Ciekawostki

KWIETNIOWE FAKTY,DATY...

  1925 -Kwiecień - W Przemyślu przy Państwowym Gimnazjum powstał podległy Lwowskiemu KK – Radioklub . Kilka miesięcy później , tego samego roku powstał przy firmie „Radios” drugi klub (adres:Rynek 17) której to właściciel Jan Styfi uruchomił się pod znakiem TPFX - późniejszy SP3FX . Jednak jej rzeczywistym operatorem był członek Lwowskiego KK - PL233 , późniejszy SP3DO ,SP1AH, SP2AH -Piotr Śliwiak .Piotr w czasie wojny pracował jako I1AZ , a po wojnie jako SP-021 i SP8EV , Zmarł 11 czerwca 1980 roku . Cześć Jego pamięci ! 1931 -Kwiecień - Tego miesiąca Mieczysław Łapiński SP1LM z Wilna miał jako pierwsza stacja w SP łączność ze stacją z Macao, natomiast Jan Ziembicki SP3AR ze Lwowa zaliczył QSO ze stacją z Wysp Cooka . Liczba członków Krakowskiego KK przekroczyła stan 200 osób, prezesem tego tak dynamicznie działającego Klubu był Zygmunt Olszewski – SP3OZ . 1935 -Kwiecień - Wśród polskich krótkofalowców pojawiły się pierwsze , półautomatyczne klucze, importowane "bugi". Z końcem roku używano już krajowych, których to model i produkcję opracował Tadeusz Kopaczek SP1LA .  1938 -Kwiecień - Na winiecie "Krótkofalowca Polskiego" pojawiła się informacja :"Oficjalny organ PZK", co było próbą zawłaszczenia przez ZG PZK dorobku Lwowskiego Klubu Krótkofalowców . 1938 -Kwiecień- Powstał drugi już po Przemyślu, prowincjonalny Oddział Lwowskiego KK w Krośnie . 1944 -Kwiecień- Dr. Howard Aiken z bostońskiego Harvard University zakończył dzięki pomocy firmy IBM budowę rozpoczętej w 1937 roku w pełni zautomatyzowanej elektronicznej maszyny matematycznej , ASCC ( Automatic Sequence Controlled Calculator ) - o nazwie „ Harvard Mark I”. 1964 -Kwiecień -Ministerstwo Łączności wydało rozporządzenie zastrzegające wydawanie licencji krótkofalarskich tylko i wyłącznie dla członków PZK . Jednocześnie PZK opracowało i opublikowało „Instrukcję w sprawie uzyskiwania zezwoleń” - w której jako novum wprowadzono możliwość uzyskiwania zgody na czasową zmianę QTH – od Ministerstwa Łączności , ale za pośrednictwem PZK . 1971 -Kwiecień - Zakończono opracowanie i uruchomiono pierwszą wersję protokołu serwera FTP - File Transfer Protocol, umożliwiający wymianę danych między serwerem, a klientem w obydwie strony. Jest on do dzisiaj najpowszechniej wykorzystywaną metodą w Internecie służącą do tego celu. Został zaprojektowany w czasach, kiedy Internet był jeszcze bardzo młodą koncepcją i z tego powodu sam w sobie nie jest to protokół bezpieczny. 1974 -Kwiecień - Powstał 8-bitowy procesor Intel 8080. Był on pierwszym mikroprocesorem wyprodukowanym w technologii n-MOS, składający się z 6.000 tranzystorów , pracującym z częstotliwością taktowania 2 Mcs . Jest on uniwersalną jednostką centralną złożoną z jednostki arytmetyczno - logicznej, rejestrów roboczych i układu sterowania. Dane i instrukcje są przesyłane do i z pamięci za pośrednictwem 8-bitowej szyny danych a pamięć jest adresowana 16-bitową szyną adresową. 1975 -Kwiecień - Paul Allen i Bill Gates założyli firmę "Micro-Soft" późniejszy "Microsoft " . Dzisiaj jest to spółka publiczna z siedzibą w miejscowości Redmond , w stanie Waszyngton. Obecnym szefem firmy, po wycofaniu się Billa Gatesa, jest Steve Ballmer . 1985 -Kwiecień - Powstała "America Online" , jednocześnie została zarejestrowana pierwsza w świecie domena komercyjna – symbolics.com . America OnLine – był jednym z głównych dostawców usług internetowych . Powstał on w 1983 roku jako Quantum Computer Services - posługujący się nazwą America Online od kwietnia 1985 roku . W latach 90-tych America Online utożsamiany był przez wielu Amerykanów głównie z internetem. W swoich najlepszych czasach obsługiwał on 30 milionów subskrybentów - obecnie liczba ta znacznie spadła 1987 -Kwiecień - Wykryto pierwszy w swiecie wirus komputerowy "Brain". Wirusa Brain napisał 19-letni pakistański programista Basit Farooq Alvi oraz jego brat Amjad. Wirus zawierał ciąg tekstowy z ich imionami, adresami i numerami telefonów. Autorzy wirusów, pracujący w dziale sprzedaży firmy zajmującej się oprogramowaniem komputerowym, chcieli ponoć zmierzyć poziom piractwa w ich kraju , oraz karać posiadaczy nielegalnych oprogramowań komputerowych. Działanie tego wirusa ograniczyało się do infekowania sektora startowego dysku i zmiany nazwy dysku na '© Brain'. Wirus posiadał dodatkową funkcję i nie niszczył danych. Niestety , ale bracia stracili kontrolę nad swoim 'eksperymentem' i wirus rozprzestrzenił się po całym świecie. W stosunku do dzisiejszych wirusów był on niezbyt groźny i nie za bardzo szkodliwy. Liczne publikacje, jakie pojawiły się na ten temat w stylu science-fiction, zamiast informować o zabezpieczeniach - to tylko wzmogły wywołaną panikę. Następne wirusy wykryto już rok później , których autorami byli w większości studenci informatyki . Dla nich pisanie programów komputerowych zarażających a nawet niszczących twarde dyski to prawdziwa frajda. Wielką radość sprawia im też wywoływanie paniki wśród niedoświadczonych użytkowników komputerów fałszywymi alarmami ( hoaksami ) drogą e-mailową, z treścią o dużym zagrożeniu unikatowymi i zawsze "niewyleczalnymi"wirusami . 1990 -Kwiecień - Ponownie od kwietnia 1990 (do grudnia 1992) jako samodzielne pismo ukazywał się "Krótkofalowiec Polski - Biuletyn PZK" . Był redagowany jednoosobowo przez mgr. Inż. Krzysztofa Słomczyńskiego – SP5HS. 1995 -Kwiecień - Na szczycie Chełmca na wysokości 845 mASL , WWloc : JO80CS w pomieszczeniach obecnego Europejskiego Centrum Radia Amatorskiego uruchomiono pod okiem kolegi Mariana SP6FIG węzeł, node packet radio - SR6DWB . 1995 -Kwiecień - Polski Klub Telegrafistów PZK – którego dewiza brzmi : „everybody can to talk , but the CW is an art ”- uzyskał jako 26 organizacja członkowstwo w europejskim stowarzyszeniu EUCWA. Lista członków została opublikowana w kwietniowym biuletynie EU CW A. 1995 -Kwiecień - Na łamach kwietniowego 'Krótkofalowca Polskiego" na stronie 45 perorował kol. SP6GB Ziemowit Bogatkowski , który zmarł dnia – 2011-05-26 - pod adresem krótkofalowców z terenu Wałbrzycha i Legnicy, aby ze swej strony wykazali choćby trochę inicjatywy i zdolności organizacyjnych i utworzyli swoje odrębne oddziały PZK na ich terenie. Oddziały te - powinny mieć swoich QSL Managerów - a po instrukcje w kwestii obsługi QSL odsyłał nas wszystkich kol. Ziemowit do kolegi SP6ORF Jerzego Hornika - ówczesnego QSL Managera Okręgowego. Według zaleceń śp. Ziemowita SP6GB w dużych miastach mogłoby prowadzić działalność nawet po kilka takich oddziałów PZK, zastępując w zupełności kluby. Jak wiemy życie klubowe poszło i idzie cały czas swoją drogą – a przepowiednie kol. Ziemowita o oddziałach niemalże się ziściły. Natomiast w grudniu 2006 roku został na łamach miesięcznika "MK QTC"został opublikowany projekt reformy PZK mający – na odwrót - dla ratowania istoty bytu klubów uśmiercić oddziały PZK. Autor tego artykułu - jeden z ówczesnych viceprezesów ZG PZK kol.SP2HQY podał się do dymisji - 27 lutego 2007 roku na II Plenum ZG PZK w Bydgoszcz ponieważ spotkał się z zewsząd z lawiną krytyki i drwin . 2001 -Kwiecień -"Krótkofalowiec Polski" - nr 1/438 ukazał się jako wkładka do miesięcznika "MK QTC".Oprócz tego do wszystkich ZOW rozsyłano duże ilości nakładu, dla członków PZK nie prenumerujących ten miesięcznik . Był on redagowany przez prof. dr. Inż. Wojciecha Cwojdzińskiego SP2JPG, do dnia 21 czerwca 2001 – czyli do dnia jego rezygnacji z tej funkcji . Rezygnacja wynikła z niezbyt jasno sformułowanych zapisów dotyczących osoby Redaktora Naczelnego .Następnym powołanym przez ZG PZK redaktorem pisma został SP2ESH kol. Bolesław Krzymin .(Odznaka Honorowa PZK nr.301, Złota Odznaka PZK nr 026). „Krótkofalowiec Polski” w formie wkładki do "MK QTC" był edytowany do czerwca 2005 roku , kiedy to po decyzji ZG PZK przekazano druk tej wkładki do redakcji "Świat Radio" . Następny już numer, był wydany jako wkładka do "Świata Radio" nr.8 / 2005 . A jego redaktorem do października 2010 roku - był kol. Wiesław Paszta SQ5ABG . Obecnie od stycznia 2011 jest redagowany przez koleżankę SQ3VB Barbarę Machowiak z Lubonia . 2002 -Kwiecień - CIEKAWOSTKA - otóż dla katowickiej wersji "Gazety Wyborczej" i dla "Superwizjera" z TVN'u - dwie jakże odmienne hobbystyczne dziedziny – czyli CymBał Radio i krótkofalarstwo to jedno i to samo ! Prezes ZG PZK kol. Piotr SP2JMR wystosował do obydwóch mediów pismo z prośbą o nieszkalowanie dobrego imienia legalnie pracujących krótkofalowców i sprostowanie ich mylnych informacji : że zakłócenia w pracy elektronicznych systemów naprowadzania samolotów na lotnisku katowickim powodowali inni użytkownicy fal radiowych a nie krótkofalowcy . 2008 -Kwiecień - Po długoletnich pracach i zbieraniu danych przez kol. Ryszarda SP3CUG , Karola SP3FFR , Władysława SP3FHT i Dariusza SQ6NEM ukazała się książka zawierająca zbiór informacji w formie chronologicznej na temat historii modulacji Digi na terenie Leszna i okolic z zarysem historii tej modulacji na terenie całej SP. Profesjonalnie napisana i podparta mnóstwem zestawów, tabel i fotografii doskonale ilustrujących historię Digi modulacji od pączkowania po ,dzień dzisiejszy - na terenie byłego województwa Leszczyńskiego . Były Prezes ZG PZK – autor tejżesz publikacji zbiera obecnie wszelkie informacje dotyczące tej modulacji z terenu całego kraju . ************************************************************************************************************************** 1933 -Kwie - 01 -ZG PZK zabronił używania nielegalnych już z tym dniem znaków SP3 . Ale jak historia mówi i wieść niesie - to jeszcze do końca roku pojawiały się w eterze stacje SP3 , a nawet nadawali nasłuchowcy - co było zwalczane i karane . Pierwszym ukaranym był S. Rubincow z Warszawy, który otrzymał karę siedem dni aresztu i 1500 złotych grzywny. Jednak kary nie odstraszały chętnych do nielegalnej pracy w eterze i jeszcze do połowy 1934 roku słyszane były stacje z prefiksami SP3 ,SPL , jak i też z nielegalnymi SP1 , które wybierano spośród dotąd wolnych , niewydanych jeszcze znaków . 1958 -Kwie - 01 -Wydano pierwszy po wojnie numer odpowiednika „Krótkofalowca Polskiego”, który to nie ukazywał się przez prawie 19 lat , bo od września 1939 do kwietnia 1958 . Liczył 16 stron i nosił tytuł : "Biuletyn Informacyjny ZG PZK" . Wydano tylko 8 jego numerów . 1990 -Kwie-01-06-W hiszpańskim mieście Torremolinos obradowała w tych dniach Generalna Konferencja I Regionu IARU . 180 uczestników konferencji reprezentujących 42 kraje zatwierdziło Bandplan 50 Mcs zaproponowany przez RSGB . Natomiast zmiany dotyczące pasma 70 cm - to wyznaczenie dla emisji DIGI częstotliwości od 439,800 Mcs do 439,975 Mcs, oraz rozszerzenie segmentu częstotliwości dla transponderów  432,600 do 432,800Mcs. Stronę polska reprezentowali na tej tak owocnej konferencji dr. Józef Marczewski - czyli kolega SP5EAQ jako przedstawiciel PZK , oraz nasi stali przedstawiciele w IARU - kol .SP5FM dr. inż. Wojciech Nietyksza , kol .SP5HS - mgr. inż. Krzysztof Słomczyński , oraz kol . SP9ZD - dr .inż . Tadeusz Cichoń ( sk 1999-11-17). 1990 -Kwie - 01 - W Zielonej Górze odbył się w gorącej atmosferze walki dwóch ścierających się ze sobą grup - Nadzwyczajny Zjazd ZOT PZK Zielona Góra . Z ustępującego dotychczasowego zarządu jedynie dwóch jego członków nie uzyskało absolutorium . Byli to kol. SP3YJ - Bronisław Ochota , i kolega SP3BYZ - Leopold Dunajewski. Zjazd ten uchwalił szereg różnych uzdrawiających pracę Zarządu pociągnięć . Natomiast walka o zagarnięty przez w/w kolegów sprzęt należący do ZOT PZK będzie trwała jeszcze przez następne dziesięć lat , jak administracyjnie, tak i sądownie, oraz na łamach wszelkich pism krótkofalarskich. 1994 -Kwie - 01 -Jim Clark i Mark Andreesen zakładają firmę "Mosaic Communication Corporation" (MCC) - późniejszą"Netscape Mosaic Communication" .Byłą ona firmą tworzącą oprogramowania . W tym celu opracowała własną wersji przeglądarki internetowej opartej na innej przeglądarce znanej pod nazwą kodową „Mozilla” . Firma została wykupiona w 1998 roku przez korporacją America Online, i przestała istnieć z dniem 15 lipca 2003 roku . America Online w dniu 15 lipca 2003 roku podjęła decyzję o zawieszeniu rozwoju przeglądarki Netscape. Jednak po wielu protestach użytkowników wycofano się z tej decyzji w marcu 2004 roku. Do dzisiaj różne znaki towarowe związane z nazwą Netscape Mosaic Communication pozostają w dalszym ciągu w użyciu. 2001 -Kwie - 01 - Na łamach"MK QTC" opublikowano przepis na expresową hodowlę niezwykle wytrzymałych tyczek bambusowych , które rosną wraz z zainstalowanymi wcześniej na nich antenami. Po zakupieniu na bazarze u Wietnamczyka sadzonek bambusa, sadząc je na swoim polu antenowym należy zamontować na nich izolatory z przeciągniętymi przez nie sznurami ,którymi przeciągniemy później przez te izolatory druty antenowe – ale nie wcześniej niż w dwa dni po ich zasadzeniu. Bambusy poddajemy ciągłej obróbce elektronicznej prądami płaskozębnymi . Genialna metoda prof. Hudakura powoduje nie tylko szybszy wzrost bambusów niż grzybów po deszczu, ale nadaje im jednocześnie niezwykle gładką formę. Już po dwóch tygodniach bambus przypomina bardziej maszt niż roślinę. Cały czas należy pamiętać o obrywaniu bocznych liści bambusa . Natężenie prądów płaskozębnych ma wpływ na grubość pnia masztu , natomiast wysokość bambusa jest zależna od czasu obrabiania go tymi prądami .Przy nabywaniu sadzonek, po okazaniu dowodu wpłaty na bieżący rok składki PZK Wietnamczykowi otrzyma się je gratis. Natomiast generatory prądów płaskozębnych są wciąż do nabycia (oczywiście ze zniżką dla członków PZK) w firmie "Jasnasprawa" S. A. B. o. o. w Częstochowie , hi ! hi ! hi ! 1872 -Kwie - 02 -W miejscowości Poughkeepsie koło Nowego Jorku zmarł słynny Samuel Finley Breeze Morse . W roku 1937 opracował telegraf elektromagnetyczny , a w 1840 roku , wraz ze swoim asystentem Bainem opracował alfabet telegraficzny , nazywany jego nazwiskiem . 1997 -Kwie - 03 -Założona w Toronto przez polskiego emigranta Jacka Tramiela w 1954 roku firma Commodore International, przekształcona w 1962 roku w Commodore Bussiness Machine zaprezentowała komputer PET 2001 z procesorem 6502 ~ 4kb RAM, ~ 14 kb ROM z klawiaturą,z magnetofonem i monitorem. Po wielu latach walk rynkowych o klienta – Commodore splajtował w 1994 roku . 1933 -Kwie - 04 -Walne Zebranie Warszawskiego Polskiego Klubu Radjo Nadawców .Na prezesa Okręgu wybrano majora wojska , Inżyniera elektryka kol . SP1SA - Kazimierza Krulisza . 1998 -Kwie - 04 -W Pokrzywnej (JO80RG) odbył się  I Zjazd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców Niepełnosprawnych. Prezesem wybrano kol Zygfryda Littmana SP6SNL,wiceprezesem został kol. Zbigniew Sotomski SP9RTK, sekretarzem SP4GAP Zbigniew Augustynowicz a członkiem Zarządu została kol.Zofia Moraczewska SP7SZX. O drugim Zjeździe tego Klubu - cisza do dzisiaj ... 1936 -Kwie - 05 –Walne Zgromadzenie Wileńskiego KK . Ponownie na prezesa wybrano SP1HJ - inż. Tadeusza Dąbrowskiego . 2001 -Kwie - 05 -Pechowy dzień Andrzeja SP3WXF . Kierowca Poznańskiego MPK lubiał sobie posłuchać w pracy swojego radiotelefonu na 2 m. Tego dnia wiózł autobusem pracownika Policji , którego zaintrygował fakt podsłuchiwania przez niego oficera dyżurnego Policji, (odbiornik akurat zeskanował tą częstotliwość) . Pierwszy wyrok dla Andrzeja brzmiał : dwa lata więzienia w zawieszeniu , dopiero po apelacji sąd skazał go 800 PLN grzywny . Podsłuchiwanie na częstotliwościach na które to nie mamy zezwolenia - to nie przestrzeganie obowiązującego mas band-planu (Ustawa z dnia 16 lipiec 2004 roku, Dziennik Ustaw nr.171 poz.1800,z późniejszymi zmianami) jest niezbyt przyjemne, i cholernie drogie ! 2005 -Kwie - 05 -Czesław Stępień SP7JSG "popełnił" jako pierwsza stacja SP - CW EME QSO na paśmie o częstotliwości 10 Ghz  z włoską stacją klubowa IQ4DF (QTH : Bagnara di Romagna). 1930 -Kwie - 06 -Nadzwyczajne Zebranie Lwowskiego KK  nie akceptuje uchwał , i nie ratyfikuje zmienionego przez Komisariat Rządu na miasto Warszawę tekstu projektu Statutu PZK zatwierdzonego podczas Zjazdu Organizacyjnego PZK w dniach 22-24 luty 1930 roku .   1985 -Kwie - 06 -Zmarł wieloletni Naczelny Redaktor "Biuletynu PZK" – mgr. inż. Wiktor Chojnacki SP5QU . Autor wielu podręczników dla krótkofalowców i wielkiej ilości opracowań technicznych. Był jednym z najwybitniejszych polskich konstruktorów sprzętu krótkofalarskiego , dostępnego na kieszeń średnio zarabiającego Polaka . Cześć Jego pamięci ! 1935 -Kwie - 07 -Rozpoczęły się trwające prawie miesiąc czasu – bo do dnia 04 maja Zawody Krótkofalarskie Łódzkiego Klubu Radio Nadawców. Sponsorem tych zawodów była fabryki IKA . Pierwsze miejsce w tych zawodach zajął kol. SP1DC Edward Kawczyński (późniejszy SP8CK,SP5CK - sk 1983-03-31 członek SP OTC nr 021 ), a najlepszym zawodnikiem-nasłuchowcem okazał się PL162 z Łodzi . 1936 - Kwie - 08 – Rozłam we współpracy między Sekretarzem Lwowskiego Klubu Krótkofalowców kol. SP1AR - Janem Ziembickim, a Redaktorem Technicznym „Krótkofalowca Polskiego” wydawanego przez LKK koleżanką PL 343 - Elżbietą Rosienkiewicz. Prywatnie to jego małżonka PL 343 od conajmniej już trzech lat pokrywała rosnące koszty wydawnicze „Krótkofalowca Polskiego” z ich prywatnych pieniędzy i tego właśnie dnia sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Po przyjęciu jego rezygnacji – Zarząd LKK na zebraniu w dniu 14 kwietnia 1936 - przyjął na to stanowisko rekomendowanego przez kol. SP1AR - kol. SP1MJ – Jana Świtalskiego . 1992 -Kwie - 07 -W Bydgoszczy uruchomiono SR2B - przemiennik FM ,na kanale R- 6. 1924 -Kwie - 08 - Sejm uchwalił Ustawę o Poczcie,Telegrafie i Telefonie. Na mocy tejżesz ustawy Minister Przemysłu i Handlu wydał rozporządzenie wykonawcze dotyczące Poczty Polskiej o udzielaniu pozwoleń na posiadanie i używanie urządzeń radiotechnicznych - co do tej pory (poza wojskiem) było całkowicie nielegalne. Rozporządzenie umożliwiało osobom prywatnym (prawnym i fizycznym) otrzymanie koncesji, nabycie i eksploatację urządzeń odbiorczych i nadawczych. 1930 -Kwie - 08 - Otwarto wystawę krótkofalarską Wileńskiego Klubu Krótkofalowców. Wystawa- jak każda tego typu- cieszyła się wielkim powodzeniem. Podczas jej trwania zwiedziło ją 19 zbiorowych wycieczek i ponad 2.000 indywidualnych osób. 1956 -Kwie - 08 -Pierwsza udana transmisja kolorowej ATV . Dokonali tego G2WJ/T i G3CVO/T.  1984 -Kwie 08-13-Konferencja  I Regionu IARU w Cefalu na Sycylii .Wśród wielu uchwał będących do dzisiaj obowiązującymi , jedną z najważniejszych jest ta regulująca rozmiary kart QSL w naszym Regionie IARU. Polska była reprezentowana na niej przez Ministra Łączności kol . SP5LVV - prof. dr. Inż. Andrzeja Zielińskiego i członków Zarządu Głównego PZK- w osobach SP5FM , SP5HS , SP5JC , i SP9ZD . 2009 - Kwie-09 -W telewizji 'Polsat Biznes” dwukrotnie można było obejrzeć wywiad wiceprezesa ZG PZK kol. SP2JLR - Jana Dąbrowskiego . Dziesięciominutowy wywiad dotyczył omnipotentnej awantury Ministerstwa Ochrony Środowiska dotyczącej jego zamiarów wprowadzenia w życie dwóch rozporządzeń – całkowicie niszczących polskie krótkofalarstwo. 1976 -Kwie - 10 - Steve Wozniak pełniący rolę projektanta, wraz ze Steve'm Jobs'em – managerem i Ronaldem Wayne'm założyli firmę "Apple Computer Inc." – dzisiejszą „ Apple Inc.”. Firma zdobyła swoje miejsce na rynku i w historii informatyki komputerem „Apple I”- do samodzielnego składania. Jej dzisiejsze wyroby – komputer „Mac” czy też takie wynalazki jak iPod , iPhone, iPad – lokują ją już od trzech lat na topie wszelkich rankingów przemysłu elektronicznego . Firma zatrudnia obecnie ponad 35.000 pracowników na całym świecie . 1989 -Kwie - 10 -Na światowe rynki elektroniczne wchodzi procesor  typu 80486 składający się aż z 1.200.000 tranzystorów . Miał również oznaczenie i486, i był produkowany przez takie firmy jak IBM , Texas Instrument , Cyrix , AMD i inne na podstawie licencji lub dzięki zabiegowi tzw. „inżynierii wstecznej”. Niektóre z procesorów były po prostu "klonami", czyli wiernymi kopiami . 1998 -Kwie - 10 -"MK QTC" - znakomity branżowy miesięcznik skierowany do polskojęzycznych krótkofalowców wydawany i redagowany od 1962 roku przez Sylwestra Jarkiewicza kol . SP2FAP - jako pierwsze czasopismo krótkofalarskie uruchomiło swoją internetową witrynę . Webmasterem jej jest kol. Grzegorz Krakowiak SP1THJ. „MK QTC” jest wiodącym w SP informatorem o najważniejszych wydarzeniach ze wszystkich dziedzin radiokomunikacji amatorskiej - w szczególności takich jak Contesting i DX-ing czy też Awards Hunting. 1964 -Kwie - 12 -Pierwsze w świecie CW EME QSO w paśmie 144 Mcs pomiędzy OH1NL - Lenna Suominen (QTH : Perttalu) a W6DNG Conkel Willi (Long Beach,California) 1987 -Kwie 12-17-Konferencja I Region IARU w Nordwijkerhout, w Holandii. Stronę PZK reprezentowali - prezes ZG PZK kol. Jerzy Rutkowski SP5JR , oraz kol. Zbigniew Malik SP6AZT Oprócz nich było tam jeszcze trzech kolegów - będących funkcyjnymi w IARU . Byli to kol. kol. SP5FM , SP5HS,SP9ZD. Podczas tej konferencji pracowała okolicznościowa stacja PA6IARU. 2008 -Kwie -12 -Na odbywającym się w Warszawie plenarnym posiedzeniu ZG PZK podjęto decyzję o skreśleniu z listy Sandomierskiego Oddziału Terenowego nr.33. Oddział był zatwierdzony podczas plenum ZG PZK w Warszawie, w dniu 19 maja 2001 roku, wraz z oddziałami Bałtyckim i Toruńskim. Nie istnieje również powołany wraz z nim Oddział Bałtycki. Powodem likwidacji oddziału był fakt śmierci w niecały rok przed rozwiązaniem oddziału - nagłej śmierci w dniu 14 maja 2007 kol. SP7L - spiritus movens tego oddziału (ex SP7LZD) Tadeusza Kokoszko. Cztery i pół roku później zginęła w tragicznym wypadku samochowym ogólnie w Sandomierzu szanowana wdowa po Tadeuszu - kol. SP7UYL Grażyna Przybylska-Kokoszko. Cześć Ich pamięci ! 2008 -Kwie-12-13 – Odbyły się zawody „ European EME Contest” zorganizowane przez REF i redakcję niemieckiego miesięcznika „Dubus” w pasmach 144 Mcs, 2,3 Gcs i 3,4 Gcs. Sensacją tych zawodów był udział po raz pierwszy w zawodach tej rangi - kobiety. Była to koleżanka Victoria Panagiotou - QTH Alexandroupolis która w tych zawodach przeprowadziła swoje pierwsze CW QSO . Pracowała ona na zestawie antenowym 4 x 17 el. Yagi , z końcówką na lampie GU74. 1930 -Kwie - 13 - Początek nowej gałęzi zainteresowań w krótkofalarstwie – czyli zbierania dyplomów. Tego dnia Brandon Wentworth U6OI, późniejszy W6OI odebrał uroczyście dyplom "WAC OO1 " ( Worked All Continents). Ten wydawany przez ARRL dyplom - w 1930 roku otrzymał status dyplomu międzynarodowego i jego wydawanie zostało przejęte już przez IARU . 1940 - Kwie -13 - Niemieccy okupanci Polski wydali rozporządzenie obowiązujące na terenie Generalnej Guberni - regulujące prawnie posiadania i używanie radioodbiorników. Każdy posiadacz odbiornika radiowego musiał posiadać wcześniej wydane przez Deutsche Ost Posten (Niemiecka Poczta Wschód) tzw. ”pozwolenie radiowe”. A były one wydawane tylko i wyłącznie osobom kolaborującym z okupantami i rodowitym Niemcom, Volksdeutschom jak również osobom zatrudnionym w zakładach radiowych (Philips – Polska ) którzy jednak w zdecydowanej większości odstępowali od tych praw ze względu na niezbyt dobre przyjmowanie tego faktu przez współmieszkańców. Każdy odbiornik był dokładnie opieczętowany a właściciel radia odpowiadał za stan pieczęci . Zabronione były jakiekolwiek próby napraw tego sprzętu jak i też notatki dotyczące wysłuchanych audycji, a już najbardziej były zakazane jakiekolwiek nasłuchy stacji zagranicznych . 2002 -Kwie - 13 - Na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK w sekretariacie w Bydgoszczy podjęto decyzję o wznowieniu wydawania legitymacji członkowskich PZK , jednak tym razem nie w postaci książeczek ale w formie identyfikatora ze zdjęciem. 1957 -Kwie -13-14-Dwudniowe "Zawody QRP", w których wzięło udział zaledwie 30 stacji . Połowa z nich to były stacje z SP9 i to właśnie ich sukcesem zakończyły się te zawody . Natomiast z okręgu SP4 nie pokazała się na paśmie ani jedna stacja .(The life is to short , to work QRP...?) 1961 -Kwie - 13 -Kol. Wiesław Wysocki SP2DX otrzymał tego dnia dyplom DXCC nr. 5548.Ten dyplom jak i też wydany 10 lat wcześniej dyplom DXCC nr.1367 wydany dla jego ojca Józefa Wysockiego SP1JF były podpisane przez tego samego przewodniczącego ARRL - F. E. Handy'ego . 2007 -Kwie -13 -Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o kompatybilności elektromagnetycznej z korzystnym dla nas zapisem w art.5 ustęp 3 - wyłączającym krótkofalarskie urządzenia home-made z obowiązku przestrzegania tej ustawy. Wcześniej 7 marca z Sejmu do Senatu trafiła ustawa „Prawo Ochrony Środowiska” , który 27 kwietnia bez poprawek skierował ją do prezydenta. W ustawie tej zostały ujęte wynegocjowane w trudnych i przeciągających się rozmowach z Ministerstwem Ochrony Środowiska zapisy zwalniające nas z badań i pomiarów wykonywanych dla nas przez akredytowane laboratoria – czyli wyłączenie nas z obowiązków zawartych w artykule 147 . Te korzystne dla nas ustalenia są zasługą kolegów : SP2JMR, SP3IQ, SP6RT, SP6IEQ, SP6RGB i SP8MRD. 1972 -Kwie - 14 -Podsumowano akcję dla uczczenia XXX rocznicy PPR , której współorganizatorem oprócz KW PZPR był również ZOW PZK Warszawa . Impreza nazywała się " SP5 nadaje!". A przecież nawet w statucie było i jest jasno napisane o apolityczności krótkofalarstwa ... 1992 -Kwie - 14 -Zmarł w Katmandu długoletni wybitny krótkofalowiec znany w całym radioamatorskim świecie misjonarz amerykańskich Jezuitów - nepalski ojciec Denis Moran - 9N1MM . Urodzony w 1929 r. rozpoczął swoją karierę krótkofalarską w 1947 roku jako VU2SX . Przeniesiony do Katmandu w 1951 roku uzyskał znak 9N1MM – czyli słynny 9N1 Mickey Mouse . Denis był znany również w świecie krótkofalarskim jako Voice of Himalaya – czyli Głos Himalajów . Cześć Jego pamięci ! 1975 -Kwie 14-18-W Warszawie odbywał się w tych dniach X Kongres I Regionu IARU. Skąpa ilość informacji o przebiegu tego Kongresu , za wyjątkiem tego , że prócz stałych elementów uroczystości jak przemówienia czy wręczanie medali , pracowała okolicznościowa stacja pod znakiem SP0IARU . 2007 -Kwie -14 – W klubie SP9KJM w Siemianowicach Śl . uroczyście uruchomiono drugi w Polsce przemiennik Amatorskiej Telewizji – ATV . Połączono to z prelekcją dla przyszłych użytkowników tego repeatera wygłoszoną przez jego twórcę – byłego mieszkańca pobliskiej Rudy Śląskiej a obecnie mieszkającego w Berlinie - kol. SP9RVF / DL7AKQ Bogdana Wyciślika. Przemiennik SR9TVS (licencja z 2005-11-29) rozpoczął pracę na wysokości ok. 300 mASL, mocą ok. 1 Wata na QRG 1.296 Mcs, jak i też z mocą 1 Wata na QRG 10,2 Gcs. Miał on link w stronę SR6OTV na Górze Świętej Anny, jak i też drugi link do przemiennika na Skrzycznem. Zaplanowane było podniesienie obydwu mocy wyjściowych przemienika, zamiana nadajnika analogowego w paśmie 23 cm na cyfrowy, zainstalowanie na nim telegazety, oraz przejście na zasilanie solarne. 1939 -Kwie-16-30-Szóste już Międzynarodowe Zawody PZK. Wybuch II Wojny Światowej uniemożliwił organizatorom opublikowanie wyników Zawodów , które tradycyjnie były ogłaszane na Dzień Łącznościowca , zatem puchar pozostał w Wileńskim KK . 1975 -Kwie - 16 -Tego dnia zostali przyłapani na pracy w paśmie 14 Mcs dwaj posiadacze licencji drugiej kategorii : SP4INT i SP4IOW . Licencje ich zostały zawieszone od tego dnia na okres 6 miesięcy Przed odzyskaniem licencji musieli ponownie stanąć przed komisją egzaminacyjną na świadectwo uzdolnienia . 2005 -Kwie - 16 - Pierwsze EME CW QSO na częstotliwości 47 Gcs . Operatorzy AD6FP - Gary Lauterbach, Los Altos , CA ; W5LUA – Albert J. Ward ; Allen ,TX i VE4MA – Barry Malowanczuk , Winnipeg, MB -przeprowadzili oni tego dnia łączności ze stacją RW3BP (ex UA3ATG) – z Siergiejem Żutajevem z Moskwy . 1790 -Kwie - 17 -Zmarł wybitny fizyk,wynalazca , przyrodnik i polityk amerykański , jeden ze współtwórców Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych - Benjamin Franklin . Urodził się on w Bostonie 17 stycznia 1706 roku, jako jeden z siedemnaściorga dzieci. Malował obrazy, prowadził działalność publicystyczną, zajmował się filozofią i badaniami naukowymi. B . Franklin bawiąc się latawcami, udowodnił, że ładunki elektryczne spływają z chmur burzowych po wilgotnym sznurze w dół. Wymyślił piorunochron jako zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi , chociaż w tym samym czasie dokonał w Europie tego odkrycia czeski uczony Václav Prokop Diviš. 2004 -Kwie - 17- Podczas zebrania plenum Prezydium ZG PZK odbywającego się w Warszawie skreślono z ewidencji Leszczyński Oddział PZK nr.19. Rok wcześniej na odbywającym się w Lesznie zebraniu sprawozdawczo - wyborczym tego oddziału , doszło do zjawiska - ewenementu w historii PZK . Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium , natomiast nikt z tego ustępującego zarządu nie wyraził zgody co do dalszego działania już w nowym zarządzie. Również pośród członków oddziału nie znaleźli się chętni na podjęcie jakiejkolwiek administracyjnej działalności . 1926 -Kwie - 18 - O godzinie 17:00 Polska usłyszała po raz pierwszy głos spikerki – Pani Haliny Sztompkówny inaugurującej swą pierwszą zapowiedzią (...halo, halo tu Polskie Radio Warszawa na fali 480 m...) stałe nadawanie programów Polskiego Radia - mocą 150 kWatts. 1999 -Kwie - 18 -Po raz pierwszy obchodzono "Dzień Krótkofalowca" . Został on wprowadzony przez IARU jako uhonorowanie wkładu krótkofalowców w rozwój radiotechniki, za nowatorstwo oraz za wsparcia udzielane przez krótkofalowców na całym świecie - społeczeństwom w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof. 2001 -Kwie - 18 -Pierwsze EME QSO na częstotliwości 24 Mcs , pomiędzy W5LUA - Albertem J. Ward'em , (QTH : Allen , TX) który dysponował parabolą o średnicy trzech metrów i nadajnikiem o mocy 80 Watów, z VE4MA Barrym Malowanczuk'iem (Winnipeg , MB) pracującym na nieco mniejszej paraboli - 2,8 metra i nadajnikiem o mniejszej , bo tylko 70 Watts mocy .Niebo w Teksasie było bezchmurne , natomiast w Kanadzie padał gęsty deszcz . 2001 -Kwie - 18 -Światowe , rekordowe QRB pomiędzy stacjami pieszymi 10.460 kms. Na częstotliwości 28.337 Mcs pracowali ZL1BK - Robert J. Long (QTH: Auckland, Nowa Zelandia) z ręcznego urządzenia o mocy zaledwie 5 Watów , i KQ6XA - William Mc Clure(San Diego , CA ) - też hand held transceiver z mocą 20 Watts . Obydwaj mieli helikalne krótkie anteny, co nie przeszkodziło im wcale ustanowić tego very long distance QSO ! 1925 -Kwie 18-22-Podczas toczących się już drugi dzień obrad kongresu Komitetu Organizacyjnego IARU w paryskim hotelu "Lutetia" - ludzie związani z rozgłośniami radiowymi oddzielili się od 250 delegatów organizacji krótkofalarskich reprezentujących 23 kraj . Największymi problemami związanymi z wielokoncepcyjnością działalności przyszłej Organizacji obarczona była komisja nr.1 – kierowana przez Hirama Percy Maxima U1AW( późniejszy W1AW ) i Jean Mezgera F8GO.Stanęłą ona jednak na wysokości swego zadania i ustaliła szczytne założenia działalnościowe IARU - polegające na dobrowolności członkowstwa krajowych stowarzyszeń i na stałej współpracy krótkofalarskiej poszczególnych stacji nadawczo - odbiorczych . Polskę na tym kongresie reprezentowała bardzo aktywna , zbierająca zewsząd pochwały za swą postawę delegacja Lwowskiego KK , z redaktorem Stanisławem Odyńcem na czele , a nie jak to podała prasa francuska "Monsieur Odinier". Delegaci z 25 krajów świata (LU,ON,PY,VE,OK,OZ,DL,F,OH,G,PA,I,LX,VO,ZL,EA.OE,SM,HB,CX,W,U,FI8 i SP) uchwalili normę wyznaczająca dolną granicę ilości stowarzyszonych członków na 25 osób jako minimum do wpisu każdej organizacji na listę IARU. Powołany pierwszy Zarząd IARU składał się z : 1. President Międzynarodowy - U1AW - Hiram Percy Maxim (później W1AW) 2. Vicepresident - G2NM - Gerald Marcuse 3. Dwóch członków Zarządu - F8GO - Jean Mezger ; Z4AA – Frank Bell (później ZL4AA) ; 4. Sekretarz/skarbnik - Kenneth B. Warner - reprezentant ARRL . Jako nadrzędny cel w/w Zarząd obrał krótkofalarską współpracę poszczególnych stacji nadawczo -odbiorczych i stowarzyszających ich organizacji . 1918 -Kwie - 20 -W Nowym Jorku zmarł w swoim domu na Brooklynie niemiecki uczony fizyk i wynalazca- laureat Nagrody Nobla 'Za wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej” w 1909 roku - Karl Ferdinand Braun. Urodzony 6 czerwca 1850 roku w Fuldzie , absolwent Uniwersytetu w Marburgu i obrońca doktoratu (1972 r.) Uniwersytetu w Berlinie , późniejszy dyrektor Instytutu Fizyki i profesor Uniwersytetu w Strasburgu w 1985 r. - wynalazł w 1897 roku oscyloskop z kineskopem . Jego dziełami i wynalazkami , takimi jak lampa katodowa, detektor i prostownik kryształkowy, antena ramową , czy też dwuobwodowe sprzężenie w nadajniku - podpierał się w swej karierze naukowo - wynalazczej sam Guglielmo Marconi , który to wraz z nim otrzymał Nagrodę Nobla . 1943 -Kwie - 21 -"Biegły" SP1ZA Antoni Zębik(obecnie SP7LA ) otrzymał od dowódcy dywizji Sił Zbrojnych Kraju zlecenie budowy radiostacji fonicznej większej mocy, która mogłaby być użyta w końcowej fazie walki z Niemcami . Po zbudowaniu miała ona moc 120 watów, pierwsze próby odbyły się 01 września 1943 r. Radiostacja była przekazana w noc sylwestrową władzom Polski Podziemnej , która niewłaściwie ją przechowując spowodowała jej uszkodzenie .Po dużym wkładzie pracy warszawskich OM's radiostacja ponownie ruszyła w przeddzień powstania warszawskiego i pracowała z gmachu "Adrii" przy ul. Moniuszki . Antoni Zębik SP7LA , preWar SP1ZA zmarł w wieku 95 lat , w Łodzi , dnia 01 lipca 2009 roku . Cześć Jego pamięci ! 1998 -Kwie - 22 -Firma "Intel" przedstawiła najnowsze swoje "dziecko" procesor o olbrzymich możliwościach "Pentium II -350 Mcs" i "Pentium II - 400 Mcs" - bazujący na architekturze serii x86. Jego oficjalna prezentacja odbyła się w dniu 7 maja 1997 roku . Pentium bazuje na rdzeniu P6, którego po raz pierwszy użyto w Pentium Pro i ma dodatkowe instrukcje MMX i ma poprawioną obsługę programów 16-bitowych. Pierwsze wersje Pentium II "Klamath" były taktowane zegarem 233 i 266 Mcs i były one produkowane w technologii 0.35 nanometrów . Nieco później pojawiła się odmiana z zegarem 300 MHz.. 2005 -Kwie - 22 - W ośrodku wypoczynkowym "Relaks" w Szczytnej (między Polanicą Zdrój , a Dusznikami Zdrój ) miał miejsce trzydniowy  coroczny VII Zjazd Techniczny UKF zorganizowany przez członków SOT , kolegów Stanisławów SP6GWB i SP6MLK . Jednocześnie odbył się XLIV (44) Zjazd PK UKF . 1946 -Kwie - 23 -Pierwsze QSO w paśmie 6 m .Zaliczyli je o godzinie 04:43 UTC - W1LSN Gerald Le Roy (Exeter, New Hempshire ) z W9DWU - Robert J. Bayer (Chandler, Indiana) - QRB 1925 kilometrów. 1925 -Kwie - 24 -Konstytucyjne posiedzenie "Radio Club de France" w celu między innymi zorganizowania prób komunikacji bi- i unilateralnej  w Europie .Powstał między innymi tak zwany "Sektor Wschodni" w skład którego wchodziły: Estonia, Łotwa,Litwa, Polska,Czechosłowacja,Węgry,Rumunia,Austria i Jugosławia . Kompletom prezesował Pierre Corret . Stronę SP reprezentował Stanisław Odyniec , który wchodził w skład komitetu do spraw "Sektora Wschodniego". 1932 -Kwie - 24 -Na Nadzwyczajnym Zebraniu Lwowskiego KK  zwołanym po rezygnacji z funkcji prezesa przez Józefa Osuchowskiego SP3HF , wybrano na to stanowisko SP3II – inż . Witolda Koreckiego . 1957 -Kwie - 24 -Zwołano w Warszawie (na Nowowiejskiej 1) pierwszy po reaktywacji , a trzeci po wojnie Zjazd członków - założycieli  PZK , który zatwierdził skład Zarządu Głównego PZK wybranego w dniu 11 stycznia 1957 . 1978 -Kwie-24-28-W Miszkolcu na Węgrzech odbył się kolejny XI Kongres I Regionu IARU . 1874 -Kwie - 25 -W Bolonii przy ul.4 Listopada przyszedł na świat przyszły twórca podstaw radia Marchese Guglielmo Marconi . 12 grudnia 1901 jako pierwszy na świecie przeprowadził transmisję radiową ponad Oceanem Atlantyckim. Jesienią 1895 roku udało mu się przesłać po raz pierwszy telegraficzny sygnał - literę „S” alfabetem Morse'a poza swój dom. Wymusiło to na nim zwrócenie uwagi na zwiększenie zasięgu przesyłania. Niedługo zasięg ten zwiększył do 2,4 km. Wtedy zwrócił się do rządu o dofinansowanie jego badań, ale odmówiono mu pomocy, uznając, że ten jego wynalazek – tylko nieznacznie ulepszy używany wtedy przez armię telegraf przewodowy. W ciągu 7 następnych lat zwiększył zasięg połączenia radiowego z 10 m do 3.200 km. W 1909 roku otrzymał wraz z Ferdinandem Braunem nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Zmarł 20 lipca 1937 r. ze względu na niewydolność serca. 1984 -Kwie - 25 -Rekordowe QRB w paśmie 24 Gcs - 289 kms. W łącznościach brali udział I3SOY/3 Paolo Sossai z IW3EHQ/3 Constante Carrer , oraz I4BER/6 Goliardo Tomasseti z I4CHY/6 Carlo Carini . 1960 -Kwie  -26 - W dniu Nadzwyczajnego Zjazdu PZK ukazał się na rynku dziewiętnasty po II Wojnie Światowej numer "Krótkofalowca Polskiego" . Ponieważ był to nadzwyczajny numer – dlatego został wydany w nakładzie 5.500 egzemplarzy i w pięknej , kolorowej okładce .  1969 -Kwie - 26 -W Warszawie odbył się Walny Zjazd PZK . Na stanowisko prezesa ZG PZK wybrano kol. SP5PZ - gen. Leona Kołatkowskiego , który pełnił tą funkcję jeszcze przez dwie kadencje . 1791 -Kwie - 27 -Urodził się w Charlestown - Samuel Breese Finley Morse . Kto to był ...wszyscy wiemy. 1934 -Kwie-28,29-Walny Zjazd PZK . Zgodnie ze statutem mogli w nim brać udział delegaci z 8 Klubów zrzeszonych w PZK . A więc: Bydgoskiego; Częstochowskiego; Lwowskiego; Krakowskiego; Poznańskiego i Wileńskiego , oraz z Łódzkiego Klubu Radio Nadawców i z Polskiego Klubu Radio Nadawców - Warszawa . Prezesem został ponownie wybrany podpułkownik -inżynier Zygmunt Karaffa-Krauterkraft - kol. SP1KK . 2009 -Kwie -28 -Panująca już od 61 lat Brytyjska królowa Elżbieta II wysłała pierwszą oficjalną , dyplomatyczną wiadomość drogą elektroniczną . Przełamała w ten sposób kolejny punkt archaicznego nadwornego protokołu . 1961 -Kwie - 29 -Otwarto w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki trwającą aż do 03 lipca wystawę twórczości radioamatorskiej . Wśród wystawców było wielu członków PZK , którzy na tej wystawie mieli ponad 100 modeli .Jednym ze współorganizatorów imprezy był Polski Związek Krótkofalowców . 1985 -Kwie - 29 -Wystrzelono w kosmos satelitę radioamatorskiego "NUSAT -1" .Pracował on na orbicie jeszcze przez następne dwa lata . 1925 - kwiecień  - Przy Państwowym Gimnazjum w Przemyślu rozpoczął swoją działalność oddział Lwowskiego Klubu Krótkofalowców - " Radioklub " . Jeszcze w tym samym roku powstał drugi Radioklub przy firmie "Radios" (Rynek nr.17) - której właścicielem był  Jan Styf - TPFX , póżniejszy SP3FX . Najczęściej słyszalnym operatorem tej stacji był pracownik tej firmy , członek Lwowkiego Klubu Krótkofalowców PL 233 - Piotr Śliwiak (po wojnie SP8 - 021) SP1AH , SP2AH , SP3DO , późniejszy I1AZ , SP8EV - zmarły 11 czerwca 1980 roku . Cześć Jego pamięci  !                        

  1931 - kwiecień  - Tego miesiąca Mieczysław Łapiński SP1LM z Wilna miał jako pierwszy w  SP łączność ze stacją z Macao, natomiast Jan Ziembicki SP3AR ze Lwowa zaliczył QSO ze stacją z Wysp Cooka . Liczba członków Krakowskiego KK przekroczyła stan 200 osób , prezesem tego tak dynamicznie działającego Klubu był Zygmunt Olszewski - SP3OZ  .

  1935 - kwiecień  - Wśród polskich krótkofalowców pojawiły się pierwsze , półautomatyczne klucze, importowane "bugi" . Z końcem roku używano już krajowych , których to model i produkcję opracował Tadeusz  Kopaczek SP1LA .

  1938 - kwiecień  - Na winiecie "Krótkofalowca Polskiego" pojawiła się po raz pierwszy informacja : Oficjalny organ PZK" , co było ewidentną próbą zawłaszczenia przez ZG PZK w Warszawie dotychczasowego dorobku Lwowskiego Klubu Krótkofalowców .

  1938 - kwiecień  - Powstał drugi już po Przemyślu,prowicjonalny Oddział Lwowskiego KK w Krośnie .

  1971 - kwiecień  - Zakończono opracowanie i uruchomiono pierwszą wersję protokołu serwera FTP .

  1974 - kwiecień  - Powstał 8-bitowy procesor 8080 , ~ 2 Mcs , składający się z 6.000 tranzystorów.

  1975 - kwiecień  - Paul Allen i Bill Gates założyli firmę "Micro-Soft" późniejszy "Microsoft " .

  1985 - kwiecień  - Powstała "America.Online" , jednocześnie została zarejestrowana pierwsza w świecie domena komercyjna - symbolics.com.

  1987 - kwiecień  - Wykryto pierwszy w swiecie wirus komputerowy - "Brain" . Jego autorzy , bracia z Pakistanu chcieli w ten sposób karać posiadaczy nielegalnych oprogramowań komputerowych .W stosunku do dzisiejszych wirusów był on niezbyt groźny i nie za bardzo szkodliwy, gdyż zmieniał on jedynie etykietę zainfekowanej dyskietki na   c-Brain" .Następne wirusy wykryto rok później , których autorami byli w większości studenci informatyki .Dla nich pisanie programów komputerowych  zarażających a nawet niszczących twarde dyski to prawdziwa frajda . Wielką radość sprawia im również wywoływanie paniki wśród niedoświadczonych użytkowników komputerów hoaksy) fałszywymi alarmami drogą e-maili , z treścią o bardzo dużym zagrożeniu unikatowymi "niewyleczalnymi "wirusami .

  1990 - kwiecień  - Ponownie od kwietnia 1990 (do grudnia 1992) jako samodzielne pismo ukazał się Krótkofalowiec Polski - Biuletyn PZK" . Był on redagowany jednoosobowo przez kol. SP5HS - mgr.inż. Krzysztofa Słomczyńskiego .

  1995 - kwiecień  - Kwietniowy biuletyn " EU CW " wraz z listą przynależnych doń członków opublikował informację że Polski Klub Telegrafistów PZK uzyskał członkowstwo jako 26 organizacja w European CW Association. SP CWC , który to za swoje motto ma hasło "Everybody can talk , but CW is an art" (złośliwi , CW nazywają"hand modulation") zrzesza ponad 400 wyznawców telegrafii z kraju i zagranicy .

  1995 - Kwiecień  - Na szczycie Chełmca na wysokości 849 mASL , loc : JO80CS w pomieszczeniach obecnego Europejskiego Centrum Radia Amatorskiego uruchomiono pod okiem kol . Mariana Sotera SP6FIG węzeł packet radio - SR6DWB .

  1995 - kwiecień  - Na łamach kwietniowego 'Krótkofalowca Polskiego" na stronie 45 kol.SP6GB Ziemowit Bogatkowski peroruje pod adresem krótkofalowców z terenu Wałbrzycha i Legnicy , aby wykazali choćby trochę inicjatywy i zdolności organizacyjnych i utworzyli swoje odrębne oddziały PZK na ich terenie .Oddziały jako takowe powinny mieć swoich QSL Managerów , i po instrukcje  w kwestii obsługi QSL odsyła do kol .SP6ORF Jerzego Hornika - ówczesnego QSL Managera Okręgowego . Według zaleceń SP6GB w dużych miastach mogłoby prowadzić działalność po kilka takich oddziałów PZK , zastępując   w zupełności kluby . Jak wiemy życie klubowe poszło swoją drogą , a przepowiednie kol. Ziemowita o oddziałach niemalże się ziściły . W grudniu 2006 został na łamach miesięcznika "MK QTC" został opublikowany projekt reformy PZK mający dla ratowania istoty bytu klubów - uśmiercić oddziały PZK .Autor tego artykułu - jeden z viceprezesów ZG PZK - podał się wkrótce do dymisji , ponieważ spotkał się zewsząd i natychmiast z lawiną krytyki i drwin .

  2001 - kwiecień  - "Krótkofalowiec Polski" - nr 1/438 ukazał się jako wkładka do "MK QTC" .Oprócz tego do wszystkich ZOW rozsyłano duże ilości nakładu , dla członków PZK nieprenumerujących tego miesięcznika.Był redagowany przez prof.dr.inż.Wojciecha Cwojdzińskiego SP2JPG, do 21 czerwca 2001 - dnia jego rezygnacji z tej funkcji . Rezygnacja wynikła z niezbyt jasno sformułowanych zapisów dotyczących osoby Redaktora Naczelnego . Następnym powołanym przez ZG PZK redaktorem pisma został SP2ESH kol. Bolesław Krzymin . W formie wkładki do "MK QTC" był edytowany do czerwca 2005 roku , kiedy to po decyzji ZG PZK przekazano druk tej wkładki do redakcji "Świat Radio" . Następny już numer , był wydany jako wkładka do "Swiata Radio" nr.8 / 2005 . A jego redaktorem jest kol.Wiesław Paszta SQ5ABG .

  2002 - kwiecień - CIEKAWOSTKA - otóż dla katowickiej wersji "Gazety Wyborczej" i dla "Superwizjera" z TVN'u  - CymBał Radio i krótkofalarstwo to jedno i to samo ! Prezes ZG PZK kol. Piotr SP2JMR wystosował do obydwóch mediów pismo z prośbą o nieszkalowanie dobrego imienia legalnie pracujących krótkofalowców i sprostowanie ich mylnych informacji że zakłócenia w pracy elektronicznych systemów naprowadzania samolotów lotniska katowickiego powodowali całkiem inni użytkownicy fal radiowych niż krótkofalowcy .

  ***********************************************************

  1933 - kwiecień - 01 - ZG PZK  zabronił używania nielegalnych już z tym dniem znaków SP3 . Ale jak wieść niesie , to jeszcze do końca roku pojawiały się w eterze stacje SP3 ,  a nawet nadawali nasłuchowcy - co było zwalczane i karane . Takim pierwszym ukaranym był S.Rubincow z Warszawy (siedem dni aresztu , i 1500 złotych grzywny) , a mimo tego jeszcze do połowy 1934 roku słyszane były stacje z prefiksami SP3 , SPL  , jak i też z SP1 - nielegalnymi , które wybierano spośród wolnych , dotąd niewydanych jeszcze znaków .

  1958 - kwiecień - 01 - Wydano pierwszy po wojnie (nie ukazywał się przez prawie 19 lat: od września 1939 do kwietnia 1958) numer "Krótkofalowca Polskiego" , który liczyl 16 stron i nosił tytuł : Biuletyn Informacyjny ZG PZK" . Wydano tylko 8 jego numerów .

  1990 - kwiecień - 01 - W Zielonej Górze odbył się w gorącej atmosferze walki dwóch scierających się ze sobą grup - nadzwyczajny Zjazd ZO PZK Zielona Góra . Z ustępującego dotychczasowego zarządu jedynie dwóch jego członków nie uzyskało absolutorium .  Byli to kol. SP3YJ - Bronisław Ochota , i kol . SP3YZ - Leopold Dunajewski . Zjazd uchwalił szereg różnych ale uzdrawiających pracę Zarządu pociągnięć . Natomiast  walka o zagarnięty przez w/w kolegów sprzęt należący do ZO PZK będzie trwała jeszcze przez następne dziesięć lat , jak administracyjnie, tak i sądownie, oraz na łamach wszelkich pism krótkofalarskich.

  1990 - kwiecień - 01-06 - W hiszpańskim mieście Torremolinos obradowała w tych dniach Generalna Konferencja I Regionu IARU . 180 uczestników konferencji reprezentujących 42 kraje zatwierdziło Bandplan  50 Mcs zaproponowany przez RSGB . Natomiast zmiany dotyczące pasma 70 cms to wyznaczenie dla emisji DIGI częstotliwości od 439,800 Mcs do 439,975 Mcs, oraz rozszerzenie segmentu częstotliwości dla transponderów  432,600 do 432,800Mcs. Stronę polska reprezentowali na tej tak owocnej konferencji dr. Józef Marczewski kol . SP5EAQ jako przedstawiciel PZK , oraz nasi stali przedstawiciele w IARU - kol .SP5FM dr.inż. Wojciech Nietyksza , kol .SP5HS - mgr.inż. Krzysztof Słomczyński , oraz kol . SP9ZD - dr .inż . Tadeusz Cichoń - sk 1999-11-17.

  1994 - kwiecień - 01 - Jim Clark i Mark Andreesen zakładają firmę "Mosaic Communication" - późniejszą Netscape Communication"

  2001 - kwiecień - 01 - Przepis na łamach"MK QTC" na expressową hodowlę niezwykle wytrzymałych tyczek bambusowych , które będą rosnąć wraz z zainstalowanymi wcześniej na nich antenami . Po zakupieniu na bazarze u Wietnamczyka sadzonek bambusa, sadząc je na swoim polu antenowym należy zamontować na nich izolatory z przeciągniętymi przez nie sznurami , którymi przeciągniemy przez te izolatory druty antenowe dwa dni po zasadzeniu .Bambusy poddajemy ciągłej obróbce elektronicznej ponaglania ich wzrostu prądami płaskozębnymi. Genialna metoda prof. Hudakura powoduje nie tylko szybszy wzrost bambusów niż   grzybów po deszczu , ale nadaje im jednocześnie niezwykle gładką formę.Już po dwóch tygodniach bambus przypomina bardziej maszt niż roślinę . Cały czas należy pamiętać o obrywaniu bocznych liści bambusa . Natężenie prądów płaskozębnych ma wpływ na grubość pnia masztu , natomiast jego wysokość jest zależna od  czasu obróbki tymi prądami . Po okazaniu Wietnamczykowi dowodu wpłaty składki PZK na bieżący rok - sadzonki otrzymamy gratis .Generatory prądów płaskozębnych są do nabycia (z ekstra zniżką dla członków PZK ) w firmie "Jasnasprawa" SA. B.O.O. w Częstochowie . HI !!!!!

  1872 - kwiecień - 02 - W miejscoosci Poughkeep koło Nowego Jorku zmarł słynny S.F.B.Morse twórca alfabetu telegraficznego , nazywanego jego nazwiskiem .

  1997 - kwiecień - 03 - Znana firma "Commodore Bussines Machines" zaprezentowała komputer PET 2001  , z procesorem 6502 ~ 4kb RAM, ~ 14 kb ROM z klawiaturą,z magnetofonem i monitorem .

  1933 -Kwie - 04 - Walne Zebranie Warszawskiego Polskiego Klubu Radjo Nadawców .Na prezesa Okręgu wybrano majora Inżyniera elektryka kol.SP1SA - Kazimierza Krulisza .  

  1998 - kwiecień - 04 - W Pokrzywnej (JO80RG) odbył się  I Zjazd Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców Niepełnosprawnych .Prezesem wybrano kol. Zygfryda Littmana SP6SNL,wiceprezesem został kol.Zbigniew Sotomski SP9RTK,a na sekretarza wybrano kol.SP4GAP Zbigniewa Augustynowicza . Członkiem Zarządu została koleżanka Zofia Moraczewska SP7SZX. O jakimkolwiek następnym Zjeżdzie tego Klubu i jakiejkolwiek działalności tego klubu - kompletna cisza , czeski film .

  2003 - kwiecień - 04 - do dnia 05 Maja ,  z okazji odbywającego się referendum przed wejściem Polski do Uni Europejskiej - Ziębicki Klub Krótkofalowców - SP6 KYU pracował w tym czasie pod okolicznościowym znakiem - SN6UE . Gratulujemy !

  1936 - kwiecień - 05 - Walne Zgromadzenie Wileńskiego KK .Ponownie na prezesa wybrano kol.SP1HJ - inż. Tadeusza Dąbrowskiego .

  2001 - kwiecień - 05 - Pechowy dzień Andrzeja SP3WXF . Kierowca Poznańskiego MPK lubiał posłuchać w pracy swojego radiotelefonu na 2 m. Tego dnia wiózł autobusem pracownika Policji , którego zaintrygował fakt podsłuchiwania przez niego oficera dyżurnego Policji,( ponieważ odbiornik akurat zeskanował tą częstotliwość) . Pierwszy wyrok dla Andrzeja brzmiał : dwa lata w zawieszeniu , dopiero po apelacji sąd skazał go na 800 PLN grzywny . Podsłuchiwanie na częstotliwościach na które to nie ma się zezwolenia , czyli nie trzymanie się band-planu (Ustawa z dnia 16 lipiec 2004 r , Dziennik Ustaw nr. 171 , poz.1800 z późniejszymi zmianami) jest jak się to później okazuje niezbyt przyjemne i co najgorsze - cholernie drogie !

  2005 - kwiecień - 05 - Czesław Stępień SP7JSG "popełnił" jako pierwsza stacja SP  - CW EME QSO na częstotliwości 10 Ghz  z włoską stacją IQ4DF .

  1930 - kwiecień - 06 - Nadzwyczajne Zebranie LKK  nie akceptuje uchwał , i nie ratyfikuje zmienionego przez Komisariat Rządu na miasto  Warszawę  tekstu projektu Statutu  PZK zatwierdzonego podczas Zjazdu Organizacyjnego PZK w dniach 22-24 luty. Dopiero Walne Zgromadzenie w dniu 15 Marca 1931 roku - po odrzuceniu wszelkich nieadekwatnych poprawek - uchwaliło Statut PZK, przybliżając w ten sposób szansę międzynarodowej akceptacji PZK - jako reprezentanta polskiego krótkofalarstwa .

  1985 -Kwie - 06 - Zmarł wieloletni Naczelny Redaktor "Biuletynu PZK" - mgr.inż. Wiktor Chojnacki SP5QU . Autor wielu podręczników dla krótkofalowców i wielkiej ilości opracowań technicznych .Był wybitnym konstruktorem sprzętu krótkofalarskiego , dostępnego na kieszeń średnio zarabiającego Polaka .

  1935 - kwiecień - 07 - Rozpoczęły się trwające do dnia 04 maja Zawody Krótkofalarskie Łódzkiego Klubu Radio Nadawców o nagrody fabryki IKA . Pierwsze miejsce zajął SP1DC - Edward Kawczyński (późniejszy SP8CK,SP5CK , członek SP OTC nr 021 - sk 1983-03-31) a najlepszym nasłuchowcem okazał się PL162 z Łodzi .

  1992 - kwiecień - 07 - W Bydgoszczy (QTH - Miedzyn , JO83XC ) uruchomiono przemiennik FM - SR2B , na kanale R- 6 , obecne oznaczenie kanału VO4 - RV52 .

  1924 - kwiecień - 08 - Sejm uchwalił Ustawę o Poczcie,Telegrafie i Telefonie .Na mocy tejżesz ustawy Minister Przemysłu i Handlu wydał rozporządzenie wykonawcze o udzielaniu pozwoleń na posiadanie i używanie urządzeń radiotechnicznych - co do tej pory poza wojskiem) bylo nielegalne.Rozporządzenie umożliwiało osobom prywatnym prawnym i fizycznym) otrzymanie koncesji,nabycie i eksploatację w/w urządzeń.

  1930 - kwiecień - 08 - Otwarto wystawę krótkofalarską Wileńskiego Klubu Krótkofalowców . Podczas jej trwania zwiedziło ją 19 zbiorowych wycieczek , i ponad 2.000 osób.

  1936 - kwiecień - 08 - Dzień rozłamowy współpracy pomiędzy Sekretarzem LKK Janem Ziembickim - kol. SP1AR a redaktorem technicznym"Krótkofalowca Polskiego" kol.PL 343 - Elżbietą Rosienkiewicz . Sekretarz LKK - SP1AR , prywatnie małżonek E . Rosienkiewicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze względu na wysokie koszty działalności LKK pokrywane przez kol. PL 343 - jego małżonkę z jego pieniędzy .Sytuacja ta trwająca już od ponad trzech lat osiągnęła tego dnia punkt krytyczny. Zarząd LKK przyjął jego                 rezygnację , jednocześnie mianując na to stanowisko w dniu 14 kwietnia 1936 , kol. SP1MJ - inż . Jana Świtalskiego  zarekomendowanego przez SP1AR .

  1956 - kwiecień - 08 - Pierwsza udana transmisja kolorowej ATV . Dokonali tego G2WJ/T i G3CVO/T.

  1984 -Kwie 08-13-Konferencja  I Regionu IARU w Cefalu na Sycylii .Wśród wielu uchwał będących obowiązującymi do dzisiaj , jedną z najważniejszych jest ta regulująca rozmiary kart QSL  w naszym Regionie IARU .Obowiązujący od tego dnia wymiar kart QSL naszego Regionu IARU to : 89 mm x 139 mm . Polskę reprezentowali na niej Minister Łączności SP5LVV prof.dr.inż. Andrzej Zieliński , i członkowie Zarządu Głównego PZK - SP5FM , SP5HS , SP5JC i SP9ZD .  

  1976 - kwiecień - 10 - Steve Wozniak wraz ze Steve'm Jobs'em założyli firmę "Apple Computer".

  1989 - kwiecień - 10 - Na światowe rynki elektroniczne wchodzi procesor  typu 80486 składający się z 1.200.000 tranzystorów .

  1998 -Kwie - 10 - "MK QTC" jako pierwsze czasopismo krótkofalarskie uruchomiło swoją internetową witrynę . Webmasterem jej jest kol.Grzegorz  Krakowiak SP1THJ .

  1964 - kwiecień - 12 - Pierwsze w świecie CW EME QSO na 144 Mcs pomiędzy OH1NL Lenna Suominen qth:Perttalu) a W6DNG Conkel Willi (Long Beach,California) - brak danych o QRB .

  2008 - kwiecień - 12 - Na plenarnym posiedzeniu ZG PZK w Warszawie podjęto decyzję o skreśleniu z listy powołanego decyzją plenum ZG PZK w Warszawie 19 Maja 2001 roku - oddziału nr. 33 w Sandomierzu . Z trzech powołanych wtedy oddziałów - przy życiu pozostał tylko oddział im. Kopernika nr.26 w Toruniu . Zniknął wcześniej po trzech latach działalności odddział Bałtycki w Kołobrzegu . Natomiast upadek oddziału Sandomierskiego to efekt odeszedł od nas rok wcześniej , bo 14 Maja 2007)śmierci kolegi SP7L (ex SP7LZD)  - spiritus movens tego oddziału - Tadeusza Kokoszki .  Cześć Jego pamięci !

  1987 - kwiecień - 12-17 - Konferencja I Region IARU w Nordwijkerhout, w Holandii.Polskę i PZK reprezentował prezes ZG PZK kol. Jerzy Rutkowski SP5JR I kol. Zbigniew Malik SP6AZT . Oprócz nich było jeszcze trzech kolegów ,ale jako funkcyjni IARU - SP5FM,SP5HS,SP9ZD. Pracowała okolicznościowa stacja PA 6 IARU .  

  2008 - kwiecień - 12-13 - W tych dniach odbyły się zawody "European EME Contest" - w pasmach 144 Mcs , 2,3 Gcs i 4,3 Gcs  Organizatorem zawodów był Francuski odpowiednik PZK - czyli REF . Sensacją zawodów był fakt startu w nich - po raz pierwszy kobiety . Była nią Victoria Panagiotou , QTH - Alexandroupolis . Pracowała ona EME z zestawem anten 4 x 17 elementów Yagi . Pierwsze EME QSO zaliczyła ona na CW , na urządzeniu home made - z lampą GU 74 w końcówce .

  1930 - kwiecień - 13 - Tego dnia Brandon Wentworth U6OI , późniejszy W6OI odebrał uroczyście dyplom WAC # OO1 "(Worked All Continents) . Ten ARRL-owski dyplom otrzymał w 1930 r. status dyplomu międzynarodowego i jest już od tego czasu wydawany przez IARU .

  1957 - kwiecień - 13-14 - Dwudniowe "Zawody QRP", w których wzęło udział zaledwie 30 stacji . Połowa z nich to były stacje z SP9 i to ich sukcesem zakończyły się te zawody Natomiast z okręgu SP4 nie było ani jednej stacji .

  1961 - kwiecień - 13 - Kol.Wiesław Wysocki SP2DX otrzymał tego dnia dyplom DXCC nr. 5548.Ten dyplom jak i też dyplom DXCC nr.1367,  wydany dziesięć lat wcześniej dla jego ojca Józefa Wysockiego SP1JF - były podpisane przez tego samego przewodniczącego ARRL - dr. F.E.Handy'ego .

  2002 - kwiecień - 13 - Na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK w sekretariacie w Bydgoszczy podjęto decyzję o wznowieniu wydawania legitymacji członkowskich PZK , tym razem nie książeczek ale w formie identyfikatora ze zdjęciem.

  1972 - kwiecień - 14 - Podsumowano akcję dla uczczenia XXX rocznicy PPR , której współorganizatorem był ZOW PZK Warszawa .Impreza nazywała się " SP5 nadaje!" .A przecież nawet w statucie jest napisane  o  apolityczności krótkofalarstwa ...

  1992 -Kwie - 14 - Zmarł długoletni wybitny krótkofalowiec znany w całym radioamatorskim świecie nepalski ojciec Denis Moran - 9N1MM , w Katmandu .

  1975 - kwiecień - 14-18 - W Warszawie odbywał się w tych dniach X Kongres I Regionu IARU . Prócz stałych elementów takich uroczystości jak przemówiena czy wręczanie medali , pracowała okolicznosciowa stacja pod znakiem SP 0 IARU .

  1939 - kwiecień - 16-30 - Szóste już Międzynarodowe Zawody PZK . Jednak wybuch II Wojny Światowej przeszkodził opublikować wyniki zawodów na Dzień Łącznościowca . Puchar pozostał u ubiegłorocznego zwycięzcy w kategorii klubowej - w Wileńskim KK .

  1975 - kwiecień - 16 - Tego dnia zostali przyłapani na pracy w paśmie 14 Mcs posiadacze licencji drugiej kategorii : SP4INT i SP4IOW . Licencje ich zostały zawieszone od tego dnia na okres 6 miesięcy . Przed odzyskaniem licencji musieli obydwaj ponownie stanąć przed komisją egzaminacyjną na świadectwo uzdolnienia .

  2005 - kwiecień - 16 - Pierwsze EME CW QSO na częstotliwości 47 Gcs . Operatorzy AD6FP - op . Gary Lauterbach(Los Altos , CA), W5LUA - op . Albert J.Ward (Allen, TX ) i VE4MA - op. Barry Malovanchuk (Winnipeg, Manitoba) przeprowadzili QSO's ze stacją RW3BP - op. Siergiej Żiutiajew w Moskwie .

  1790 - kwiecień - 17 - Zmarł wybitny fizyk,wynalazca , przyrodnik i polityk amerykański Benjamin Franklin .

  2004 - kwiecień - 17 -  Podczas zebrania Prezydium ZG PZK odbywającego się w Warszawie skreślono z ewidencji Leszczyński Oddział PZK nr.19 .  Rok wcześniej na odbywającyn się w Lesznie zebraniu sprawozdawczo-wyborczym tego oddziału , doszło do zjawiska - ewenementu w historii PZK . Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium , natomiast nikt z tego ustępującego zarządu nie wyraził zgody co do dalszego działania już w nowym zarządzie . Również pośród członków oddziału nie znależli się chętni na podjęcie jakiejkolwiek administracyjnej działalności .

  1925 - kwiecień - 18 - Pierwsza audycja radiowa Polskiego Radia na fali 480 m , z mocą 150 kWatts.

  1999 - kwiecień - 18 - Po raz pierwszy obchodzono "Dzień Krótkofalowca" .Został on wprowadzony przez IARU jako uhonorowanie wkładu krótkofalowców w rozwój radiotechniki, nowatorstwa oraz wsparcia udzielanego przez krótkofalowców społeczeństwu w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.

  2001 - kwiecień - 18 - Pierwsze EME QSO na częstotliwości 24 Mcs , pomiędzy W5LUA -Al Ward'em , który dysponował parabolą 3 metry średnicy i mocą 80 Watts , i VE4MA Barry Malowanczuk  a mniejszą parabolą 2,8 metra i tylko 70 Watts mocy .Niebo w Teksasie było bezchmurne , natomiast w Kanadzie padał gęsty deszcz .

  2001 - kwiecień - 18 - Światowe QRB pomiędzy stacjami pieszymi 10.460 kms. Na częstotliwości 28.337 Mcs pracowali ZL1BK - Robert J.Long(Auckland) z handy 5 Watts , i KQ6XA - William Mc Clure(San Diego) z mocą 20 Watts . Obydwaj mieli helikalne krótkie anteny , co wcale nie przeszkadzało im w tym very long distance QSO .

  1925 - kwiecień 18-22 - Podczas toczących się już drugi dzień obrad kongresu Komitetu Organizacyjnego IARU w paryskim hotelu "Lutetia" - ludzie związani z rozgłośniami radiowymi oddzielili się od 250 delegatów organizacji krótkofalarskich reprezentujących 23 kraje  . Największymi problemami wielokoncepcyjności działalności przyszłej Organizacji obarczona była komisja nr.1 kierowana przez Hirama Maxima U1AW, późniejszy W1AW  i Jean Mezgera F8GO.Stanęłą ona jednak na wysokości swego zadania i ustaliła szczytne założenia działalnościowe IARU - polegające na dobrowolnosci członkowstwa krajowych stowarzyszeń i na stałej współpracy krótkofalarskiej poszczególnych stacji nadawczo-odbiorczych . Polskę na tym kongresie reprezentowała bardzo aktywna , zbierająca pochwały za swą postawę delegacja Lwowskiego KK , z  redaktorem Stanisławem Odyńcem na czele , a nie jak to podała prasa francuska "Monsieur Odinier". Delegaci z 25 krajów świata LU,ON,PY,VE,OK,OZ,DL,F,OH,G,PA,I,LX,VO,ZL,EA.OE,SM,HB,CX,W,U,FI8 i SP) uchwalili normę wyznaczająca dolną granicę ilości stowarzyszonych członków na 25 osób jako minimum do wpisu każdej organizacji na listę IARU. Nowopowołany Zarząd IARU składał się z :

  1 President Międzynarodowy U1AW Hiram Percy Maxim (później.W1AW)
  2 Vicepresident G2NM Gerald Marcuse
  3 Członków Zarządu F8GO Jean Mezger
  Z4AA Frank Bell (później.ZL4AA)
  4 Sekretarz/skarbnik Kenneth B. Warner reprezentant ARRL
  Jako nadrzędny cel w/w Zarząd obrał krótkofalarską współpracę poszczególnych stacji nadawczo-odbiorczych i stowarzyszających ich organizacji .                          

  1918 - kwiecień - 20 - W Nowym Jorku zmarł niemiecki uczony fizyk i wynalazca Karl Ferdinand Braun . Zdążył jednak wcześniej wynaleźć lampę katodową,detektor, prostownik, antenę ramową , jak i też dwuobwodowe sprzężenie w nadajniku .

  1943 - kwiecień - 21 - "Biegły" SP1ZA Antoni Zębik(obecnie SP7LA) otrzymał od dowódcy dywizji Sił  Zbrojnych Kraju zlecenie budowy radiostacji fonicznej wiekszej mocy , która mogłaby być użyta w końcowej fazie walki z Niemcami . Po zbudowaniu miała ona moc 120 watów , pierwsze próby odbyły się 01 września 1943 r. Radiostacja była przekazana w noc sylwestrową władzom Polski Podziemnej , gdzie niewłaściwie przechowywana uległa uszkodzeniu .Po dużym wkładzie pracy warszawskich OM's radiostacja ponownie ruszyła w przeddzień powstania warszawskiego i pracowała z gmachu "Adrii" przy ul.Moniuszki .

  1998 - kwiecień - 22 - Firma "Intel" przedstawiła najnowsze swoje "dziecko" procesor o olbrzymich możliwościach "Pentium II -350 Mcs" i "Pentium II - 400 Mcs"

  2005 - kwiecień - 22 - W ośrodku wypoczynkowym "Relaks" w Szczytnej (między Polanicą Zdrój , a Dusznikami Zdrój ) miał miejsce trzydniowy  coroczny VII Zjazd Techniczny UKF zorganizowany przez członków SOT , kolegów Stanisławów SP6GWB i SP6MLK . Jednocześnie odbył się XLIV (44) Zjazd PK UKF .

  1946 - kwiecień - 23 - Pierwsze QSO w paśmie 6 m .Zaliczyli je o godzinie 0443 UTC - W1LSN Gerald Le Roy(Exeter,New Hempshire)  z W9DWU Robert J.Bayer (Chandler,Indiana). QRB - 1925 kms.

  1925 - kwiecień - 24 - Konstytucyjne posiedzenie "Radioclub de France"  - REF , w celu między innymi zorganizowania prób komunikacji bilateralnej  i unilateralnej Europy . Powstał w tym celu miedzy innymi tak zwany :"Sektor Wschodni" - w skład którego to wchodziły : Austria,Czechosłowacja,Estonia,Jugosławia,Litwa,Łotwa,Polska,Rumunia i Węgry. Kompletom prezesował Pierre Corret . Natomiast Stanisław Odyniec był powołany w skład komitetu do spraw "Sektora Wschodniego".

  1932 - kwiecień - 24 - Na Nadzwyczajnym Zebraniu LKK  zwołanym po rezygnacji z fukcji prezesa przez Józefa Osuchowskiego SP3HF , wybrano na to stanowisko SP3II - inż. Witolda Koreckiego .

  1957 - kwiecień - 24 - Zwołano w Warszawie (na Nowowiejskiej 1) pierwszy po reaktywacji , a trzeci po wojnie Zjazd członków-założycieli  PZK , który zatwierdził skład Zarządu Głównego PZK wybranego w dniu 11 stycznia 1957 .

  1978 - kwiecień - 24-28 - W Miszkolcu na Węgrzech odbył się kolejny XI Kongres I Regionu IARU .

  1874 -Kwie - 25 - W Bolonii przy ul.4 Listopada przyszedł na świat przyszły twórca podstaw radia Marchese Guglielmo Marconi

  1984 - kwiecień - 25 - Rekordowe QRB w paśmie 24 Gcs - 289 kms. W łącznościach brali udział I3SOY/3 Paolo Sossai z IW3EHQ/3 Constante Carrer , oraz I4BER/6 Goliardo Tomasseti z I4CHY/6 Carlo Carini .

  1960 - kwiecień  - 26 - W dniu Nadzwyczajnego Zjazdu PZK ukazał się na rynku dziewiętnasty po II Wojnie Światowej numer "Krótkofalowca Polskiego" . Jako że był to nadzwyczajny numer to wydany został w nakładzie 5.500 egzemplarzy i w pięknej , kolorowej okładce .

  1969 - kwiecień - 26 - W Warszawie odbył się Walny Zjazd PZK . Na stanowisko prezesa ZG PZK wybrano kol. SP5PZ - gen .Leona Kołatkowskiego , który pełnił tą funkcję jeszcze przez dwie kadencje .

  1791 -Kwie - 27 - Urodził się w Charlestown - Samuel Breese Finley Morse .

  1934 - kwiecień - 28-29 - Walny Zjazd PZK . Zgodnie ze statutem mogli w nim brać udział delegaci z 8 Klubów zrzeszonych w PZK . A więc: Bydgoskiego; Częstochowskiego; Lwowskiego; Krakowskiego; Poznańskiego; Wileńskiego oraz Łódzkiego Klubu Radio Nadawców i Polskiego Klubu Radio Nadawców - Warszawa . Prezesem został ponownie wybrany podpułkownik - inżynier Zygmunt Karaffa - Krauterkraft SP1KK

  1961 - kwiecień - 29 - Otwarto w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki trwającą aż do 03 lipca wystawę twórczości radioamatorskiej . Wśród wystawców było wielu członków PZK , którzy na tej wystawie mieli ponad 100 modeli . Jednym ze współorganizatorów imprezy był PZK .

  1985 - kwiecień - 29 - Wystrzelono w kosmos satelitę radioamatorskiego "NUSAT -1" .Pracował on na orbicie jeszcze przez następne dwa lata .

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)