Ciekawostki

GRUDNIOWE FAKTY,DATY...

  1894 - grudzień - Pierwsza udana próba radiowej transmisji na odległość 10 kilometrów, dokonana przez Guglielmo Marconiego . Było to dla niego zachętą do dalszych prób , takich jak ponad kanałem La Manche w 1896 roku i do transatlantyckiej 12 grudnia 1901 roku .

  1921 - grudzień - Warszawska komórka Organizacji YMCA  w porozumieniu z władzami wojskowymi , jak i też ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich zorganizowała w Warszawie pierwszy w SP wieczorowy kurs radiotechniczny. Niezbędny do tego szkolenia sprzęt techniczny został dostarczony przez w/w władze wojskowe. Następne kursy tego typu miały miejsce w Warszawie i we Lwowie – ale dopiero w 1923 roku, przy wielkim zaangażowaniu się  profesora Tadeusza Malarskiego, późniejszego prezesa Lwowskiego Klubu Krótkofalowców .

  1923 - grudzień - Jako jeden z pierwszych w SP a zarazem najpierwszy w Warszawie - rozpoczął swoją działalność Harcerski Radioklub .

  1925 - grudzień - Stanisław Odyniec utworzył przy Redakcji "Radjoamatora" pierwsze w świecie i w SP Biuro QSL, które działało do dnia zamknięcia tego pisma - w kwietniu 1927 roku .

  1926 - grudzień – W prywatnym mieszkaniu kol. TPAR -Jana Ziembickiego przy ul. Bielowskiego 6,we Lwowie podczas kameralnego zebrania sześcioosobowej grupy Lwowskich krótkofalowców powołano do życia Lwowski Klub Krótkofalowców (LKK ) Ta szóstka założycieli , to starzy nadawcy ;


  TPAR Jan Ziembicki SP3AR, SP1AR, SP6FZ
  TPBB Stanisław Kozłowski SP3BB
  TPBF Wacław Frydman SP3BF
  TPBG Jan Kozieł SP3BG
  TPCF Władysław Oleksin SP3CF
  TPCG Stanisław Komarnicki SP3CG ex PL 224 – którego wybrano pierwszym prezesem LKK
  W lutym 1930 roku Lwowski Klub Krótkofalowców stał się organizacją o zasięgu ogólnopolskim.

  1928 - grudzień - Zarząd Lwowskiego Klubu Krótkofalowców , który to przejął z racji przynależności do IARU obsługę kart QSL podzielił obszar Polski na pięć dystryktów, celem usprawnienia obsługi . District Managerami QSL zostali :

  Warszawski - Władysław Wysocki TPAI (SP3AI,SP1AI)
  Lwowski  - Jan Ziembicki TPAR (SP3AR,SP1AR,SP6FZ)
  Poznański - Zygmunt Bresiński TPKX (SP3KX,SP1KX,agn SP3KX)
  Wileński - Stanisław Kownacki TPBP (SP3GK)
  Krakowski - Józef  Kaczor TPZO (SP3ZO)

  1929 - grudzień - Weszła w życie Ustawa regulująca wydawanie licencji krótkofalarskich. Od chwili wprowadzenia wejścia w życie tego zarządzenia Poczta Polska miała prawo wydawać licencje zaczynające się od SP1AA, natomiast Kluby miały prawo wydawać licencje z cyfrą 3 w prefiksie - od SP3AA .

  1931 - grudzień - Do zarządu Krakowskiego Klubu Krótkofalowców zgłosił się o zarejestrowanie jako jego Oddział - Częstochowski Klub Krótkofalowców ze swoimi 25 członkami .

  1932 - grudzień - Nastąpiło dłuuugo oczekiwane przez polskich krótkofalowców uznanie PZK przez IARU , jako organizacji reprezentującej wszystkich polskich krótkofalowców i wszystkie polskie Kluby. Do tej pory to jedynie Lwowski Klub Krótkofalowców , począwszy od dnia jego rejestracji w IARU z dniem 30 września 1928 reprezentował nasze interesy aż do dnia 15 sierpnia 1930 roku. Ponieważ właśnie tego dnia po osobistej interwencji  Dr. Alberta Korna - W2AMM przyjęto Polskę do IARU . To niczym racjonalnym nieuzasadnione  wobec Polski kunktatorstwo było wyrazem niechęci członków Zarządu IARU, którą to żywili oni wobec naszego kraju . Wcześniejszymi przejawami tego "uczucia"wobec nas i naszego kraju było marginalizowanie roli Polski na niwie krótkofalarstwa, choćby już przez fakt nieprzyznania nam odrębnego znaku narodowościowego z dniem 01 lutego 1927 roku - ale znaku zbiorowego z Litwą , Łotwą i Estonią . Ówczesny Zarząd IARU swoje postępowanie wobec Polski motywował latami ciągnącymi się sporami pomiędzy poszczególnymi Klubami w SP, w kwestii statutu PZK . Również fakt podania dopiero w kwietniowym "QST" 1933 roku - informacji o przyjęciu Polski do IARU w grudniu 1932 r, jest tak samo odczytywany jako wyraz w/w "zaangażowania uczuć".

  1971 - grudzień – Wydarzenie , z którego nikt tego dni nie zdawał sobie sprawy i nie podejrzewał że przyniesie ono przełom w światowej teleinformatyce. Tego dnia inżynier Ray Tomlison reprezentujący firmę "Bolt, Beranck & Newman" wysłał pierwszy w historii informatyki i pierwszy w historii internetu e-mail .

  1974 - grudzień - Międzynarodowe Zawody "Polny Dzień" , w których uczestniczyły stacje z Polski , Austrii , Węgier, Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej zostały rozwiązane w zaskakujący sposób - dla przybyłych do Pragi członków Międzynarodowej Komisji Sędziowskiej. Sędziów i delegatów z Polski poinformowano po prostu , że decyzją władz krótkofalarskich Czechosłowacji , NRD i Węgier zawody zostały rozwiązane i że jakiekolwiek dyskusje o tym są bezcelowe.

  1975 - grudzień - Koło Wałbrzycha , w starej wieży na górze Chełmiec (845 mASL,JO80CS)rozpoczął pracę nowy przemiennik foniczny FM - SR6W . Pracuje on do dzisiaj na kanale R2x – 145,0625 / 145,6625 Mcs nowe oznaczenie kanału : VO5-RV53) , mocą około 20 Watts . Urządzenie fabryczne firmy "Yaesu" zostało zainstalowane wysiłkiem Europejskiego Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej ECRA , z siedzibą w Wałbrzychu, po egidą kol. Tadeusza Fedorowskiego SP6HQT. Spełnia ono nie tylko wszelkie normy techniczne i ochrony środowiska - ale swoją pracą w czasie powodzi w 1997 roku udowodniło swoją rację bytu i wysoką przydatność podczas każdego stanu zagrożenia jakąkolwiek klęską żywiołową.

  1978 - grudzień - Pracujący przez cały 1978 rok na CW kol. Dick Spencer  KV4AA ustanowił nie pobity do dzisiaj roczny rekord ilości - 48.100 QSO's .

  1979 - grudzień - Po wieloletnich walkach Zarządów i działaczy PZK z nieprzychylnością wojska i kolejnych rządów rozpoczęto wreszcie( próbnie ) wydawanie licencji dla stacji SP na pasmo 1,8 MCs, z zastrzeżeniem drugorzędności w użytkowaniu pasma dla krótkofalowców .

  1994 - grudzień - Miało miejsce zdarzenie opisane w styczniowym "MK QTC 1995/1" przez kol. SP7VCJ Mariusza Hakselmana , świadka wypadku drogowego w odludnym miejscu w Czechach . Będąc na miejscu wypadku przy rozmowie z poszkodowanym pobrał od niego dane, aby telefonicznie zorganizować pomoc. W Czeskiej Republice telefony działały dokładnie w 1995 roku tak samo beznadziejnie jak w SP, zawołał zatem na przemienniku SR6J kogoś, kto mógłby w tej sprawie cokolwiek pomóc . Odzew był oczywiście natychmiastowy , bo zgłosił się kol . SP6MRD - lecz nie dysponował on telefonem . Drugim krótkofalowcem który też natychmiast zareagował i zgłosił się Mariuszowi był  kol . Roman Łapuszko SP6QNO z Wałbrzycha . Mariusz będąc zmuszony dotrzymać terminu musiał jechać dalej , zatem przekazał Romanowi wszelkie dane poszkodowanego . Po powrocie do kraju kol . Mariusz SP7VCJ dowiedział się dzwoniąc do poszkodowanego że udzielono mu szybkiej i sprawnej pomocy medycznej dzięki pośrednictwu kol. Romana SP6QNO. Poprosił Mariusz zatem redakcję "MK QTC " o udzielenie mu (co opisała) pochwały za należyte wykorzystanie przemiennika. Sprawdza się hasło : "krótkofalowcy to ludzie dobrej woli". Brawo Panie Romanie - tak trzymać !

  1994 - grudzień – Największy sukces nieistniejącego już w Lubaniu klubu SP6YAR -”Glob-750” . Po całorocznych zmaganiach w IX Mistrzostwach Polski Radiostacji Klubowych SP/K1994 – klub zajął zaszczytne III miejsce w kategorii stacji telegraficznych . Gratulujemy ! Na 81 sklasyfikowanych stacji klubowych wyprzedziły ich tylko dwie stacje klubowe z Chojnic - SP2KFQ i SP2KFW .

  1998 - grudzień - Na posiedzeniu ZG PZK w Lesznie zapadła jedna z niewielu niechwalebnych Uchwał PZK. Było to uchwalenie podwyżki składki członkowskiej o całe 100%,co równało się przysłowiowemu włożeniu kija w mrowisko. Nie mający zbyt szerokiego poparcia wśród swoich członków urzędujący Zarząd Główny PZK, jak i też wszyscy "dbający o dobro PZK" nie przysporzyli sobie tą decyzją sympatii. Prostowanie tej decyzji trwało ponad dwa lata. A najlepszym dowodem tego że była ona od początku do końca błędną - jest fakt że obecnie składka jest niższa od tej wtedy uchwalonej wtedy – aż na 124 PLN !, to stan członkowski PZK , dopiero po 5 latach nie podwyższania składki zaczął powoli wzrastać .

  2001 - grudzień - Vladimir Kovaceski – Z35M, pracując SSB i na CW ustanowił wysoki roczny Europejski rekord w ilości QSO's  - na liczbę 43.300 łączności .

  2003 – grudzień – W Dzienniku Urzędowym nr. 192 poz.1883 - opublikowano Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska – w sprawie dopuszczalnego w Polsce poziomu natężenia pola elektromagnetycznego w pasmach o częstotliwości powyżej 3 MCs . Podano w nim , że dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynosi w Polsce - 7V/m ! BRAVO !!! Kolejny raz okazało się że nasi rodzimi urzędnicy są o wiele lepsi i bardziej dbalsi o środowisko - od takich samych niedouczonych urzędasów” Unii Europejskiej w Brukseli ! Widać że tamtym wcale nie zależy na środowisku – chociażby dlatego że oni dla tych samych pasm ustalili za bezpieczny i dopuszczalny poziom natężenia EMC na wysokości 28 V/m !!! No i kto lepszy ...co ?

  2008 – grudzień – Ziębicka stacja klubowa SP6KYU pracował przez dwa tygodnie pod okolicznościowym znakiem HF90JL – w związku z 90 rocznicą śmierci wybitnego artysty , niegdyś mieszkańca tego grodu , Josepha Langera . To na jego cześć stacja była zainstalowana i czynna z miejscowego Muzeum Gospodarstwa Domowego , w którym do dzisiaj jest zgromadzona największa kolekcja jego prac i pamiątek po nim . Zbiory jego prac malarskich i zdjęć zrewitalizowanych przez niego zabytków sztuki były uwidocznione na kartach QSL potwierdzających łączności z ta stacją.

  ************************************************************************

  1909 - grudzień - 01 - Dwaj wielcy pionierzy radiowi otrzymują od dawna im należące się Nagrody Nobla. Dwóm znanym wielkim twórcom radiotechniki przyznano Nagrody za ich działalność i odkrycia sprzed wielu lat , byli to Guglielmo Marconi i Karl Frederic Braun .

  1972 - grudzień - 01 - Pierwsze polsko - północnoamerykańskie satelitarne QSO za pośrednictwem "OSCAR'a VI" na częstotliwościach 146 / 29,5 MCs.  Była to łączność o godz . 21: 29 kol. Wiesława Wysockiego SP2DX ze stacją VE2BYG – Alain'em Bernier'em , z Quebecu .

  1978 - grudzień - 01 - Na światowym rynku elektronicznym ukazała się nowość , ciesząca się od razu bardzo dużym wzięciem klienteli . Były to komputery osobiste "Atari 400" i "Atari 800" pracujące z procesorem typu 6502 .

  1990 - grudzień - 01 - Obradujący tego dnia na Bemowie w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Statutowy PZK uchwalił nowy statut PZK, jak również zobligował specjalnie wybrane do tego Prezydium Rady Krajowej – do opracowania w terminie do miesiąca czasu regulaminów organizacyjnych : finansowego, składkowego, biura PZK i obiegu kart QSL. Zobligowano ZG PZK do wystąpienia do PIR'u o zwrot wszystkich licencji operatorom - zabranych w stanie wojennym. Uchwałą Zjazdu zniesiono obowiązek wpisywania do dziennika stacyjnego łączności dokonanych w trybie mobile i portable. Uchwałą tego Zjazdu nadano koledze SP8MJ - Janowi Świtalskiemu (pre War 1912 r. - PL 371; SP1MJ;after War SP8-001, SP1MJ, sk 1999-05-02 – Cześć Jego pamięci !) Złotą Odznakę Honorową nr .009 jak i też - tytuł Członka Honorowego PZK . Nowym prezesem wybrano kol. SP5HS - inż. Krzysztofa Słomczyńskiego .

  2007 - grudzień - 01 - Na odbywającym się tego dnia posiedzeniu Zarządu Klubu SP6PWT we Wrocławiu podjęto uchwałę o ustanowieniu patronem tego klubu - jego byłego wieloletniego członka , wspaniałego wychowawcy młodzieży – zmarłego w wieku 99 lat, oddanego działacza Adama Zaleskiego SP6OF .

  2004 - grudzień - 03 - Mocą orzeczenia Sądu Rejonowego miasta stołecznego Warszawy – tego dnia Polski Związek Krótkofalowców uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego, OPP.

  2003 - grudzień - 05 - Od tego dnia na mocy zatwierdzenia przez ITU , wprowadzono do użytku nowy znak telegraficzny w alfabecie Morse'a. Dotyczy on tak obecnie powszechnie używanej "małpy" @ - i na CW jest on nadawany łącznie jako " TI-TA-TA-TI-TA-TA-TI " . Przypomina to trochę, wszystkim zainteresowanym nauką ( przez duże „N” ) - późne wprowadzanie łacińskich nazw wcześniejszych odkryć i wynalazków .

  2008 - grudzień - 05 – Minister Infrastruktury podpisał Rozporządzenie , w którym zrównuje on wszystkich polskich krótkofalowców – likwidując podziały na kategorie I i II. Pozostał obowiązującym tylko jeden warunek: Otrzymanie Pozwolenia Radiowego – to posiadanie Świadectwa Uzdolnienia Urządzeń Radiowych , i wniesienie stosownej opłaty „. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 02 stycznia 2009 roku .

  1925 - grudzień - 06 - Dzień Narodzin Krótkofalarstwa Polskiego . Tadeusz Heftman TPAX  z Warszawy tego dnia miał łączność mocą 3 watów, na fali 110 metrów ze stacją holenderską n0PM. Antena była drutowa i miała kształt litery "T" - o wymiarach 8 mb x 10 mb. Pomimo przepalenia się pod koniec tego QSO lampy zasilanej prądem zmiennym - doczekał się Tadeusz Heftman pierwszej karty QSL w historii polskiego krótkofalarstwa - od stacji zagranicznej. W kilka miesięcy później dotarła do niego również pierwsza karta QSL od stacji z Niemiec . Rok wcześniej stacja TPAA (Redakcji „Radjo Amatora braci Odyńców ) miała łączności ze stacją z Francji F8BE i z Holendrem PC1I, lecz niestety Redakcja nie doczekała się kart QSL od nich za te łączności . Dlatego to począwszy od 1992 roku - Redakcja miesięcznika "MK QTC" przyjęła tą datę za dzień narodzin polskiego krótkofalarstwa - uświetniając je organizowanymi co roku zawodami "Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego ".

  1995 - grudzień - 05 - Data reaktywacji niedziałającego już od wielu lat klubu SP6PBA działającego niegdyś przy Zespole Szkół Górniczych i Energetycznych . Uroczystość odbyła się w internacie Zespołu Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul .Internatowej 1 w Wałbrzychu (na Podgórzu), z udziałem ówczesnego Prezesa Sudeckiego OT - kol. SP6FXF mgra. inż. Wiesława Glińskiego. Prezesem klubu został wybrany uczący w tej szkole kol. SQ6EMT – mgr. inż Dariusz Cisek . Zapał prezesa  jak i też innych działaczy klubu topniał w miarę upływu czasu i słabł po każdej odmowie finansowania przez Zespół Szkół działalności w/w klubu . Działał zaledwie siedem lat. Doprowadzono celowo do jego upadku, pomimo dużej ilości członków – młodzieży szkolnej . Krzywo patrzące na niezrozumiałą dla nich działalność kierownictwo Zespołu Szkół doszło do wniosku, że rozwiązanie klubu to nie tylko klucz do tzw"świętego spokoju" , (w szczególności z finansami ) ale również „mądre i rozwojowe pociągnięcie...hi !” .

  1921 - grudzień - 08 - ARRL wysłała do Szkocji jednego z najaktywniejszych amerykańskich operatorów, wraz z jego prostym radiowym sprzętem – P. Goodley'a U2ZE. Podczas intensywnej i owocnej pracy jako SWL odebrał on znaki ponad 30 stacji amerykańskich pracujących na w zakresie fal 200 - 270 metrów, przy dopuszczalnej mocy amerykańskich stacji do 1000 Watts. Najpierwszą odebraną przez niego z tej grupy ponad 30 stacji była o godz. 01:42 stacja  1AAW, a najgłośniejszą była 1 BCG. Następnego roku wyposażony już w znacznie lepszy , bo superheterodynowy odbiornik zrobił już 315 nasłuchów , ale na fali 130 metrów, a w dalszych próbach na fali 90 metrów  - co dało mu podstawę do wniosku, że im krótsza fala to o wiele dalszy zasięg przy znacznie lepszej słyszalności .

  1974 - grudzień - 08 - Pierwsze polsko - północnoamerykańskie satelitarne QSO za pośrednictwem "OSCAR'a VII" na częstotliwościach 432/146 Mcs . Była to łączność kol SP9DH Adama Suchety - o godz 12:04 , ze stacją VE3BYG - Alain'em Bernier'em z Quebecu. SP9DH zginął w wypadku samochodowym, dnia 01 lipca 1997 roku. Cześć Jego pamięci !

  v 2007 - grudzień - 08 – Walne Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w hotelu „Cieplice” w Jeleniej Górze . Przeszło ono do historii SOT i polskiego krótkofalarstwa nie tylko ze względu na jego odświętność i przedstawiciela ZG PZK – kol. SP9HQJ – Tadeusza Pamięty , ale ze względu na pierwszy raz wygłoszoną na nim prelekcję „Prace budowlane a anteny stacji amatorskich”. Wygłosił ją prezes SOT kol. SP6IEQ – prywatnie mgr. inż. Dionizy Studziński - udostępniając nam niezbędna dawkę wiedzy o tych przepisach . Po raz pierwszy mogliśmy dowiedzieć się w całkiem przystępnej formie o sposobach walki z uchwałami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych .

  1975 - grudzień - 10 - Lekarz kardiolog  S. A. Sanchez - K5FYF opublikował na łamach "QST"przypadek jego pacjenta , który jako krótkofalowiec omalże nie uśmiercił się tego dnia z dwa tygodnie wcześniej wszczepionym stymulatorem pracy serca. Zaraz po powrocie ze szpitala do domu postanowił on o tym powiadomić swoich radiowych kolegów, że już wrócił do domu. Pracując z nimi w „kółeczku” na SSB, dwukrotnie tracił przytomność . Dwukrotnie od śmierci uratowało go to - że z chwilą gdy on omdlewał to obsuwał mu się kciuk przyciskający PTT, wyłączając śmiercionośny dla niego nadajnik...

  1901 - grudzień - 12 - Dzień udanej próby - pierwszej transatlantyckiej transmisji radiowej Guglielmo Marconiego. Do zainstalowanego w Saint Johns na Nowej Funlandii Marconiego nadawał jego asystent – Kemp, z miejscowości Poldhu w Walii. Dzieląca ich odległość 3.400 kilometrów nie przeszkodziła Marconiemu odebrać o godz 12:30 GMT serii znaków - liter "S" .

  1961 - grudzień - 12 - Z kosmodromu na przylądku Cap Canaveral , na Florydzie został wyniesiony na orbitę pierwszy w świecie radioamatorski satelita . Rakieta "Thor - Agena " umieściła na orbicie z apogeum 171 km , i perigeum 245 km, ważącego zaledwie 4,5 kg satelitę "OSCAR -1". Obiegając kulę ziemską co 1,5 godziny przez 21 dni - aż do wyczerpania baterii nadawał sygnały składające się tylko z dwóch liter " H I " . Był on jednak bardzo uważnie śledzony i nasłuchiwany - co potwierdzają nasłuchy od 570 krótkofalowców z 25 krajów .

  1981 - grudzień - 13 - Wałbrzyski Urząd TPSA na ul . J. Słowackiego , tak jak wszystkie inne w SP, przeżywał od rana najazd krótkofalowców - ze wszystkich sąsiednich miast i miasteczek wokół jak i też wałbrzyskich . Wszyscy tego dnia musieliśmy spełnić swój "obywatelski obowiązek " i dla "dobra obronności kraju" oddawaliśmy w depozyt swoje licencje i sprzęt w większości home - made . Odpowiedzialnym za odbiór i za dalsze przechowywanie naszego sprzętu był poważny i stateczny krótkofalowiec, zawsze uprzejmy i uczynny, chętnie przekazujący swą wielką wiedzę młodym adeptom krótkofalarstwa – kol. SP6AAT - Bronisław Biela . Niestety kol. Bronisław odszedł już z naszych szeregów 02 sierpnia 2002 . Cześć Jego pamięci !
  Po odwołaniu stanu wojennego odbieraliśmy sprzęt również z rąk kol. Bronisława SP6AAT , w takim samym stanie jak przy zdawaniu go - może był ciutkę cięższy... ze względu na pokrywający go kurz. Okres ponad półtora roku czasu przymusowego radiowego milczenia poskutkował rezygnacją wielu operatorów z naszego hobby, a bardzo duża ilość kolegów powróciła do działalności radiowej dopiero po długich zastanawianiach się i długich wielokrotnych namowach ze strony innych kolegów .

  1902 - grudzień - 15 - Druga transatlantycka transmisja radiowa Marconiego - potwierdzająca udaną próbę sprzed roku . Tym razem Guglielmo Marconi zainstalowany był w Nowej Szkocji w miejscowości Glace Bay, gdzie tak samo jak w poprzednim roku odebrał sygnały od asystenta Kempa nadającego ponownie z Poldhu w Walii .

  2009 - grudzień - 15 – Na orbicie na wysokości 1.200 kilometrów nad Ziemią rozpoczął pracę pierwszy chiński satelita radiokomunikacyjny. Jest on naprawdę uniwersalnym , nowoczesnym satelitą i ma swoje oznaczenie CAS1/XW - 1. Waży on 50 kg i pracuje on jako beacon na częstotliwości 435,790 MCs. Jako Voice- repeater pracuje on uplink 145,825 MCs i downlink na 435,675 MCs. Jako transponder liniowy pracuje on uplink od 145,925 do 145,975 MCs, natomiast downlink pracuje on od 435,715 do 435,765 MCs. Jako PC Sat BBS pracuje on uplink 145,825 AFSK 1.200 BPS, i downlink na 435,675 MCs AFSK również 1.200 BPS.

  1928 - grudzień - 16 - Walne Zgromadzenie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców uchwaliło wydawanie miesięcznika  Krótkofalowiec Polski". Pierwszy numer, który ukazał się dnia 01 stycznia 1929 roku liczył zaledwie 16 stron. W lutym 1929 ukazał się w Warszawie - również pod tym tytułem, taki sam miesięcznik . Ze względu na próbę zawłaszczenia tytułu Lwowski KK wystąpił na drogę sądową. Po porozumieniu się stron postanowiono wydawać jeden - Lwowski "Krótkofalowiec Polski " ale 24 stronicowy. Miesiąc później zaczął już ukazywać się w sztywnej okładce, w której był wydawany aż do wybuchu II wojny światowej - do września 1939 roku .

  1934 - grudzień - 16 -Zakończyły się trwające dwa tygodnie od dnia 2 grudnia II Międzynarodowe Zawody PZK.Wzięło w nich udział 71 stacji krajowych, z których 65 zostało sklasyfikowanych - w tym 26 stacji Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. Zwycięzcą został po raz drugi kol SP1AR Jan Ziembicki. Zwycięzcą klubowym ogłoszono też po raz drugi   - Lwowski KK. Spośród ponad 1.000 stacji zagranicznych zwycięzcą został SU1SG . Równolegle odbyły się Zawody Nasłuchowców, w których na ponad 150 uczestników zwyciężył kol. PL 358 - Józef Śliwiński ze Lwowa .

  1947 - grudzień - 16 - Dzień wielkiego odkrycia, które to już drugą połowę XX wieku przerodziło w erę podboju kosmosu , elektronizacji przemysłu , i komputeryzacji wszelkich możliwych dziedzin życia i gospodarki - na całym świecie. Tym tak ważkim momentem było odkrycie tranzystora przez trzech amerykańskich uczonych. Byli to : William Bradford Shockley, J . Baardinen, oraz W . H. Brattainen wszyscy reprezentujący"Bell Telephone Laboratories". Wszyscy trzej uczeni zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki , ale dopiero w 1956 roku .

  2006 - grudzień - 16 - Zmarł nestor krótkofalowców dolnośląskich , najstarszy polski przedwojenny krótkofalowiec - kol. Adam Zaleski SP6OF. Licencję SP1OF ( później SP2OF) uzyskał 1937 roku. Był on człowiekiem zawsze uśmiechniętym, mimo różnych dolegliwości związanych z wiekiem . Członek SP OTC nr.030 , odznaczony Odznaką Honorową PZK nr. 168 i Złotą Odznaką PZK nr.007 w 1997 roku. Odszedł do krainy wiecznych DX-ów prawy człowiek, oddany działacz PZK – bezkonfliktowy i chętnie młodzieży przekazujący dobre wzorce i obyczaje. Wieloletni sekretarz, prezes kilku kadencji oddziału PZK we Wrocławiu, czynny na pasmach i operatywny do końca swoich dni – zmarł w wieku 99 lat. Cześć Jego pamięci !

  1958 - grudzień - 17 - Po raz pierwszy ludzkość miała możliwość usłyszeć ludzki głos z kosmosu . Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki - Dwight Eisenhower po raz pierwszy przekazał poprzez satelitę życzenia świąteczne - Bożonarodzeniowe i Noworoczne pozdrowienia dla narodu amerykańskiego .

  1981 - grudzień - 17 - Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, odbytym tego dnia w Warszawie - podjęto uchwałę o utworzeniu przy PZK Polskiego Klubu Kobiet - SP - YL - Club .

  1982 - grudzień - 17 - Z kosmodromu Bajkonur wystrzelono w kosmos serię satelitów radiokomunikacyjnych RS – Radio Sputnik. Były to : RS 3 i RS 4 , które to pracowały bardzo krótko bo zaledwie kilka miesięcy, RS 5 i RS 6 - z których można było korzystać ponad rok czasu , oraz RS 7 który funkcjonował na orbicie przez prawie 8 lat. Każdy z nich pracował innym modem, na innych częstotliwościach i innym modem .

  2006 - grudzień - 17 - Wielki sukces członków Sudeckiego Klubu Mikrofalowego .Ustanowili oni tego dnia - wykorzystując otwarcie troposfery - kilka nowych rekordów w skali kraju . O godz.10:43 UTC doszło do rekordowego QSO/QRB w pasmie na paśmie 24 GCs , pomiędzy SP6BTV - Stanisław Sawicki ( sk 2009 -05-06) , Duszniki Zdrój zaliczył pierwsze SP/DL QSO w paśmie 24 Gcs – z kol. DL4DTU - Norbert Ruediger, Dresden. Ci sami nadawcy SP6BT i DL4DTU o godz.10:51 połączyli się też w paśmie 47 Gcs o godz.. 10:51. Nieco wcześniej , bo o godz.10:48 miało miejsce pierwsze mikrofalowe YL QSO w paśmie 47 GCs - pomiędzy Paniami SP6RYL – Roma Sawicka, Duszniki Zdrój, z DL3DTS - Sylvie Ruediger , Dresden . Następnym nowym rekordem ustanowionym przez Stanisława SP6GWB - było pierwsze w SP QSO w paśmie 76 GCs . Na jego wywołanie odpowiedział o godz.11:20 DG2DWL - Dr. Hartmut Siebel , po nim DM2AFN jak również DLUDTU – wszyscy z Drezna. Wielkie nasze gratulacje !

  1970 - grudzień - 17 – Na mocy zarządzenia Państwowej Inspekcji Radiowej – wstrzymana została praca wszystkich stacji amatorskich – na tydzień czasu . Po Świętach Bożego Narodzenia zakaz cofnięto . Natomiast powód , motywacja tego niejasnego zarządzenia – do dzisiaj są nie znane . Utonęły one w mrokach przepastnych biurek ówczesnych ponurych urzędasów tego mrocznego ustroju .

  1979 - grudzień - 19 - W wieku 89 lat zmarł założyciel i twórca potęgi korporacji "Sony" - inż.Masaru Ibuka. Swoją wielką karierę bussinesmana rozpoczął od produkcji magnetofonów szpulowych , by poprzez badania , projektowanie i wdrożenie do produkcji tranzystorów dojść do olbrzymiej, masowej produkcji taniego sprzętu elektronicznego, który dzięki niskim cenom i wysokiej jakości mógł zawojować cały świat. Najpierwszy odbiornik tranzystorowy w świecie był całkowicie opracowany i wyprodukowany w "Sony". Inż. Masaru Ibuka był starym krótkofalowcem , i do ostatnich swoich dni został przy swoim starym , przedwojennym znaku wywoławczym 3BB (Trzy Bravo Bravo). Był on orędownikiem sprzętu home - made , i do końca swoich dni pozostał jego użytkownikiem . Cześć Jego pamięci !

  2001 - grudzień - 19 - Od 17 grudnia przebywała na Ukrainie oficjalna delegacja Polskiego Związku Krótkofalowców.  W jej skład wchodzili : Prezes ZG PZK - kol. Piotr Skrzypczak SP2JMR, Wiceprezes ZG PZK kol. Jan Gimiński - SP2B , oraz Prezes OT PZK w Jarosławiu kol. Zbigniew Guzowski – SP8AUP. Delegacja brała udział w uroczystościach 10 lecia UARL. W ostatnim dniu pobytu, podczas oficjalnych rozmów ustalono inny niż dotychczas - specjalny tryb przesyłania kart QSL między Centralnymi Biurami QSL Polski i Ukrainy. Uzgodniono uruchomienie linków packet - radio między Ukrainą i Polską, jak również organizowanie i udziały w imprezach typu hamfest , i ewentualnych wspólnych ekspedycjI .

  2002 - grudzień - 20 - Rosyjska rakieta "Dniepr" wyniosła na orbitę wokółziemską amatorskiego niemieckiego satelitę radiokomunikacyjnego"SAFIR-M". Na jego pokładzie zainstalowana została stacja ze znakiem DP0AIS, z programem naukowym i technicznym opracowanym przez inż. Olivera Amenda - DG6DCE. Stacja DP0AIS pracuje uplink na częstotliwości 432,275 Mcs, przy prędkości 1.200 Bd, protokołem AX 25 . Natomiast downlink pracuje na 145,825 Mcs, z prędkością 9.600 Bd – również protokołem AX 25.

  1965 - grudzień - 21 - Z bazy Cap Canaveral wystrzelono na orbitę satelitę radiokomunikacyjnego "OSCAR IV".Pracował on krótko bo zaledwie 85 dni, ale to właśnie dzięki jego funkcjonowaniu doszło w ciągu tych 85 dni do pierwszego satelitarnego amerykańsko - sowieckiego QSO , pomiędzy stacjami K2GUN i UP2ON .

  2000 - grudzień - 21 - Pasmo 136 Khz – zakres LF , fala o długości 2.200 m - pierwszy nasłuch stacji Europejskiej w Ameryce Północnej . Pracujący na tym paśmie Peter Dodd z Preston - G3LDO został odebrany na Nowej Funlandii - przez Johna Williama Leahy w Halifax .

  1935 - grudzień - 22 - Zakończyły się trwające od ósmego grudnia III Międzynarodowe Zawody PZK , w których to wystartowało 69 polskich operatorów . Sklasyfikowanych zostało 65 stacji, z których zwycięzcą został SP1DE z Myślenic, przed SP1FI ze Lwowa i SP1DC z Łodzi. W kategorii klubowej zwyciężył już po raz trzeci Lwowski Klub Krótkofalowców - z 19 uczestnikami, ale bez SP1AR - przejmując w ten sposób złoty puchar na własność.. Wśród rekordowej ilości stacji spoza SP zwyciężył ponownie SU1SG . Najwięcej wśród stacji zagranicznych zostało sklasyfikowanych stacji amerykańskich - 99 operatorów , i 120 angielskich. Po zdobyciu na własność przez LKK pucharu, pojawiły się trudności ze znalezieniem fundatora następnego pucharu - dlatego następne Zawody PZK odbyły się dopiero w 1937 roku , po dwóch latach .

  1990 - grudzień - 22 - Uroczyste z wielką pompą otwarcie działalności klubowej radiostacji w Pułtuskim Domu Polonii , pod znakiem SO0POL. Kierownictwo stacji objął ówczesny Wiceprezes ZG PZK kol. SP5BET Jarosław Krywoniuk. Praca tej stacji miała polegać na nawiązywaniu łączności i utrzymywaniu kontaktów ze wszystkimi polonusami - radiowcami i stacjami polskojęzycznymi rozsianymi po całym świecie. Została ona objęta patronatem przez Zarząd Główny PZK, który to nawet na pewien czas ( dwa miesiące ) użyczył jej swojego transceivera -TS 520. Pomimo tego jej "szczytna" kariera i działalność zakończyła się bardzo szybko. W dniu 30 listopada 1996 roku decyzją Prezydium ZG PZK postanowiono zawiesić jej działalność, natomiast znak SP0POL do czasu jej reaktywacji "oddać do zamrażarki" stacji klubowej SP5PCR .

  1980 - grudzień - 23 - Pierwsze QSO stacji SP , i dalsze łączności modulacją RTTY ze stacjami niemieckimi kolegi SP3CAI - Bartosza Pastuszaka z Gorzowa Wielkopolskiego .

  1906 - grudzień - 24 - Kanadyjski uczony Reginald Aubrey Fassenden na pokazie w Bostonie, w Masachussets Institut of Technology ( MIT ) dokonał pierwszej bezprzewodowej transmisji mowy ludzkiej . Użył do tego wynalezionego w 1903 roku przez Duńczyka Valdemara Poulsena - nadajnika łukowego . 

  1994 - grudzień - 25 - Elmo E. Knoch K 5 YWL pracujący z Harrison w stanie Arizona nawiązał ATV QSO na rekordową odległość 1005 kilometrów , w paśmie 432 Mcs ze stacją K 8 AEH – Wilbur'em L. Wolleman'em w Reynoldsburg w stanie Ohio . K 5 YWL pracował mocą 100 Watts z zestawem anten Yagi 4 x 22 elementy . Natomiast K 8 AEH używał 88 elementowej Yagi i dysponował mocą 1.000 Watts. Jest to niepobite do dzisiaj rekordowe światowe lądowe QRB na 432 Mcs modulacją ATV .

  2002 - grudzień - 25 - Koledzy Henryk Pacha- SP6ARR ( sk 2011-02-26 w wieku 74 lat) i Sławomir Kleczyk – SP6DLO zainstalowali się"tego dnia w studiu Polskiego Radia Wrocław, skąd nawiązywali łączności z polskimi krótkofalowcami przebywającymi za granicą SP. Audycja, która miała na celu zademonstrowanie możliwości amatorskiego radia przerodziła się w swoisty "koncert życzeń". Całość była „na żywo” transmitowana na antenie Radia Wrocław, więc rozmówcy - krótkofalowcy wykorzystując taką okazję przekazywali swoim najbliższym w kraju życzenia świąteczne...

  2009 - grudzień - 25 - W wieku 92 lat zmarł najdłużej żyjący uczestnik wyprawy „Kon- Tiki” radiotelegrafista ze składu załogi tratwy (woodraft) Thora Heyerdahla ( sk 2002-04-18) – w 1947 roku, z Peru na Polinezję . Knut Magne Haugland – LA3KY podczas tego 101 dniowego rejsu długości 4.300 mil morskich – do chwili dopłynięcia jej do rafy u wybrzeży wysp Tuamotu zaliczył pod znakiem LI2B – ponad 8.000 QSO's, przeważnie ze stacjami amerykańskimi - szczególnie ze stacją W1AW. W roku 1970 - Thor Heyerdahl dopływając do Barbadosu na trzcinowej kopii staroegipskiej łodzi ”Ra II” udowodnił światu słuszność swojej teorii migracji starożytnych ludów prekolumbijskich. Heyerdahl zmarł we Włoszech, w Colla Michery - w wieku 88 lat.

  1994 - grudzień - 26 - Z kosmodromu Bajkonur wystrzelono tego dnia - na orbitę 70 kilogramowego amatorskiego satelitę radiokomunikacyjnego, oznaczonego jako RS 15 . Miał on na swoim pokładzie zainstalowane dwa beacony : na częstotliwość  29,353 Mcs  o mocy 0,4 watts, oraz na częstotliwość 29,339 Mcs o mocy 1,2 Watts . Jako transponder pracował uplink :145,858 - 145,898 Mcs, downlink :29,354 - 29,394 Mcs.

  1972 - grudzień - 29 - Świadectwo uzdolnienia kat. I – uzyskał tego dnia jeden z najwspanialszych polskich operatorów na pasmach UHF/VHF/SHF – kol. SP6GWB – inż. Stanisław Ziemczonek z Kłodzka – zdobywca pierwszego w Polsce DXCC Award – nr. 304 , z dnia 25 stycznia 2001 roku w paśmie 50mcs. Wieloletni czołowy lokator górnych półek” - we wszelkiego rodzaju krajowych, europejskich i ogólnoświatowych Top- listach i rankingach na pasmach od 50 Mcs do 24.048 Gcs, za direct QSO tak i też via EME QSO's. Posiadacz multum rekordów na wszystkich w/w pasmach . Długo -długoletni prezes klubu SP6KBL w Kłodzku, współorganizator (wespół ze Stanisławem SP6MLK) od 13 lat Międzynarodowego Zjazdu UKF/VHF/SHF w Dusznikach Zdroju , obecnie w górnej jego części – w Zieleńcu . Gratulujemy !

  1999 - grudzień - 29 - Odnotowano pierwsze Europejskie rekordowe QSO w paśmie LF – 136 metrów. Marzio Moncini I5 MXX (QTH: Pieve Nievole , JN53JU ) nawiązał QSO z Fińska stacją OH1TN - Reino Anttonen, QTH : Kalkunmaki, KF11JC) – przy QRB 2.138 km .

  1933 - grudzień - 30 - Zakończyły się trwające od 17 grudnia polskie " I Międzynarodowe Zawody PZK ", które dla stacji spoza SP nazywały się "First International Contest of PZK" - Zawody które mają dzisiaj swojego następcę w zawodach "SP DX Contest". Były to drugie europejskie, po angielskich zawodach "BERU", i trzecie w świecie po amerykańskich "International Relay Competition" istniejących od 1928 roku, a znanych dzisiaj jako W/VE Contest .Ponieważ nie istniała jeszcze wtedy skrócona contestowa forma łączności, więc były w nich prowadzone normalne QSO's. Zawody trwały aż dwa tygodnie a podstawą do sklasyfikowania stacji w tych zawodach były specjalne karty QSL, ze specjalnymi pieczęciami Komisji Sędziowskiej. W tych "Pierwszych Międzynarodowych Zawodach PZK" wzięło udział aż 50 % wydanych w Polsce wtedy licencji. Jest to najstarszy w SP , do dzisiaj niepobity rekord frekwencji w zawodach. Pierwsza nagroda w tych Zawodach wynosiła $100 czyli ówczesne 500 złotych polskich. Zwycięstwo w kategorii indywidualnych stacji polskich przypadło kol. Janowi Ziembickiemu - SP1AR ze Lwowa , w kategorii klubowej zwyciężył Lwowski Klub Krótkofalowców , natomiast najlepszą stacją zagraniczną okazała się stacja SU1EC .

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2019 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)