okazaniu zaświadczenia o przynależności klubowej - uiścić opłatę ulgową w wysokości 5 zł . Osoby w wieku od 18 do 21 lat musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych .

  1980 – wrzesień - 16 - Pierwsza praca modulacją SSB w Polsce . Dokonali tego kol.kol.prof.dr.inż SP2JPG Wojciech Cwojdziński z Bydgoszczy i kol. SP3PL inż. Julian Jarzombek z Poznania .

  2000 – wrzesień - 16 - Rekordowe Tropo Continental CW QRB w paśmie 24 Gcs - 375 kms. Pracował K6GZA/6 - Ronald C.Smith ,grid CM97HM ze stacją AD6FP/6 - Gary R. Lauterbach grid DM04MS.

  2001 – wrzesień - 17 - Z miasta Kodiak na Alasce wystrzelono w kosmos amatorskiego , pracującego w technice cyfrowej satelitę . Można przez niego korzystać z pracy w systemie APRS Amateur Radioautomatic Position Reporting System) , używać techniki GPS ,oraz pracować modulacją Packet Radio prędkościami 1200 bD i 9600 bD na UKF , uplink 145,825 Mcs i 432,250 Mcs downlink.

  1960 – wrzesień - 18 - W Genewie (HB9) został powołany do życia FIRAC . International Federation of Railway Radio Amateurs - Międzynarodowa Federacja Kolejarzy Krótkofalowców . W dniu dzisiejszym zrzesza ona około 2000 operatorów , głównie z krajów Europy. Spośród polskich krótkofalowców zaledwie kilku jest w nim zrzeszonych(SP9JPA, SP8AJC,SP9AHB) . W SP6 próbowali kilkanaście lat temu zająć się tą sprawą kol. Tadeusz SP6CJZ (sk 1996-05-27) i kol.Stanisław SP6JOE od kilku lat mieszkający pomiędzy GM , SP5 a SP6 . Na dzień dzisiejszy - sprawa beznadziejnie głucha...

  1988 – wrzesień - 18 - Rekordowe Tropo SSB QRB I Region IARU w paśmie 70 cm - 775 kms. Miało to miejsce podczas QSO pomiędzy GM3WOJ op.Chris Tran, Invergordon a G4RFR op.J.M.Fell,Barnemouth.

  2001 – wrzesień - 20 - Rekordowe Transpacific Tropo CW QRB w paśmie 10 Gcs - 1283 kms. Było to QSO pomiędzy stacjami W1LP/mm Edward H.Lubke grid DL34JA , a WB6CWN Michael Kelly ,Sylmar CA grid DM04IG .

  2002 – wrzesień - 20-22 - Podczas trzydniowego IV Zjazdu Technicznego UKF w Ośrodku"Odrodzenie" w Dusznikach Zdroju , organizowanego corocznie przez klub SP6KBL w Kłodzku oprócz stałych elementów tej imprezy , czyli prelekcji , giełdy i pokazów sprzętu gości z SP ,OK, oraz DL , odbył się również 41 Zjazd PK UKF .

  1881 – wrzesień - 20 - Odbywający się w Paryżu dwudniowy Kongres Elektryków unormował sprawy miar i wprowadził w życie układ MKSA . Od tego dnia stały się obowiazującymi takie jednostki jak amper , volt , om , farad i kulomb .

  2001 – wrzesień - 21 - Po wcześniejszej rezygnacji kol.SP2JPG z funkcji redaktora naczelnego pisma "Krótkofalowiec Polski " objął tą funkcję kol. Bolesław Krzymin SP2ESH - były etatowy zasłużony dla polskiego krótkofalarstwa pracownik PZK . Za tą wkładkę do "MK QTC"odpowiadał do dnia 05 czerwca 2005, kiedy to decyzją Prezydium ZG PZK wydawanie "Krótkofalowca Polskiego" w formie wkładki przekazano do "Świata Radio" a funkcję redaktora Naczelnego przejął kol.Wiesław SQ5ABG .

  1962 – wrzesień - 21-23 - Odbywał się w Wiśle-Malince I Walny Zjazd SP DX Clubu . ZG PZK reprezentował na tym Zjeździe kol.Jerzy Węglewski SP5WW(sk1990-06-19) Uchwalono wydawanie wewnętrznego biuletynu "CQ DX " . Wielce zaszczytną funkcję pierwszego Prezesa SP DX C przyjął kol.Edward Kawczyński SP8CK , późniejszy SP5CK . Zmarł w Warszawie , dnia 31 marca 1983 roku . Cześć jego pamięci !

  1782 – wrzesień - 22 - W Newington , koło Londynu przyszedł na świat późniejszy wielki fizyk i chemik; Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej , paramagnetyzmu i tzw. zjawisko Faraday'a. Pracownik Royal Institution sformułował prawa elektrolizy. Autor takich pojęć jak " pole elektromagnetyczne ","linia sił" etc,etc.

  1918 – wrzesień - 22 - Premier Australii William (Billy) Hughes odwiedzając miasto swoich narodzin w Anglii - Carnarvon , nadał z niego depeszę o swojej wizycie do Australii . Depeszę tą nadawał zainstalowany w Carnarvon ze swoją aparaturą sam Guglielmo Marconi. W Australii odebrała ją stacja w Wahroonaga , 20 km od Sydney . W ten sposób doszło do pierwszej transmisji radiowej na trasie Anglia - Australia .

  1946 – wrzesień - 22 - Na towarzyskim spotkaniu krótkofalowców , byłych członków Lwowskiego Klubu Krótkofalowców w Polskim Radio Wrocław założono Wrocławski K K . Członkowie założyciele to :

 1. SP1XA Tadeusz Matusiak
 2. SP1OU Zygmunt Kisielnicki
 3. SP1QS Zdzisław Gummer
 4. oraz sympatycy:
 5. Józef Bussek
 6. Stanisław Guzik
 7. Bolesław Fąfara-Urbański.
 8. Na drugim zebraniu dołączyli do Klubu :
 9. SP1BC Tadeusz Palczyński
 10. SP1GZ Stanisław Okoń
 11. Sekretarzem , na tym zebraniu wybrano kol. SP1XA - który pełnił tą funkcje do roku 1950. Jako najpierwszy z nich otrzymał legalną licencję z numerem 008 , w 1950 roku.

  1995 – wrzesień - 22 -24 - Trwał pierwszy trzydniowy ATV Meeting w Szczawnie Zdroju . Przez ATV repeater SR6ATV zainstalowany na Chełmcu (JO80CS ,851 mASL+20 m wieża) leciała na żywo transmisja z tego spotkania , możliwa do odbioru na zwykłych odbiornikach telewizyjnych na kanale S - 37. Inicjatorzy tego spotkania koledzy Henryk Pacha SP6ARR i Bogdan Wyciślik SP9RVF/DL7AKQ nawiązali via SR6ATV kilkadziesiąt QSO's w promieniu 100 kilometów od przemiennika.

  1924 – wrzesień - 24 - Z inicjatywy braci Janusza i Stanislawa Odyńców z Wrszawy ukazał się na rynku pierwszy numer dwutygodnika "Radjo-Amator" . Periodyk ten zastąpił wydawany wcześniej w Bielsku-Białej miesięcznik "Radjo-Ruch" .

  1999 – wrzesień - 24 -26 - Odbywał się na Zamku Czocha jubileuszowy XXX Zjazd SP DX Clubu . Po długich obradach wybrano nowym prezesem kol.Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC . Zjadzd nie będzie wspominany tyle ze względów merytorycznych , co raczej ze względów na uroczystą kolację i jej oprawę muzyczną . Do stołu podano pieczonego wieprza i darmowe piwo, a w sali rycerskiej pogrywała kapela porywając swoją muzyką nieliczne tam pary do tańca . Bawiono się długo , bo uczta kolacyjna skończyła się grubo po północy . Po oficjalnym rozliczeniu SP DX Contestu , nie odczuwający lęku przed chorobą lokomocyjną uczestnicy zjazdu brali na drugi dzień udział w zwiedzaniu i podziwianiu zamku , ale z wysokości kilkuset metrów , z samolotu .

  1979 – wrzesień - 24-27 - Obradowała w Genewie konferencja WARC-79 (Working Administrative Radio Conference ) przydzieliła służbie radioamatorskiej niedostępne do tej pory pasma :24m - od 10.100 do 10.150 Mcs;18m -od 18.068 do 18.168 Mcs ; oraz 12m -od 24.890 do 24.990 Mcs. Utrwalillła się popularna nazwa tych jako "pasma warcowskie".

  1996 – wrzesień - 24-27 - Odbywał się w Wałbrzychu 35 Zjazd PK UKF. Nad wszystkim jak pod względem organizacyjnym , tak i nad jego przebiegiem czuwał prezes ECRA kol. Tadeusz Fedorowski SP6HQT . Uczestniczyło w nim 110 osób - z SP, OK, i z DL - z czego 45 to członkowie PK UKF . Impreza była bardzo rozbudowana w prelekcje, pokazy i prezentacje .Podniosła ona nie tylko poziom zainteresowania techniką ATV , ale też rozbudziła duże zaintersowanie nowymi technikami pracy na pasmach VHF (rain scatter) , wniosła wiele nowej wiedzy dotyczącej nowoczesności w tej ciągle idącej do przodu dziedzinie naszego wspaniałego hobby.

  2007 - wrze - 24- Pierwsze polskie EME QSO w pasmie 13 cm . Dokonał tego kol . SP6GWN - Henryk Miniach pracujący z Bożkowa (JO80 GM) ze stacją F2TU – Felippe Perrat – WWloc – JN18.

  1924 – wrzesień - 25 – W wydanym nakładem finansowym braci Stanisława i Janusz Odyńców - tego dnia pierwszym numerze czasopisma „Radio”1/1924 zamieszczono artykuł o zalegalizowanym w dniu 07 sierpnia 1924 „ Pierwszym Lwowskim Radioklubie ” , jako najpierwszej w całej Polsce - zalegalizowanej organizacji radioamatorskiej . Opublikowano w nim statut tego Radioklubu , oraz opis zakresu jego działalności. To właśnie z grona działaczy Pierwszego Radioklubu wyłonił się później aktyw założycielski Lwowskiego Klubu Krótkofalowców .

  1939 – wrzesień - 25 - Ostatnie radiowe przemówienie Prezydenta oblężonej Warszawy - Stefana Starzyńskiego , ale już na falach krótkich radiostacji wojskowej. Jak wiemy miasto było bez zasilania, dwa dni wcześniej Niemcy dokładnie zbombardowali Elektrownię Miejską.

  1976 – wrzesień - 25-26 - Odbył się w Chorzowie XVII Zjazd PK UKF . Prezesem PK UKF wybrano kol. Wiesława Wysockiego SP2DX , managerem sportowym wybrano wtedy kol. SP6XA ( sk 2001-01-18 ) dr. inż Tadeusza Matusiaka , a sekretarzem został kol. SP9MM mgr. inż.Krzysztof Mirosław .

  1993 - wrzesień - 26 - Wystrzelono w kosmos serię satelitów amatorskich oznaczonych symbolami : AO-27;IO-26;KO-25;POSAT-A.

  1983 - wrzesień - 27 - Główny Inspektorat PIR pismem EZ/400/4558/83 - zezwolił krótkofalowcom na użytkowanie pasma 160 metrów , w zakresie od 1.790 Kcs do 1.900 Kcs . Dało ono możliwość pracy stacjom z licencją Kat. I - bez ograniczeń mocy licencyjnej w podzakresie 1.830-1.850 Kcs . A w podzakresach 1.810 do 1.830 Kcs , oraz od 1.850 do 1.930 Kcs można było pracować po otrzymaniu specjalnego zezwolenia na extra umotywowany wniosek . Zezwolenia te były wydawane przez Ministerstwo Łączności i uwzględniało w nim ograniczenia mocy zgodnie z zaleceniami i uwagami Regulaminu Radiokomunikacyjnego i OWŁ. Pasmo to – dotychczas było niedostępne dla stacji klubowych . Pismo to - było olbrzymim zaskoczeniem dla krótkofalowców, ponieważ zaledwie dwa tygodnie wcześniej rozpoczęto wydawanie z depozytów zarekwirowanego od 13 grudnia 1981 roku – mocą Stanu Wojennego – sprzętu krótkofalarskiego

  2001 - wrzesień - 28-30 - W miejscowości Miętne (KO01SW) koło Garwolina odbywał się kolejny , XXXII Zjazd SP DX Clubu .

  2006 - wrzesień - 28-30 - W Calgary (Alberta,Canada) obradował odpowiednik naszego SP OTC. Założone w USA stowarzyszenie QCWA - Quarter Century Wireless Association zrzesza krótkofalowców posiadających licencję od co najmniej 25 lat , tak jak polski SP OT Club . Przez cały miesiąc wrzesień pracowała specjalna stacja tego zrzeszenia pod znakiem okolicznościowym VE 6 QCWA.

  1996 - wrzesień - 29-06 października - Miała miejsce w Tel Aviv konferencja I Region IARU mająca na względzie następujące sprawy ; 1. - zagrożenia dla posiadanych amatorskich pasm i ich obrona ; 2. - konfrontacja służb radioamatorskich z noworozwijającymi się technikami komunikacyjnymi ; 3. - status quo działalności radioamatorskiej , a w szczególności praca na KF i UKF . Reprezentantem ze strony PZK był UKF Manager kol. SP6LB mgr. inż. Zdzisław Bieńkowski. Obserwatorem z Ministerstwa Łącznośći był inż. Waldemar Krassowski SP4KM .

  1928 - wrzesień - 30 - Lwowski Klub Krótkofalowców zgłasza wniosek członkowski do IARU, który to nie wiadomo z jakiego powodu rozpatrzono dopiero w roku 1930 . Jednocześnie pracujące we Lwowie od lutego 1928 Biuro QSL przekształciło się z klubowego na Ogólnopolskie Biuro obsługujące brać krótkofalarską w całej SP. W 1929 r. zostało ono zarejestrowane w IARU , na koniec 1938 r. przeniesiono je do Warszawy . W 1930 roku - jego adres podano w oficjalnym organie IARU i ARRL - "QST". Przez całe jedenaście lat istnienia tego biura , obsługiwał je kolega Jan Ziembicki TPAR, SP3AR , SP1AR.

  1928 - wrzesień - 30 - Historyczne pierwsze QSO polskiej stacji ze stacją z Angoli . Dokonał tego Lwowianin kol. Jan Ziembicki TPAR ze stacją fD1PR . Późniejszy SP3AR, SP1AR , powojenny znak SP6FZ . Zmarł dnia 15 grudnia 1969 r. w Bielawie . Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie . Cześć jego pamięci !

  1939 - wrzesień - 30 - Ostatnia audycja Polskiego Radia II Rzeczypospolitej. Radiostacja nadała tylko pożegnalny Hymn Polski, po czym zamilkła na długie lata.

  1961 - wrzesień - 30 - Od tego dnia decyzją Centralnego Zarządu Radiostacji i Telewizji , polskim krótkofalowcom wolno jest pracować w zakresach pasm : 3.500 - 3.750 Mcs; 7.000 - 7.100 Mcs; 14.000 - 14.350 Mcs ;21.000 -21.450 Mcs ; oraz 28.000 - 29.700 Mcs na falach krótkich. Natomiast na UKF dozwolona była praca w zakresach: 144.000 - 146.000 Mcs ; 430.000 - 440.000 Mcs . Również praca na SHF pasmach była dozwolona , w zakresach 1.215 - 1.300 Gcs, 2.300 - 2.450 Gcs; 5.650 - 5.800 Gcs;10.000 - 10.500 Gcs ; 21.000 - 22.000 Gcs .

  2001 - wrzesień - 30 - Sympatyczny nasz kolega Patryk Mółka - SP9SCO zajmujący się również spadochroniarstwem pracował na częstotliwości 145,225 Mcs podczas lotu w powietrzu po wyskoku z samolotu . Spadając - zanim wylądował na lotnisku w Nowym Targu zdążył przeprowadzić w locie kilkanaście łączności .Wyskok miał miejsce na wysokości 4.600 metrów , a łączności zaliczał przy prędkości 190 km/ godz ! Kto z kolegów powtórzy jego wyczyn , ale pracując na KF ??

  2008 - wrzesień - 30 - W Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy , w wydziale XXII KRS - został zarejestrowany – uchwalony na ostatnim XVII Zjeździe PZK w Szczyrku , w dniu 18 maja 2008 nowy Statut PZK jak również nowy skład ZG PZK. Został on uchwalony , mimo sprzeciwu organu nadzoru co do głosowania elektronicznego. Prawna pomoc kolegi Romana Bala SP9MRN - zaowocowała pomyślnym dla nas postanowieniem sądowym . Jak wiemy co do XVII Zjazdu Krajowego Delegatów zgłaszali swoje zastrzeżenia – słynni już z ilości zarzutów i zastrzeżeń – SP5UHW z SP5XVY – żądając unieważnienia uchwał tego Zjazdu jak i też całego wybranego na nim Prezydium PZK .

  1995 - wrzesień - 30 do 01 października - W ośrodku wypoczynkowym "Śnieżynka" w Szklarskiej Porębie odbył się XXXIV Zjazd sprawozdawczo - wyborczy PK UKF . Prezesem PK UKF ponownie wybrano kol. SP6LB mgr. inż. Zdzisław Bieńkowskiego ; skarbnikiem kol. Tomasz Wiza SP7BCA , a sekretarzem kol. Jerzy Demyda - SP2DDV . Szefem Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Jerzego Mitkiewicza SP9FG , a Andrzej Włodarczyk SP1JX (sk 2008-03-02) i Włodzimierz Olszewski SP5TAW - zostali wybrani członkami Komisji . Miejsce następnego Zjazdu ustalono w Wałbrzychu - na rok przyszły.

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)