Ciekawostki

MARCOWE FAKTY,DATY...

  1924 - Marzec  - Wystawa Radiowa w Poznaniu , połączona z konkursem prac radioamatorskich. Zwycięzcy tego konkursu samorzutnie powołali Radio Klub , który to od razu rozpoczął wydawanie pisma "Radio Ruch".

  1925 - Marzec - Redakcja "Radjo Amatora" namawiając do organizowania się polskich krótkofalowców informuje zarazem o mającym się odbyć w Paryżu za miesiąc - Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Radioamatorów . "Radjo Amator " był dwutygodnikiem wydawanym przez braci Janusza i Stanisława Odyńców . To właśnie dzięki ich wysiłkom w pomieszczeniach Warszawskiego Radioklubu na ul. Czackiego – odbył się w marcu 1925 roku - Pierwszy Zjazd Ogólnopolski Radioamatorów .

  1927 - Marzec - Dzięki pomocy technicznej krótkofalowców , którzy to użyczyli swego sprzętu nadawczego przeprowadzono pierwszą w Polsce transmisję z imprezy sportowej , konkursu skoków narciarskich w Zakopanem . Koledzy SP3FQ - inż. Zdzisław Bielecki i SP3DL Tadeusz Seredyński (dyrygent orkiestry radiowej we Lwowie , a po II wojnie we Wrocławiu) zadbali o o prawidłową transmisję z konkursu skoków spod Krokwi. Piękna YL - Marta Arctówna była pierwszą spikerką-reporterką sportową w Polsce relacjonującą przebieg tego konkursu i jego wyniki "na żywo" . Radiosłuchacze mieli po raz pierwszy do czynienia z transmisja sportową na bieżąco .

  1932 - Marzec - W Przemyślu powstał prowincjonalny Oddział Lwowskiego Klubu Krótkofalowców , który działał do chwili wybuchu II Wojny Światowej .

  1932 - Marzec - "Krótkofalowiec Polski " nr . III/IV (marzec/kwiecień) – i hasło na tylnej okładce , które nawet jest aktualne nawet po 80 latach , i to w 100% : " KUPUJCIE SPRZĘT TYLKO W FIRMACH OGŁASZAJĄCYCH SIĘ W KRÓTKOFALOWCU POLSKIM " . Nic dodać , nic ująć ...

  1933 - Marzec - Ukazał się "Przewodnik Krótkofalowca" liczący 144 strony , zawierający 46 rycin, rysunków i schematów. Był to pierwszy gruby tom "Zasad Radiotechniki" autorstwa inż. Kurisza , nosił on tytuł "Odbiornik lampowy o zakresie fal 20 - 2000 m ". (Tytuł w oryginalnej pisowni.)

  1936 Marzec - maj - Jan Ziembicki SP1AR ( ex TPAR późniejszy SP3AP, po wojnie SP6FZ ) w ciągu tych trzech miesięcy skonstruował i zbudował, w oparciu o dostępne jedynie wtedy lampy typu 995 (żołędziowe) - urządzenia nadawczo-odbiorcze UKF na częstotliwość 56 Mcs i drugie na 430 Mcs . Latem na koniec czerwca przeprowadził na nim jako pierwszy w SP łączności w paśmie 430 Mcs.

  1937 - Marzec – Jan Świtalski 0debrał przydzieloną mu licencje i znak wywoławczy SP1MJ. Dla operatora tej klasy było to jedynie – spełnieniem urzędniczych wymogów , o czym choćby może świadczyć fakt że Jan – jeszcze tego samego roku odebrał przyznany mu dyplom WAC !! Po wojnie Jan Świtalski miał znak SP8MJ . Zmarł 02 maja 1999 roku w Sanoku . Cześć Jego pamięci !

  1939 - Marzec - Warszawski Klub Radionadawców wprowadził (wzorem Lwowskiego KK – który wprowadził to już w styczniu) zakaz pracy fonią w paśmie 7 Mcs w godzinach 17:00 – 08:00 MEZ w porze zimowej , oraz w godzinach 19:00 - 07:00 MEZ letnią porą. Powodem tego pociągnięcia było przeładowanie pasma – nie tylko przez pracujące w tym zakresie stacje amatorskie – ale przede wszystkim przez zakłócenia od stacji broadcastingowych .

  1939 - Marzec - Laboratorium LKK zbudowało i wypróbowało kilka rodzajów - serię przenośnych radiostacji nadawczo - odbiorczych (ale jeszcze nie transceiverów ) KF o mocach wyjściowych w zakresie od kilku do kilkunastu watów. Były one zbudowane na nowoczesnych wtedy lampach serii ”E” . Mogły być one zasilane z baterii (lub z akumulatorów ) , albo z sieci .Przeszły one pomyślne próby w stacjonarnych QTH – w domach i w warunkach polowych. Przeszły tak samo dobrze egzaminy pracy – zainstalowane w autobusach.

  1939 - Marzec - Ukazało się czwarte już wznowienie opracowanej i wydawanej przez Wileński KK broszury pt. " Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien".

  1939 - Marzec - Laboratorium LKK opracowało i wypróbowało dwa rodzaje TRX ' ów na pasmo 56 Mcs. Oba były konstrukcyjnie zbudowane na lampach serii 2V . Jeden był tańszy i ogólnodostępny – o małej mocy wyjściowej nadajnika , natomiast drugi był już większej mocy i miał już wszelkie profesjonalne udogodnienia . Wybuch II Wojny Światowej pokrzyżował plany rozwoju UKF-u Lwowskiego KK.

  1951 - Marzec - Amerykańskie przedsiębiorstwo Remington Rand - powstałe z wydziału komputerowego tej korporacji , która w roku 1950 nabyła firmę założoną 4 lata wcześniej przez twórców ENIAC-a Eckert-Mauchly Computer Corporation „wydało na świat„ swoje najsłynniejsze dziecko - wielki komputer UNIVAC I – ogólnego przeznaczenia, użyty do celów obliczeń statystycznych przez amerykańskie biuro spisowe – U.S.Census Bureau podczas spisu ludności Stanów

  1953 - Marzec - Stacja klubowa SP9KKA (onegdaj stacja ZOT Kraków) rozpoczęła nadawanie komunikatów  informacyjnych dla krótkofalowców  w paśmie 7MHz .

  1954 - Marzec - "Radioamator" podał wykaz aktualnego naonczas stanu wydanych licencji krótkofalowych w Polsce . Było ich wydane wtedy aż 46 , z czego 9 dla stacji klubowych - po jednej w każdym okręgu . Natomiast na rozpatrzenie , w przepastnych szufladach biurokratów czekało 8(osiem) następnych podań. Jakaż to nędza i mizerota - w dziewięć lat po wojnie ! - w porównaniu z rokiem 1939 !

  1961 - Marzec - Na podstawie porozumienia ZG PZK z redakcją miesięcznika "Radioamator" powstaje nowy miesięcznik"Radioamator i Krótkofalowiec" , który pod tym tytułem , następnie zmienionym w 1979 roku na "Radioelektronik" będzie ukazywać się do marca 1990 roku .

  1969 - Marzec - Powstała ARPA Net ( Advanced Research Projects Agency Network), pierwsza rozległa sieć oparta na rozproszonej architekturze czterech sprzężonych komputerów , na protokole TCP/IP - prawzór i prototyp dzisiejszego internetu .Została opracowana i utworzona przez rządową agencję ARPA , powołaną przez rząd USA w 1957 roku – po szoku wywołanym wystrzeleniem w kosmos „Sputnika” przez ZSRR .

  1972 - Marzec - Powstał program"Telnet" , aplikacja a raczej standard protokołu komunikacyjnego używany w sieciach komputerowych , pozwalający na zdalną pracę na terminalach komputerowych w układzie klient – serwer . Można nim się posługiwać jedynie poprzez polecenia wydawane w trybie znakowym w wierszu poleceń – bez możliwości używania znaków graficznych .

  1978 - Marzec - Uczeni z University of Illinois w Chicago opracowali i po setkach prób wdrożyli do użytku RPCM - pierwszy w świecie BBS - Bulletin Board System .

  1982 - Marzec - Firma „Intel” prezentuje na rynku nowy 16 bitowy procesor z zegarem 6 Mhz oznaczony jako 80286 zawierający 134.000 tranzystorów.

  1985 Marzec - Amerykańska firma Adobe Systems Inc. z siedzibą w San Jose (California) zaprezentowała światu swój nowy, wysokiego poziomu język proceduralny drukarek "Post-Script". Wniósł on w dziedzinie programowania drukarek kilka rewolucyjnych zmian - z niezależnością tego języka od urządzenia drukującego - na czele. Ma on zastosowanie nie tylko w drukarkach ale jest również idealny do pracy naświetlarek, inteligentnych terminali i wszelkich monitorów graficznych.

  1985 - Marzec - "Biuletyn PZK" – w rubryce Zbigniewa Rybki SP8HR - opisana jest autentyczna historia . Dwóch"świeżych" nadawców uruchamiało się zaraz po odebraniu licencji od listonosza. Po mnóstwie problemów z nadajnikiem u jednego z nich, udało im się wreszcie nawiązać to tak upragnione QSO na CW. Jakież było zdziwienie tego, który miał kłopoty ze swoim TX'em gdy się okazało że odebrał on słaby raport – bo zaledwie 577 . Zbulwersowany wsiadł do windy , zjeżony zjechał na dół do swojego kolegi korespondenta z pytaniem: "dlaczego to dostałem tak niską ocenę tonu ..?" Na co drugi OM odpowiedział - ależ ton był piękny, i siła sygnału była przepotężna , tylko ja z radości i nadmiaru emocji zapomniałem po prostu jak się nadaje tą całą zakichaną dziewiątkę ! Hi ! Hi !

  1992 - Marzec - Japońska firma NEC wypuściła na rynek mikroprocesor RISC produkowany w technologii CMOS - typu MIPS 4000. Nadawał się on na jednostkę centralną komputera zapewniającą rozwiązanie potrzeb zwiększenia przestrzeni adresowej, przy zachowaniu kompatybilności ze starymi tej firmy mikroprocesorami.

  1995 - Marzec - Powstał pierwszy wyprodukowany przez firmę Pixar we współpracy z firmą Disney – fabularny pełnometrażowy film, przy zastosowaniu wyłącznie techniki komputerowej  pt."Toy Story". Jego druga część „Toy Story 2” ukazała się w 1999 roku, a trzecia część „Toy Story 3” - w roku 2010 czyli po15 latach od pierwszej .

  1999 - Marzec - "Krótkofalowiec Polski" nr 3/99, na str 9 . Wyrazy uznania dla kol. SP6LB mgr. inż .Zdzisława Bieńkowskiego ze strony współuczestnika jego pobytu w Lillehammer - SP3GIL za sponsoring Zdzisława SP6LB dla trzeciego uczestnika konferencji w w/w Lillehammer . Znaku trzeciego uczestnika tej konferencji ze strony SP - nie podano .

  2002 - Marzec - W Lesznie (JO81HU) uruchomiono pod egidą Daniela SP3HSZ przemiennik SR3LE , dzisiaj oznaczony SR3L . Pracuje on mocą ok. 5 Watów, na kanale V14 - RV 62 , dawniej R7 - na częstotliwości 145,775 Mcs .

  **************************************************************

  1931 - Marzec - 01 - Tego dnia zostały rozegrane ostatnie, tak bardzo popularne przed wojną zawody krótkofalarskie – pod wielce wymowną nazwą "Maximum QSO's jednego dnia "

  1937 - Marzec - 01 - O godzinie 13:10 rozpoczęła nadawanie „Warszawa II” - początkowo program ze studia przy ul. Zielnej był tylko dwugodzinny na fali 216,8 metra. Już w rok później rozgłośnia pod kierownictwem Zenona Kosidowskiego nadawała program przez 16 godzin.

  1984 - Marzec - 01 - Wystrzelono satelitę wielu zastosowań OSCAR XI - UoSAT II. Satelitę na pokładzie którego znajdowała się o wiele bogatsza aparatura naukowa i badawcza. To właśnie na jego pokładzie działał pierwszy przemiennik Packet-Radio, pierwszy syntezator mowy jak również pierwsza kamera zorzy polarnej.

  1992 - Marzec - 02 - Na orbitę wokółziemską wystrzelono satelitę radioamatorskiego UO-11 (UOSat - B). Pracował on na niej przez ponad 9 lat , do trzeciego marca 1993 roku.

  1933 - Marzec - 03 - Na nadzwyczajnym Zebraniu Okręgu Poznańskiego PZK , zmieniono już po raz trzeci nazwę organizacyjną na Poznański Klub Krótkofalowców . Poprzednie nazwy to :

   1.PKRN Poznań ;
   2. Okręg Zachodniopolski PZK ;
   3 . wcześniej już  wymieniony -Okręg Poznański PZK .

  1963 - Marzec - 03 - Powstał AMSAT(radioAMateur SATelite corporation).Podczas trwającego w styczniu 1969 roku zjazdu członków COMSAT - Corporation Amateur Radio Club – wniosek o utworzenie AMSAT'u złożył George Jacobs W 3 ASK .

  1980 - Marzec - 03 - Pierwsze QSO na SSTV - polskiej stacji. Ze stacją OZ3WP (Wolf Panitzch) W Kopenhadze rozmawiali"na video" operatorzy eksperymentalnej stacji SP 0 PIR (specjalny znak stacji SP3ZHC) w Zielonej Górze .

  2007 - Marzec - 03 - We Wrocławiu, w klubie SP6PRT - na zaproszenie kol. Ryszarda SP6FXY - gościli tego dnia dwaj znakomici brytyjscy nadawcy - G3SXW Roger Western i G5LP Lionel Parker. Miasto zwiedzili w towarzystwie kol. kol. Jerzego SP6BAA, Włodzimierza SP6EQZ i Ryszarda SP6FXY. Wieczorem na klubowej radiostacji SP6PRT nawiązali kilkadziesiąt łączności pod znakami SP/G3SXW i SP/G5LP. Całość sfilmował i zaprezentował na "Videoexpresie" kol. Henryk Pacha SP6ARR - zmarły 2011-02-26 w wieku 74 lat.

  1933 - Marzec - 04 -Pierwsze formalna Walne Zgromadzenie nowopowstałego Częstochowskiego Klubu Krótkofalowców .Funkcję prezesa objął SP1DF Antoni Znamierowski , powojenny znak -SP9VJ , zmarł 01 listopada 1983 roku.

  1827 - Marzec - 05 - W Como zmarł (ur.18 lutego 1745 r.) włoski fizjolog , wynalazca, fizyk i konstruktor . Z początku jego rodzice bali się, że jest upośledzony, gdyż do piątego roku życia nie potrafił zupełnie mówić. Gdy jednak zaczął uczęszczać do prowadzonej przez jezuitów miejscowej szkoły okazało się, że młody Volta znacznie przewyższa intelektualnie większość rówieśników. Już wtedy wykazywał ogromne zainteresowanie fizyką, a zwłaszcza elektrycznością. W 1774 roku skonstruował elektrofor . W 1776 roku odkrył CH4 metan . W 1781 roku skonstruował służący pomiarom elektryczności - elektroskop. W 1782 roku skonstruował tak dzisiaj wszystkim znany – kondensator. W 1880 roku skonstruował sławne ogniwo Volty , a w roku 1801 zaprezentował przed samym Napoleonem swój stos Volty. Zafascynowany nim cesarz mianował go hrabią, senatorem Królestwa Italii, odznaczył specjalnie wybitym medalem i wyznaczył bardzo wysoką stałą pensję. Prócz tego Volta otrzymał także Legię Honorową. W 1779 roku Volta został uniwersyteckim profesorem fizyki w Pawii na następne 25 lat. Jednostka napięcia elektrycznego nosi na jego cześć nazwę – Volt .

  1978 - Marzec - 05 - Z bazy Vanderberg w Kalifornii wystrzelono na orbitę radioamatorskiego satelitę ( AO 8 ), OSCAR - 8 . Ważący 27,2 kilogramów mikrosatelita o wymiarach 38 x 38 x 38 cm – pracował na niej przez pięć i pół roku .

  1988 - Marzec - 05 - Pierwsze OSO polskich stacji emisją FAX . Przeprowadzili je koledzy SP2JPG – prof. dr . inż. Wojciech Cwojdziński z Bydgoszczy z kol. SP4KM inż .Waldemarem Krassowskim z Olsztyna .

  1946 - Marzec - 06 - Amerykańscy krótkofalowcy otrzymali prezent w postaci uchwały Kongresu i FCC przydzielającej im pasmo 6 m.

  1985 - Marzec - 06 - Pierwsze QSO Amatorskiej Telewizji (ATV) w Polsce .Dokonali tego dwaj mieszkańcy Będzina ( JO90NH) kol. Wojciech Kędzierski SP9EWU z kol. Jerzym Zielińskim - SP9LIQ .

  1927 - Marzec - 06 - Pierwsze Walne Zgromadzenie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców . Niezwykle ważny a zapomniany dzień powołania do życia pierwszego w całej Europie klubu, który przyjął na siebie obowiązki i funkcjję Centrali z własnym czasopismem , i z pierwszym w świecie Biurem QSL – włącznie !

  1985 - Marzec - 06 - Pierwsze ATV QSO w Polsce .Dokonali tego dwaj mieszkańcy Będzina ( JO90NH) kol. Wojciech Kędzierski SP9EWU z kol. Jerzym Zielińskim - SP9LIQ .

  2004 - Marzec - 06 - Na szczycie góry Świeradowiec (JO70PV , 1005 mASL) kol. Zygmunt Krakowski SP6QKT uruchomił na kanale V12 - RV 59 (R5x - 145,6375 Mcs) drugi przemiennik FM Sudeckiego OT PZK , o małej mocy 1 Wata - ze znakiem SR6Z .

  1965 - Marzec - 09 - Na orbicie okołoziemskiej znalazł się na jedyne 18 dni swojego krótkiego żywota radioamatorski satelita OSCAR - 3. Pierwsze QSO nawiązały przy jego pomocy stacje HB9RG - Dr. Hans Lauber( Zuerich) z DL6EZ/p - Alfons Haering ( qth : Hirzel .)

  1983 - Marzec - 09 - Rekordowe QRB  - 5.917 kms. podczas QSO w paśmie 220 Mcs .Wyczyn ten na swoje konta zaliczyli Amilcar Sapere LU7DJZ  z Martinez (prov.Buenos Aires) oraz Felix Miscalichi KP4EO z San Juan na Puerto Rico .

  1976 - Marzec - 10 – Istniejąca w Santa Clara (California) od 18 lipca 1968 r. firma ”Intel” (akronim od słów Integrated Electronics) wypuściła na rynek nowy procesor typu 8085 - składający się z 6.500 tranzystorów , pracujący z prędkością ~ 5Mhz. We wczesnym okresie swojej działalności Intel produkował do 1985 roku przede wszystkim pamięci RAM . Pierwszym ich procesorem był zaprezentowany w 1971 roku typ i4004 . W 10 lat później procesor Intel 8088 wykorzystała firma IBM do budowy komputera IBM PC.Po roku 1985 procesory z rodziny x86 były już dla „Intelu” najważniejszym produktem . Dzisiaj jest on dominującym dostawcą mikroprocesorów dla tych komputerów , i jest jedną z największych na świecie firm działających na tym rynku . Na początku roku 2007 „Intel” zatrudniał 94.000 pracowników.

  1991- Marzec - 10 - Na terenie miasta Bytom ( JO90 KI ) został uruchomiony jeden z pierwszych w SP, już nieistniejący przemiennik katowicki SR9KA. Pracował on mocą 2,5 Wata na kanale R-94, (obecne jego oznaczenie RU 740 -U132 ) , na częstotliwościach 431,650 / 439,250 Mcs.

  1982 - Marzec - 11 - Rekordowe do dzisiaj QRB w paśmie 50 Mcs - 19.977 kms , ustanowione podczas QSO PY5BAB/5 (op. Eduardo R. Palma , Curitiba) z JA5HTP Tsuneyoshi Yamano, qth Tukushima.

  2007 - Marzec - 11 - We Wrocławiu odbyło się posiedzenie zarządów Dolnośląskiego i Sudeckiego OT PZK . Wzięli w nim udział , ze strony DOT 01 : kol. kol. SP6BCC, SP6HQT, SP6IXU, SQ6FHP . A ze strony SOT 13 kol. kol : SP6GNO, SP6IEQ, SP6LB, SP6RGB. Wcześniej - 11 listopada 2006 – odbyło się spotkanie DOT 01 z aktywem Opolskiego OT nr.11. Postanowiono zatem zwołać zebranie Zarządów wszystkich trzech oddziałów , powołać zespół konsultantów ds. konstrukcji i promieniowania anten. Ustalono że należy powołać stałą Komisję Egzaminacyjną dla całego SP6 - we Wrocławiu , w przypadku przejęcia przez PZK dotychczasowych praw i obowiązków przeprowadzania egzaminów . Omówiono sprawę organizacji amatorskiej sieci ratunkowej na wypadek kryzysu , jak również sprawy dotyczące nieczynnych repeaterów i uruchamiania nowych . Co z tego wyszło...ano nic.

  1997 - Marzec - 12 - Rekordowe QRB 18.340 km , w paśmie 10 Gcs . O godz. 08:30 pracujący mode EME , na CW Josef Fehrenbach DJ7FJ, połączył się ze stacją ZL4GS, który pracował mocą 50 Watów z anteną paraboliczną o średnicy 4,5 metra.

  1929 - Marzec - 13 - Tego dnia , po lutowym apelu Rządu RP o pomoc w zorganizowaniu łączności na terenie południowo - wschodniej Polski , aż 13 operatorów (później nawet 16) zainstalowało 5 stacji w newralgicznych punktach tej części SP . Centralną stacją we Lwowie zawiadywał SP3AR kol. Jan Ziembicki dublowany przez Stanisława Kozłowskiego SP3BB . Gdy 21 marca ruszyły lody na Dniestrze i Wiśle , a później na Sanie i Wisłoku krótkofalowcy podawali co godzinę raporty o stanie wód do Lwowa. Dzięki tej niezawodnej i szybkiej informacji , wojsko bardzo szybko reagowało z usuwaniem zatorów tych na rzekach. Swój udział w tej akcji mieli także harcerze, którzy to jako gońcy przekazywali radiogramy do Urzędu Wojewódzkiego. Ogółem przekazano 73 radiogramy, nie licząc setek normalnych i kontrolnych QSO 's. Cała ta akcja zakończyła się 30 marca , a wymęczony i rozchorowany Jakub Henner SP3FG , skończył ją podając ostatnie komunikaty na leżąco w łóżku .Pomimo utraty kilku mostów zabranych przez wodę, to złe przewidywania"prognostyków - czarnowidzów" spełzły na niczym. Jeszcze przez kilka następnych miesięcy , dyżurnym tematem wszystkich mediów była ta akcja, ponieważ była ona drugą  taką akcją po amerykańskiej w 1927 roku .

  1931 - Marzec - 13 - Tego dnia„Radio Lwów” nadało godzinną audycję w całości dotyczącą tematyki jak Lwowskiego , tak i światowego krótkofalarstwa , pod tytułem „Kącik krótkofalowców” . Nad przebiegiem audycji czuwał Referent Prasowy Lwowskiego KK – kol. SP3EU Henryk Herman.

  1937 - Marzec - 14 - Na Walnym Zebraniu największego w SP Krakowskiego K K uchwalono o utworzeniu nowego Oddziału w Katowicach . Janowi Ziembickiemu SP1AR nadano tytuł Honorowego Członka Krakowskiego  KK .Prezesem wybrano kol. Franciszka Kłósko SP1DN , na wskutek czego siedziba Krakowskiego KK została przeniesiona do Trzebini .

  2005 - Marzec - 14 - Rakieta "Atlas 5" wyniosła na orbitę okołoziemską pierwszego satelitę nowej generacji INMARSAT IV . Planowana jest sieć z trzech satelitów , która ma zapewnić szerokopasmową łączność internetową , praktycznie z dostępem do niej zewsząd i wszędzie .Sieć taka ma zapewnić możliwość korzystania z niej w miejscach , gdzie nie było dotąd jeszcze żadnych możliwości dostępu do sieci szybkiego przetwarzania danych , a przede wszystkim znajdującym się w ruchu pojazdom , samolotom i statkom .

  1931 - Marzec - 15 - Walne Zebranie PZK a zarazem Pierwsze Zwyczajne Zgromadzenie PZK w Warszawie , jako że Zjazd w lutym 1930 roku był jedynie organizacyjnym .PZK liczyło wtedy 513 członków, z czego najwięcej – bo 202 liczył Oddział Krakowski KK , przed Lwowskim KK 145 członków , i przed PKRN Poznań - 89 członków , PKRN Warszawa - 50 członków , i Wileńskim KK 27 członków . Dyskusje były połączone z targami a zakończone kompromisową ugodą .Dały one asumpt do konstruktywnego i jednogłośnego uchwalenia nowego Statutu PZK .Zakończyła ona wreszcie długoletnie waśnie i spory pomiędzy zwolennikami różnych opcji statutowych . Przełamały dotychczasowy kryzys w reprezentowaniu interesów Polskiego krótkofalarstwa na forum międzynarodowym , na którym to byliśmy dotąd reprezentowani przez jeden tylko klub - Lwowski KK, którego to IARU uznawała za swoją polską sekcję .Po sprawdzeniu rok później , że PZK naprawdę reprezentuje interesy wszystkich polskich Klubów , IARU uznała w grudniu 1932 r. PZK wreszcie za przedstawiciela polskiego krótkofalarstwa . Prezesem ZG PZK wybrano wtedy na jego pierwszą kadencję majora inżyniera Zygmunta Karaffa-Krauterkraft - SP1KK, którą pełnił do dnia 29 kwietnia 1934 roku - kiedy to już jako inż. ppłk . został po raz drugi wybrany Prezesem ZG PZK.

  1933 - Marzec - 15 - Odbyły się pierwsze polskie dwutygodniowe Zawody Krótkofalowe , zorganizowane przez Warszawski PKRN. Zawody trwały do 28 marca , a zwycięzcą z 1.320 punktami krajowym został Hugon Gildner - SP1DU .

  1959 -Marzec -15- W Warszawie rozpoczął się VI Walny Zjazd Delegatów PZK - ale dopiero jako drugi zjazd powojenny .Uczestniczyło w nim 150 delegatów, reprezentujących około 600 krótkofalowców z terenu całej SP. Uchwałą Prezydium umożliwiono kolportaż a zatem i kupno "Krótkofalowca Polskiego" w kioskach "Ruchu". Zaledwie po dziewięciu miesiącach nikłego zainteresowania zlikwidowano "Wydawnictwa PZK" a wraz z nim zniknął "Krótkofalowiec Polski". Po półrocznej przerwie ukazał się jako wkładka w miesięczniku "Radioamator". Na stanowisko Prezesa ZG PZK wybrano po raz drugi kolegę SP5CM - płk. wojska Anatola Jeglińskiego (sk 1997-04-11).

  1959 - Marzec - 15 - W Warszawie rozpoczął się VI Walny Zjazd Delegatów PZK – ale dopiero jako drugi zjazd powojenny .Uczestniczyło w nim 150 delegatów, reprezentujących około 600 krótkofalowców z terenu całej SP. Na stanowisko Prezesa ZG PZK wybrano ponownie kolegę SP5CM – płk. wojska Anatola Jeglińskiego (sk 1997-04-11).

  1998 - Marzec - 15 - Ukazał się pierwszy numer kwartalnika"Krótkofalowiec Polski" redagowanego przez kol. SP7CBG - Jerzego Jakubowskiego . Po edycji drugiego numeru w lipcu 1998 roku,kol. Jerzy złożył rezygnację z tej funkcji .Następny numer redagowany przez kol. Zdzisława Chybę SP3GIL- ukazał się dopiero w sierpniu 1998 r .

  2001 - Marzec - 15 - Na daleką DX-pedition wyruszył SP9EVP - Jerzy Olech . W ciągu trzech tygodni zaliczył ponad on 8.000 QSO's z tak odległych miejsc jak Zachodnia Australia pod znakiem VK6KVP , Cocos (Keeling) Island – jako VK9KCP i z Christmas Island jako VK9KXP . Do kraju powrócił cały i zdrowy w dniu 7 kwietnia 2001 .

  2007 - Marzec - 15 - Na zaproszenie kol. SP3DOI - Leszka Fabiańskiego gościł z towarzyską wizytą w Sekretariacie ZG PZK w Bydgoszczy – Prezes i Dyrektor NIAR – SURI STRAMAMURTHY VU2MY/SO3MY. Szef bogatej finansowo Indyjskiej odpowiedniczki naszego PZK zaliczył pod znakiem SO3MY około 30 QSO's ze stacjami VU – pracując z posiadłości Leszka SP3DOI . Odwiedził również Kołaczkowo – gdzie zwiedził posiadłości Kazimierza SP2FAX .

  2002 - Marzec - 16 - Oficjalna informacja Zarządu Głównego PZK , o przyznani\u kol. mgr. Inż. Zdzisławowi Bieńkowskiemu SP6LB - Złotej Odznaki Honorowej PZK nr. 21 . Gratulujemy !

  1984 - Marzec - 20 - Powstały przy ARRL dwa elitarne kluby telegragfistów : EHSC , i SHSC. Kluby EHSC - Extremely High Speed Club , oraz klub SHSC Super High Speed Club zrzeszały tylko i wyłącznie bardzo szybkich i super szybkich telegrafistów .

  1898 -Marzec -21- Dzień urodzin Janusza Groszkowskiego, wybitnego w skali międzynarodowej inżyniera radioelektryki i elektroniki , profesora Politechniki Warszawskiej, członka PAU i PAN. Prezesa PAN w latach 1962-1971. Na zebraniu założycielskim PZK w dniu 24 lutego 1930 – wybrano go na stanowisko pierwszego Prezesa ZG PZK, które pełnił do dnia 15 marca 1931roku - do dnia Walnego Zebrania PZK,na którym wybrano jego następcę - mjr. inż. Zygmunta Karaffa- Kreuterkraft'a - SP1KK. Podczas okupacji SP uczestniczył on w konspiracyjnych badaniach niemieckiej rakiety V-2 . Po wojnie w latach 1972-1976 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Państwa , pełniąc jednocześnie w latach 1971-1976 funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu F J N. Na VII Krajowym Zjeździe PZK odznaczony został Odznaką Honorową PZK numer 001 ! Zmarł w Warszawie 03 sierpnia 1984 roku. Cześć Jego pamięci !

  1898 - Marzec - 21 - Dzień urodzin Janusza Groszkowskiego, wybitnego w skali międzynarodowej inżyniera radioelektryki i elektroniki , profesora Politechniki Warszawskiej, członka PAU i PAN. Prezesa PAN w latach 1962-1971. Na zebraniu założycielskim PZK w dniu 23 Lutego 1930 – wybrano go na stanowisko pierwszego Prezesa ZG PZK . Podczas okupacji SP uczestniczył on w konspiracyjnych badaniach niemieckiej rakiety V-2 . Po wojnie w latach 1972-1976 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Państwa , pełniąc jednocześnie w latach 1971-1976 funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu F J N. Na VII Krajowym Zjeździe PZK odznaczony został Odznaką Honorową PZK numer.001. Zmarł w Warszawie 03 sierpnia 1984 roku. Cześć Jego pamięci !

  1988 - Marzec - 21 - Przy GKKFiT powołano Główną Komisję Sportów Techniczno - Obronnych . Stanowisko Przewodniczącego objął gen. Zenon Poznański , a zastępcami jego zostali : z ZG LOK - Kazimierz Konarski  , GK ZHP reprezentował harcmistrz Polski Ludowej Jerzy Szczygielski. Sekretarzem został przedstawiciel  ZG PZK – SP5FKN kol. Zdzisław Strzemieczny .

  2009 - Marzec - 21 - Po prawie trzyletnich wyczekiwaniach – przyznano wreszcie Odznaki Honorowe dla tych którym się one już daaawno należały , czyli dla aktywu klubu SP6KBL . Otrzymali je koledzy SP6GWB – inż. Stanisław Ziemczonek – nr.769 ; kol. SP6IEQ – mgr. inż. Dionizy Studziński nr. 770; kol. SP6MLK – Stanisław Kastelik nr.771. Również kol. Tadeusz Fedorowski SP6HQT nr.773 - otrzymał ją też na takich właśnie zasadach... czyli lepiej późno , niż wcale...! Nic by nikt nie zauważył – gdyby nie fakt , że w sąsiednim oddziale przez czas tego wyczekiwania przybyło trzy razy po cztery odznaki …. Gratulujemy !

  2009 - Marzec - 21 - Na posiedzeniu plenum ZG PZK w Warszawie zatwierdzono nowy Oddział PZK nr.51 Staropolski (wniosek z dnia 10 lutego 2010 r.) z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim . Przyjęto też na nim treść misji PZK – która została zamieszczona na stronie ZG PZK , jak i też na wszystkich oficjalnych wydawnictwach PZK . Tekst misji : "Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dla dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej jak i też radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych - krajowych i zagranicznych . "

  1936 - Marzec - 22 - Trzecie Walne Zgromadzenie Łódzkiego Klubu Radjo Nadawców . Prezesem wybrano kol. Tadeusza Palczyńskiego SP1BC – wcześniejszego TPCY,SP3CY. Powojenny znak kolegi Tadeusza to SP6SD . Działał aktywnie w Oddziale Wrocławskim , zmarł 05 października 1996 roku. Cześć Jego pamięci !

  1988 - Marzec - 22 - Rekordowe QRB  - 1002,4 kms. podczas łączności w paśmie 902 Mcs ustanowione przez amerykanów - WB5LUA – Albert. J. Ward III QTH - Allen,Texas i W4ODW - Ronald E. Monk - QTH Niceville, Florida.

  1993 - Marzec - 22 - Firma „Intel” zaprezentowała szerokiemu rynkowi zbytu swój najnowszy wyrób - mikroprocesor "Pentium-pro”zaprojektowany i wytwarzany dla rynku jako następca serii 486.

  1939 - Marzec - 23 - Podczas zawodów w Asheville - Północna Karolina , Ted Mac Elroy W1JYN - ustanowił niesamowity rekord świata w odbiorze telegrafii . Odbierał on tekst ze średnią prędkością 75,2 grupy !

  2002 - Marzec - 23 - W Urzędzie Miejskim w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Leszczyńskiego OT PZK nr 19, które jak się później okazało - było to ostatnim zebraniem tego Oddziału. Chociaż blasku temu zebraniu dodawał obecny na nim przedstawiciel Prezydenta Miasta Leszna do spraw kryzysowych, a ze strony ZG PZK Wiceprezes do spraw sportowych kolega Jan Gimiński SP2BMX - dzisiaj SP2B . Pompatyczny przebieg zebrania , w czasie którego wręczanie odznaczeń i pucharów było przerywane jedynie oklaskami i pełnymi dalszych planów przemówieniami zakończył się uroczystym pokazem pracy dopiero uruchomionego przez SP3HSC przemiennika SP3LE . Nic zatem nie zapowiadało tak bez pretekstowego i dziwnego zakończenia Walnego Zebrania . Po uzyskaniu absolutorium przez dotychczas pracujący Zarząd - nikt z jego członków nie zgłosił chęci do dalszej pracy na następną kadencję . Również nikt z członków Oddziału nie zgłosił swej kandydatury do objęcia jakiejkolwiek funkcji w zarządzie następnej kadencji. Po ponad półrocznym i niestety bezskutecznym oczekiwaniu na chętnych do tej pracy podjęto decyzję o rozwiązaniu oddziału nr.19. Rok później na posiedzeniu w Bydgoszczy , po wcześniejszym już przeanalizowaniu dokumentów z Leszna - Prezydium ZG PZK zatwierdziło samorozwiązanie Oddziału nr.19 - Leszczyńskiego, przejmując jednocześnie wszelkie jego dokumenty .

  1990 - Marzec - 24 - Posiedzenie ZG PZK w Warszawie, rewolucjonizujące dotychczasowy układ stanowisk Zarządu. Pozostawiono mocą Uchwały zaledwie trzy etaty :

   1 . Sekretarza Biura ZG PZK  ;
   2 . Kierownika statystyczno-finansowego ;
   3 . Kierownika Centralnego Biura QSL .
  A do współpracy z zagranicą wyznaczono kol. SP5BET - Jarosława Krywoniuka . Podjęto uchwałę o możliwości odpłatne  obsługiQSL - za odpowiednią opłatą, bez obowiązku przynależności do PZK. Jednak ze względu na nikłe zainteresowanie tą formą obsługi i wciąż malejącą liczbę korzystających z niej , została onawykreślona z "rejestru usług świadczonych przez PZK" już w 1994 roku .

  1927 - Marzec - 25 - Pierwsze Walne Zgromadzenie powołanego rok wcześniej  Warszawskiego Polskiego Klubu Radio Nadawców .

  1957 - Marzec - 25 - Niedaleko Kopenhagi (Hvidovre - GP22f , now JO65CP) uruchomiono pierwszy w świecie beacon 144 Mcs - OZ7IGY. Pracuje on tam do dzisiaj, i wraz z kilkunastoma jeszcze innymi beaconami pokrywają niemalże całe spektrum amatorskich pasm HF/UHV/ VHF/SHF .

  1987 - Marzec - 27 - Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego prowadzonego przez stację SP5PZK , przyznała tytuły "Krótkofalowiec Roku 1986 " . Otrzymali je koledzy :

  1 SP1II - Zdzisław Sieradzki Postomino
  2 SP3CUG - Ryszard Grabowski Leszno
  3 SP5JB - Jan Myszkowski Konstancin (sk 2010-09-02)
  4 SP7HT - Tadeusz Raczek Kielce
  5 SP8AUP - Zbigniew Guzowski Jarosław
  6 SP9NSC - Bronisław Opach Kraków (EI4JZ)

  1973 - Marzec - 27 - Trzeci powojenny ,  a VII Krajowy Zjazd PZK w Warszawie .Podczas jego dwudniowych obrad po raz pierwszy wręczono ustanowione Honorowe Odznaki PZK . Otrzymali je :    

  Nr. 001 - prof . dr . inż . Janusz Groszkowski   sk 1984 - 08 - 03
  Nr. 002 SP7HX - Roman Iżykowski  
  Nr. 003 SP5CM - płk. Anatol Jegliński   sk  1997 - 04 - 11
  Nr. 004 SP5HS - mgr.inż. Krzysztof Słomczyński  
  Nr. 005 SP6XA - prof.dr.inż Tadeusz Matusiak   sk  2001 - 01 - 18
  Nr. 006  SP8EV - inż. Piotr Śliwiak   sk  1981 - 06 - 11
  Nr. 007 SP8HR - inż .Zbigniew  Rybka   sk  2003 - 08 - 17
  Nr. 008 SP8MJ - inż . Jan Świtalski   sk 1999 - 05 - 02
  Prezesem ZG PZK wybrano kol. SP5PZ  gen. Leona Kołatkowskiego .

  2012 -Marzec -27- W Rzeszowie , z udziałem notabli polskiego krótkofalarstwa odbyła się konferencja poświęcona krótkofalarstwu w szkole, na uczelni i w środowisku lokalnym. Pomysłodawcą tej konferencji był kol. SP8MRD mgr.inż. Piotr Ożarski (ex SP6MRD). Wzięli w niej udział kol. kol. SP3QFE - dr. Armand Budzianowski, SP5CCC Tomasz Ciepielowski, SP8AJK - Wojciech Putyła, SP8BRE - Bogdan Kochmański, SP8TJU - Łukasz Ciuba, SQ8AQO - Jacek Kotowski, SQ8JLU - Adam Nazimek i SQ9AOL - Hubert Hajduk. Zarząd Główny PZK na tym spotkaniu reprezentował kol. SP2JLR - Jan Dąbrowski. Celem spotkania było przybliżenie krótkofalarstwa "ciału pedagogicznemu" - czyli szkolnym nauczycielom, a poprzez nich - nauczycieli - przybliżenie tego wspaniałego hobby dzieciom szkół podstawowych i szkół średnich, a przede wszystkim młodzieży akademickiej..

  1992 - Marzec - 28 - W Poznaniu odbył się Zjazd założycielski zainteresowanych pracą w paśmie 6m.- Polskiej Grupy 50 Mcs. Szefem tej grupy wybrano głównego inicjatora jej działalności kol. SP3CUG - Ryszarda Grabowskiego .

  1995 - Marzec - 28 - Na orbicie okołoziemskiej umieszczono pierwszego izraelskiego radioamatorskiego satelitę o nazwie "Techset -1"  zainstalowano na nim zestaw transponderów dających możliwości pracy uplink :145,850 ;145,890 ;145,910 ;145,930  oraz 1269,700 ;1269,800 ; 1269,900 ; 1269,950 Mcs , i downlink (odsłuch)  na 435,225 ; 435,325 Mcs .

  1979 - Marzec - 31 - Rekordowe tropo QSO w paśmie 144 Mcs – QRB 7.858,2 km , pomiędzy stacjami I4EAT i ZS3B .

  Przygotował:   Stanisław Podkowa (SP6BGF)

© 2006 - 2019 SP6KCN Klub Łączności LOK przy ECRA

projekt strony: Bartosz Szarafin, wykonanie: Marcin Rozmus (SQ6RR)