Ciekawostki

PAŹDZIERNIKOWE FAKTY,DATY...

  1906 - Pazdz - Obradujący w Rzymie Kongres UPU ( Universal Postal Union) wprowadził w życie międzynarodową walutę - kupon IRC -International Replay Coupon . Choć jego historia liczy ponad 100 lat - to jest on do dzisiaj jak najbardziej na czasie . Posiadając taki kupon można w każdej placówce pocztowej na świecie wymienić go na znaczki pocztowe na list prioryty o wadze do 20 g. 1925 - Pazdz - Redakcja"Radjo-Amatora"rozpoczęła drukowanie ogólnie dostępnych kart QSL dla polskich krótkofalowców , likwidując w ten sposób dotkliwą lukę uniemożliwiającą potwierdzanie łączności z naszym krajem. Jednocześnie Redakcja podjęła się roli biura QSL, którą to pełniła przez prawie dwa lata aż do chwili otwarcia przez Jana Ziembickiego TPAR - Biura QSL przy Lwowskim Klubie Krótkofalowców . 1928 - Pazdz - Odnotowano masowe przystępowanie krótkofalowców z terenu całej Polski do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców . W czwartym kwartale 1928 roku LKK- skupiał już 71 czynnych nadawców , stając się w ten sposób wiodącym w SP - Ogólnopolskim Klubem . 1957 - Pazdz - Pod przewodnictwem Pana P. Sieńczaka delegowanego do Wałbrzycha przez LPŻ Wrocław , rozpoczął działalność - jak na razie tylko szkoleniową klub SP6SCN/SP6KCN. Jednocześnie późniejsi wiodący operatorzy tego klubu – czyli koledzy SP6MB Czesław Bugno (zmarł dnia 2002-10-05 i SP6MC Jan Bartosiewicz (sk 1980-01-01) przechodzili bardzo intensywne szkolenie we Wrocławiu przed egzaminami licencyjnymi. Przez te minione 50 lat przewinęło się przez klub SP6KCN multum niegdysiejszych i dzisiejszych znakomitości krótkofalarskich Wałbrzycha i okolic. Wśród najpierwszych działających na niwie tego klubu należy wymienić kol. SP6PE - Waldemara Kowalskiego (sk 1993-09-20) który to kontakty z krótkofalarstwem zerwał przez wprowadzony 13 grudnia 1981 roku – stan wojenny; kolegę SP6PH – Jana Zbigniewa Podlaszewskiego (sk w wieku 73 lat dnia 06 lipca 2008 r. ) i jedynego żyjącego dotąd z tej "starej gwardii" - kol. Ryszarda Śmiłowskiego - SP6WD. Przez multum lat był klub prowadzony przez etatowych pracowników Ligi Obrony Kraju. A przez dwa lata przez super operatora telegrafii – ale nie posiadającego znaku wywoławczego . Co zresztą wcale nie przeszkadzało aby klub zajmował wysokie lokaty w różnego rodzaju zawodach na KF jak i też na UKF . Najbardziej owocne lata dla rozwoju klubu - to lata wieloletniej egidy kol. Tadeusza Fedorowskiego – SP6HQT, oraz obecnie w nim panującego – kol. SP6QKO,inż. Artura Owczarka. Oprócz wyżej wymienionych kolegów, należy też wspomnieć znaki byłych członków tego klubu - takich jak : kol. SP6ATT Bronisław Biela (sk 2002-08-02), kol. Jerzy Grynfelder - SP6BIY (sk 2001-11-30), kol. Bronisław Sorówka - SP6DMS (sk 1986-05-21), kol. Janusz Jemiołek - SP6FIE (sk 2004-06-05), super- ukaefowca kol. Henryka Grzeszuka - SP6FID (sk 2004-06-21) ,kol . Władysława Gierusza - SP6GYG (sk 1985-04-10), ja i też kol. kol. SP6SYH Tadeusza Zakrzewskiego - SP6SYH (sk 2001-04-24, kol. Janusza Szymańskiego - SQ6BBS (sk 2000-02-07). Przez klub SP6KCN przewinęli się również koledzy mieszkający obecnie za granicami kraju : Jacek Stępień SP6BJA obecnie F6CAE, Jan Michałek SP6HTO - obecnie DJ3AE ; Bogusław Jarek SP6JLN – obecnie mającego znak DK9EU . Chwała działającemu od wielu, wielu lat niezmordowanemu i wiecznie aktywnemu prezesowi - kol. Tadeuszowi Fedorowskiemu SP6HQT, jak i też działającym dzisiaj kolegom : SP6AXW - Kazimierzowi Animuckiemu ; Zygmuntowi Bieleckiemu - SP6BPT, kol. Marcinowi Rozmusowi SQ6RR i Waldemarowi Olesińskiemu SP6OW - którzy nie oczekując żadnych profitów , pod okiem swego prezesa SP6QKO dbają o dobre imię klubu . Mimo faktu wielkiej rocznicy klubu SP6KCN - godnej wielkiej pompy , nie było w roku 2007 - żadnych uroczystości z tego tytułu a szkoda ! Działający do dzisiaj klub z 56 letnią historią ma za sobą długą drogę , która to momentami była nie tylko wyboista ale i burzliwa . Znając historię tego klubu niemalże „od podszewki” - muszę ze zdziwieniem stwierdzić że nie znajduję w tej jego długiej bo ponad półwiekowej historii powodu do ascezy od takich uroczystości.... 1959 - Pazdz - Istniejący już od 1906 roku amerykański koncern Heloid Company - związany z przemysłem optycznym, poligraficznym, elektronicznym dla wojska i lotnictwa, a produkujący dotychczas faksy, drukarki i skanery zaprezentował szerokiemu rynkowi pierwszą automatyczną mechaniczną kserokopiarkę. Jak wiemy urządzenie to zrobiło furorę i zawojowało cały świat . O znaczeniu tego sukcesu świadczy fakt, że dwa lata później (w 1961 r.) firma zmieniła nazwę na Xerox Corporation. 1959 - Pazdz -"Radioamator - Krótkofalowiec Polski"odnotowuje na swoich stronach znaki stacji, które jako pierwsze w Polsce pracowały modulacją SSB na pasmach KF. Zostali alfabetycznie wymienieni w tej notatce : SP3PL, SP3PS, SP5AY (sk 1997-12-14) , SP5PO i SP7LA (sk 2009-07-01). Doceniono ich wysiłki w propagowaniu tej modulacji wśród młodszych, jak i też w niesieniu pomocy informacyjno – technicznej swoim młodszym kolegom. Polegała ona niejednokrotnie na budowie dla nich niezbędnych do tego wzbudnic . 1976 - Pazdz - Zarząd Główny PZK zaapelował na łamach "Biuletynu PZK" (str.18) do wszystkich radiowców i krótkofalowców o ratowanie wszelkich zabytków krótkofalarstwa polskiego. Nie jest znany jakikolwiek efekt tego apelu, ponieważ już wkrótce, wokół tego tematu - zaległa absolutna cisza . 1978 - Pazdz - Pierwsze ogólnoświatowe zawody World Wide EME Contest, na dwóch pasmach -144 i 432 Mcs. Na ponad 100 zawodników biorących udział w tych zawodach, logi do organizatorów przysłało zaledwie 65 zawodników. Sprzęt na którym to pracowali zawodnicy był bardzo różnorodny. Od amatorsko wykonanej 16 elementowej Yagi, aż do fabrycznej 24 metrowej anteny parabolicznej - którą to K5NSS wypożyczył sobie na te zawody od armii. Dzięki tym parametrom anteny – pracujący na niej K5NSS narzekał na niesamowity spletter i QRM, ponieważ po każdym jego wywołaniu odpowiadało mu minimum 5 stacji . Jak widać – nie zawsze to co większe jest lepsze… 1987 - Pazdz - W Warszawie odbył się 72 Kongres Esperantystów - organizacji ILERA International . Na ok. 440 członków – krótkofalowców tej ogólnoświatowej organizacji - najwięcej reprezentantów przyjechało na ten Kongres z Japonii, z Francji i z Węgier . Oblicza się że posługujących się tym językiem na świecie jest około miliona osób . Z SP wzięło udział w tym Kongresie zaledwie trzech kolegów - więc jak na kraj z którego wywodzi się twórca Esperanto to chyba zdecydowanie za mało...Byli to koledzy SP1EYG - Wiesław  Dyduch ze Szczecina now SP1EG, kol. SP9FSL - Marek Żurek z Katowic , oraz entuzjasta tego języka kol. SP-0060-JG/SP6VGS - Grzegorz Sarnecki, nie żyjący już członek SOT z Marciszowa  - sk 2002-08-16 . Cześć Jego pamięci ! 1989 - Pazdz - Weszło w życie rozporządzenie Państwowej Inspekcji Radiowej - PIR, umożliwiające po złożeniu podania do Państwowej Inspekcji Radiowej - uzyskanie indywidualnego zezwolenia na pracę radiową poza domem na urządzeniach przenośnych i mobilnych ze stosowaniem przez operatorów łamania znaków przez /m i przez /p - ale już bez dotychczas wcześniej załatwianych w PIR specjalnych zezwoleń, w których to dokładnie opisywano miejsce pracy , jak i też dokładnie określano termin pracy z danego miejsca. Zarządzenie wprowadzało także możliwość załatwienia stałego zezwolenia od PIR - na pracę z tak zwanego „drugiego QTH” łamanego przez literę /a . Wśród operatorów SP - była wtedy preferowana praca z altanki ogrodowej - hi ! - właśnie przy użyciu znaku wywoławczego łamanego przez /a . 1990 - Pazdz - Kwartalnik "Dubus" opublikował Top - Listę dużych kwadratów zrobionych direct. W paśmie 144 Mcs na 1 miejscu uplasowany był DK1KO z 602 potwierdzonymi sqrs. Z Polski najlepszy był na 14 pozycji kol. Roman Futoma SP6GZZ - z liczbą 451 sqrs, następnym Polakiem był sklasyfikowany na tej liście na 23 miejscu kol. SP9EWU (now SQ9W) - 436 kwadratów, a na 40 miejscu był kol. Kazimierz Futoma SP6FUN - 399 kwadratów. Za kolegą Romanem SP6GZZ były sklasyfikowane wszystkie stacje rosyjskie, brytyjskie i francuskie . W drugim paśmie 432 Mcs najwyższą z Polaków lokatę - bo 43 miejsce zajmował kol. SP6GWB/6 – inż. Stanisław Ziemczonek z Kłodzka - 139 kwadratów , a na 53 pozycji ulokował się jego klubowy kolega Stanisław Kastelik SP6MLK - 130 kwadratów. Trzecie pasmo, na którym były sklasyfikowane stacje z SP - czyli na 1.296 Mcs.- też było"okupywane" przez kolegów z Kłodzkiego klubu SP6KBL. Najwyższą lokatę czyli 31 miejsce zajmował w/w kolega Stanisław - SP6GWB/6 z 77 kwadratami, a drugi Stanisław – czyli SP6MLK/6 był na 44 miejscu z 69 kwadratami .W pozostałych pasmach , powyżej 1.296 Mcs nie została sklasyfikowana żadna stacja z SP . 2003 - Pazdz -Miesięcznik MK"QTC" podaje że w Polsce już pięć stacji pracuje techniką EME. Wymienione są znaki stacji : SP2OFW, SP6GWN , SP6JLW , SP6OPN i SP7DCS . Pracują na dużym zakresie pasm -bo od 1.296 Mcs do 10,5 Gcs. Jako przykładny , na tych pasmach nasłuchowiec (hi!) wymieniony był kol SP3JBI , w szczególności dotyczy to corocznych ARRL EME Contest. 2005-Pazdz - W Łodzi, na Politechnice miało miejsce kilkudniowe sympozjum naukowo-techniczne. Było ono poświęcone w całości tematowi Kompatybilności Elektromagnetycznej. Ze strony PZK wygłosił na nim swój referat dotyczący funkcjonującego w SP - szkodliwego dla nas PLC - Prezes ZG PZK kol. SP2JMR - inż. Piotr Skrzypczak. Zaznaczył on że PLC dopuszczono w SP prawnie, ale na zasadzie wykorzystania luk prawnych w obowiązujących w Polsce przepisach. O wadze jego wystąpienia może świadczyć fakt zrozumienia z jakim zostało ono przyjęte przez uczonych - uczestniczących w tym Sympozjum i fakt cichego poparcia z ich strony dla stanowiska PZK w tej sprawie . Najbardziej wymownym dowodem opisanego dla SP2JMR - poparcia uczonych było opublikowanie w całości jego referatu w materiałach naukowych po w/w Sympozjum . 2008-Pazdz - Ukazujący się już od marca 1992 roku bezkonkurencyjny na polskim rynku krótkofalarskim miesięcznik MK "QTC" - wydał jubileuszowy numer 200 swojego zawsze ciekawego pisma . Gratulujemy ! ================================================================== 1977-Pazd-01-02, oraz w dniach 22-23 października odbyły się zawody krótkofalarskie Polska - ZSRR. Była to olbrzymia i niezwykle kosztowna impreza – zorganizowana z okazji 60 lecia Rewolucji Październikowej. Odbywała się ona pod auspicjami Warszawskiego Muzeum im. W.I. Lenina . Pamiętną stała się niezwykła partyjno – patriotyczna otoczka tych zawodów. Zawodów krótkofalarskich dwuczęściowych, w których to przedstawiciele DOSAAF - (radziecki LPŻ) - specjalnie delegowani do Polski i Federacji Radiosportu (ichni PZK ..)- z naczelnym szefem Federacji - N.W. Kazanskim na czele - brali bardzo czynny udział w tych patriotycznych i partyjnych celebracjach na terenie całej Polski, i to z przemówieniami na antenie Polskiego Radia włącznie. UA3AF – N.W. Kazanskij - wystąpił również w wywiadzie przed mikrofonem stacji SP5PZK. Być może, że to właśnie przez te celebracje i obrzędy - "zawody " wymagały aż trzech tygodni czasu. Jednocześnie w Pałacu Kultury i Nauki odbywała się wystawa eksponatów wykonanych przez członków DOSAAF , Polskiego Związku Krótkofalowców i Związku Harcerstwa Polskiego. Trzytygodniówka skończyła się na samych uroczystościach , ponieważ nigdy nie zostały opublikowane wyniki tych „zawodów” - bo prawdopodobnie były one niekorzystne dla ZSRR . 1994-Pazd-01-Rozpoczął swoją trzytygodniową historyczną, rekordowa i chwaloną do dziś ponad wszystkie inne - wyprawę na wyspę Tristan da Cunha - G3SXW - Roger Western. Na tej samotnej wyspie ponieważ najbliższa wyspa Saint Helen leży od niej ponad 2.000 km, ale za to pięknej wyspie - i zamieszkałej zaledwie przez ok. 300 osób - Roger zaliczył od 01 do 21 października 23.197 QSO ' s !!! W porównaniu z wielkimi wieloosobowymi wyprawami - stawia go ten rezultat ponad wszelkimi klasami operatorów ! Przez czas 21 dni, pracując na10 pasmach – dziennie robił ponad 1.000 (tak ponad tysiąc !) - QSO's . A z 19 operatorami zaliczył on łączności na wszystkich dziesięciu pasmach – niestety ale z nikim z SP. Niebywały bo nie notowany do dziś wyczyn !!! Należy także wyraźnie podkreślić że Roger G3SXW – potwierdził kartami QSL - wszystkim i wszystkie swoje QSO' s !!! Gratulacje !!! 1999-Pazd-01-Istniejąca od 1975 roku, niezwykle dynamicznie rozwijająca się firma Microsoft Corporation zaskoczyła światowy rynek elektroniczny kolejną nowością - był to INTERNET EXPLORER 5.0. Program, który wszedł na stałe do użytku w komputerach osobistych, i kompatybilnych z komputerami IBM PC . 2001-Pazd-01-Tego dnia radioamatorzy Nowej Zelandii otrzymali przydział pasma Low Frequency , i mogli już rozpocząć regularne łączności w paśmie 136 kHz . 2002-Pazd-01-Rok później – jak widać według dat - dostęp do pasma LF - 136 kHz krótkofalowcy z takich krajów jak Indonezja, Brazylia i Argentyna . My musieliśmy jeszcze na to poczekać ... 2004-Pazd-02- Fantastyczne warunki propagacyjne w paśmie LF - 136 kHZ - umożliwiły nowozelandzkim stacjom  ZL2BBJ (R. B. Vernall) i ZL2CA (A. C.Corney - obydwaj QTH Wellington) na zaliczenie dwóch pierwszych europejskich stacji - RU6LA ( WW Loc KN97LN) i RN6BN (WW Loc KN95LC). Odległości pomiędzy stacjami to 16.443 km , 16.473 km oraz 16.477 km i 16.438 km. 1993-Pazd-02-Polski Związek Krótkofalowców uzyskał członkostwo w organizacji korelującej ruch satelitarny wśród krótkofalowców całego świata - AMSAT UK . 1985-Pazd-03-Kalifornijska spółka akcyjna "Intel Corporation" światowy czołowy producent elektroniczny , który opracował pierwszy na świecie mikroprocesor w 1970 roku - tym razem zaprezentował rynkowi światowemu swoje najnowsze osiągnięcie - 32 bitowy mikroprocesor 80386 . 1986-Pazd-03 do 05 – w tych dniach pracował ze Szczelińca – na wysokości 919 mASL , z QRA locatora IK42b (now WWLoc.- JO80EL) kol. SP6JLW - mgr. inż. Andrzej Matuszny z Kłodzka. Przez trzy kolejne dni pracy w paśmie 23 cm nawiązał 98 dalekich QSO's z 12 krajami Europejskimi , z czego trzy są zanotowane na stałe w annałach krótkofalarstwa SP - jako "First SP" czyli pierwsze QSO's stacji SP z danym krajem . W dniu 04 października 1986 zaliczył on jako pierwszy Polak QSO w paśmie 1.296 Mcs ze stacją G4SIV (Member of the Five Bells Group) oraz ze stacją szkocką GM4NXO/p. Następnego dnia zaliczył w tym paśmie pierwsze QSO polsko - szwajcarskie ze stacją klubową z Solothurh HB9BA/p . Nasze wielkie gratulacje dla kolegi Andrzeja !!! 1923-Pazd-04- W Bemowie uruchomiono Transatlantycką Stację Radiotelegraficzną - znaną również jako stacja w Babicach. Należała ona do najnowocześniejszych i największych na świecie. Była ona przeznaczona do radiotelegraficznej korespondencji z odległymi krajami Europejskimi , oraz ze Stanami Zjednoczonymi (USA). Wyposażona była ona w antenę o prawie 4 kilometrowej długości - rozpiętej na 10 stalowych wieżach - każdej na 127 metrów wysokiej. Zasilanie tej stacji stanowiły dwa potężne alternatory firmy Radio Corporation of America o mocy 200 kW każdy. 1957-Pazd-04-Na pasmach amatorskich 20 Mcs i 40 Mcs rozpoczęły pracę beacony, nadające seriami kropek znaki znamiennikowe satelity - z pokładu dopiero co wystrzelonego w kosmos "Sputnika ". 1984-Pazd-04 i 05 - w Miętnem (KO11SW) odbył się XVII Zjazd SPDX Clubu . Przeszedł by on do historii bez echa, gdyby nie pierwszy punkt końcowej Uchwały Zjazdu. A brzmiał on następująco: " Zjazd wnioskuje aby Polski Związek Krótkofalowców w porozumieniu z PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego) i z Ogólnopolskim Komitetem Pokoju - włączył się do akcji pod nazwą"Milion Minut dla Pokoju". Honorowym gościem tego Zjazdu był ex-prezes ZG PZK - pełniący ówcześnie funkcję Ministra Łączności kol. SP5LVV - dr. inż. Andrzej Zieliński, który to na na tym Zjeździe uroczyście zadeklarował pomoc ministerstwa dla działalności PZK ...hi ! 2005-Pazd-04-W schronisku turystycznym "Sowa" (ex"Marysieńka") - położonym w Góra Sowich na wysokości 955mASL , na zboczu góry Wielka Sowa (1014 mASL, JO80FQ) w gminie Walim odbyło się pierwsze spotkanie miłośników techniki APRS – Amateur Position Reporting System . Było ono jednocześnie zebraniem sprawozdawczo – wyborczym członków Polskiej Grupy APRS . W drugiej nieoficjalnej ,sympatycznej części spotkania odbywającej się już na w/w szczycie podziwiano przepiękne panoramy Dolnego Śląska ze starej wybudowanej w 1905 roku – 25 metrowej murowanej wieży widokowej (Bismarckturm) po jej remoncie - w jej 100 lecie istnienia, w miejsce poprzedniej drewnianej z 1885 roku. Obydwie wieże były wybudowane staraniem stowarzyszenia Eulengebirge Veraine z siedzibą w Dzierżoniowie . Po zmroku przy ognisku omawiano bieżące, jak i też te dopiero co pokonane problemy związane z instalacją aparatury APRS - zamontowanej dwie godziny wcześniej na w/w wieży. Omówiono też tematy związane z przyszłością APRS w SP . 1985-Pazd-05-W miejscowości Moszczenica (JO91SV) koło Swędowa odbył się pierwszy i jedyny – Zjazd Kolejarzy Krótkofalowców. Prezesem tej organizacji wybrano kol. SP5HP H. Paszkowskiego (sk 1998-11-15). Przez czas trwania tego Zjazdu pracowała specjalna stacja - SP5PKP / 7 . 1993-Pazd-05- Zmarł długoletni wielki, nieodżałowany działacz dolnośląskiego krótkofalarstwa Tadeusz Palczyński . Człowiek wielkiego serca dla młodych krótkofalowców z olbrzymim dorobkiem krótkofalarskim na swoim koncie . Przedwojenny łódzki działacz ze znakami wywoławczymi TPCY, SP3CY i SP1BC. Po wojnie wrocławianin ze znakiem SP6SD. To właśnie między innymi Jego zasługą - dzięki Jego przykładnemu traktowaniu młodzieży – jest szybki powojenny wzrost ilości młodych nadawców w SP6 . Cześć Jego pamięci ! 2011-Pazd-05- W wieku 56 lat, po wieloletniej chorobie na raka trzustki - zmarł w Palo Alto w Kalifornii twórca potęgi firmy "Apple" - Steve Jobs. Urodził się on 24 lutego 1955 roku w San Francisco. Dwa lata przed śmiercią - w 2009 roku przeszedł on operację przeszczepu wątroby. Jednak brak wyraźnej poprawy, a nawet pogorszenie się stanu zdrowia wymógły na nim rezygnację z funkcji szefa zarządu firmy na dwa miesiące przed jego zgonem. W roku 1978,mając wtedy 21 lat wraz z swym 26 letnim kolegą - Stev'em Wozniak'iem ( ur. 11 sierpnia 1950 r) założył firmę " Apple". Firma powstała w garażu, w którym to budowali oni wtedy komputer"Apple I" sprzedawanym masowo w cenie rynkowej 666,66 dolarów. Komputer "Apple I" był pierwszym na amerykańskim rynku komputerem do samodzielnego montażu. Steve Wozniak odszedł z firmy "Apple" w 1985 r. Autorem instrukcji jak również loga firmy w postaci nadgryzionego jabłka był współpracujący z nimi i posiadający 10% akcji firmy - Ronald Wayne (ur. 17 maja 1934 r. w Cleveland), który po dwóch tygodniach sprzedał akcje firmy "Apple" za 800 dolarów. Dzisiejsza wartość tych sprzedanych akcji to 15 .600.000.000 dolarów ( $15,6 miliardów) !!! Wyroby firmy "Apple" zrewolucjonizowały przemysł informatyczny ( Mac, iPod,iPhone, iPad ) muzyczny (iTunes Store) jak i też telefoniczno-teletechniczny. 1981-Pazd-06-Z bazy kosmodromu Vanderberg (California) wystrzelono amatorskiego satelitę UO - 9 , z pierwszym komputerem na jego pokładzie oraz współpracującą z nim kamerą typu CCD . Na pokładzie tego satelity zainstalowano osiem beaconów pracujących w pasmach HF, VHF i SHF. Przez osiem lat nadawały one na frekwencjach - 7 Mcs, 14 Mcs, 21 Mcs i 29 Mcs. W pasmach VHF pracowały one na 144,825 Mcs i na 435, O25 Mcs . Na pasmach wyższych – czyli SHF pracowały beacony na 2,401 Gcs ( 13cm), i na 10,470 Gcs ( 3 cm ). 1984-Pazd-06-07 odbył się w Bocheńcu (KO01DT) koło Kielc XVI Zjazd SP DX Clubu, na którym to Medalami XV Lecia PRL udekorowano kolegów SP5CM – płk. A. Jeglińskiego (sk 1997-04-11) , i SP5HS – mgr. inż. K. Słomczyńskiego. Funkcję Prezesa SP DXC - na następną kadencję powierzono dr. inż . Henrykowi Cichoniowi SP9ZD , sk 1999-11 -17. Cześć Ich pamięci ! 1952-Pazd-06- W domu wypoczynkowym FWP, w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu nr.6 – hucznie otwarto z udziałem "czynników oficjalnych" - krajowych i zagranicznych wystawę pod nazwą , " Liga Przyjaciół Żołnierza w walce o pokój". Podczas tej wystawy - z jej terenu pracowała stacja okolicznościowa ze znakiem SP5AB. Stacja pracowała na dwóch nadajnikach – KF i UKF. Obydwa urządzenia były wykonane przez przedwojennego nadawcę kol. SP3AW późniejszego SP5AM - inż. Michała Kasię (sk 1977-08-18). Obsługiwali je znakomici operatorzy , koledzy : dr. inż. Wojciech Nietyksza – dzisiaj SP5FM, kol. Jerzy Rutkowski - późniejszy Prezes ZG PZK przez dwie kadencje - SP5JR (sk 2003-09-25) , oraz kol. Ryszard Rossa - późniejszy SP5AR . 2007-Pazd-06-Nowy w SP - Tropo ODX w paśmie 47 Gcs - 128 kms . Było to QSO pomiędzy stacjami kol. SP6GWB - inż. Stanisławem Ziemczonkiem - QTH Czarna Góra WW loc.JO80JC, 1130 mASL , a czeską stacją OK1 FPC - kol. Aleszem Jewliczką - mieszkańcem małego miasteczka Nemcice - WW loc - JN79NU . 199-Pazd-09-Na odbywającym się w Warszawie dorocznym plenum Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców uchwalono składkę członków PZK w wysokości 124 PLN !!! W głosowaniu 22 członków plenum było za jej uchwaleniem, tylko 9 osób było przeciwnych a dwie osoby wstrzymały się. 1969-Pazd-10-Tego dnia powstał niemiecki Diplomen Interessen Grouppe DIG Club - organizacja, która bardzo szybko rozrosła się do rozmiarów organizacji ogólnoświatowej liczącej już obecnie ponad 6.000 członków. W roku 2004 - dzięki inicjatywie kol. SP6BOW Augustyna Wawrzynka - powstał Polski Oddział DIG - liczący obecnie ponad 70 członków . 1996-Pazd-10-Na rynku sprzętu komputerowego pojawiła się płyta : Compact Disc Re - Writable. CD-RW jest to płyta kompaktowa z możliwością wielokrotnego na niej nagrywania , za pomocą specjalnej nagrywarki komputerowej – nawet do 1.000 razy . 2004-Pazd-10-Zmarł w wieku 104 lat najdłużej posiadający licencję krótkofalarską - bo aż 75 lat – nestor KJ6KQ - Bill Diaper. Był on najstarszym amerykańskim nadawcą, a jego miejsce zajął 107 latek nestor W0MHN - Robert Galbasin, ale z krótszym stażem licencyjnym - o rok czasu od Billa . 2007-Pazd-10-Nowe rekordowe SP QRB Tropo w paśmie 24 Gcs - 367 kms , kol. SP6GWB -inż. Stanisław Ziemczonek z Kłodzka (JO89HK) ustanowił je podczas łączności ze stacją DB6NT- WW Loc. JO51 – Op. Michael Kuehne, QTH - Naila. Tego samego dnia ustanowił on też rekordowe QRB 1.064 kilometrów w paśmie 10 Gcs , podczas QSO ze stacją F6DKV – WW Loc. JN18; pobił on stary 6 letni rekord tego pasma. Operatorem stacji francuskiej był Maurice Maillard, QTH : Velize Vilacoublay . Gratulacje! - kolego Stanisławie . 2008-Pazd-10- Na IV posiedzeniu Prezydium ZG PZK w Bydgoszczy na funkcję UKF Contest Managera powołano kol. SP5QAT- Piotra Szołkowskiego. Powołano również nowego członka Zespołu ds. KF Contestingu - kol. Krzysztofa Sobonia - SP7GIQ . 1947-Pazd-11- Pierwsze Tropo QSO w paśmie 50 Mcs - na trasie Europa - RPA . QRB -10.500 km. Był to pierwszy ODX na tej trasie pomiędzy stacjami PA0UN – N.P.Visser'em, a ZS1T - S.F. Jones z QTH - George , Cap Province . 1986-Pazd-11- Tego dnia poznańska stacja klubowa SP3KWX/3 transmitowała - jak do tej pory raz pierwszy i jedyny, na częstotliwości 3.700 Mcs dźwięki Poznańskiego Dzwonu Pokoju- jednego z trzech na świecie Dzwonów Pokoju Między Narodami . 2007 -Pazd-11-Inauguracyjne, założycielskie zebranie nowopowstałego Gliwickiego Oddziału PZK- numer 50. Reprezentujący na tym zebraniu PZK - viceprezes Zarządu Głównego kol . SP9HQJ – Tadeusz Pamięta wręczył organizatorom Komitetu Założycielskiego - proporczyk PZK z życzeniami pomyślności. Oddział którego grupa inicjatywna liczyła wówczas 21 nadawców – rozrósł się szybko do ponad 60 członków. Jest to wyjątkowy i idący z duchem czasu oddział - bo nie tylko że nie stwarza żadnych przynależnościowych terytorialnie kłopotów, lecz wręcz zachęca niezdecydowanych do zapisywania się do niego beż względu na miejsce zamieszkania . 2008-Pazd-11-W miejscowości Tyra koło Trzyńca, w gospodzie "U Liberdy" w Republice Czeskiej - nasz stary radiowy kolega a jednocześnie wielki przyjaciel Polski - Jan Motyka OK2BIQ, jako nieformalny prezydent Rebubliki San Beskido - zorganizował już XV Jubileuszowy Miting Polsko-Czeski . Gratulujemy i tak trzymać Panie Janie ! 1978 -Pazd-12-17-data najprawdopodobniej najpierwszej polskiej Dxpedition ! Z pola bitwy pod Lenino, w jej 35 rocznicę pracowała pod znakiem U 35 LWP polska ekspedycja , w składzie kol. SP9PT - Wojciech Kłosok , kol. Stanisław Maciejkiewicz kol.SP2JS -sk 1998-05-27, oraz kol. SP5CM - Anatol Jegliński , sk- 1997-04-11. 1946 -Pazd-13- Garstka , bo zaledwie 24 krótkofalowców - weteranów, którzy zdołali przeżyć koszmar II Wojny Światowej zwołali w Warszawie zebranie reaktywacyjno - założycielskie Polskiego Związku Krótkofalowców. Większą część tych weteranów stanowili warszawianie, dlatego to po omówieniu Statutu PZK wybrano 5 osobowy Zarząd Komitetu Organizacyjnego - na czele którego stanął właśnie warszawianin - Rościsław Ksionda ex SP2RC. Właściwy Zarząd PZK został wybrany na I Zjeździe Komitetu Organizacyjnego będącym jednocześnie II Walnym Zjazdem w historii PZK - w dniu 22 maja 1947 roku. 2006 - Pazd -13- W dzienniku "Słowo Polskie*Gazeta Wrocławska" ukazał się na stronie szóstej wywiad kol. SP6HQT- Tadeusza Fedorowskiego – którego udzielił redaktorowi Szałkowskiemu z tej gazety o długoletniej historii remontu starej wieży widokowej na Chełmcu prowadzonego przez kol. SP6HQT wraz z innymi członkami Europejskiego Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej. Nie zapominając o historycznych momentach krótkofalarstwa wałbrzyskiego kol. Tadeusz nakreślił ambitne plany ECRA pracy techniką EME . Co ciekawsze - to już kilka tygodni wcześniej – bo 20 września 2006, ten sam dziennik zamieścił informacje ze zdjęciami kol. Tadeusza SP6HQT dotyczące klubu SP6KCN i ECRA . Czyżby nagle krótkofalarstwo stało się ciekawym tematem prasowym , a może tu chodzi o to że rozmówca potrafi sprzedać temat dziennikarzowi..? 1972 - Pazd -15- Na orbitę wokółziemską wystrzelono amatorskiego satelitę OSCAR - 6 z pierwszym tranponderem na pokładzie . Pracował na niej przez cztery i pół roku . 2004 - Pazd -15- Niemieckie stacje radioamatorskie otrzymały dostęp do nietypowego dla krótkofalowców, bo średniofalowego pasma LF - o częstotliwości 136 kHz . 1976 - Pazd -16- Zmarł bardzo sympatyzujący krótkofalarstwu i mocno przychylny dla krótkofalowców długoletni redaktor naczelny miesięcznika "Radioamator i Krótkofalowiec" - inż. Mieczysław Wargalla. Cześć Jego pamięci ! 1976 - Pazd -17- Na obradującym w Bocheńcu koło Kielc (KO01DT) IX Zjeździe SP DX Clubu powołano do życia Sekcję Szybkiej Telegrafii - STS. Kierownictwo tej Sekcji objął kol. SP2PI – mgr. inż. Jerzy Wojniusz , a patronat nad nią objął Toruński OT PZK nr 26 . 1931 - Pazd -18- Za swoją wspaniałą działalność na rzecz rozwoju Lwowskiego Klubu Krótkofalowców - otrzymali tego dnia tytuł "Członka Honorowego LKK" : 1 . Profesor Witołd Ziembicki ( ojciec SP3AR ' a) - Uniwersytet Lwowski ; 2 . dr. hab Tadeusz Malarski - Politechnika Lwowska, 3 . Adam de Lambert Ebenberg - były Prezes Lwowskiego KK ,4 . Gen. Bolesław Popowicz - dowódca DOK VI we Lwowie .  1931 - Pazd -18- W miejscowości West Orange, w stanie New Jersey zmarł wielki amerykański wynalazca i właściciel pierwszego w świecie przemysłowego instytutu badawczego - Thomas Alva Edison. Samouk, który w r. 1927 otrzymał tytuł członka Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie . Konstruktor takich dziejowych technicznych urządzeń jak fonograf (1877), kineskop (1889), akumulator zasadowy Ni-Fe (1904). Odkrywca zjawiska termoemisji (1883) nazwanego potem "zjawiskiem Edisona", wynalazca żarówki, człowiek który w 1882 roku wybudował w Nowym Jorku pierwszą w świecie publiczną elektrownię , etc , etc. Właściciel ponad 1000 patentów ! 1999 - Pazd -19- Rekordowe tropo QSO w paśmie 120 Gcs  na QRB - 117, 7 km . Jego autorami byli dwaj amerykanie KF 6 KVG - Robert F. Johnson (WW Loc. CM87UK) ze stacją WOEOM/6 - Wilfred G. Jensby (WW Loc. CM87WJ). 1939 - Pazd - 20 - Komisarz III Rzeszy na Warszawę wydał obwieszczenie o natychmiastowej konfiskacie wszelkich aparatów radiowych, które mieszkańcy Warszawy mieli oddać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 1939 r. 1921 - Pazd -22- Data powstania Radio Society of Great Britain - RSGB . Powstało ono na bazie podziału istniejącego już od 5 lipca 1913 roku "The Wireless Club of London". Z tego podziału wraz z RSGB powstało równocześnie „ The Radio Transmitters Society ", które jednak w1925 roku zostało wchłonięte przez RSGB . 1953 - Pazd -22- Dzień "narodzin" modulacji Meteo Scatter .Tego dnia zostało nawiązane pierwsze QSO poprzez odbicie od roju Perseidów. Było to CW QSO pomiędzy W2UK - Ralph Thomas, QTH - Neck Colts w New Jersey, a W4HKK - Clarke A. Imms - QTH Pensacola w stanie Florida. 2007-Pazd-23-27-W tych dniach z Armenii pracowały dwie polskie stacje - Leszek SP9LJD używający tam znaku EK8WA , oraz Kazimierz SP6AXW pod znakiem EK8SK. W zawodach CQ WW SSB używali kontestowego znaku - EK0B . 1998 - Pazd -24- Informacja specjalna dla Zarządów a konkretnie Sekretarzy Oddziałów. Tego dnia Plenum ZG PZK uchwaliło do dzisiaj obowiązujące, jednoznaczne zarządzenie w kwestii wydawania znaków nasłuchowych. Mówi ono, że obecnie obowiązuje u nas wydawanie znaków SWL,s zbudowanych z trzech członów. Pierwszy człon niezmiennie od 1950 roku to oczywiście SP plus numer okręgu , czyli SP6 . Następny człon to numer oddziału, dwucyfrowy, i po myślniku trzy cyfry począwszy od 001. Zatem kto wydaje takie znaki jak SP6-01-93 ? SP6-01-0213 Spotyka się i większe zdziwaczenia - choćby takie jak pisanie cięgiem znaków – bez żadnego rozdzielania myślnikami, jak to już od wielu lat uprawia redakcja pisma"MK QTC".A przecież począwszy od 1950 roku - zawsze było jaśnie i wyraźnie podawane do wiadomości że znaki nasłuchowe są conajmniej dwuczęściowymi. Od roku 1950 do roku 1958 - znaki nasłuchowe były krótkie(bo nie zakładano w ogóle rozwoju krótkofalarstwa) i miały one wtedy budowę : SP6 - 001 aby następnie w obliczu faktu że jednak się ono rozwija – rozbudować je o czwartą cyfrę do postaci SP6 - 0001.Taka forma obowiązywała do 1972 r. kiedy to dodano jeszcze piątą cyfrę SP6 - 00001. Po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. - znaki nasłuchowe zawierały jeszcze skróty ówczesnych 49 województw - ale z pominięciem numeru okręgu wywoławczego : SP- 0001- JG. Po "odreformowaniu" tejżesz reformy - od 1998 roku mamy obecny i wciąż obowiązujący kształt znaku nasłuchowego - tak ciężki do zapamiętania dla niektórych! Ponieważ ma on budowę trójelementową, gdzie pierwsza część - to jak dawniej SP6, a następny człon to numer oddziału wydającego znak nasłuchowy i trzecia część to kolejny w danym oddziale numer licencji nasłuchowej. Czyli od SP6 -01 -001 do SP6 -13 -999. Co najmniej śmiesznym jest wydawanie tych znaków bez zachowania kolejności liczb. A widzi się - niestety znaki gdzie oprócz numeru oddziału jest w znaku jeszcze nie wiadomo po co skrót województwa – np. SP-0100- ZA; SP8106RZ ;SP9-10076- KR, i Bóg wie co i po co jeszcze - bo są takie dziwactwa jak : SP1-005ZSG . Panowie działacze oddziałowi – nie wyważajcie drzwi - one są od dawna otwarte !! 1958 - Pazd -26- W miejscowości Nowy Bytom - czyli w dzisiejszej Rudzie Śląskiej, w pomieszczeniach gdzie wcześniej odbył się zjazd założycielski SP DX C, miał miejsce I Zjazd Polskiego Klubu UKF . 1996 - Pazd -26- Na Plenum ZG PZK zapadła decyzja dotycząca przeniesienia Centralnego Biura QSL z Warszawy do Leszna, do pomieszczeń Sekretariatu PZK. Swoją działalność w nowym miejscu CB QSL rozpoczęło 02 stycznia 1997 roku. Przenosiny tego biura i zwolnienie dotychczas zajmowanych pomieszczeń w Warszawie dały oszczędności na sumę ponad 10.000 PLN w skali rocznej . 2008 - Pazd -26- W Komunikacie ZG PZK opublikowanym tego dnia – niejaki SP5UHW z Warszawy będący od kilku już lat wraz z SP5XVY (któremu Sąd udowodnił kłamstwo lustracyjne) w "opozycji" do Zarządu Głównego PZK - straszy wszelkich swoich oponentów że weszedł w posiadanie Regulaminu Radiokomunikacyjnego- wydanie 2008 rok - cztery tomy plus do tego załącznik . Całość o objętości 2850 stron (za jedyne 308 CHF - hi ) ! Zaraz potem dodał że w/w R.R. - wkrótce będzie dostępny w polskiej wersji językowej. Natychmiast spotkało się to z ostrą krytyką starych działaczy PZK, którzy otwarcie na paśmie stwierdzili że taka literatura w ręku takiego"krótkofalowca" -cytuję (SP9ENO): "to są zapałki w ręku dziecka " ! Najstarszy w SP wyjadacz wśród działaczy Wes SP2DX – stwierdził nie bez sarkazmu że jest tłumaczem- ale w swojej ponad 60 letniej karierze krótkofalarskiej nie potrzebował nigdy tłumaczyć R.R. do takich "szczytnych celów"- dobitnie pytając się na koniec swej wypowiedzi : "Po co to komu ?" 1978 - Pazd -27- O godzinie 06:35 UTC z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta z dwoma satelitami amatorskimi na pokładzie RS-1, RS-2. O fakcie tym Polskie Radio podało info o godz. 11:00 a już o godz 11:06 na częstotliwości 29.400 Mcs kol. SP9DH inż. Adam Sucheta z Krzeszowic (zginął w wypadku samochodowym 1997-07-01) odbierał na tej częstotliwości przy dużych utrudnieniach ich telemetrię - wraz z telemetrią innego satelity OSCAR 8 . O godzinie 15:14 UTC nawiązał QSO ze stacją UK3ACM (Klub na Politechnice Moskiewskiej),a o godz .17:20 z kol. SP9ADU – z polską stacją Andrzejem Pelczarem z Krakowa. Jednak QSO numer 001 ! na tym transpoderze RS - 1 było sukcesem stacji OK3CDI (Ondrej Oravec , QTH Koszyce) ze stacją UW3HV . 1984 - Pazd -27- Viceprezes ZG PZG kol. Juliusz Szmidt SP3AUZ zmarł pełniąc swoje obowiązki do końca swoich dni .Cześć Jego pamięci !. 1995 - Pazd -28- Antagonistyczne nastawienie ówczesnego ZG PZK do wydawcy"Krótkofalowca Polskiego" (od 15 grudnia 1992 ) kol.SP5CCC Krzysztofa Ciepielowskiego zmusiło go do zrzeczenia się pełnionej przez niego funkcji redaktora tego pisma. Jego firma "ZMAG" wydała ostatni numer "Krótkofalowca Polskiego "w czerwcu 1995 roku , ze zdjęciem wałbrzyskiego weterana , kol. SP6PH - Zbigniewa Podlaszewskiego (sk- 2008-07-06) . 1999 - Pazd -29- Tego dnia rozpoczął pracę pierwszy polski repeater FM na 50 Mcs. Zainstalowany został na szczycie Góra Wał - 580 mASL , WW Loc. - KN19KV. Dwie anteny pionowe, z mocą wyjściową 10 Watów. Częstotliwości pracy 51,310 / 51,910 Mcs . 2010-Pazd -29- W siedzibie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów członkom Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej za czynne wspomaganie przez krótkofalowców akcji ratowniczej podczas majowej powodzi. Wśród 55 nagrodzonych dyplomami kolegów jednym z nich był Roman SP6QNO z Wałbrzycha. 1924 - Pazd -30- Pierwsze QSO stacji Nowozelandzkiej z Europą . Zapoczątkowały one ogólnoświatowość naszego hobby - krótkofalarstwa . Tego dnia Francuz M. Deloy F8AB (wcześniej 8AB) i drugi młody bo 16 letni Anglik - Godyer nawiązali łączność ze stacją Z 4 AK - późniejszą ZL4AK . 1993 - Pazd -30- Studenci National Center for Supercomputing Application University of Illinois - w Chicago opracowali pierwszą w świecie graficzną przeglądarkę stron "www.NCSA.Mosaic”, od której to wywodzą się tak popularne późniejsze przeglądarki ja : Netscape Navigator, jak również Windows Internet Explorer 1906 - Pazdz - Obradujący w Rzymie Kongres UPU (Universal Postal Union) wprowadził w życie międzynarodową walutę - kupon IRC -International Replay Coupon . Choć jego historia liczy ponad 100 lat - to jest on do dzisiaj jak najbardziej na czasie . Posiadając taki kupon można w każdej placówce pocztowej na świecie wymienić go na znaczki pocztowe na list prioryty o wadze do 20 g.

  1925 - Pazdz - Redakcja"Radjo-Amatora"rozpoczęła drukowanie ogólnie dostępnych kart QSL dla polskich krótkofalowców , likwidując w ten sposób dotkliwą lukę uniemożliwiającą potwierdzanie łączności z naszym krajem. Jednocześnie Redakcja podjęła się roli biura QSL, którą to pełniła przez prawie dwa lata aż do chwili otwarcia przez Jana Ziembickiego TPAR - Biura QSL przy Lwowskim Klubie Krótkofalowców .

  1928 - Pazdz - Odnotowano masowe przystępowanie krótkofalowców z terenu całej Polski do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców . W czwartym kwartale 1928 roku LKK- skupiał już 71 czynnych nadawców , stając się w ten sposób wiodącym w SP - Ogólnopolskim Klubem .

  1957 - Pazdz - Pod przewodnictwem Pana P. Sieńczaka delegowanego do Wałbrzycha przez LPŻ Wrocław , rozpoczął działalność - jak na razie tylko szkoleniową klub SP6SCN/SP6KCN. Jednocześnie późniejsi wiodący operatorzy tego klubu – czyli koledzy SP6MB Czesław Bugno (zmarł dnia 2002-10-05 i SP6MC Jan Bartosiewicz (sk 1980-01-01) przechodzili bardzo intensywne szkolenie we Wrocławiu przed egzaminami licencyjnymi. Przez te minione 50 lat przewinęło się przez klub SP6KCN multum niegdysiejszych i dzisiejszych znakomitości krótkofalarskich Wałbrzycha i okolic. Wśród najpierwszych działających na niwie tego klubu należy wymienić kol. SP6PE -Waldemara Kowalskiego (sk 1993-09-20) który to kontakty z krótkofalarstwem zerwał przez wprowadzony 13 grudnia 1981 roku – "stan wojenny"; kolegę SP6PH – Jana Zbigniewa Podlaszewskiego (sk w wieku 73 lat dnia 06 lipca 2008 r. ) i jedynego żyjącego dotąd z tej "starej gwardii" - kol. Ryszarda Śmiłowskiego - SP6WD. Przez multum lat był klub prowadzony przez etatowych pracowników Ligi Obrony Kraju. A przez dwa lata przez super operatora telegrafii – ale nie posiadającego znaku wywoławczego . Co zresztą wcale nie przeszkadzało aby klub zajmował wysokie lokaty w różnego rodzaju zawodach na KF jak i też na UKF . Najbardziej owocne lata dla rozwoju klubu - to lata wieloletniej egidy kol. Tadeusza Fedorowskiego – SP6HQT, oraz obecnie w nim panującego – kol. SP6QKO,inż. Artura Owczarka. Oprócz wyżej wymienionych kolegów, należy też wspomnieć znaki byłych członków tego klubu - takich jak : kol. SP6ATT Bronisław Biela (sk 2002-08-02), kol. Jerzy Grynfelder - SP6BIY (sk 2001-11-30), kol. Bronisław Sorówka - SP6DMS (sk 1986-05-21), kol. Janusz Jemiołek - SP6FIE (sk 2004-06-05), super- ukaefowca kol. Henryka Grzeszuka - SP6FID (sk 2004-06-21) ,kol . Władysława Gierusza - SP6GYG(sk 1985-04-10), kol. SP6SYH Tadeusza Zakrzewskiego - SP6SYH (sk 2001-04-24, kol. Janusza Szymańskiego - SQ6BBS sk 2000-02-07). Przez klub SP6KCN "przewinęli" się również koledzy : Jacek Stępień SP6BJA obecnie F6CAE, Jan Michałek SP6HTO - obecnie DJ3AE ; Bogusław Jarek SP6JLN – obecnie mającego znak DK9EU . Chwała działającemu od wielu, wielu lat niezmordowanemu i wiecznie aktywnemu prezesowi - kol. Tadeuszowi Fedorowskiemu SP6HQT, jakj i też działającym dzisiaj kolegom : SP6AXW - Kazimierzowi Animuckiemu ; Zygmuntowi Bieleckiemu - SP6BPT, kol. Marcinowi Rozmusowi SQ6RR i Waldemarowi Olesińskiemu SP6OW - którzy nie oczekując żadnych profitów , pod okiem swego prezesa SP6QKO dbają o dobre imię klubu . Mimo faktu wielkiej rocznicy klubu SP6KCN - godnej wielkiej pompy , nie było w roku 2007 - żadnych uroczystości z tego tytułu a szkoda ! Działający do dzisiaj klub ma za sobą długą drogę , która to momentami była nie tylko wyboista ale i „burzliwa” . Znając historie tego klubu niemalże „od podszewki” - muszę ze zdziwieniem stwierdzić że nie znajduję w jego ponad półwiekowej historii powodu do ascezy"od takich uroczystości....

  1959 - Pazdz - Istniejący już od 1906 roku amerykański koncern Heloid Company - związany z przemysłem optycznym, poligraficznym, elektronicznym dla wojska i lotnictwa, a produkujący dotychczas faksy, drukarki i skanery zaprezentował szerokiemu rynkowi pierwszą automatyczną mechaniczną kserokopiarkę. Jak wiemy urządzenie to zrobiło furorę i zawojowało cały świat . O znaczeniu tego sukcesu świadczy fakt, że dwa lata później (w 1961 r.) firma zmieniła nazwę na Xerox Corporation .

  1959 - Pazdz -"Radioamator - Krótkofalowiec Polski"odnotowuje na swoich stronach znaki stacji, które jako pierwsze w Polsce pracowały modulacją SSB na pasmach KF. Zostali alfabetycznie wymienieni w tej notatce : SP3PL, SP3PS, SP5AY (sk 1997-12-14) , SP5PO i SP7LA (sk 2009-07-01). Doceniono ich wysiłki w propagowaniu tej modulacji wśród młodszych, jak i też w niesieniu pomocy informacyjno – technicznej swoim młodszym kolegom. Polegała ona niejednokrotnie na budowie dla nich niezbędnych do tego wzbudnic .

  1976 - Pazdz - Zarząd Główny PZK zaapelował na łamach "Biuletynu PZK" (str.18) do wszystkich radiowców i krótkofalowców o ratowanie wszelkich zabytków krótkofalarstwa polskiego. Nie jest znany jakikolwiek efekt tego apelu, ponieważ już wkrótce, wokół tego tematu - zaległa absolutna cisza .

  1978 - Pazdz - Pierwsze ogólnoświatowe zawody World Wide EME Contest, na dwóch pasmach -144 i 432 Mcs. Na ponad 100 zawodników biorących udział w tych zawodach, logi do organizatorów przysłało zaledwie 65 zawodników. Sprzęt na którym to pracowali zawodnicy był bardzo różnorodny. Od amatorsko wykonanej 16 elementowej Yagi, aż do fabrycznej 24 metrowej anteny parabolicznej - którą to K5NSS wypożyczył sobie na te zawody od armii. "Dzięki" tym parametrom anteny – pracujący na niej K5NSS narzekał na niesamowity spletter i QRM, ponieważ po każdym jego wywołaniu odpowiadało mu minimum 5 stacji . Jak widać – nie zawsze to co większe jest lepsze …

  1987 - Pazdz - W Warszawie odbył się 72 Kongres Esperantystów - organizacji ILERA International . Na ok. 440 członków – krótkofalowców tej ogólnoświatowej organizacji - najwięcej reprezentantów przyjechało na ten Kongres z Japonii, z Francji i z Węgier . Oblicza się że posługujących się tym językiem na świecie jest około miliona osób . Z SP wzięło udział w tym Kongresie zaledwie trzech kolegów - więc jak na kraj z którego wywodzi się twórca Esperanto to chyba zdecydowanie za mało...Byli to koledzy SP1EYG - Wiesław  Dyduch ze Szczecina now SP1EG, kol. SP9FSL - Marek Żurek z Katowic , oraz entuzjasta tego języka kol. SP-0060-JG/SP6VGS - Grzegorz Sarnecki, nie żyjący już członek SOT z Marciszowa  - sk 2002-08-16 . Cześć Jego pamięci !

  1989 - Pazdz - Weszło w życie rozporządzenie Państwowej Inspekcji Radiowej - PIR, umożliwiające po złożeniu podania do Państwowej Inspekcji Radiowej - uzyskanie indywidualnego zezwolenia na pracę radiową poza domem na urządzeniach przenośnych i mobilnych ze stosowaniem przez operatorów łamania znaków przez /m i przez /p - ale już bez dotychczas wcześniej załatwianych w PIR specjalnych zezwoleń, w których to dokładnie opisywano miejsce pracy , jak i też dokładnie określano termin pracy z danego miejsca. Zarządzenie wprowadzało także możliwość załatwienia stałego zezwolenia od PIR - na pracę z tak zwanego „drugiego QTH” łamanego przez literę /a . Wśród operatorów SP - była wtedy preferowana praca z altanki ogrodowej - hi ! - właśnie przy użyciu znaku wywoławczego łamanego przez /a .

  1990 - Pazdz - Kwartalnik "Dubus" opublikował Top - Listę dużych kwadratów zrobionych direct. W paśmie 144 Mcs na 1 miejscu uplasowany był DK1KO z 602 potwierdzonymi sqrs. Z Polski najlepszy był na 14 pozycji kol. Roman Futoma SP6GZZ - z liczbą 451 sqrs, następnym Polakiem był sklasyfikowany na tej liście na 23 miejscu kol. SP9EWU (now SQ9W) - 436 kwadratów, a na 40 miejscu był kol. Kazimierz Futoma SP6FUN - 399 kwadratów. Za kolegą Romanem SP6GZZ były sklasyfikowane wszystkie stacje rosyjskie, brytyjskie i francuskie . W drugim paśmie 432 Mcs najwyższą z Polaków lokatę - bo 43 miejsce zajmował kol. SP6GWB/6 – inż. Stanisław Ziemczonek z Kłodzka - 139 kwadratów , a na 53 pozycji ulokował się jego klubowy kolega Stanisław Kastelik SP6MLK - 130 kwadratów. Trzecie pasmo, na którym były sklasyfikowane stacje z SP - czyli na 1.296 Mcs.- też było"okupywane" przez kolegów z Kłodzkiego klubu SP6KBL. Najwyższą lokatę czyli 31 miejsce zajmował w/w kolega Stanisław - SP6GWB/6 z 77 kwadratami, a drugi Stanisław – czyli SP6MLK/6 był na 44 miejscu z 69 kwadratami .W pozostałych pasmach , powyżej 1.296 Mcs nie została sklasyfikowana żadna stacja z SP .

  2003 - Pazdz -Miesięcznik MK"QTC" podaje że w Polsce już pięć stacji pracuje techniką EME. Wymienione są znaki stacji : SP2OFW, SP6GWN , SP6JLW , SP6OPN i SP7DCS . Pracują na dużym zakresie pasm -bo od 1.296 Mcs do 10,5 Gcs. Jako przykładny , na tych pasmach nasłuchowiec (hi!) wymieniony był kol SP3JBI , w szczególności dotyczy to corocznych ARRL EME Contest.

  2005-Pazdz - W Łodzi, na Politechnice miało miejsce kilkudniowe sympozjum naukowo-techniczne. Było ono poświęcone w całości tematowi Kompatybilności Elektromagnetycznej. Ze strony PZK wygłosił na nim swój referat dotyczący funkcjonującego w SP - szkodliwego dla nas PLC - Prezes ZG PZK kol. SP2JMR - inż. Piotr Skrzypczak. Zaznaczył on że PLC dopuszczono w SP prawnie, ale na zasadzie wykorzystania luk prawnych w obowiązujących w Polsce przepisach. O wadze jego wystąpienia może świadczyć fakt zrozumienia z jakim zostało ono przyjęte przez uczonych - uczestniczących w tym Sympozjum i fakt cichego poparcia z ich strony dla stanowiska PZK w tej sprawie . Najbardziej wymownym dowodem opisanego dla SP2JMR - poparcia uczonych było opublikowanie w całości jego referatu w materiałach naukowych po w/w Sympozjum .

  2008-Pazdz - Ukazujący się już od marca 1992 roku bezkonkurencyjny na polskim rynku krótkofalarskim miesięcznik MK "QTC" - wydał jubileuszowy numer 200 swojego zawsze ciekawego pisma . Gratulujemy !

  ************************************

  1977 - październik - 01-02, oraz w dniach 22-23 października odbyły się zawody krótkofalarskie Polska - ZSRR. Była to olbrzymia i niezwykle kosztowna impreza – zorganizowana z okazji 60 lecia Rewolucji Październikowej. Odbywała się ona pod auspicjami Warszawskiego Muzeum im. W.I. Lenina . Pamiętną stała się niezwykła "partyjno – patriotyczna otoczka” tych zawodów. Zawodów krótkofalarskich dwuczęściowych, w których to przedstawiciele DOSAAF - (radziecki LPŻ) - specjalnie delegowani do Polski i Federacji Radiosportu (ichni PZK ..)- z naczelnym szefem Federacji - N.W. Kazanskim na czele - brali bardzo czynny udział w tych patriotycznych i partyjnych celebracjach na terenie całej Polski, i to z przemówieniami na antenie Polskiego Radia włącznie. UA3AF – N.W. Kazanskij - wystąpił również w wywiadzie przed mikrofonem stacji SP5PZK. Być może, że to właśnie przez te celebracje i obrzędy - "zawody " wymagały aż trzech tygodni czasu. Jednocześnie w Pałacu Kultury i Nauki odbywała się wystawa eksponatów wykonanych przez członków DOSAAF , Polskiego Związku Krótkofalowców i Związku Harcerstwa Polskiego. Trzytygodniówka skończyła się na samych uroczystościach , ponieważ nigdy nie zostały opublikowane wyniki tych „zawodów” - bo prawdopodobnie były one niekorzystne dla ZSRR .

  1994 - październik - 01 - Rozpoczął swoją trzytygodniową historyczną, rekordowa i chwaloną do dziś ponad wszystkie inne - wyprawę na wyspę Tristan da Cunha - G3SXW - Roger Western. Na tej samotnej wyspie ponieważ najbliższa wyspa Saint Helen leży od niej ponad 2.000 km, ale za to pięknej wyspie - i zamieszkałej zaledwie przez ok. 300 osób - Roger zaliczył od 01 do 21 października 23.197 QSO ' s !!! W porównaniu z wielkimi wieloosobowymi wyprawami - stawia go ten rezultat ponad wszelkimi klasami operatorów ! Przez czas 21 dni, pracując na10 pasmach – dziennie robił ponad 1.000 (tak ponad tysiąc !) - QSO's . A z 19 operatorami zaliczył on łączności na wszystkich dziesięciu pasmach – niestety ale z nikim z SP. Niebywały bo nie notowany do dziś wyczyn !!! Należy także wyraźnie podkreślić że Roger G3SXW – potwierdził kartami QSL - wszystkim i wszystkie swoje QSO' s !!! Gratulacje !!!

  1999 - październik - 01 - Istniejąca od 1975 roku, niezwykle dynamicznie rozwijająca się firma"Microsoft Corporation" zaskoczyła światowy rynek elektroniczny kolejną nowością - był to INTERNET EXPLORER 5.0. Program, który wszedł na stałe do użytku w komputerach osobistych, i kompatybilnych z komputerami IBM PC .

  2001 - październik - 01 - Tego dnia radioamatorzy Nowej Zelandii otrzymali przydział pasma Low Frequency , i mogli już rozpocząć regularne łączności w paśmie 136 kHz .

  2002 - październik - 01 - Rok później – jak widać według dat - dostęp do pasma LF - 136 kHz krótkofalowcy z takich krajów jak Indonezja, Brazylia i Argentyna . My musieliśmy jeszcze na to poczekać ...

  2004 - październik - 02 - Fantastyczne warunki propagacyjne w paśmie LF - 136 kHZ - umożliwiły nowozelandzkim stacjom  ZL2BBJ (R.B.Vernall) i ZL2CA (A.C.Corney - obydwaj QTH Wellington) na zaliczenie dwóch pierwszych europejskich stacji - RU6LA ( WW Loc KN97LN) i RN6BN (WW Loc KN95LC). Odległości pomiędzy stacjami to 16.443 km , 16.473 km oraz 16.477 km i 16.438 km.

  1993 - październik - 02 - Polski Związek Krótkofalowców uzyskał członkowstwo w organizacji korelującej ruch satelitarny wśród krótkofalowców całego świata - AMSAT UK .

  1985 - październik - 03 - Kalifornijska spółka akcyjna "Intel Corporation" światowy czołowy producent elektroniczny , który opracował pierwszy na świecie mikroprocesor w 1970 roku - tym razem zaprezentował rynkowi światowemu swoje najnowsze osiagnięcie - 32 bitowy mikroprocesor 80386 .

  1986 - październik - 03-05 – w tych dniach pracował ze Szczelińca – na wysokości 919 mASL , z QRA locatora IK42b (now WWLoc.- JO80EL) kol.SP6JLW - inż. Andrzej Matuszny z Kłodzka . Przez trzy kolejne dni pracy w paśmie 23 cm nawiązał 98 dalekich QSO's z 12 krajami Europejskimi , z czego trzy są zanotowane na stałe w annałach krótkofalarstwa SP - jako "First SP"czyli pierwsze QSO's stacji SP z danym krajem . W dniu 04 października 1986 zaliczył on jako pierwszy Polak QSO w paśmie 1.296 Mcs ze stacją G4SIV (Member of the Five Bells Group) oraz ze stacją szkocką GM4NXO/p. Następnego dnia zaliczył w tym paśmie pierwsze QSO polsko - szwajcarskie ze stacją klubową z Solothurh HB9BA/p . Nasze wielkie gratulacje dla kolegi Andrzeja !!!

  1957 - październik - 04 - Na pasmach amatorskich 20 Mcs i 40 Mcs rozpoczęły pracę beacony, nadające seriami kropek znaki znamiennikowe satelity - z pokładu dopiero co wystrzelonego w kosmos "Sputnika ".

  1984 - październik - 04 i 05 - w Miętnem (KO11SW) odbył się XVII Zjazd SPDX Clubu . Przeszedł by on do historii bez echa, gdyby nie pierwszy punkt końcowej Uchwały Zjazdu. A brzmiał on następująco: Zjazd wnioskuje aby Polski Związek Krótkofalowców w porozumieniu z PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego) i z Ogólnopolskim Komitetem Pokoju - włączył się do akcji pod nazwą"Milion Minut dla Pokoju". Honorowym gościem tego Zjazdu był ex-prezes ZG PZK - pełniący ówcześnie funkcję Ministra Łączności kol. SP5LVV - dr. inż. Andrzej Zieliński, który to na na tym Zjeździe uroczyście zadeklarował pomoc ministerstwa dla działalności PZK ...hi !

  2005 - październik - 04 - W schronisku turystycznym "Sowa" (ex"Marysieńka") - położonym w Góra Sowich na wysokości 955mASL , na zboczu góry Wielka Sowa (1014 mASL, JO80FQ) w gminie Walim odbyło się pierwsze spotkanie miłośników techniki APRS – Amateur Position Reporting System . Było ono jednocześnie zebraniem sprawozdawczo – wyborczym członków Polskiej Grupy APRS . W drugiej nieoficjalnej ,sympatycznej części spotkania odbywającej się już na w/w szczycie podziwiano przepiękne panoramy Dolnego Śląska ze starej wybudowanej w 1905 roku – 25 metrowej murowanej wieży widokowej (Bismarckturm) po jej remoncie - w jej 100 lecie istnienia, w miejsce poprzedniej drewnianej z 1885 roku. Obydwie wieże były wybudowane staraniem stowarzyszenia Eulengebirge Veraine w Dzierżoniowie . Po zmroku przy ognisku omawiano bieżące, jak i też te dopiero co pokonane problemy związane z instalacją aparatury APRS - zamontowanej dwie godziny wcześniej na w/w wieży. Omówiono też tematy związane z przyszłością APRS w SP .

  1985 - październik - 05 - W miejscowości Moszczenica (JO91SV) koło Swędowa odbył się pierwszy i jedyny – Zjazd Kolejarzy Krótkofalowców. Prezesem tej organizacji wybrano kol. SP5HP H. Paszkowskiego (sk 1998-11-15). Przez czas trwania tego Zjazdu pracowała specjalna stacja - SP5PKP / 7 .

  1993 - październik - 05 - Zmarł długoletni wielki, nieodżałowany działacz dolnośląskiego krótkofalarstwa Tadeusz Palczyński . Człowiek wielkiego serca dla młodych krótkofalowców z olbrzymim dorobkiem krótkofalarskim na swoim koncie . Przedwojenny łódzki działacz ze znakami wywoławczymi TPCY, SP3CY i SP1BC. Po wojnie wrocławianin ze znakiem SP6SD. To właśnie między innymi Jego zasługą - dzięki Jego przykładnemu traktowaniu młodzieży – jest szybki powojenny wzrost ilości młodych nadawców w SP6 . Cześć Jego pamięci !

  1981 - październik - 06 - Z bazy kosmodromu Vandenberg (California) wystrzelono amatorskiego satelitę UO - 9 , z pierwszym komputerem na jego pokładzie oraz współpracującą z nim kamerą typu CCD . Na pokładzie tego satelity zainstalowano osiem beaconów pracujących w pasmach HF, VHF i SHF. Przez osiem lat nadawały one na frekwencjach - 7 Mcs, 14 Mcs, 21 Mcs i 29 Mcs. W pasmach VHF pracowały one na 144,825 Mcs i na 435, O25 Mcs . Na pasmach wyższych – czyli SHF pracowały beacony na 2,401 Gcs ( 13cm), i na 10,470 Gcs ( 3 cm ).

  1984 - październik - 06-07 odbył się w Bocheńcu (KO01DT) koło Kielc XVI Zjazd SP DX Clubu, na którym to Medalami XV Lecia PRL udekorowano kolegów SP5CM – płk. A. Jeglińskiego (sk 1997-04-11) , i SP5HS – mgr. inż. K. Słomczyńskiego. Funkcję Prezesa SP DXC - na następną kadencję powierzono dr. inż . Henrykowi Cichoniowi SP9ZD , sk 1999-11 -17. Cześć Ich pamięci !

  1952 - październik - 06 - W domu wypoczynkowym FWP, w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu nr.6 – hucznie otwarto z udziałem "czynników oficjalnych" - krajowych i zagranicznych wystawę pod nazwą , Liga Przyjaciół Żołnierza w walce o pokój". Podczas tej wystawy - z jej terenu pracowała stacja okolicznościowa ze znakiem SP5AB. Stacja pracowała na dwóch nadajnikach – KF i UKF. Obydwa urządzenia były wykonane przez przedwojennego nadawcę kol. SP3AW późniejszego SP5AM - inż. Michała Kasię (sk 1977-08-18). Obsługiwali je znakomici operatorzy , koledzy : dr. inż. Wojciech Nietyksza – dzisiaj SP5FM, kol. Jerzy Rutkowski - późniejszy Prezes ZG PZK przez dwie kadencje - SP5JR (sk 2003-09-25) , oraz kol. Ryszard Rossa - późniejszy SP5AR .

  2007 - październik - 06 - Nowy w SP - Tropo ODX w paśmie 47 Gcs - 128 kms . Było to QSO pomiędzy stacjami kol. SP6GWB - inż. Stanisławem Ziemczonkiem - QTH Czarna Góra WW loc.JO80JC, 1130 mASL , a czeską stacją OK1 FPC - kol. Aleszem Jewliczką - mieszkańcem małego miasteczka Nemcice - WW loc - JN79NU .

  1969 - październik - 10 - Tego dnia powstał niemiecki Diplomen Interessen Grouppe DIG Club - organizacja, która bardzo szybko rozrosła się do rozmiarów organizacji ogólnoświatowej liczącej już obecnie ponad 6.000 członków. W roku 2004 - dzięki inicjatywie kol. SP6BOW Augustyna Wawrzynka - powstał Polski Oddział DIG - liczący obecnie ponad 70 członków .

  1996-październik-10-Na rynku sprzętu komputerowego pojawiła się płyta : Compact Disc Re-Writable . CD-RW jest to płyta kompaktowa z możliwością wielokrotnego na niej nagrywania , za pomocą specjalnej nagrywarki komputerowej – nawet do 1.000 razy .

  2004 - październik - 10 - Zmarł w wieku 104 lat najdłużej posiadający licencję krótkofalarską - bo aż 75 lat – nestor KJ6KQ - Bill Diaper. Był on najstarszym amerykańskim nadawcą, a jego miejsce zajął 107 latek nestor W0MHN - Robert Galbasin, ale z krótszym stażem licencyjnym - o rok czasu od Billa .

  2007 - październik - 10 - Nowe rekordowe SP QRB Tropo w paśmie 24 Gcs - 367 kms , kol. SP6GWB -inż. Stanisław Ziemczonek z Kłodzka (JO89HK) ustanowił je podczas łączności ze stacją DB6NT- WW Loc. JO51 – Op. Michael Kuehne, QTH - Naila. Tego samego dnia ustanowił on też rekordowe QRB 1.064 kilometrów w paśmie 10 Gcs , podczas QSO ze stacją F6DKV – WW Loc. JN18; pobił on stary 6 letni rekord tego pasma. Operatorem stacji francuskiej był Maurice Maillard, QTH : Velize Vilacoublay . Gratulacje! - kolego Stanisławie .

  2008 - październik - 10 - Na IV posiedzeniu Prezydium ZG PZK w Bydgoszczy na funkcję UKF Contest Managera powołano kol. SP5QAT- Piotra Szołkowskiego. Powołano również nowego członka Zespołu ds. KF Contestingu - kol. Krzysztofa Sobonia - SP7GIQ .

  1947 - październik - 11 - Pierwsze Tropo QSO w paśmie 50 Mcs - na trasie Europa - RPA . QRB -10.500 km. Był to pierwszy ODX na tej trasie pomiędzy stacjami PA0UN – N.P.Visser'em, a ZS1T - S.F. Jones z QTH - George , Cap Province .

  1986 - październik - 11 - Tego dnia poznańska stacja klubowa SP3KWX/3 transmitowała - jak do tej pory raz pierwszy i jedyny, na częstotliwości 3.700 Mcs dźwięki Poznańskiego Dzwonu Pokoju- jednego z trzech na świecie Dzwonów Pokoju Między Narodami .

  2007 - październik - 11 - Inauguracyjne, założycielskie zebranie nowopowstałego Gliwickiego Oddziału PZK- numer 50. Reprezentujący na tym zebraniu PZK - viceprezes Zarządu Głównego kol . SP9HQJ – Tadeusz Pamięta wręczył organizatorom Komitetu Założycielskiego - proporczyk PZK z życzeniami pomyślności. Oddział którego grupa inicjatywna liczyła wówczas 21 nadawców – rozrósł się szybko do ponad 60 członków. Jest to wyjątkowy i idący z duchem czasu oddział - bo nie tylko że nie stwarza żadnych przynależnościowych terytorialnie kłopotów, lecz wręcz zachęca niezdecydowanych do zapisywania się do niego beż względu na miejsce zamieszkania .

  2008 - październik - 11 - W miejscowości Tyra koło Trzyńca, w gospodzie "U Liberdy" w Republice Czeskiej - nasz stary radiowy kolega a jednocześnie wielki przyjaciel Polski - Jan Motyka OK2BIQ, jako nieformalny prezydent Rebubliki San Beskido - zorganizował już XV Jubileuszowy Miting Polsko-Czeski . Gratulujemy i tak trzymać Panie Janie !

  1978 - październik - 12-17 - data najprawdopodobniej najpierwszej polskiej Dxpedition ! Z pola bitwy pod Lenino, w jej 35 rocznicę pracowała pod znakiem U 35 LWP polska ekspedycja , w składzie kol. SP9PT - Wojciech Kłosok , kol. Stanisław Maciejkiewicz kol.SP2JS -sk 1998-05-27, oraz kol. SP5CM - Anatol Jegliński , sk- 1997-04-11.

  v 1946 - październik - 13 - Garstka , bo zaledwie 24 krótkofalowców - weteranów, którzy zdołali przeżyć koszmar II Wojny Światowej zwołali w Warszawie zebranie reaktywacyjno - założycielskie Polskiego Związku Krótkofalowców. Większą część tych weteranów stanowili warszawianie, dlatego to po omówieniu Statutu PZK wybrano 5 osobowy Zarząd Komitetu Organizacyjnego - na czele którego stanął właśnie warszawianin - Rościsław Ksionda ex SP2RC. Właściwy Zarząd PZK został wybrany na I Zjeździe Komitetu Organizacyjnego będącym jednocześnie II Walnym Zjazdem w historii PZK - w dniu 22 maja 1947 roku.

  2006 - październik - 13 - W dzienniku "Słowo Polskie*Gazeta Wrocławska" ukazał się na stronie szóstej wywiad kol. SP6HQT- Tadeusza Fedorowskiego – którego udzielił redaktorowi Szałkowskiemu z tej gazety o długoletniej historii remontu starej wieży widokowej na Chełmcu prowadzonego przez kol. SP6HQT wraz z innymi członkami Europejskiego Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej. Nie zapominając o historycznych momentach krótkofalarstwa wałbrzyskiego kol. Tadeusz nakreślił ambitne plany ECRA pracy techniką EME . Co ciekawsze - to już kilka tygodni wcześniej – bo 20 września 2006, ten sam dziennik zamieścił informacje ze zdjęciami kol. Tadeusza SP6HQT dotyczące klubu SP6KCN i ECRA . Czyżby nagle krótkofalarstwo stało się ciekawym tematem prasowym , a może tu chodzi o to że rozmówca potrafi sprzedać temat dziennikarzowi..?

  1972 - październik - 15 - Na orbitę wokółziemską wystrzelono amatorskiego satelitę OSCAR - 6 z pierwszym tranponderem na pokładzie . Pracował na niej przez cztery i pół roku .

  2004 - październik - 15 - Niemieckie stacje radioamatorskie otrzymały dostęp do nietypowego dla krótkofalowców, bo średniofalowego pasma LF - o częstotliwości 136 kHz .

  1976 - październik - 16 - Zmarł bardzo sympatyzujący krótkofalarstwu i mocno przychylny dla krótkofalowców długoletni redaktor naczelny miesięcznika "Radioamator i Krótkofalowiec" - inż. Mieczysław Wargalla. Cześć Jego pamięci !

  1976 - październik - 17 - Na obradującym w Bocheńcu koło Kielc (KO01DT) IX Zjeździe SP DX Clubu powołano do życia Sekcję Szybkiej Telegrafii - STS. Kierownictwo tej Sekcji objął kol. SP2PI – mgr. inż. Jerzy Wojniusz , a patronat nad nią objął Toruński OT PZK nr 26 .

  1931 - październik - 18 - Za swoją wspaniałą działalność na rzecz rozwoju Lwowskiego Klubu Krótkofalowców - otrzymali tego dnia tytuł "Członka Honorowego LKK" : 1 . Profesor Witołd Ziembicki ( ojciec SP3AR ' a) - Uniwersytet Lwowski ; 2 . dr. hab Tadeusz Malarski - Politechnika Lwowska, 3 . Adam de Lambert Ebenberg - były Prezes Lwowskiego KK ,4 . Gen. Bolesław Popowicz - dowódca DOK VI we Lwowie . 

  1931 - październik - 18 - W miejscowości West Orange, w stanie New Jersey zmarł wielki amerykański wynalazca i właściciel pierwszego w świecie przemysłowego instytutu badawczego - Thomas Alva Edison. Samouk, który w r. 1927 otrzymał tytuł członka Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie . Konstruktor takich dziejowych technicznych urządzeń jak fonograf (1877), kineskop (1889), akumulator zasadowy Ni-Fe (1904). Odkrywca zjawiska termoemisji (1883) nazwanego potem zjawiskiem Edisona", wynalazca żarówki, człowiek który w 1882 roku wybudował w Nowym Jorku pierwszą w świecie publiczną elektrownię , etc , etc. Właściciel ponad 1000 patentów !

  1999 - październik - 19 - Rekordowe tropo QSO w paśmie 120 Gcs  na QRB - 117, 7 km . Jego autorami byli dwaj amerykanie KF 6 KVG - Robert F. Johnson (WW Loc. CM87UK) ze stacją WOEOM/6 - Wilfred G. Jensby (WW Loc. CM87WJ).

  1921 - październik - 22 - Data powstania Radio Society of Great Britain - RSGB . Powstało ono na bazie podziału istniejącego już od 5 lipca 1913 roku "The Wireless Club of London". Z tego podziału wraz z RSGB powstało równocześnie „ The Radio Transmitters Society ", które jednak w1925 roku zostało wchłonięte przez RSGB .

  1953 - październik - 22 - Dzień "narodzin" modulacji Meteo Scatter .Tego dnia zostało nawiązane pierwsze QSO poprzez odbicie od roju Perseidów. Było to CW QSO pomiędzy W2UK - Ralph Thomas, QTH - Neck Colts w New Jersey, a W4HKK - Clarke A. Imms - QTH Pensacola w stanie Florida.

  2007 - październik- 23-27 - W tych dniach z Armenii pracowały dwie polskie stacje - Leszek SP9LJD używający tam znaku EK8WA , oraz Kazimierz SP6AXW pod znakiem EK8SK. W zawodach CQ WW SSB używali kontestowego znaku - EK0B .

  1998 - październik - 24 - Informacja specjalna dla Zarządów a konkretnie Sekretarzy Oddziałów. Tego dnia Plenum ZG PZK uchwaliło do dzisiaj obowiązujące, jednoznaczne zarządzenie w kwestii wydawania znaków nasłuchowych. Mówi ono, że obecnie obowiązuje u nas wydawanie znaków SWL,s zbudowanych z trzech członów. Pierwszy człon niezmiennie od 1950 roku to oczywiście SP plus numer okręgu , czyli SP6 . Następny człon to numer oddziału, dwucyfrowy, i po myślniku trzy cyfry począwszy od 001. Zatem kto wydaje takie znaki jak SP6-01-93 ? SP6-01-0213 Spotyka się i większe zdziwaczenia - choćby takie jak pisanie cięgiem znaków – bez żadnego rozdzielania myślnikami, jak to już od wielu lat uprawia redakcja pisma"MK QTC".A przecież począwszy od 1950 roku - zawsze było jaśnie i wyraźnie podawane do wiadomości że znaki nasłuchowe są conajmniej dwuczęściowymi. Od roku 1950 do roku 1958 - znaki nasłuchowe były krótkie(bo nie zakładano w ogóle rozwoju krótkofalarstwa) i miały one wtedy budowę : SP6 - 001 aby następnie w obliczu faktu że jednak się ono rozwija – rozbudować je o czwartą cyfrę do postaci SP6 - 0001.Taka forma obowiązywała do 1972 r. kiedy to dodano jeszcze piątą cyfrę SP6 - 00001. Po reformie administracyjnej kraju w 1975 r. - znaki nasłuchowe zawierały jeszcze skróty ówczesnych 49 województw - ale z pominięciem numeru okręgu wywoławczego : SP- 0001- JG. Po "odreformowaniu" tejżesz reformy - od 1998 roku mamy obecny i wciąż obowiązujący kształt znaku nasłuchowego - tak ciężki do zapamiętania dla niektórych! Ponieważ ma on budowę trójelementową, gdzie pierwsza część - to jak dawniej SP6, a następny człon to numer oddziału wydającego znak nasłuchowy i trzecia część to kolejny w danym oddziale numer licencji nasłuchowej. Czyli od SP6 -01 -001 do SP6 -13 -999. Co najmniej śmiesznym jest wydawanie tych znaków bez zachowania kolejności liczb. A widzi się - niestety znaki gdzie oprócz numeru oddziału jest w znaku jeszcze nie wiadomo po co skrót województwa – np. SP-0100- ZA; SP8106RZ ;SP9-10076- KR, i Bóg wie co i po co jeszcze - bo są takie dziwactwa jak : SP1-005ZSG . Panowie działacze oddziałowi – nie wyważajcie drzwi - one są od dawna otwarte !!

  1958 - październik - 26 - W miejscowości Nowy Bytom - czyli w dzisiejszej Rudzie Śląskiej, w pomieszczeniach gdzie wcześniej odbył się zjazd założycielski SP DX C, miał miejsce I Zjazd Polskiego Klubu UKF .

  1996 - październik - 26 - Na Plenum ZG PZK zapadła decyzja dotycząca przeniesienia Centralnego Biura QSL z Warszawy do Leszna, do pomieszczeń Sekretariatu PZK. Swoją działalność w nowym miejscu CB QSL rozpoczęło 02 stycznia 1997 roku. Przenosiny tego biura i zwolnienie dotychczas zajmowanych pomieszczeń w Warszawie dały oszczędności na sumę ponad 10.000 PLN w skali rocznej .

  2008 - październik - 26 - W Komunikacie ZG PZK opublikowanym tego dnia – niejaki SP5UHW z Warszawy będący od kilku już lat wraz z SP5XVY (któremu Sąd udowodnił kłamstwo lustracyjne) w "opozycji" do Zarządu Głównego PZK - straszy wszelkich swoich oponentów że weszedł w posiadanie Regulaminu Radiokomunikacyjnego- wydanie 2008 rok - cztery tomy plus do tego załącznik . Całość o objętości 2850 stron (za jedyne 308 CHF - hi ) ! Zaraz potem dodał że w/w R.R. - wkrótce będzie dostępny w polskiej wersji językowej. Natychmiast spotkało się to z ostrą krytyką starych działaczy PZK, którzy otwarcie na paśmie stwierdzili że taka literatura w ręku takiego"krótkofalowca" -cytuję (SP9ENO): "to są zapałki w ręku dziecka " ! Najstarszy w SP wyjadacz wśród działaczy Wes SP2DX – stwierdził nie bez sarkazmu że jest tłumaczem- ale w swojej ponad 60 letniej karierze krótkofalarskiej nie potrzebował nigdy tłumaczyć R.R. do takich "szczytnych celów"- dobitnie pytając się na koniec swej wypowiedzi : "Po co to komu ?"

  1978 - październik - 27 - O godzinie 06:35 UTC z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta z dwoma satelitami amatorskimi na pokładzie RS-1, RS-2. O fakcie tym Polskie Radio podało info o godz. 11:00 a już o godz 11:06 na częstotliwości 29.400 Mcs kol. SP9DH inż. Adam Sucheta z Krzeszowic zginął w wypadku samochodowym 1997-07-01) odbierał na tej częstotliwości przy dużych utrudnieniach ich telemetrię - wraz z telemetrią innego satelity OSCAR 8 . O godzinie 15:14 UTC nawiązał QSO ze stacją UK3ACM (Klub na Politechnice Moskiewskiej),a o godz .17:20 z kol. SP9ADU – z polską stacją Andrzejem Pelczarem z Krakowa. Jednak QSO numer 001 ! na tym transpoderze RS - 1 było sukcesem stacji OK3CDI (Ondrej Oravec , QTH Koszyce) ze stacją UW3HV .

  1984 - październik - 27 - Viceprezes ZG PZG kol. Juliusz Szmidt SP3AUZ zmarł pełniąc swoje obowiązki do końca swoich dni .Cześć Jego pamięci !.

  1995 - październik - 28 - Antagonistyczne nastawienie ówczesnego ZG PZK do wydawcy"Krótkofalowca Polskiego" od 15 grudnia 1992 ) kol.SP5CCC Krzysztofa Ciepielowskiego zmusiło go do zrzeczenia się pełnionej przez niego funkcji redaktora tego pisma. Jego firma "ZMAG" wydała ostatni numer Krótkofalowca Polskiego "w czerwcu 1995 roku , ze zdjęciem wałbrzyskiego weterana , kol. SP6PH - Zbigniewa Podlaszewskiego (sk- 2008-07-06) .

  1999 - październik - 29 - Tego dnia rozpoczął pracę pierwszy polski repeater FM na 50 Mcs. Zainstalowany został na szczycie Góra Wał - 580 mASL , WW Loc. - KN19KV. Dwie anteny pionowe, z mocą wyjściową 10 Watów. Częstotliwości pracy 51,310 / 51,910 Mcs .

  1924 - październik - 30 - Pierwsze QSO stacji Nowozelandzkiej z Europą . Zapoczątkowały one ogólnoświatowość naszego hobby - krótkofalarstwa . Tego dnia Francuz M. Deloy F8AB (wcześniej 8AB) i drugi młody bo 16 letni Anglik - Godyer nawiązali łączność ze stacją Z 4 AK - późniejszą ZL4AK .

  1993 - październik - 30 - Studenci National Center for Supercomputing Application University of Illinois - w Chicago opracowali pierwszą w świecie graficzną przeglądarkę stron "www.NCSA.Mosaic”, od której to wywodzą się tak popularne późniejsze przeglądarki jak : Netscape Navigator czy też Windows Internet Explorer

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)