Ciekawostki

SIERPNIOWE FAKTY,DATY...

  1921 - sierpień - W Warszawie, w prywatnym mieszkaniu przy ulicy Chmielnej odbył się pierwszy kurs odbioru i nadawania alfabetem Morse'a . Zorganizowali go harcerze, druhowie Konrad Potocki i Witold Rychter. Następnego roku zorganizowano tak kurs w czerwcu w Kazuniu niedaleko Modlina . W 1921 roku, w październiku - Chorągiew Warszawska  przeprowadziła szkolenie instruktorów nauki telegrafii – kilkudziesięcioosobowej grupy. W grudniu 1923 r. absolwenci tych kursów założyli Radioklub Harcerski. Kierowali nim druh Konrad Piotrkowski i kol. Władysław Arnold Trembiński - TPAD. To właśnie absolwenci tych kursów, już jako członkowie klubu prowadzili w dniu 24 lipca 1924 roku udaną transmisję z występu chóru "Harfa”, który pod dyrekcją prof. Lachmana koncertował na terenie Politechniki. Impreza ta była jednym z punktów Wystawy Radiowego Sprzętu w Warszawie zorganizowanej przez Harcerski Radioklub Warszawy. Niestety - ale działania tego Radioklubu nie podobały się wcale Dyrekcji Generalnej Poczt i Telegrafów , która uważając je za nazbyt śmiałe według obowiązujących wtedy przepisów - trybem natychmiastowym wydała zakaz działalności Harcerskiego Radioklubu. Był to dla tego klubu bardzo bolesny zakaz. Ponieważ po początkowym okresie działalnośći na tak zwanych "iskrówkach" - zaiwestowali oni duże pieniądze w budowę sprzętu, który określany był wtedy mianem "skomplikowanego"- duży klubowy nadajnik lampowy .

  1922 - sierpień - Tego miesiąca , jak i też we wrześniu dwaj nadawcy - koledzy TPAD - Władysław Trembiński i Jerzy Mokrzycki - TPBL, wypróbowując swoje niedawno zbudowane nadajniki iskrowe nawiązali kilkadziesąt łączności. Owczesne władze wojskowe po namierzeniu ich pracy w eterze skonfiskowały im "ich sprzęt przestępczy" - darując im jednak odpowiedzialność karną za czyn.

  1935 - sierpień - Jak poinformował miesięcznik"Krótkofalowiec Polski" w Gnieźnie utworzono zamiejscowy oddział Poznańskiego Klubu Krótkofalowców. Na prezesa został wybrany stary nasłuchowiec - o znaku PL 132 - kol. A. Rzewuski. Oddział ten istniał do dnia 23 stycznia 1937 roku – kiedy to zlikwidowano go uchwałą Poznańskiego Klubu Krótkofalowców .

  1938 - sierpień - Na łamach amerykańskiego miesięcznika "QST" po raz pierwszy umieszczono znak polskiej stacji z prefiksem SP. Informacja dotyczyła listy pretendentów i członków DXCC. Lista zwierała znaki 90 pretendentów i 42 znaki aktualnych już członków DXCC. Jednym z wymienionych na tej liście pretendentów był kol.Jan Ziembicki SP3AR ze Lwowa .

  1938 - sierpień - Rozpoczęto prace mające na celu powiększenie pomieszczeń radiostacji w Raszynie jak i też nad zwiększeniem mocy Raszyńskiego nadajnika do 600 kW. Z końcem sierpnia 1939 roku budynek stacyjny został powiększony aż do 10.800 metrów sześciennych kubatury. Prace nad zwiększeniem mocy nadajnika miały być zakończone w dniu 01 stycznia 1940 roku.

  1939 - sierpień - W połowie miesiąca ukazało się zarządzenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów nakazujące krótkofalowcom demontaż wszelkich urządzeń i anten, oraz zwrot licencji. To zarządzenie było końcem przedwojennego polskiego krótkofalarstwa, zmuszającym wręcz krótkofalowców do przejścia do działalności konspiracyjnej. Zdecydowana jednak większość krótkofalowców zastosowała się niego, czego to konsekwecją była ostra krytyka ze strony władz wojskowych przewidujących wcześniej udział sprzętu krótkofalarskiego i ich właścicieli do celów obronnych jak i też do lokalnej OPL. Wiosną , wojsko specjalnie w tym kierunku przeprowadzało kilka szkoleń na terenie kraju z krótkofalowcami w roli głównej .

  1939 - sierpień - Do końca sierpnia 1939 , począwszy od roku 1939 zostało wydanych w SP około 800 licencji krótkofalarskich. Potęgą stał wtedy Lwowski Klub Krótkofalowców liczący około 450 członków a działający wtedy już w dwóch oddziałach - we Lwowie i w Krośnie. Słynni wiodący członkowie tego klubu - SP1AR – Jan Ziembicki ( sk 1969-12-15) i SP1LP Jerzy Iżykowski obecnie SP7HX - zdobywali najwyżej punktowane na świecie dyplomy – ustanawiająć przy tym wiele różnych rekordów świata na różnych pasmach. Wybuch II wojny swiatowej przerwał tak chlubną i zaszczytną działalność Polskiego Związku Krótkofalowców aż do 1946 roku .

  1952 - sierpień - Na rynku pism związanych z krótkofalarstwem ukazał się "Biuletyn Łączności". Jednak po trzech miesiącach ogłosił on połączenie z równolegle wychodzącym "Radioamatorem". Czytelnikom krótkofalowcom to połączenie nie wyszło na dobre, ponieważ 20 stronicowa w "Biuletynie"zawartość informacji spadła do zaledwie 8 stron w"Radioamatorze" .

  1957 - sierpień - Począwszy od tego numeru , UKF Manager zaczął publikować w"Radioamatorze" w kolumnie zatytułowanej"Powyzej 50 Mhz", informacje dotyczące wydarzeń i osiągnięć na polu UKF , z terenu 11 miast w SP . 

  1960 - sierpień - Operatorski sukces kolegi Jana Ładno SP5XM. W brytyjskich zawodach "RSGB Telephony Contest 21/28 Mcs" zajął trzecie miejsce w świecie uzyskując w nich 2116 punktów .

  1993 - sierpień - Wielki miesiąc rozwoju polskiego internetu. Na uniwersytecie Warszawskim uruchomiono pierwszy działający w Polsce serwer internetowy. Jego tzw trwałe uruchomienie było poprzedzone 1 minutowym połączeniem z Kopenhagą w/w Uniwersytetu, w dniu 17 sierpnia 1991 roku - a więc o całe dwa lata wcześniej. Dalszy rozwój internetu w Polsce potoczył się już naprawdę szybko. Począwszy od października 1991 r.- Polska miała już stałe połączenie internetowe z Europą, a od grudnia 1991 r.- z całym światem. W niecałe 10 lat później potentat polskiego rynku internetowego Neostrada – liczyła już ponad 16 milionów abonentów.

  1995 - sierpień - Wczasujący na jednej z pięknych włoskich plaż obywatel Szwajcarii, bawiąc się odbiornikiem radiowym przestroił go na początek pasma fal krótkich w momenncie kiedy to przechodzili koło niego włoscy karabinierzy .Usłyszeli oni akurat rozmowę swoich kolegów z ich dowództwem , więc radio zostało skonfiskowane a Szwajcar trafił do aresztu. Oprócz przepadku aparatu radiowego groziła mu wysoka kara. Ponieważ sprawa trafiła na wysokie szczeble służb dyplomatycznych - aresztant trafił pod opiekę dobrego mecenasa. Dzięki jego doskonałej linii obrony, po kilku miesiącach procedur sądowych "słuchacza" uniewinniono i zwrócono mu odbiornik radiowy. Obrońca argumentował niezbicie że Szwajcar absolutnie nie wiedział czego on słucha , bo nie znał wcale języka włoskiego. Sędzia zakończył odczytanie wyroku konkluzją że najlepiej jest jednak słuchać tego co jest dla nas wiadome i przeznaczone .

  1997 - sierpień - Brazylijski miesięcznik dla radioamatorów i krótkofalowców "Antenna", zamieścił obszerny artykuł ze zdjęciami kol.Chico Guery PY4HL. Niby nic w tym specjalnego gdyby nie fakt że liczy on sobie 104 lata. Urodzony w Polsce, wyjechał do Brazylii w dzieciństwie pod nazwiskiem Franciszek Szerwiński, sk – 2004 w wieku 111 lat. Był on bardzo żywotnym człowiekiem niejednokrotnie tańczącym z młodzieżą na dyskotekach. Był on jednym z naprawdę nielicznych w świecie noszących tytuł Old, Old, Old Timer Operator !

  1962 - sierpień - 01 - Dzień pierwszej w świecie łączności Earth-Moon-Earth w paśmie 1.296 Mcs, pomiędzy dwoma stacjami amerykańskimi . Były to KH6UK i W1BU.

  2005 - sierpień - 01 - W Warszawie, w Ministerstwie Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie delegacji Polskiego Związku Krótkofalowców, z wiceministrem Tomaszem Podgajniakiem. Oprócz Prezesa ZG PZK Piotra SP2JMR reprezentowali nasze interesy koledzy: sekretarz generalny ZG PZK kol. SP3IQ Bogdan Machowiak, prof. dr. Hab. inż Hubert Trzaska - SP6RT , mgr. inż. Dionizy Studziński - SP6IEQ , mgr. inż. Robert Głowacki - SP6RGB , oraz SP9MRO mgr. inż. Witold Onaczyszyn . Spotkanie zorganizowane staraniem posła Jerzego Zygmunta Szymańskiego miało przebieg akcentowany konstruktywnym podejściem Ministerstwa Ochrony Środowiska do tego , tak ważnego dla nas tematu. Zaowocowało ono ustaleniami uproszczenia procedur uzyskiwania akceptacji naszej pracy w aspekcie przepisów ochrony środowiska .

  2002 - sierpień - 02 - Dziś mija 10 rocznica odejśćia do krainy wiecznych DX'ów najznakomitszego wałbrzyskiego krótkofalowca – wychowawcy całych pokoleń swych następców – kolegi Bonisława SP6ATT. SP6ATT – Bronisław Biela był niezwykle skromnym człowiekiem, działającym spokojnie i z rozwagą . Nigdy nie odmawiał młodszym od siebie pomocy. Każdy problem - przy wsparciu Jego wiedzą stawał się zrazu drobnym zagadnieniem. Swoją „ karierę” k rótkofalarską zapoczątkował w klubie SP6KCN na początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Był jednym ze współzałożycieli nieistniejącego już klubu SP6PBA, przy nieistniejącym Technikum Górniczym w Wałbrzychu – który prowadził do końca jego działalności . Cześć Jego pamięci !

  1984 - sierpień - 04 - Zmarł, urodzony w Warszawie w dniu stycznia 1898 roku - pierwszy Prezes ZG PZK( któremu prezesował w latach 1950-1952) - profesor doktor Janusz Groszkowski. Na VII Krajowym Zjeździe PZK (a Trzecim powojennym) w dniu 28 marca 1973 roku - został odznaczony za całokształt swojej doskonałej działalności na rzecz rozwoju PZK - Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców numer 001. Cześć Jego pamięci !

  1930 - sierpień - 06-10 - Zachodniopolski Okręg PZK urządził w Poznaniu na Wystawie Komunikacji i Turystyki , stoisko krótkofalowe połączone z wystawą sprzętu. Wystawiło na niej swoje wyroby 25 Poznańskich i 6 zamiejscowych krótkofalowców. Członkowie Lwowskiego K. K. pomni zachowania Wojska po wystawie w 1926 roku w Warszawie przysłali na nią jedynie zbiory zdjęć swojej aparatury. Przykrą mieli niespodziankę , powodującą u nich bezsilną ich złość koledzy z SP3 , którzy otrzymali państwowe dyplomy na tej wystawie, ale ówczesne wojsko "będące zawsze na straży Ojczyzny" natychmiast opieczętowało ich stacje i sprzęt mierniczy .

  1976 - sierpień - 06 - Amerykańska firma IBM (International Business Machines Corporation , z siedzibą w Armonk , stan Nowy Jork) działająca od 1911 roku , lecz na rynku elektronicznym od 1924 r., twórca najpopularniejszej  w świecie wersji komputera osobistego - czyli PC- ta, wypuściła tego dnia na rynek nowość - drukarkę atramentową.

  1977 - sierpień - 06 - Kol;. SP9FG Jerzy Mitkiewicz z Zakopanego nawiązał - jako pierwsza polska stacja - QSO w paśmie 432 Mcs, ze stacją węgierską HG6MM .

  1924 - sierpień - 07 - We Lwowskim Sądzie zarejestrowano „Pierwszy Radioklub Lwowski” , który powstał w Instytucie Technologicznym przy ul. Burlanda 5. Sekretariat klubu prowadził inż. Edmund Libański . W grudniu 1924 powstał następny radioklub na Politechnice Lwowskiej , przy Katedrze Pomiarów Maszyn - a sekretariat w nim objął inż. Stanisław Chrzanowski. Również w grudniu 1924 roku powstał radioklub przy Kole Elektrotechników Korpusu Kadetów nr.1; a w maju 1925 - powstało Koło Radioamatorów przy Towarzystwie Akademickim „Ognisko” .

  1990 - sierpień - 08 - "Intel Corporation"(Santa Clara ;California) -firma , która to w 1970 roku opracowała pierwszy na świecie mikroprocesor, udostępniła producentom komputerów swoje najnowsze opracowanie - procesor "Intel 486" .

  1977 - sierpień - 09 - 33 lata temu zmarł tragicznie, doskonale zapowiadający się pierwszy krótkofalowiec w historii Boguszowa, dzisiejszej miejscowości Boguszów - Gorce - kol. Władysław Kania SP6JLC . Był on wartościowym wychowankiem nieistniejącego już klubu SP6KSL(Wałbrzych Piaskowa Góra) który skierował go na egzamin w grudniu 1976 roku. Odebrał świadectwo uzdolnienia jak i też znak - w czerwcu 1977 r. Z zawodu nauczyciel nauk ścisłych , fizyk - matematyk. Na zajęcia klubowe przyjeżdżał motocyklem wraz ze swoją małżonką, również nauczycielką pomagającą mu duchowo w uruchomieniu zbudowanego (w/g SP5WW ) przez niego urządzenia. Tego dnia wracając motocyklem po zajęciach klubowych do domu, na serpentynach przebudowywanej w Boguszowie jezdni został zepchnięty przez ciężarówkę z 10 metrowej skarpy. Poniósł śmierć na miejscu . Cześć Jego pamięci !

  1921 - sierpień - 10 - Tego dnia Ministerstwo Poczty i Telegrafów powołało do życia przedsiębiorstwo o nazwie Cywilna Służba Radiokomunikacyjna. Jej zadaniem było zapewnienie w Polsce usług w zakresie łączności telegraficznej, a więc – dostępu ludności cywilnej do telegramów i depesz. Swoją działalność rozpoczęła od przejęcia – właśnie tego dnia Poznańskiej Stacji Telegraficznej od władz wojskowych. W rok później CSR przejęła taką samą radiostację w Krakowie, jak i też stację radiotelegraficzną w Grudziądzu – zakupioną w 1920 roku przez Komitet Narodowy w Paryżu. Cywilna Służba Radiokomunikacyjna działała do dniw wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku, a jej pierwszym powojennym następcą była powołana w Lublinie , w dniu 01 sierpnia 1944 roku – Poczta Polska.

  1955 - sierpień - 10 - W "Dzienniku Ustaw " opublikowano nowe zarządzenie Ministerstwa Łączności regulujące sprawy wydawania licencji krótkofalarskich i pracę na urządzeniach .

  1999 - sierpień - 10 - Pismem DSR-MLA-5250-43/99 określił i uściślił terminy i warunki dotyczące używania tzw. rozszerzonego znaku wywoławczego. Zaznacza ono jednocześnie, że nie łamany znak wywoławczy dotyczy sciśle pracy z miejsca określonego w zezwoleniu.

  1. Znaki wywoławcze mogą być łamane przez numer innego okręgu wywoławczego – w terminie tylko do trzech miesięcy .
  2. Łamanie znaku wywoławczego przez /p- dotyczy pracy z urządzeń przenośnych z dowolnego miejsca na terenie kraju .
  3. Łamanie znaku wywoławczego przez /m - dotyczy pracy z urządzeń jeżdżących i z jednostek pływających po wodach całego kraju
  4. Będące jeszcze w użyciu zezwolenia na pracę z drugiego QTH , czyli /a - od wejścia w życie tego zarządzenia systematycznie będą wycofywane .

  Jak wiemy wycofywanie skończyło się w sierpniu 2005 roku. Natomiast od 01 maja 2000 roku weszła w życie nowelizacja dotycząca tego zarządzenia znosząca wymogi uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na pracę ze statków powietrznych - /am , jak i też z jednostek pływających na wodach międzynarodowych /mm . Od chwili wejścia w życie tego zarządzenia - krótkofalowcy nie mają już żadnego obowiązku wcześniejszego załatwiania zezwolenia na pracę spoza domowego QTH .

  1962 - sierpień - 11 - Pierwsze w historii Polskiego Meteo Scatter QSO . Autorem tego sukcesu był kol. SP5SM- Edmund Masajada z raportem S26 - z Warszawy. Nawiązał on łączność ze stacją G3LTF z raportem S23 – P. K . Blair'em z Harlow w hrabstwie Essex.

  1977 - sierpień - 11 - Rekordowe QRB I Region IARU, w paśmie 24 Gcs. Było to tropo FM QSO na odległość 331 kilometrów pomiędzy I0SNY/IC8 (Nicola Sanna) a drugą stacją włoską I8YZO/8 (Giuseppe Pontoriero).

  1982 - sierpień - 11 - Rekordowe QRB - 904 kilometry, przy wykorzystaniu zorzy polarnej (aurora) w paśmie 70 cm Było to CW QSO pomiędzy szkocką stacją GM3WOJ/p – C. W. Tran a G3HSK – R. F. Seaton .

  1991 - sierpień - 11 – Polska włącza się do świata internetu. Dzień ten był do niedawna jeszcze zupełnie przez nas użytkowników internetu prawie zę niezauważalny - jako dzień wielkiego historycznego wydarzenia. Ale w 21 lat później możęmy stwierdzić że właśnie tego dnia miała miejsce historyczna minuta łączności internetowej z Kopenhagą. Był to connect prędkością 9600 bit/sec przeprowadzony przez uczonych z Instytutu Fizyki Uniwersytu Warszawskiego. W dwa miesiące później - w październiku 1991 roku było już stałe połączenie internetowe z całą Europą , a w grudniu 1991 r. - z całym światem. Pierwszy w SP serwer www. powstał również na Uniwersytecie Warszawskim w 1993 r. O fakcie wielkiego zapotrzebowania na tego rodzaju medium świadczy fakt że wiodąca dzisiaj w internetowym serwisie Neostrada miała już w 10 lat później w 2001 roku ponad 16 milionów użytkowników .

  1980 - sierpień - 12 - Rekordowe QRB I Region IARU. Było to CW MS QSO  na odległość 1434 kms pomiędzy stacjami klubowymi w Irlandii EI2VAH , i szwedzkim w Goeteborg'u SK6AB.

  1982 - sierpień - 12 - Rekordowe QRB I Region IARU . QSO MS SSB na odległość 1083 kms nawiązał GJ3YHU - D.R.Robinson ( Jersey Island) ze stacją GM3WOJ/p - C.W. Tran .

  1984 - sierpień - 12 - Rekordowe QRB I Region IARU .  GW4CQT (D.T.Price, Gwent) nawiązał MS CW QSO na odległość 3101 kilometrów z rosyjską stacją z Powołża UW6MA .

  1912 - sierpień - 13 - Nowe prawo radiowe w USA .Podpisał ją ten sam prezydent (1909 - 1913) , który to w historii Stanów Zjednoczonych zapisał się jako prezydent zwalczający związki zawodowe (słynna ustawa Tafta-Hartleya). Według nowego prawa , odebrano wtedy krótkofalowcom pasma które to uważano za najlepsze propagacyjnie dla wojska jak i dla stacji komercyjnych - od 600 do 2000 metrów. Pozostawiono radioamatorom jedynie te uważane za gorsze - czyli pasma o długości poniżej 200 metrów .

  2003 - sierpień - 13 - Zmarł najdoskonalszy znawca historii polskiego krótkofalarstwa i historii PZK -kol . SP8HR inż . Zbigniew Rybka - ex SP1KG we Lwowskim K. K. i ex PL - 423 . Współautor "Historii krótkofalarstwa polskiego|"(wraz z SP5AIW i SP6FZ) wydanej w 1970 roku . Do PZK należał już od 1930 roku. Pełnił w jego strukturach wielce odpowiedzialną funkcję - przez 25 lat był przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego. Niezrównany autor niezliczonej ilości artykułów dotyczących przedwojennego polskiego krótkofalarstwa, które to publikował on zarówno w polskiej , jak i w zagranicznej przedwojennej prasie, tudzież we wszystkich po 1945 roku czasopismach związanych z radioamatorstwem. Był on zawziętym „wyznawcą” pracy na telegrafii , na której to zaliczył ponad 100.000 QSO 's. Był członkiem honorowym PZK , członkiem SP DXC, był też członkiem Rady Programowej "MK QTC", członkiem SP OTC nr. 046 . Cześć Jego pamięci !

  1894 - sierpień - 14 - Pierwsza publiczna transmisja radiowa. Profesor Oliver Lodge z University College Liverpool przekazał pierwszy raz informację za pomocą fal radiowych. Pierwszy raz użył przy tym sformułowania "radiotelegraphy". Do odbiornika, który znajdował się w Oxford Museum (zbudowanego na kohererze Branly'ego)nadał z odległości 60 metrów z Clarendon Laboratory kilka sygnałów Morse'a. Nadajnik składał się z przerywacza iskrowego i cewki indukcyjnej . Pokaz był częścią jego wykładu w British Association w Oxford, w sześć lat po wykazaniu i udowodnieniu przez Heinricha Hertza teorii istnienia fal elektromagnetycznych. W trzy lata później Guglielmo Marconi opatentował swój wielki wynalazek - telegraf bez drutu .

  2005 - sierpień - 14 - Weszło w życie zarządzenie umożliwiające posiadaczom licencji kategorii B i C (Novice) – pracę na większej ilości pasm. Efektem tego okazało się znaczne ożywienie pasm KF , z odwrotnym efektem dla pasm UKF .

  1943 - sierpień - 15 - Tego dnia kol. Antoni Zębik SP1ZA (po wojnie SP7LA , sk 2009-07-01) zakończył budowę konspiracyjnej radiostacji, znanej później jako "Błyskawica"- dla Inspektoratu Sił Zbrojnych Kraju. Zbudowana na dwóch lampach typu 807, dawała w klasie B modulacji - 120 watów . Natomiast zastosowana w stopniu końcowym lampa typu RK-28 okazała się być lampą wadliwą . Dzięki pomocy od kolegów pracujących w filii zakładów Phillipsa - zamienił ją (z małymi przeróbkami konstrukcyjnymi) na lampę typu 1,5/100 . Roboty związane z tymi przeróbkami i z ponownym strojeniem radiostacji trwały do 31 sierpnia 1943 .

  2003 - sierpień - 15 - Przełomowy dzień dla niemieckich krótkofalowców. Począwszy od tego dnia mają oni prawo do korzystania z pasm na jednakowych warunkach. Są one takie same jak dla posiadaczy pierwszej - tak i drugiej kategorii licencji CEPT. Zgodnie z dyrektywą WRC – 03, nadawcy – krótkofalowcy przyjeżdżający do Niemiec z innych krajów, mają takie same prawa jak niemieccy nadawcy .U nas takie zrównanie uprawnień operatorskich nastąpiło dopiero 5 lat później.

  2002 - sierpień - 16 - Zmarł kol . SP6VGS/SP-0060-JG Grzegorz Sarnecki. Najaktywniejszy w SP6 działacz Związku Krótkofalowców Esperantystów ILERA International. Był też wieloletnim Sudeckim Przewodnikiem Górskim, wytrawnym znawcą historii i geografii Sudetów. Był on aktywnym na polu wydawniczym dyplomów związanych z naszym regionem. Pozostawił troje dzieci i małżonkę Danutę SQ6NCG . Cześć Jego pamięci !

  1937 - sierpień - 17 - Powołano Śląski Klub Krótkofalowców z siedzibą w Polskim Radio Katowice , przy ul. Ligonia nr. 29 . Na prezesa powołano kol. SP1AT (pre War SP3BW) Jozafata Sosińskiego . W składzie Zarządu znaleźli się: Lech Bucholz – późniejszy SP3GHZ jako wiceprezes , kol. SP1IE – K. Gajewski jako sekretarz , SP1OL - Jan Datko jako QSL Manager , a kol. J. Ciachotny i Józef Bełkowski zostali członkami zarządu .

  2008 - sierpień - 17 - W ostatni dzień X Zjazdu Technicznego UKF w Zieleńcu kilkunastu uczestników tej imprezy z samym Prezesem ZG PZK – na czele - dokonało „najazdu”na największą pracująca w SP stację EME . Jest ona własnością kol. kol. SP6JLW – mgr. inż Andrzeja Matusznego, SP6OPN „Jacka” Jerzego Masłowskiego i SQ6OPG studiującego jeszcze - Pawła Matusznego będącego już w trzecim pokoleniu krótkofalowcem, po dziadku Władysławie - SP6OPG (sk 2001-12-26) i i po wcześniej wymienionym ojcu Andrzeju SP6JLW. Odwiedziny pozostawiły u gości mocne i niezacieralne wrażenia, które później opisali na łamach „Krótkofalowca Polskiego„ w nr 10/2008.

  1925 - sierpień - 18 - Ustawa z dnia 3 czerwca 1924 roku, z późniejszym rozszerzeniem z dnia 10 października była asumptem do ogłoszenia przetargu na Koncesję Radiową. Ministerestwo Przemysłu i Handlu otrzymało dziesię ofert ze strony zainteresowanych w tym od przygotowującego i nadającego już programy radiowe Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego . Decyzją Ministerialnej Komisji – koncesję w dniu 18 sierpnia 1925 roku otrzymała grupa o nazwie : „Polskie Radio S.A. „ Fakt wydania tej koncesji dla tej spółki był wielkim zaskoczeniem. Spodziewano się raczej koncesji dla mającego już doświadczenie warunki techniczne do pracy – dla PTR. Spółka „Polskie Radio z o.o.” powstała z inicjatywy lekarza Zygmunta Chamca oraz inż. Tadeusza Sułowskiego, i była związana z koncernem „Światło i Siła”.

  2006 - sierpień - 19 - Na odbywającym się corocznym w Dusznikach Zdroju , już VIII Zjeździe Technicznym UKF powołano do życia Ogólnopolski Klub Mikrofalowy Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Siedzibą Klubu jest hotel " Agal ", jego adres : Zieleniec 50; 58-340 DUSZNIKI ZDRÓJ . Zainteresowani przynależnością do tego Klubu powinni skontaktować się w tej sprawie z kolegą Stanisławem SP6GWB , tel. 601-763-772 , e-mail : sp6gwb@netgate.com.pl. Tegoroczny XVI Zjazd Techniczny UKF, odbędzie się w dniach 15 - 17 sierpnia. Zgłoszenia na Zjazd przyjmuje kol. Andrzej SP6JLW – tel. 603-898-210, e-mail sp6jlw@wp.pl; jak również i do kol. Stanisław SP6GWB. Zapraszamy każdego zainteresowanego tą dziedziną techniki. Do spotkania w Zieleńcu !

  1967 - sierpień - 20 - Inżynier Alan Shugart , z firmy IBM wynalazł nowy czterowarstwowy nośnik nformacji nazwany później dyskietką . Tak jak zawsze - na początku, jej rozmiar był był dwakroć większy od przyjętych później norm i wynosił 8 cali .

  1972 - sierpień - 21 - Ponieważ zapanowała już na świecie"era PC-tów" a producenci nośników do programów i gier komputerowych wypuszczali na rynek dyskietki nie zawsze o tych samych co inni rozmiarach - więc od tego dnia ujednolicono ich rozmiary do 5,25 cali i 360 kB, a później do 1,2 mB pojemności . Dzisiejsze dyskietki o wiele bardziej wytrzymalsze mieszczą 1,44 mB informacji , czyli wiele więcej przy mniejszych ich rozmiarach .

  1998 - sierpień - 21 - Z okazji 200 rocznicy urodzin największego polskiego wieszcza Adama Mickiewicza, członek Sudeckiego OT PZK kolega Zbigniew Wiereszko - Taraszkiewicz SP6VWT odwiedził swoje i wieszcza rodzinne strony – czyli Białoruś . Wraz z kolegą Tadeuszem Połomskim – SQ6BBV pracowali tam do dnia 25 sierpnia z Nowogródka pod specjalnym okolicznościowym znakiem białoruskim - EV200AM. Mieli również przydzielone znaki indywidualne EU200A i EU200M . Pracując pod tymi znakami , oraz pod znakiem EW/SP6VWT zaliczyli ponad 2800 QSO' s. Kol. Zbigniew zmarł 18 października 2007 po długotrwałej chorobie - w wieku 71 lat . Cześć Jego pamięci !

  1936 - sierpień - 23 - Na trwającej w Warszawie do dnia 11 października Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego pracowała cały czas stacja zainstalowana specjalnie w celach propagowania krótkofalarstwa. Była to stacja ZG PZK pracująca pod znakiem SP1ZK .

  1995 - sierpień - 24 - Założona i działająca w przemyśle elektronicznym od 1975 r. firma"Microsoft" Bill'a Gates'a opracowała i wydała na rynek nowość – oprogramowanie komputerów osobistych" Windows '95 ". Była to ulepszona i bardziej rozbudowana wersja Windows 3.1. Jego rynkowy sukces poparty był pompatyczną reklamą z udziałem The Rolling Stones i dziennika „Times”. Już rok później zamierzali wydać Windows '96 ale zrezygnowano wydając na rynek w sierpniu 1996 roku - jego nieco ulepszoną wersję Windows '95 OED.

  1930 - sierpień - 25 - W Beniaminowie koło Warszawy (KO02NK) Wojskowy Pułk Radiotelegraficzny na zorganizowanym tam obozie przysposobienia radiotechnicznego, przeprowadził w ciągu miesiąca czasu - do dnia 15 października - kursy telegraficzne. Szkolili się na nich przyszli krótkofalowcy z terenów Klubów Zachodniopolskiego w Poznaniu, i z Klubu Wileńskiego.

  1939 - sierpień - 25 - Tego dnia , eksperymentalna stacja telewizyjna Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego w Warszawie – wyemitowała po dwóch latach prób i błędów - pierwszy raz, pierwszy polski film w historii polskiej telewizji. By ł to film fabularny pod tytułem „Barbara Radziwiłówna „ mocno historyczny film obyczajowy wyreżyserowany przez znakomitego artystę w tej branży Józefa Lejtesa. Nadajnik foniczny aparatury użytej do emisji tego filmu miał moc 500 Watów, i był odbierany w promieniu 20-25 km od anteny - pracował na częstotliwości 36,800 MHz. Antena miała aż 27 metrów długości a nadajnik wizyjny pracował mocą 200 kW, na częstotliwości 60 MHz.

  1984 - sierpień - 25 - Utworzona w 1946 roku, w celu produkcji sprzętu radiowego a później telewizorów i magnetofonów firma Sony Corporation szybko rozwinęła swoją działalność na polu elektronicznym a w szczególnie w branży techniki video.Tego dnia właśnie dokonała ona publicznej prezentacji swojego najnowszego wynalazku , który potem weszedł do stałego wyposażenia komputerów - CD Room'u.

  1831 - sierpień - 27-28 - Pracujący w Royal Institution - Michael Faraday jeden z największych uczonych XIX wieku , (1791 - 1867 ) badacz który skonstruowa pierwszą osłonę elektryczną - zwaną dziś puszką Faradaya, odkrywca zjawiska polaryzacji światła polem elektromagnetycznym, odkrywca elektrolizy (stała Faradaya) i paramagnetyzmu , wynalazca prądnicy elektrycznej i twórca metody skraplania niemal wszystkich znanych w tamtych czasach gazów, sformułował w tych dniach prawo indukcji elektromagnetycznej - znane dzisiaj całemu światu jako „Prawo Faradaya' .

  1996 - sierpień - 28 - Tego dnia ukazał się na rynku system operacyjny firmy "Microsoft" -  NT4.0

  1949 - sierpień - 30 - Decyzją Biura Politycznego KC PZPR wydano krótkofalowcom pierwsze powojenne licencje . Zezwolenia na pracę w eterze otrzymali wtedy: wojskowa stacja kontrolna – SP5AC; major Anatol Jegliński SP1CM późniejszy SP5CM (sk1997-04-11), Jerzy Rutkowski SP5AB późniejszy SP5JR (sk 2003-09-25);Zdzisław Kachlicki SP1SJ - późniejszy SP3PK (sk 2008-01-29); Jan Klewenhagen SP1KM późniejszy SP3AK ; Cyryl Zalewski SP1SE późniejszy SP1BC (sk 1989 ); oraz stacja klubowa z Poznania SP5ZPZ - dzisiejsza SP3KAU .

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2020 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)