Ciekawostki

LIPCOWE FAKTY,DATY...

  1913 - lipiec - Powstał "The Wireless Club of London" . Pierwsza asocjacja krótkofalarska na terenie Wielkiej Brytanii , przekształcona następnie w 1922 roku na RSGB - Radio Society of Great Britain. Po Konferencji Londyńskiej powstała również w 1922 roku niezależnie od RSGB tzw :"Transmitter & Relay Section ", która to w 1925 roku wchłonęła związek "The Radio Transmitters Society".

  1924 - lipiec - Miała miejsce Pierwsza Wystawa sprzętu radiowego zorganizowana przez Warszawski Harcerski Radioklub . W czasie tej Wystawy odbyła się "na żywo" radiowa transmisja koncertu Chóru "Harfa" występującego pod kierunkiem prof. Lachmana na terenie Politechniki Warszawskiej, skąd pracował nadajnik radiowy. Odbiornik zainstalowany był na terenie Wystawy. Zawiodły głośniki, natomiast furorę zrobiły wyrywane sobie z rąk słuchawki przy pełnym zachwycie i podziwie zwiedzających tą Wystawę słuchaczy .

  1927 - Lipiec - Na stronach już poczytnego lwowskiego miesięcznika „Radjofon ukazała się wreszcie pierwsza informacja na temat istniejącego i działającego od grudnia 1926 r. Lwowskiego Klubu Krótkofalowców . Artykuł nie tylko informował o działalności klubu , ale również zachęcał do wstępowania w jego szeregi.

  1927 - lipiec - Po wcześniejszych ustaleniach Waszyngtońskiej Konferencji WARC - IARU wprowadziła obowiązujące specjalne oznaczenia skrótowe kontynentów. Za małymi literami mającymi na celu ułatwienie rozpoznania lokalizacji słyszanej stacji kryły się : a – Azja ; e – Europa ; f – Afryka ; n - Ameryka Północna ; o - Australia i Oceania ; s - Ameryka Południowa . Oznaczenia przetrwały w tej formie do dzisiaj , i mają one zastosowanie przy klasyfikacji uczestników zawodów ogólnoświatowych - World Wide .

  1927 - lipiec - Lato w roku 1927 było wyjątkowo obfite w mgły i opady . Rolnicy mieli wielkie trudności z sianokosami . Zbliżające się żniwa przy ciągłych opadach deszczu sprowokowały ich do szukania winnych zaistniałej sytuacji. Poszła zatem fama że wszystkiemu winne są anteny radiowe -"bo to one ściągają deszczowe chmury". Na kresach wschodnich , w niektórych parafiach szykowały się wielkie pochody celem zniszczenia tych "diabelskich urządzeń ". Obszernie ten temat opisywał ówczesny dwutygodnik "Radjofon Polski". Podał on w lipcu informację iż jeden ze starostów wydał "iście salomonową decyzję ",w myśl której to nie wolno było na terenie jego działania w przeciągu najbliższych dwóch tygodni montować ani stawiać jakichkolwiek anten radiowych. Uzasadnił to zarządzenie słowami, "że jeśli ustaną deszcze - to będzie to nieomylny znak zależności pogody od tych anten", a wówczas jak to rzekł starosta "niestety, ale biada tym wszystkim szatańskim wymysłom !". Z tego co pisała ówczesna prasa - wiadomo że deszcze padały jeszcze do połowy sierpnia ...hi !

  1935 - lipiec - W "Krótkofalowcu Polskim" rozpoczęto druk cyklu artykułów i schematów opracowanych przez kol. SP1AR Jana Ziembickiego poświęconych pierwszemu w Europie amatorskiemu odbiornikowi komunikacyjnego typu "Single - Signal " - z filtrem kwarcowym ! Konstrukcja tego odbiornika oparta była bazie kilka miesięcy wcześniej opublikowanego odbiornika w QST". Opracowanie Jana Ziembickiego SP1AR, było pomyślane pod kątem zastosowania przy budowie tego odbiornika materiałów i elementów dostępnych na naszym rynku , co dało możliwość jego budowy w dużej ilości - Polskim , i nie tylko - krótkofalowcom .

  1937 - Lipiec - Na podlwowskim lotnisku Skniłów odbyły się pierwsze próby łączności pomiędzy stacją naziemną a latającym szybowcem. W szybowcu była zainstalowana radiostacja kolegi Andrzeja Barącza SP3FB (ex PL963, ex TPFB ) z półfalową poziomą anteną umocowaną pod kadłubem .Natomiast naziemna stacja Borysa Borysowskiego SP1WU (ex PL 363) była urządzeniem dwuczęściowym , w skład którego wchodził odbiornik superreakcyjny i nadajnik o mocy 2 Watów . Ćwierćfalowy dipol zapewniał doskonałą łączność z latającym na wysokości 600 metrów szybowcem, w odległości 8 kilometrów od lotniska. Eksperyment dowiódł że słabą stroną takich QSO's jest brak jakichkolwiek urządzeń odkłócających po stronie odbiorczej , tym bardziej że stosowano zwykłe mikrofony węglowe przekazujące w eter szum powietrza podczas lotu szybowca , i pracę silników w samolotach.

  1943 - lipiec - Drogą zrzutu lotniczego polscy partyzanci i Armia Krajowa otrzymali opracowane, i wykonane w Anglii , w Polish Radio Centre Workshop w Stanmore - radiostacje konstrukcji dobrze znanego polskiego radioamatora (TPAX,późniejszy F8TPAX) - inżyniera Tadeusza Heftmana . Były to niewielkie walizkowe radiostacje typu AP-5 , z trzema podzakresami pasma od 2 Mcs do 16 Mcs zapewniającymi łączność na trasie Polska – Wielka Brytania. Kilka sztuk takich radiostacji zostało również zrzuconych na teren Czechosłowacji .

  1956 - Lipiec - Pierwszy udokumentowany w SP6 przypadek pracy terenowej. Po długich , bo ponad rocznych staraniach o zezwolenie - wyjechał z radiem i pracował z terenu nadgranicznego z Gór Stołowych znany , wybitny polski UKF-owiec - autor najlepszych jak do tej pory w SP podręczników o technice UKF - kol. SP6LB mgr. inż. Zdzisław Bieńkowski.

  1969 - lipiec - Tygodniowa wyprawa "Apollo 7"na Księżyc, i z powrotem . Niby nic specjalnego bo już zdążyliśmy przywyknąć do takich wyczynów naukowo-technicznych, lecz gdy przypadkiem po 38 latach przeczytałem , że komputer pokładowy tej wyprawy (trzech Amerykanów) dysponował pamięcią zaledwie 1 Megabajt - to jestem pełen podziwu i niedowierzania . Dzisiaj , kiedy to zwykły palmtop kieszonkowy, PDA , iPOD czy telefon komórkowy mają po kilkadziesiąt do kilku tysięcy razy większą pamięć - takie info jest naprawdę mocno nas zastanawiające , i wręcz zmusza do zadumy...Niemniej dzięki podbojowi kosmosu poszła do przodu oprócz samej techniki kosmicznej - technika krótkofalarska . To właśnie dzięki specom z NASA, zaistniał tak wszędzie dzisiaj stosowany w naszym sprzęcie roger-beep , zastosowany w łącznościach pomiędzy kosmonautami na orbicie, do potwierdzania faktu przekazania mikrofonu rozmówcy – bez zbędnych meldunków .

  1976 – lipiec - Istniejący od 1911 roku potentat w tej branży International Business Machines – opracował drukarkę atramentową. Natomiast istniejąca od 1974 r. firma ZiLOG (po rozpadzie „wielkiej ósemki” Intela) wypuściła na rynek 8 bitowy procesor Z80 - 2,5 MHz. Również w lipcu tego roku - ukazuje się na rynku DVD ROM.

  1979 - lipiec - W szeregach członków zwyczajnych Polskiego Klubu UKF pojawiła się pierwsza kobieta . Członkinią PK UKF została kol. Irena Jaworska SP2JVY z Bydgoszczy.

  1992 - lipiec - W dwa lata po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, została sądownie zarejestrowana Liga Radioamatorów Ukrainy - UARL . Rok później , bo w lipcu 1993 zgłoszona została o przyjęcie jej do IARU. Od tego czasu UARL reprezentuje krótkofalowców Ukrainy poza granicami kraju, i prowadzi Biuro QSL Ukrainy. Adres : P. o. box 57; 25200 KIEV . Po pierwszych wyborach prezydenturę UARL objął kol. Nikołaj Gastryj UB5UT z Kijowa , a wiceprezesami zostali koledzy : UT5XE Jurij (George) Sawczenko i Siergiej UB5U . Od czasu wizyty Prezesa ZG PZK w Kijowie w 2002 roku – nasza organizacja prowadzi bliską i naprawdę przyjacielską współpracę z UARL .

  1998 - lipiec - Sensacyjna i zaskakująca ciekawostka ! Po błyskotliwym zdaniu egzaminu z telegrafii - Sarah KB9SEG i jej kolega Samuel KB9RYP otrzymali licencje jako najmłodsi operatorzy w historii krótkofalarstwa . Komisji egzaminacyjnej FCC wcale nie przeszkadzało że każdy z egzaminowanych liczy sobie zaledwie po 4 (cztery !) latka . Obydwoje błyskotliwie zaliczyli egzamin z telegrafii , prawdopodobnie dlatego że w tym wieku uszy jeszcze im nie zdążyły zdrewnieć... Hi !

  2000 - lipiec - Ukazał się ostatni numer "Krótkofalowca Polskiego  nr.7 & 8 / 2000" jako samodzielnej publikacji . Ze względów oszczędnościowych - dzisiaj nikt nie zaprzeczy, że było to mądre pociągnięcie .Decyzją nowych władz ZG PZK zatwierdzono wydawanie tego tytułu jako wkładki do miesięcznika „MK QTC”. Nie przyjęto oferty wydawniczej kol SP5ULD/8 - now SQ8Z ) - Krzysztofa Sipa z Iwonicza Zdroju – dalszego wydawania samodzielnego Krótkofalowca Polskiego". Odrzucono też propozycję wydawcy "Świata Radio" – kol . SP5AHT . Pierwszy numer ukazał się po długim porodzie - dopiero w numerze 04/2001 tego miesięcznika .

  2005 - lipiec - Na szczycie drugiej  co do wysokości w Górach Wałbrzyskich , góry Chełmiec – WW loc. JO80CS , 851 mASL - został uruchomiony drugi przemiennik cyfrowy SR6DWC. Inicjatorem budowy i realizatorem tego nowego węzła jest opiekujący się nim cały czas kol. SP6FIG - Marian Józef Soter z Wałbrzycha.

  ************************************************************************************************************************

  1998 -lipiec-01- Kol. Andrzej de Ostoja Domaradzki SP6LV , mieszkaniec Ziębic (ex SP2LV) otrzymał od redakcji miesięcznika"MK QTC zaszczytne wyróżnienie " I Like Amateur Radio" ," za swoją 40-letnią działalność krótkofalarską . Kol. Andrzej SP6LV rozpoczął swoją karierę krótkofalarską na Wybrzeżu, w Gdańsku. Gratulujemy !

  1999 -lipiec-01- Nowowybrane władze miejskie Szczawna Zdroju wypowiedziały umowę w sprawie dzierżawy zagospodarowywanego , częściowo odnowionego przez krótkofalowców obiektu starej zabytkowej wieży-sztucznej ruiny , na szczycie góry Chełmiec koło Wałbrzycha . Jednak wcześniej dokonana sądowa rejestracja umowy dzierżawnej przez prezesa ECRA kol. SP6HQT Tadeusza Fedorowskiego , popsuła te ich niecne zamiary przejęcia wręcz za darmo , niemalże gotowego do wpuszczenia turystów obiektu - bez zwrotu poniesionych dotychczas przez ECRA i klub SP6KCN kosztów . Redakcja"Krótkofalowca Polskiego" skierowała do władz miejskich Szczawna Zdroju prośbę o podanie przyczyn wypowiedzenia umowy. W odpowiedzi Redakcja została zaproszona na zapoznanie się ze zgromadzonymi przez nich w tej sprawie materiałami . Fakt nieprzybycia nikogo z redakcji na tego typu indoktrynację , jak również twarda postawa prezesa ECRA - ostudziły zamiary władz gminy Szczawno Zdrój. Remontowany już od wielu,wielu lat wysiłkiem krótkofalowców i ze środków ECRA obiekt zabytkowej wieży-ruiny , jak i zainstalowane na nim przekaźniki TV , ATV , repeatery i digipeatery udowodniły swoją rację bytu w tym miejscu, i przydatność podczas powodzi w 1997 roku . 

  2010 -lipiec-02 – Weszły w życie najbardziej upierdliwe ze wszystkich dotychczas istniejących dla krótkofalowców : Prawo Ochrony Środowiska - artykuł 152 , oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska dotyczące zgłaszania przez krótkofalowców instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne. W obydwu przypadkach krótkofalowcy są traktowani na równi z takimi służbami profesjonalnymi jak radiowe stacje broadcastingowe , operatorzy sieci telefonii komórkowej czy profesjonalna telewizja . Nie pierwszy raz nasza biurokracja dała plamę w tej materii. Wystarczy przypomnieć jej Ustawę o dopuszczalnym natężeniu pola elektromagnetycznego z grudnia 2003 roku - czterokrotnie bardziej rygorystyczniejszej od takiej samej Ustawy z Brukseli , obowiązującej w Unii Europejskiej. W przypadku tej Ustawy drugim wielkim idiotyzmem (oprócz tego czepiania się nas na równi z TV,Radiem i telefonią komórkową ) jest przymusowa opłata 120 PLN, wnoszona przez krótkofalowców w urzędzie za sam fakt przyjęcia „wypocin” krótkofalowca przez urzędnika.

  1977-lipiec-03 - Z nasłuchu dokonanego przez kol. Hugo Eggertsa DL7QY(QTH : Eltze , near Berlin) dowiedzieliśmy się o przeprowadzonym przez kol. Zdzisława Bieńkowskiego , który pracował  jako SP6LB/p - jego pierwszym QSO w paśmie 1.296 Mcs - QRB 15 km. Była to łączność z kolegą Pavlem Sir'em pracującym pod znakiem OK1AIY/p , też pracującego z Karkonoszy lecz z drugiej - ich południowej strony .Właśnie dzięki takiej wysokiej lokalizacji obydwóch stacji , zaistniała możliwość ich tak dalekiego odbioru .

  1982-lipiec-03 - Przekroczono wreszcie QRB 1000 kms w paśmie 10 Gcs. Ten nowy światowy rekord należy do kol. Nicoli Sanna I 0 SNY/EA5 za łączności ze stacjami I 0 YLI – kol. Pietro Grasi - QRB 1101 kms , i  drugie jeszcze dalsze QSO na QRB 1166 kms z kol. Bruno Schiavonchini  - IW 0 BFZ.

  1980-lipiec-05 – Kol. Mikołaj Przyklenk SP6BTI , pracujący w Próbach Subregionalnych ze Szrenicy JO70SU ,1362 mASL - wykorzystał fakt że w paśmie 432 Mcs były lepsze warunki propagacyjne niż na 144 Mcs zaliczając 72 QSO's , z czego dwa pierwsze w tym paśmie z nowymi krajami. Jedno to z włoską stacją IW 4 AHX / 6, oraz drugie ze stacją YU3UAB/2 z Jugosławii . Zmarł 2010-11-23 . Cześć Jego pamięci !

  1854-lipiec-06 - Zmarł (ur. w 1787r.) w Monachium profesor tamtejszego Uniwersytetu , i Politechniki w Norymberdze Georg Simon Ohm. W czasie swoich długoletnich badań naukowych zajmował się on pracami głównie z zakresu elektryczności i akustyki. W latach 1826 -1827 sformułował i uzasadnił teoretycznie swoje słynne Prawo Ohma .

  1930-lipiec-06 - Ruszyła w Poznaniu - trwająca do 10 sierpnia , wystawa "Turystyka i Komunikacja „ Prezentowało na niej swoje eksponaty 25 krótkofalowców z Poznania, oraz sześciu zamiejscowych . Członkowie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców przysłali na tą wystawę jedynie zbiory fotografii swojego sprzętu, dzięki czemu to uniknęli oni bardzo przykrych niespodzianek , jakie to wszystkim nagrodzonym dyplomami na tej wystawie zgotowało Wojsko - opieczętowując im wszystkie radiostacje .

  1988-lipiec-07 - Tego dnia i następnego , polscy reprezentanci biorą udział w Neubrandenburgu w mistrzostwach NRD w radiopelengacji , które zakończyli pełnym sukcesem . Już sam udział Polaków w tych mistrzostwach był małą sensacyjką , a kilka wysokich pozycji naszych zawodników zdobytych w tych zawodach zmieniło dotychczasowe mniemanie o naszym krótkofalarstwie w oczach tamtejszych widzów .

  1990-lipiec-07 - Plenum Zarządu Głównego PZK złożyło protest w Ministerstwie Łączności dotyczący pominięcia nas w w projekcie nowej 'Ustawy o Łączności”, i w dotychczasowych ustaleniach dotyczących służby amatorskiej. Również i do Komisji Sejmowej Łączności skierowano pismo w tej sprawie . Do Ministra Łączności wystosowano wniosek o włączenie przedstawiciela PZK do składu delegacji Polski na WARC'92. Plenum powołało nową Komisję Statutową , z przewodniczącym kol. SP6LB - mgr. inż. Zdzisławem Bieńkowskim , i członkami SP2JPG - prof. dr. Inż Wojciech Cwojdziński z Bydgoszczy, SP8FNB - Adam Stachurski z Lublina i SP9AKD - Jacek Rutyna z Tarnowa (sk 2010 -09 -11 ). Przewodniczący Głównej Komisji Eterowej wnioskował o dokooptowanie do Komisji nowych członków. W miejsce tych którzy zrezygnowali wybrano kolegów : SP3AMO, SP3GVL, SP5DZD i SP7FP. Nie uzyskał poparcia Plenum brak jasno sprecyzowanej koncepcji działania ZG PZK. Skrytykowano – jak zawsze działalność Zarządu Głównego PZK – a przede wszystkim za fakt nie wysyłania Krótkofalowca Polskiego” do oddziałów, które to nie przekazały terminowo składek do ZG .

  1974-lipiec-08 - Jako jedyna w całym województwie - spoza Wrocławia, Kłodzka stacja klubowa SP6KBL otrzymała zezwolenie i znak specjalny SP0KBL- do pracy w „Maratonie XX Lecia PRL” . Był to zaszczyt obligujący do comiesięcznej pracy w godzinach od 05:00 do 09:00 - jeden dzień w miesiącu . Pierwszy raz ten znak był słyszany w dniu 21 lipca 1974 r. a ostatni raz w dniu 22 czerwca 1975 roku.

  1969-lipiec-09 - Zmarł w USA były wieloletni prezes ARRL , który w latach 1962-1966 pełnił również funkcję prezesa IARU - znany krótkofalowiec W6ZH / K6ZH - Herbert Hoover Jr.

  1988-lipiec-09 - Od tego dnia do 23 lipca odbywał się na polach Grunwaldu Zlot Związku Harcerstwa Polskiego. Wśród pracujących tam okolicznościowych stacji, wystrzałową okazała się być praca stacji klubowej z Elbląga SP2ZFJ / am - z pokładu samolotu AN 2.

  1981-lipiec-10 - Z kosmodromu Bajkonur wystrzelono w kosmos pierwszego radzieckiego satelitę amatorskiego - "ISKRA - 1". Pracował on na orbicie przez 89 dni. Dane te - o dziwo nie nie były objęte tajemnicą wojskową ...

  1979-lipiec-11 - Mike Vestal W0YZS  , otrzymuje jako pierwszy w świecie zaszczytny dyplom WAS#001 Worked All States ) za pracę w paśmie 432 Mcs .

  1994-lipiec-11 - Rekordowe pod każdym względem ATV QSO w paśmie 432 Mcs . Hawajczyk kol. Paul D.Lieb pracował mocą 100 watts , i był odbierany przez ponad cztery godziny w Kalifornii przez WB6NOA (Gordon V. West , San Pedro) i przez KC6CCC (Michael Henkoski, San Clemente)

  1994-lipiec-11 - O godzinie 12:14 UTC miało miejsce QSO w paśmie 120 Gcs pomiędzy WB 2 BYW James Mead , Morristown , NJ) a WA 1 MBA (Thomas Williams , Shutesbury , MA) . QRB między nimi to 1,15 kms . Thomas WA1MBA ma na również na swoim koncie QSO, popełnione" rok  wcześniej w paśmie 145 Gcs.

  2008-lipiec-11- Prezydium ZG PZK powołało zespół mający zająć się uregulowaniem naszych praw . Praw krótkofalowców do montażu, stawiania i eksploatacji anten . Zespół miał charakter otwarty, każdy mógł zgłosić się do niego. Wnioski merytoryczna , jak i też dotyczące współpracy można było składać u koordynującego pracę zespołu – kol. Romana Bala SP9MRN na adres - sp9mrn@gmail.com . W skład tego zespołu wchodzili znani koledzy : SP3IQ - ex SP3CJW Bogdan; SP6IEQ - Dionizy ; SP6RGB – Robert; SP9ENO – Andrzej i SP9HQJ – Tadeusz. Podobny , również nie formalny zespół w składzie : SP3IQ, SP6IEQ, SP6RGB i SP9MRO Witold - działał w r. 2005. To jego właśnie zasługą są dotychczasowe ustalenia i rozwiązania różnych spraw - choćby tych z Ministerstwem Ochrony Środowiska.

  1970-lipiec-12 - Rozpoczął się we Fromborku , trwający do 14 lipca Zlot Starszego Harcerstwa. Z tego tytułu klub SP2ZFJ w Elblągu, uruchomił pracującą przez cały czas Zlotu okolicznościową stację pracującą pod znakiem 3Z 0 ZHP.

  1989-lipiec-12 - Tego dnia ustanowione zostały dwa UHF i VHF rekordy świata . W paśmie 432 Mcs pracowali Gilberto Casillas XE2GX ze wcześniej opisanym Paul'em KH6HME. QRB między nimi - 4150,7 kms . Następnie obydwaj zaliczyli QSO na tą samą odległość 4150,7 kms , ale na paśmie 1.240 Mcs .

  1995-lipiec-12 - Rekordowe continental tropo QSO - 1.352 kilometrów, w paśmie 3,456 Gcs . Autorami tego sukcesu byli koledzy WB5LUA – Albert J. Word - QTH : Allen EM13QC w Teksasie , oraz WA0BWE – Gary A. Mohrlant , QTH : Maplewood EN34LX w stanie Mnnesota .

  1999-lipiec-12 - Dwanaście lat temu Sudecki Oddział Terenowy PZK, po kilku tygodniach wcześniejszym zarejestrowaniu w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze - został zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze. Tego dnia SOT uzyskał też Regon w tamtejszym Urzędzie Statystycznym nr : 230 852 222.

  1994-lipiec-13 - Rekordowe QSO w paśmie 76 Gcs . Kol. Helmuth Neidel DJ1IN (QTH:Oelsnitz, JO60IK) pracował z odległym o 77 kms kol. Michaelem Kuhne – DB6NT(QTH : Naila , JO50IF) , Obydwaj operatorzy mieli urządzenia o mocy 0,1 miliWata .

  1985-lipiec-14 - Pierwsze EME QSO z terenu Polski. Karl E. Nord SO1MN (SM5MN) a późniejszy SP1DSU - zaliczył łączność ze stacją DL9KR , w paśmie 144 Mcs (Johann Bruinier , Wiesbaden) dysponując mocą nadajnika ok. 200 Watts , oraz zespołem antenowym:16 sztuk 12 elementowych Yagi's w/g SP6LB . Zmarł w 1987 roku , w wieku 72 lat . Cześć Jego pamięci !

  1997-lipiec-15 -Sukces w paśmie 52 Mcs kolegi Janusza SP6NVN, z Lubina. Jako czwarta stacja z SP - wpisał się na listę „First QSO with SP” - zaliczając łączność ze stacja albańską ZA1MH . Wcześniej na tą listę wpisali się wielokrotnie koledzy SP6GWB – Stanisław Ziemczonek z Kłodzka i SP6GZZ – Roman Futoma z Wołowa. A na miesiąc przed wyczynem Janusza SP6NVN wpisał się na ta listę kol. SP6CPH – Zbigniew Wielichowski z Brzegu Dolnego zaliczając niemniej rzadką niż Albania – stację 5A1A z Libii .

  1968-lipiec-18 - Tego dnia grupa znakomitych inżynierów założyła firmę elektroniczną "INTEL", która swymi opracowaniami technicznymi w krótkim czasie zdobyła sobie światową renomę . Założyciele to : Andy Grove ;Gordon Moore i Robert Noyce .

  1975-lipiec-19 - O godzinie 0756 kol. Adam Sucheta SP9DH (sk - 1997-07-01) ustanowił pierwsze QSO satelitarne pomiędzy SP a Afryką . Miał łączność ze stacją TJ1EZ ( Arnie Dogterom, also PA0 EZ, Hilversum) via OSCAR – 7B , uplink 432 Mcs - downlink146 Mcs .

  2007- lipiec - 16 – W Jarocinie – WW loc . JO81SX uruchomiono nowy beacon. W miejsce już zużytego przestarzałego , zainstalowanego w 1999 roku urządzenia , rozpoczęły pracę trzy nowe beacony. Koledzy DJ6EP (ex SP3GDQ) Roman Wesołowski i SP3WYP Michał Tuczyński uruchomili jednocześnie trzy beacony , oto ich dane :
  1.- SR3KHR - na częstotliwości 24,048845 Gcs , moc 20 mili Watów ;
  2.- SR2XHR - na częstotliwości 10,368845 Gcs , moc 1,2 Watts ;
  3.- SR3CHR - na częstotliwości 5,760845 Gcs , moc 2 Watts .
  Wszystkie trzy beacony pracują na antenach szczelinowych 2x8 , w lokatorze JO81SX , na wysokości 150 mASL. Chwała za to kolegom Romanowi i Michałowi !

  1968-lipiec-18 – Grupa znakomitych amerykańskich inżynierów elektroników podczas spotkania , na którym okazało się się że mają „zwariowane” pomysły i koncepcje dotyczące przyszłości i rozwoju tej branży – spontanicznie założyła firmę „INTEL” (akronim od słów Integrated Electronics) , która to dała początek fantastycznemu rozwojowi tej branży przemysłu , i w krótkim czasie zdobyła sobie światową renomę. W początkowej fazie w 1971 r. opracowali pierwszy procesor i4004. Do roku 1985 produkowali oni głównie płyty pamięci RAM. Już w 1981 roku wypuścili na rynek układ 8088 wykorzystany w pierwszym ich komputerze IBM Personal Computer” – właśnie przez IBM . Główni założyciele „INTEL'a”- Andy Grove, Gordon Moore i Robert Noyce byli potężną siłą napędową nie tylko swojej firmy – ale całej branży elektronicznej . Rozpad „potężnej ósemki” INTEL'a dał początki wielu podobnym i mocnym na tym polu firmom . Niemniej „INTEL” skutecznie do dzisiaj konkuruje na tym rynku takimi potęgami jak IBM , VIA , AMD czy Motorola .

  1991-lipiec-19 – Rano o godzinie 07:56 – kolega Adam Sucheta SP9DH – jako pierwsza polska stacja ustanowił pierwsze satelitarne QSO ze stacją Afrykańską. Zaliczył on wtedy QSO via OSCAR - 7B 9 ( uplink 432 Mcs – downlink 144 Mcs ) QSO ze stacją TJ1EZ – Arni'm Dengterom'em , który miał również znak PA0EZ - QTH – Hilversum. Kol . Adam SP9DH zginął tragicznie w wypadku drogowym , w dniu 01 lipca 1997 r. Cześć Jego pamięci !

  2007-lipiec-19 – W Sądzie Okręgowym w Opolu zapadł wyrok w szóstej już z kolei rozprawie przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w Nysie – unieważniający uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej nakazującej demontaż anten, zainstalowanych wcześniej przez kolegę Adama SP6AKZ. Decydującym się być, w tej wlokącej się od lat sprawie (a za sprawą Wspólnoty !!!) okazał udział w charakterze strony wspomagającej obronę - Prezesa ZG PZK, kol. Piotra SP2JMR.

  1937-lipiec-20 - Zmarł (ur.1874 r.) wielki pionier radiotechniki Guglielmo Marconi , laureat Nagrody Nobla w 1909 roku .W latach 1895-1897 zbudował swój największy wynalazek – radiotelegraf . W roku 1899 uzyskał łączność radiową przez cieśninę La Manche , a w roku 1902 przez Ocean Atlantycki . W roku 1920 przeprowadził pierwszą transmisję radiową muzyki .

  1985-lipiec-21 - W Jarosławiu odbył się Ogólnopolski Zjazd Kobiet Krótkofalowców . Zjazd przerodził się w Zjazd Założycielski Polskiego Klubu Kobiet SP YLC - 58 głosami założycielek . Przez dwie kadencje Zarząd SPYLC działał on w Jarosławiu, następnie przeniósł się do Krakowa gdzie ma siedzibę do dziś.

  2007-lipiec-21 – W Luboniu pod Poznaniem, w domu kolegi Bogdana SP3IQ ( ex SP3CJW) odbyło się z Jego inicjatywy pierwsze spotkanie , działającej już od półtora roku „Grupy Antenowej”. Oprócz gospodarza domu wzięli w nim udział kol. kol. SP6IEQ ze Świdnicy , SP3FVC ze Szamotuł i SP3MKS z Poznania. Ze względów zawodowych nie mógł na nie dotrzeć Robert SP6RGB. Po sześciogodzinnym omawianiu i rozpatrywaniu gnębiących nasze środowisko różnych urzędowych upierdliwości – postanowiono wydać drukiem „Uniwersalny poradnik antenowy”. Uchwalono nawet termin jego edycji – druga połowa roku 2008 . Póki co mamy już druga połową roku 2011 ...a poradnika ani widu , ani słychu...hi ! hi !

  1950-lipiec-22 - Ten dzień , to dzień pogromu PZK przez”ustrój” , który to tego właśnie dnia za jednym zamachem wraz z TP ORMO – sic ! wcisnął PZK w ramy TPŻ  - późniejszego  LPŻ . Nieco później w te same ramy ( na wzór DOSAAF ) zostały również wciśnięte PZMOT i Aeroklub PRL. Efekt tego w aspekcie krótkofalarstwa to wzrost ilości klubów – i to kilkukrotny, przy mocno zauważalnym spadku aktywności krótkofalarskiej wszystkich klubów, ponieważ było wolno działać jedynie pod dyktando "naczalstwa". Spadło operatorstwo członków klubów – krępowane niezliczoną ilością nakazów i zakazów. Nie dało się zauważyć wzrostu ilości operatorów pomimo wydawania dużej ilości nowych licencji . Były one wydawane z krótkim terminem ważności na rok czasu, choć później na dwa lata, a nawet na trzy lata . Niestety ale większość z nich nie była wcale odnawiana . Żyjąca wciąż tylko dla siebie i zajęta tylko swoimi sprawami olbrzymia biurokratyczna maszyna – LPŻ , nie miała czasu aby poświęcić choćby krztę uwagi na każdą z 11 obejmowanych przez nią dziedzin. Machina, która w ten sposób skutecznie hamowała i dusiła rozwój krótkofalarstwa polskiego, aż do dnia 11 stycznia 1957 roku - kiedy to Rada Naczelna Radioklubów Wydziału Łączności LPŻ - postanowiła reaktywować PZK .

  1974-lipiec-22 - W rocznicę  XXX lecia PRL, niektóre z Polskich stacji krótkofalarskich (około stu osób) otrzymały specjalny prefiks - " SQ ". Był on przydzielany tylko tym, którzy to "wyróżniali" się kolorem swego światopoglądu , pośród innych krótkofalowców .

  1963-lipiec-23 - Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy nr.34, poz.197 ) - PZK otrzymało status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności , czyli wyłączność w zakresie kierowania całością spraw krótkofalarskich na terenie całego Państwa Polskiego. W ślad za tym MSW wprowadziło w życie, i ogłosiło nowy statut PZK w Monitorze Polskim nr.70 ,poz. 346, z dnia 24 września 1963 roku.

  1984-lipiec-24 - Na Wyspach Alandzkich na Bałtyku , rozpoczęła 10 dniową pracę DX-Pedition studentów Wrocławskich. Operatorzy : SP6BGB/OH0 (now DL1EFW), SP6FIH/OH0(now SP9FIH) oraz SP6LHI/OH0 nawiązali w tym czasie ponad 7100 QSO's , ze 116 krajami .

  1993 - lipiec - 24 - RSGB zorganizowała pierwsze dwudniowe zawody "Islands On The Air". Olbrzymia ilość uczestniczących w nich stacji zaskoczyła organizatorów , w związku z tym postanowili o wydzieleniu w RSGB specjalnej komórki zajmującej się cały rok łącznościami li tylko i wyłącznie z wysp , i z wyspami .

  1991 - lipiec - 28 - Tego dnia kol. Paul D.Lieb KH6HME pracujący ze swojej wysokogórskiej posiadłości na Hawajach, ustanowił w łącznościach ze stacją N6CA  (Ellwyn R.Angle , Lomita , CA) dwa nowe mikrofalowe rekordy .W paśmie 3,4 Gcs oraz w paśmie 5,6 Gcs  . QRB w obydwóch przypadkach wynosiło - 3972,6 kms.

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)