Ciekawostki

MAJOWE FAKTY,DATY...

  1848 - Maj -  Została oddana do użytku pierwsza stała linia telegraficzna pomiędzy Waszyngtonem a Baltimore . Jako tekst inauguracyjny przesłane zostało zapytanie :"What a God has wrought ?" , czyli : Cóż wielkiego uczynił  Bóg ?

  1925 - Maj – We Lwowie powstał czwarty już Radioklub w tym mieście . Było to Koło Radioamatorów przy Towarzystwie Akademickim „Ogniwo” .

  1929 - Maj - Lwowski krótkofalowiec kol. Jan Ziębicki  SP3AR (później SP1AR,SP6FZ ; sk 1969 -12-15 w Bielawie) jako pierwszy Polak nawiązał łączność ze stacjami z Abisynii , Persji i ze stacją na wyspie Sumatra .

  1933 - Maj -  Powstał przy ARRL elitarny klub telegrafistów "A 1 Operators Club" . Pierwsza lista członków tego klubu ukazała się w "QST" , w lipcu 1933 roku. 

  1933 - Maj – Mający naonczas w swoich szeregach - w maju 1933 roku , 250 członków ! , bardzo prężnie działający Lwowski Klub Krótkofalowców – podzielił się na sześć sekcji , adekwatnie do administracyjnego podziału miasta Lwowa. Kierowali nimi nowo wybrani Kierownicy Sekcji , wchodzący automatycznie w skład Zarządu LKK .

  1934 - Maj - Do Lwowa, do Jana Ziembickiego SP1AR przybył w goście amerykański krótkofalowiec W 5 AOM Weldon R. Crader . Spędził on przy radiostacji kolegi SP1AR - dwie noce i dzień , prowadząc cały czas łączności ze stacjami amerykańskimi.

  1935 - Maj - Wileński krótkofalowiec kol. Mieczysław Łapiński SP1LM (ex TPLM, SP3LM) nawiązał jako pierwszy polski operator QSO ze stacją VP2BX na wyspie Antigua , na Karaibach .

  1936 - Maj - Związek Harcerstwa Polskiego przystąpił do PZK . Jako organy wykonawcze utworzone zostały Referaty Krótkofalarstwa przy Kwaterach Głównych ZHP , oraz Biuro QSL przy Naczelnictwie ZHP .

  1938 - Maj - Po kwietniowej próbie zawłaszczenia przez ZG PZK tytułu "Krótkofalowiec Polski" , w winiecie tytułowej nad tytułem miesięcznika ukazał się dopisek "Własność Lwowskiego Klubu Krótkofalowców" .

  1953 , 1954 , 1955 - Maj - W tych latach krótkofalowcy obsługiwali medialnie wielką międzynarodową imprezę sportową , kolarski "Wyścig Pokoju" .Jadący za kolarzami na motocyklach operatorzy przekazywali na falach UKF meldunki z trasy do stacji KF- owych , które były zainstalowane na stadionach w miastach końcowych etapów , a dalej przekazywane były w paśmie 40 metrów na KF - do studia "Wyścigu Pokoju" w Warszawie .

  1953 - Maj - W majowym numerze miesięcznika "Radioamator" ukazał się bardzo ciekawy artykuł , zatytułowany" DX " , a napisany przez kol. Wiesława Wysockiego SP2DX . Autor ze znawstwem opisał w nim poszczególne pasma amatorskie i rządzące nimi warunki propagacyjne . Opisał w nim anteny do łączności dx - owych, i podał przykłady zwykłej łączności , jak i dx-owej . Bardzo interesującą jest informacja o " DX Hogs Club" czyli o klubie wieprzy dx-owych . Kończy się on zadaniem domowym , do odrobienia przez każdego operatora , cytuję :" Zastanów się , czy nie lepiej mieć na koncie tylko 120 państw, i miano dobrego operatora i wielu przyjaciół- niż 200 państw i miano chuligana w eterze ?"

  1975 - Maj -  W Koszalińskim II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego miał miejsce tego roku nietuzinkowy egzamin maturalny. Kol. Lechosław Cichy wówczas SP1FNM - zaliczył egzamin maturalny podczas którego to z fizyki musiał obronić zbudowany przez niego nadajnik SSB . Natomiast egzamin z języka angielskiego polegał na nawiązaniu QSO anglojęzycznego w obecności Komisji . Niestety , chociaż z tym powinno być najmniej problemów, to jednak były i to duże .Operatorzy (i to kilku pod rząd ! ) słysząc że to egzamin maturalny wycofywali się z QSO , stwierdzając każdorazowo że są słabi z tego języka . Dopiero 16-letnia paryżanka pracująca na stacji klubowej wyratowała Leszka z trudnej sytuacji. Podczas trwającego kilkanaście minut łączności Renata kilka razy dodawała Leszkowi otuchy, życząc mu odwagi na egzaminie. Model zbudowanego przez Leszka nadajnika został później nagrodzony przez Ministerstwo Oświaty. Po tym niezwykle atrakcyjnym dla krótkofalowca egzaminie maturalnym Leszek zdał na Akademię Medyczną , którą ukończył w 1980 roku . Jego obecny znak to - DJ 0 ZR.

  1990 - Maj -  Nasza wielce uwielbiana przedwojenna artystka-spiewaczka Hanka Ordonówna była małżonką wileńskiego krótkofalowca , hrabiego Maurycego Tyszkiewicza - SP3MT . Ponieważ nie używała ona ani panieńskiego , ani mężowskiego nazwiska znana była więc tylko pod w/w pseudonimem artystycznym . Wojenny los rzucił ich (wywózka zimą 1939/1940) na północ ZSRR . Już w czasie tej podróży hrabia SP3MT mocno zaniemógł i wkrótce zmarł . Po wstąpieniu do  Armii gen. W. Andersa , Ordonówna powędrowała z nią najpierw do Indii , a następnie przez Pakistan i Irak na Bliski Wschód . Zmarła w 1944 roku w Bejrucie . Jej prochy po ekshumacji w maju 1990 roku, zostały przywiezione do Polski, i spoczęły na Powązkach . Natomiast miejsce pochówku hrabiego SP3MT jest nieznane do dzisiaj .

  1992 - Maj -  Za swoje osiągnięcia dotyczące łączności satelitarnych kol. Janusz Mazur SP6OPW ze Świdnicy , został uhonorowany wpisaniem go na listę GZ Sat.   Gratulujemy !

  1992 - Maj -  Po raz pierwszy dwie polskie stacje rozpoczęły pracę jako DX-pedition w ramach Sił Pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie . Koledzy : Edward Durbajło ze Świdwina - który pracował pod znakiem OD5/SP1MHV oraz Zenon Brodziak ze Skierniewic, który pracował jako OD5/SP7LSE - mieli niepowtarzalną i długą okazję – będąc daleko od kraju - do oceny pracy stacji SP na poszczególnych pasmach .Okazało się że starzy dwuliterowi "wyjadacze" jak również posiadacze znaków trzy- literowych ze "starymi pierwszymi literami" (od AAA do FZZ) - zawstydzali obydwu naszych operatorów swoim zachowaniem na pasmach . A w szczególności ich wyczyny według zasady "po trupach ale dowołać się !" Sporządzili nawet listę 28 takich"prawych" operatorów, jak również listę kilku niezwykle upierdliwych operatorów z okręgu SP2. Uniemożliwiali oni pracę innym stacjom z tymi stacjami OD5/SP... zgłaszając się wciąż i za każdym razem kiedy tylko usłyszeli te znaki , i każdym razem żując szmaty - pomimo już wielokrotnego wcześniejszego zaliczenia tych stacji – nie pozwalali dowołać się do nich innym stacjom. Naszym stacjom z obydwóch list, dorównywali w sztuce obrzydzania pracy na pasmach krótkofalarskich jedynie operatorzy z  Włoch, oraz stacje rosyjskojęzyczne z krajów byłego ZSRR . 

  1995 - Maj -  Pracująca dotąd , między innymi w języku polskim rozgłośnia "Głos Ameryki" ,stała się po jej unieruchomieniu, radiostacją - muzeum . Z jego muzealnych pomieszczeń stacja klubowa WC 8 VOA  ( Voice of America ). W Polsce jest ona słyszalna prawie we wszystkich zawodach CQ WW DXC czy WPX Contest .

  1999 - Maj -  Wyróżnienie (piąte z rzędu) redakcji "MK QTC" nazywające się "I like Amateur Radio" zostało tym razem przyznane naszemu staremu koledze Zdzisławowi Walków z Jedliny Zdroju .W uzasadnieniu czytamy że, jest ono przyznane za ponad 20-letnią działalność w byłym klubie SP6PBA przy Technikum Górniczo-Energetycznym. Gratulujemy Zdzisławie !

  2005 - Maj - Coś dla cwaniaczków - zakłócaczy z naszego podwórka . Prowadzący długą wręcz wojnę otwartą z kalifornijskimi krótkofalowcami , od wielu już lat zakłócający pracę lokalnych ich przemienników , na których to celowo retransmitował przemówienia polityków - doczekał się wreszcie zasłużonej kary . 68-letni Jack Gerritsen - który kilka lat wcześniej został pozbawiony licencji (miał znak KG6IRO), wielokrotnie wcześniej karany grzywnami na sumę $ 52.000, i wyrokami za które odsiedział 38 miesięcy – uporczywie w dalszym ciągu i to w dodatku zaraz po wyjściu z więzienia zakłócał pracę urządzeń radiowych krótkofalowców, Czerwonego Krzyża, Policji, i innych służb. Do czasu kiedy to zaczął zakłócać pracę paramilitarnej służbie MARS. Brygada FBI skonfiskowała mu cały jego przestępczy sprzęt , aresztując go pod poważnymi zarzutami szkodzenia służbom obronnym . Bohaterski zakłócacz po krótkiej rozprawie sądowej otrzymał wyrok skazujący go na $ 250.000 grzywny ! Ponieważ nie był on w stanie zapłacić jej , sąd poszedł mu na rękę zamieniając grzywnę na dożywotni areszt domowy , z zakazem instalowania i używania jakichkolwiek urządzeń radiotechnicznych !

  ************************************************************************

  1930 - Maj - 01 - W Poznaniu usamodzielnił się dotychczasowy Oddział PKRN w Warszawie. Od tego to właśnie dnia przyjął on nazwę : Okręg Zachodniopolski Polskiego Związku Krótkofalowców . Na Prezesa OZ PZK wybrano kapitana Józefa Mickiewicza , kol . SP1AE .

  1938 - Maj - 01-15 - W IV Międzynarodowych   Zawodach PZK wystartowało 114 stacji  polskich , z czego sklasyfikowano 98 . Zwycięzcą z niebotyczną ilością punktów , bo aż 356.400 - został kol. Mieczysław Łapiński z Wilna SP2LM . Drugą lokatę zajął kol. Stefan Stabno SP1JB z Kalisza , z 302.325  punktami . Trzecim był SP1MJ – kol. Jan Świtalski ze Lwowa - z 240.570 punktami . Takie wielkie wyniki to efekt wprowadzenia do klasyfikacji końcowej mnożnika za ilość pasm , na których pracowali zawodnicy . Ponieważ cała zwycięska trójca pracowała na 4 i na 3 pasmach - zatem ilość punktów jest tylekroć większa . W klasyfikacji Klubowej też wprowadzono innowacje , dzięki którym to po raz drugi puchar przypadł Wileńskiemu Klubowi Krótkofalowców , przed Łódzkim KK , i przed  PKRN w Warszawie . Jeśli chodzi o największą ilość punktów zdobytych za konkretne łączności to mógł się nimi pochwalić kol. Jan Świtalski SP1MJ - zdobył ich 501 , za co otrzymał   jedną z dziesięciu nagród rzeczowych . Wśród stacji zagranicznych - trzykrotnie więcej niż stacji polskich - bo 290 sklasyfikowano amerykanów , i tradycyjnie tak jak co roku najwięcej spośród stacji europejskich sklasyfikowano stacji angielskich - 214 .

  1983 - Maj - 01 - Firma "Microsoft" wprowadza na rynek , dosyć drogą innowację ułatwiającą pracę przy komputerze -"The Microsoft Mause" w cenie $ 200 . Zatem wiadomo skąd i dlaczego obowiązuje taka nazwa tego elementu wyposażenia komputerowego .

  1985 - Maj - 01 - Na rynku informatycznym pojawił się przełamujący dotychczasowe problemy związane z komunikowaniem się operatora z jego komputerem - graficzny system operacyjny Windows 1.0" , rozwojowe dzieło firmy "Microsoft" .

  2000 – Maj – 01 - Zarząd Krajowy PAR pismem o znaku DSR-ZRA-5250-29/00 podał informację o nowelizacji ubiegłorocznego Pisma z dnia 10 sierpnia i odstępuje w nim od wymogu uzyskiwania przez krótkofalowców dodatkowych zezwoleń na pracę w eterze : ze statków powietrznych – a więc zezwolenie typu : znak wywoławczy/am oraz z wód międzynarodowych – czyli zezwolenie : znak wywoławczy/mm . W wyżej wspomnianym piśmie z 10 sierpnia 1999 roku , znak DSR-MLA-43/99 zawarte są ustalenia o sposobach wykorzystania znaków wywoławczych w służbie amatorskiej zgodnie z propozycjami IARU i według zaleceń ITU .

  1974 - Maj - 02 - Z Polski wyruszyła w Góry Skaliste w Kanadzie i na Alasce wyprawa wysokogórska o kryptonimie "Alaska ' 74" .Dla zapewnienia łączności z krajem, jednym z uczestników tej wyprawy był kol. Wojciech Kłosok SP9PT z Rybnika .

  1937 - Maj - 03 - Pierwsze prace nowego - dziesiątego już -  Śląskiego Klubu Krótkofalowców .

  1939 - Maj - 03 - Z okazji Święta Narodowego - a dokładnie kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja również krótkofalowcy otrzymali odznaczenia . Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał  SP3AR - kol. Jan Ziembicki ze Lwowa za prace w dziedzinie krótkofalarstwa , w szczególności zaś za prowadzenie Polskiego Biura QSL  oraz działalność laboratoryjną i publicystyczną . Drugim , który otrzymał ten Krzyż był  SP1JJ  kol. Józef Jezierski z Gdyni , za pracę przy organizowaniu Morskiego Klubu Krótkofalowców .

  1933 - Maj - 04 Zebranie Organizacyjne Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców , będącego dotychczas Oddziałem Poznańskiego KK .Już w następnym miesiącu ukazał się komunikat BKK jako jednostki samodzielnej .

  1985 - Maj - 04-05 W Toruniu odbył się I Zjazd Polskiego Klubu Radiovideografii Amatorskiej .Pierwszymi członkami rzeczywistymi zostali :SP2JPG ; SP3CMX i SP3LRS . Dokonano wyboru prezesa , którym został po raz pierwszy Prof. dr. inż Wojciech Cwojdziński SP2JPG .

  1937 - Maj - 05 Zebranie Organizacyjne Morskiego Klubu Krótkofalowców w Gdyni . Postanowiono na nim odłączyć się od Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców .Procedura zajęła dużo czasu i trwała ze względu na długie formalności aż do 17 stycznia 1939 roku. Prezesem MKK na tym zebraniu został wybrany kol. Emil Jurkiewicz SP1CC ( po wojnie SP2CC , sk - 1980-09-14) .Stacja klubowa Morskiego KK otrzymała znak SP1WM , lecz do wybuchu wojny nie zdążyła się uruchomić .

  2001 - Maj - 05-06 Po raz pierwszy w historii krótkofalarstwa w zawodach ARRL uczestniczyła stacja z kosmosu . Ze stacji kosmicznej ISS pracowała w nich kol. Susan Helms KC 7 NHZ .

  2005 - Maj - 05 O godz. 0445 UTC wystrzelono na orbitę okołoziemską amatorskiego indyjskiego satelitę VO - 52 .Jego nadajnik pracuje mocą 1 Wata SSB downlink, na częstotliwości 145,900 Mcs a telemetria 145,860 Mcs - CW. Natomiast odbiornik - uplink  pracuje na częstotliwości 433,250 Mcs . 

  1895 - Maj - 07 Na sympozjum Rosyjskiego Towarzystwa Fizyczno - Chemicznego w Petersburgu wystąpił z referatem Aleksander Stefanowicz Popow . Zademonstrował on na nim proste urządzenie radiowe wyposażone w antenę , stwierdzając że:"moje urządzenie przy dalszych udoskonaleniach , może być zastosowane do nadawania na dużą odległość - za pomocą szybkich drgań elektrycznych" .

  1938 - Maj - 07 Na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Oddziału  Krakowskiego KK w Trzebini, już po raz szósty z rzędu wybrany został prezesem kol. Józef Kłósko SP1DN .

  1939 - Maj - 07 W Wilnie obchodzono 10 lecie działalności Wileńskiego KK .Obchody połączone były z dorocznym Walnym Zebraniem Klubu .

  1984 - Maj - 08 Pod pompatycznym hasłem"40 Lecia PRL"rozegrano pierwsze po stanie wojennym zawody krótkofalarskie zorganizowane przez LOK w paśmie 80 metrów , pod niemniej pompatyczną nazwą "Dni Zwycięstwa" . Zwycięzcą indywidualnym został kol .Wojciech Drwal SP9HWN z Tarnowa, natomiast w konkurencji stacji klubowych najlepszy był team klubu SP5KVW z Ostrołęki . Po wymuszonej na nas długiej przerwie w aktywności krótkofalarskiej , wciągano nas do zabawy patriotycznymi hasłami , i nagrodami w postaci niedostępnych na rynku "antyków" typu LAMBDA 3, RBM 1, ZEW , FM-301 ,etc . 

  1996 - Maj - 08 Rekordowe QRB ATV w pasmie 10 Gcs - 592 kms . Dokonali tej łączności koledzy HB9AFO - Michel Vonlanthen (qth : Busigny pres Lausanne)  z  F1JSR/TK - Serge  Riviere .

  1998 - Maj - 08 Steve Jobs wypuścił na rynek interesujący (nawet i cenowo - $1.299) komputerowy zestaw "MAC" z procesorem Power PCG 3, 32 Mb RAM , HD - 4 Gb, CD Room x 24, plus monitor 15 cali .

  1986 - Maj - 10-11 W Lesznie odbył się II Zjazd Polskiego Klubu Radiovideografii . W imprezie tej odbywającej się pod hasłem "Krótkofalowcy w czołówce postępu technicznego " wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski . Pośród wielkiej ilości wystawianego i demonstrowanego sprzętu , pracowała niezauważalna (ale za to dobrze słyszalna) stacja okolicznościowa SP 0 RVG . 

  2005 - Maj -10  W auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie doszło wreszcie do finalnego punktu trwających od dwóch lat pertraktacji i ustaleń pomiędzy URTiP- em  i PZK . Ze strony URTiP podpis pod porozumieniem o współpracy złożył sam Prezes URTiP pan Witold Graboś , PZK reprezentował - prezes ZG PZK mgr. inż. Jerzy Skrzypczak kol . SP2JMR  .W treści podpisanego porozumienia , sformułowane są podstawowe  zawiązki do korzystnych dla PZK uregulowań systemowych .Lecz wymaga to jednak zwiększonych wysiłków z naszej strony , w  wywiązaniu się z naszych zobowiązań. Ma to dobrze służyć stwarzaniu lepszych warunków rozwoju krótkofalarstwa w SP , jak również wzrostowi znaczenia PZK  w polskim ruchu krótkofalarskim .

  1930 - Maj - 11 Na II Walnym Zebraniu Wileńskiego KK nadano tytuł Członka Honorowego WKK kol. Janowi Ziembickiemu ze Lwowa SP3AR - został on najmłodszym odznaczonym tym tytułem krótkofalowcem w SP. Nadano go również gen. Krok- Paszkowskiemu , oraz dyrektorowi firmy "Philipps" w Polsce - F. Walterscheidowi . Wobec nadesłania tekstu zmienionego przez Komisariat miasta Warszawa ,a nie nadesłania oryginalnego tekstu  Uchwały z I Walnego Zjazdu w Warszawie - odrzucono ratyfikację w/w Uchwały .

  1993 - Maj - 13 Francja wystrzeliła na orbitę amatorskiego satelitę komunikacyjnego Arsene / AO 24.

  2002 - Maj - 13 Zakład "OMIG" sprzedał ostatni wyprodukowany u siebie filtr typu PP9-A2/4-2R. Był to specjalnie zaprojektowany i produkowany dla naszych potrzeb filtr . Szczęśliwym   nabywcą okazał się nasłuchowiec Roman  SP2-09-19 , który postanowił wbudować go do historycznej już konstrukcji , ale nowego "Bartka" .

  1977 - Maj - 14-15 W uroczej Lubuskiej miejscowości letniskowej , w Lubniewicach odbył się XVIII Zjazd Polskiego Klubu UKF . Pośród wielu atrakcji turystycznych (i nie tylko) przy stadninie koni znajdował się "Bar Podkowa" - rzecz warta zwiedzenia ...polecam .

  1988 - Maj - 14-15 Zjazd już XXVII  PK UKF w Karpaczu.Clou programu - pokazowe Meteor Scatter QSO na 144 Mcs , pomiędzy Zbigniewem Malikiem SP6AZT/6 a Jahan'em A. de Bruyn'em PA3DZL w miejscowości Sint Willebrod . Prezesem PK UKF na następną kadencję został wybrany  kol. Roman Oprzędek SP9EHS , z Bytomia  .

  1937 - Maj - 16-30 Po rocznej przerwie spowodowanej zdobyciem przez LKK już na własność pucharu przechodniego ufundowanego przez "Państwowe Zakłady Tele i Radiotechniczne " w 1933 roku , nowy puchar (ale już srebrny) ufundował Lwowski Klub Krótkofalowców, właśnie w tych dniach odbyły się IV Międzynarodowe Zawody PZK , właśnie o ten puchar . Zwycięzcą indywidualnym został kol. Stanisław  Hołuj SP1DE , z Myślenic . Drugie miejsce zajął kol. Mieczysław Łapiński SP1LM z Wilna , przed SP1LW ze Lwowa nasłuchowiec pracował na stacji klubowej ) , a w kategorii Klubowej puchar zdobył Wileński KK . Natomiast wśród stacji spoza SP najlepszym był OE3WB z 58 punktami , przed W2BXA z 56 punktami i przed HA4L który miał 54 punkty Ogółem brało udział w zawodach 550 stacji , a sklasyfikowano  515 z Europy w tym 182 z Anglii , oraz 248 pozaeuropejskich z czego 201 z USA Nagrodzono dyplomami i rozdano 15 nagród rzeczowych .

  1987 - Maj-16-17 W Słupsku odbył się III Zjazd PK RVG .Jak zawsze pracowała okolicznościowa stacja pod znakiem SP 0 RVG , i ponownie na prezesa wybrano Wojciecha Cwojdzińskiego . 

  1987 - Maj - 16-17 Tym razem  XXVI Zjazd PK UKF odbył się w samym centrum Polski , w Bełchatowie . Zarząd pozostał bez zmian . 

  1992 - Maj - 16-17 W Kaliszu odbył się VIII  Zjazd  PK RVG . Ponownie prezesem został wybrany kol . SP2JPG - prof. dr. Inż. Wojciech Cwojdziński z Bydgoszczy .

  1982 - Maj - 17 Ze znajdującej się na orbicie okołoziemskiej orbicie stacji "Salut-7" wypuszczono w kosmos, ręcznie satelitę amatorskiego "Iskra II" .Pracował on na orbicie przez 53 dni .

  1991 - Maj - 18 W miejscowości Wysoka , koło Góry Świętej Anny rozpoczął pracę przemiennik FM na kanale R 7 - SR6F . Został on sprezentowany dla klubu SP6PAZ , w Opolu przez współpracujący z nim niemiecki klub DL 0 RU , w Muelheim .

  1986 - Maj - 21 – Wracając z pracy do domu , w tragicznym wypadku motocyklowym na ul. Mickiewicza w Szczawnie Zdroju zginął kol. SP6DMS – Bronisław Sorówka . Był to wspaniały kolega , spirits movens wałbrzyskiego krótkofalarstwa , w szczególności klubu SP6KCN. Niezwykle uczynny i nieoczekujący nigdy pochwał – dzielił się z młodszymi swą doskonalę opanowaną wiedzą techniczną . Przeżył zaledwie 38 lat . Cześć Jego pamięci !

  1929 - Maj - 23 – Podczas zebrania Lwowskiego KK , zgodnie z obowiązującym wówczas Statutem paragraf 2 , kol TPFR - dr. Augustyn Jaworski przekazał na własność Lwowskiego KK tytuł „Krótkofalowiec Polski” . Począwszy od podwójnego numeru 7/8 z roku 1929 , był on już oficjalnym miesięcznikiem Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.

  1844 - Maj - 24 Przyjaciel Samuela Morse'a, niejaki Alfred Lewis Vail zademonstrował przy nadawaniu owoc swoich dwuletnich opracowań  - klucz telegraficzny w wersji "straight key",która to przetrwała do dzisiaj .

  1997 - Maj - 24-25 Z inicjatywy Tadeusza Fedorowskiego prezesa Wałbrzyskiego klubu  SP6KCN , i ECRA odbyło się XIII Spotkanie członków i sympatyków PK RVG, w Szczawnie Zdroju . Prezes ZG PZK - kol Marek Kuliński SP3AMO w obecności 45 uczestników Spotkania odznaczył Złotą Odznaką kol. SP6XA - prof. dr. Tadeusza Matusiaka (ex TPXA,SP1XA , sk- 2001-01-18) . Zwiedzano zainstalowany w wieży digipeater, repeater i przemiennik ATV i stację telewizyjną na Chełmcu , wysłuchano multum referatów technicznych , a clou programu stanowił pokaz pracy urządzeń ATV. Pracowała okolicznościowa stacja, pod znakiem SP0RVG, i SP0RVG/m .Całość spotkania przebiegła w przyjemnej i koleżeńskiej atmosferze .

  1947 - Maj - 25 Pierwszy po II wojnie światowej Ogólnopolski Zjazd Delegatów PZK , w Warszawie . Przewodniczącym pozostał nadal wybrany w 1946-10-13 major Rościsław Ksionda ex SP2RC.

  1985 - Maj - 25 Zmarł jeden z najwybitniejszych pionierów krótkofalarstwa W 6 AM - Don Wallace .

  1988 - Maj - 25 Nad Lesznem pracowali z balonu na UKF(do 06 czerwca 1988) na kanale S8 czyli FM -145.200 Mcs koledzy SP6CZ/am; SP3JIX/am oraz stacja klubowa SP0POM/am .

  2008 - Maj – 25 Na odbywającym się w Grudziądzu Zjeździe Klubu Radiolokacji Sportowej (nota bene- KRS jest członkiem wspierającym PZK ), kolega SP5HS sędzia międzynarodowy ARDF odebrał z rąk Szefa Łączności Ligi Obrony Kraju – kolegi SQ5WWK Włodzimierza Karczewskiego przyznany mu w grudniu 2007 roku – Złoty Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju . Gratulujemy .

  1978 - Maj - 26-27 W schronisku turystycznym"Strzecha Akademicka" nad Karpaczem Górnym (ex Bierutowice) odbył się kolejny XIX Zjazd PK UKF .Prezesem wybrano znawcę spraw UKF/VHF, znanego autora podręczników o antenach w tych zakresach fal kol.SP6LB mgr. inż. Zdzisława Bieńkowskiego z Jeleniej Góry .

  1919 - Maj - 27 Wprowadzono w życie ustawę o wyłączności Państwowej Poczty Telegrafu i Telefonii w dziedzinie posiadania i używania nadawczych urządzeń radiowych .

  1930 - Maj - 27 Jan Ziembicki SP3AR , tego dnia w przeciągu 5( pięciu) godzin zaliczył łączności ze stacjami z 6 (sześciu ! ) kontynentów .

  1939 - Maj - 28 Lwowski KK transmitował jubileuszowe uroczystości klubu sportowego LKS "Pogoń"  . Użyli do tego produkowanego w ich laboratorium , standardowego nadajnika którym to transmitowali obchody do radiostacji Lwowskiego Korpusu Kadetów  , a oni to retransmitowali na fali 47,83 metrów . Natomiast odbierająca ich Lwowska Drużyna Harcerzy Łączności - SP1PB retransmitowała ich w amatorskim pasmie 40 metrów.

  1993 - Maj - 29-30 W Chodzieży odbył się  IX Zjazd PK RVG . Prezesem tak jak do tej pory pozostał kol. SP2JPG  prof. dr. Inż. Wojciech Cwojdziński z Bydgoszczy .

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2021 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)